Seminarium "Metodyka TRIZ - droga do innowacyjnych rozwiązań"

26 stycznia 2018 (piątek), Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Zielonogórski moich danych osobowych podanych w formularzu, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (tj. Dz. U. z 2016 r., poz.922 z późn. zm.), w celu rekrutacji na seminarium, wydania zaświadczeń związanych z udziałem w seminarium oraz archiwizacji danych. Oświadczam, że znane są mi moje prawa wynikające z przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych, a w szczególności prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania.

  Formularz zgłoszeniowy
   
* Imię:  
* Nazwisko:  
* Nazwa jednostki organizacyjnej UZ/ Nazwa firmy:  
* e-mail:  
 
 Kontakt: 68 328 21 62

   
 
* pozycje wymagane