Uniwersytet Zielonogórski 

Wczytywanie formularza przeszukiwania katalogu...
Przeszukaj: e-zasoby Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego

Przeszukuj tytuły czasopism
Przeszukuj tytuły książek elektronicznych

Biblioteka zaprasza i zachęca do korzystania z Multiwyszukiwarki EDS (EBSCO Discovery Solution).

Godziny pracy Biblioteki UZ

Biblioteka Uniwersytecka jest czynna:

w poniedziałki - piątki w godzinach: 8.00 – 19.00;
w soboty w godzinach: 9.00 - 17.00.

Zasady bezpieczeństwa sanitarnego

Podczas przebywania w bibliotece zalecamy stosowanie zasad bezpieczeństwa sanitarnego:
zachowanie dystansu przestrzennego między osobami, zasłanianie nosa i ust oraz dezynfekcję rąk płynem odkażającym.


Humanities Source Ultimate

Biblioteka UZ oferuje dostęp czasowy do bazy Humanities Source Ultimate, która jest nieocenionym źródłem informacji dla studentów, naukowców, badaczy i nauczycieli akademickich zainteresowanych wszystkimi aspektami nauk humanistycznych, literaturą, rozwojem myśli naukowej i twórczej. Baza indeksuje ponad 3.700 czasopism i zawiera pełny tekst blisko 2.000 czasopism, spośród których ponad 1.600 to stale wydawane czasopisma. Baza udostępnia pełne teksty i dane bibliograficzne takich publikacji jak: artykuły, wywiady, bibliografie, teksty literackie (poezja, proza i dramat), recenzje książek, przedstawień baletowych, programów tanecznych, filmów, przedstawień operowych, musicali, spektakli teatralnych, programów radiowych i telewizyjnych i wiele więcej. Kolekcja zawiera również unikalny tezaurus haseł przedmiotowych. Tematyka bazy obejmuje: archeologię, regionalistykę, sztukę, studia klasyczne, komunikację społeczną, taniec, film, folklor, studia nad kulturową i społeczną rolą płci, historię, dziennikarstwo, językoznawstwo, krytykę literacką i społeczną, literaturę, muzykę, sztuki teatralne, przedstawienia i koncerty, filozofię, religię i teologię i wiele innych.

Dostęp czasowy będzie trwał od 06 czerwca do 05 sierpnia.


Retrospektywny indeks RIPM do czasopism muzycznych z pełnym tekstem

Biblioteka UZ oferuje dostęp czasowy do bazy RIPM Retrospective Index to Music Periodicals with Full Text. Jest to unikalna kolekcja czasopism muzycznych z zakresu historii muzyki i kultury w okresie od 1760 do 1966 roku, od Beethovena do Bartoka, od Berlioza do Berga, od Schuberta do Szostakowicza.

Dostęp czasowy będzie trwał od 06 czerwca do 05 sierpnia.


SciFlow. Write, improve & format your scientific texts

Od 06 czerwca do 06 lipca 2022 Biblioteka UZ oferuje dostęp czasowy do platformy online SciFlow dla pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego. SciFlow oferuje 300 szablonów czasopism, szybkie formatowanie pracy dyplomowej lub innego tekstu naukowego oraz możliwość dodania własnego szablonu obowiązującego na uczelni. Platforma m.in. obsługuje ponad 8000 stylów cytowania oraz umożliwia współpracę autorów nad jednym tekstem. 
Aby uzyskać dostęp do zasobów platformy użytkownicy powinni utworzyć konta przy użyciu adresu e-mail w domenie uczelni. 
Zachęcamy do wzięcia udziału  w webinarium 07.06.22 o godz. 11:00.

Dostęp czasowy będzie trwał od 06 czerwca do 06 lipca.


Komunikat ICM

Komunikat z 2 czerwca 2022 r. o licencjach WBN i programach publikowania otwartego.


Wystawa

W czwartek 23 czerwca 2022 r. w Galerii Biblioteki Uniwersyteckiej przy Al. Wojska Polskiego 71 odbyło się otwarcie wystawy prof. Andrzeja Markiewicza, Dziekana Wydziału Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Artysta zaprezentował wielowarstwowe prace z cyklu Rysunki i obiekty wykonane w technikach mieszanych. Kuratorem wystawy była dr Janina Wallis, starszy kustosz dyplomowany. Wystawa czynna 23.06 - 07.10.2022 r. w godz. od 8.00-19.00. W Lipcu i sierpniu wystawę można zwiedzać od godz. 9.00 - 16.00. Serdecznie zapraszamy.


Bloomsbury Collections

Biblioteka UZ oferuje dostęp czasowy do bazy Bloomsbury Collections, która zapewnia dostęp do kolekcji ebooków z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Zawiera ponad 8 tysięcy tytułów, w tym treści najnowszych publikacji badawczych.

Dostęp czasowy będzie trwał od 20 maja do 30 czerwca.


Sound Studies

Biblioteka UZ oferuje dostęp czasowy do Sound Studies na platformie Bloomsbury. Jest to pierwszy zasób cyfrowy, który zapewnia studentom i badaczom międzykulturowe i interdyscyplinarne treści naukowe w badaniu dźwięku. Obszary tematyczne obejmują sztukę, estetykę, architekturę, muzykę współczesną, historię, filozofię, technologię i kulturoznawstwo oraz literaturę teorii dźwiękowej i słuchowej, metodologii i praktyki.

Dostęp czasowy będzie trwał od 20 maja do 30 czerwca.


Drama Online

Biblioteka UZ oferuje dostęp czasowy do biblioteki cyfrowej Drama Online – zawierającej różnorodne materiały, w tym audio i wideo, poświęconych sztuce i literaturze. Aby wybrać kolekcję i dowiedzieć się więcej na jej temat wystarczy wybrać "Kolekcje" na górnym pasku menu.

Dostęp czasowy będzie trwał od 20 maja do 30 czerwca.


Biblioteka Nauki

Biblioteka UZ zachęca do korzystania z zasobów Biblioteki Nauki. Serwis udostępnia pełne teksty publikacji naukowych wraz z metadanymi. Jest prowadzony przez ICM UW we współpracy z wydawcami oraz bazami indeksującymi. 
Zasoby czasopism pochodzą z baz:

• AGRO (czasopisma z dziedziny nauk rolniczych i przyrodniczych),
• BazTech (czasopisma z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych i ścisłych),
• CEJSH (czasopisma z dziedziny nauk humanistycznych, społecznych, teologicznych i sztuki),
• DML-PL (czasopisma z zakresu matematyki),
• PSJD (czasopisma z dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu).

Lista 15 ostatnich artykułów pochodzących od różnych wydawców


CINAHL Ultimate - baza z zakresu pielęgniarstwa

Biblioteka UZ zaprasza do skorzystania z bezpłatnego dostępu do bazy CINAHL Ultimate, która jest najobszerniejszą bazą pełnotekstową z zakresu pielęgniarstwa. Obejmuje takie dziedziny jak: pielęgniarstwo, biomedycynę, bibliotekoznawstwo z zakresu nauk o zdrowiu, medycynę alternatywną i 17 pokrewnych nauk o zdrowiu. Baza indeksuje ponad 5.500 i zawiera ponad 7 milionów rekordów z archiwami od 1937 roku. W bazie znajdują się pełne teksty do ponad 900 czasopism non-open access, indeksowanych w CINAHL z archiwami od 1937 roku.

Dostęp czasowy będzie trwał od 16 maja do 14 lipca.


MEDLINE Ultimate - baza z zakresu medycyny

Biblioteka UZ zaprasza do skorzystania z bezpłatnego dostępu do bazy MEDLINE Ultimate. Jest to najobszerniejsza dostępna baza pełnotekstowych czasopism medycznych. Zapewnia dostęp do pełnych tekstów ponad 2,800 czasopism indeksowanych w MEDLINE, z czego ponad 1.650 to aktywne czasopisma pełnotekstowe non-open access.  MEDLINE®Ultimate jest autorytatywnym narzędziem badawczym w zakresie literatury medycznej i zapewnia dostęp do informacji medycznych z zakresu medycyny ogólnej, ochrony zdrowia, farmakologii, neurologii, biologii molekularnej, genetyki, genomiki, histologii, mikrobiologii i wielu innych dziedzin nauk medycznych. W bazie wykorzystywany jest tezaurus medyczny MeSH (Medical Subject Headings).

Dostęp czasowy będzie trwał od 16 maja do 14 lipca.


Komunikat WBN

Na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki dostępny jest komunikat z 7 kwietnia 2022 r. o licencjach Wirtualnej Biblioteki Nauki i programach publikowania otwartego.


Wydawnictwo BRILL

W geście solidarności z narodem ukraińskim wydawnictwo BRILL udostępnia publikacje na temat wojny między Rosją a Ukrainą, Krymu, międzynarodowych praw człowieka i inne o podobnej tematyce. Zasoby będą dostępne bezpłatnie przynajmniej do końca roku na dedykowanej stronie internetowej.


DE GRUYTER & PUBLISHING PARTNERS

Biblioteka UZ zaprasza do skorzystania z bezpłatnego dostępu do  ponad 115 eBooków i 13 artykułów w czasopismach opublikowanych przez DE GRUYTER & PUBLISHING PARTNERS na temat Ukrainy i Rosji. Lista dostępnych tytułów.

Dostęp czasowy będzie trwał od 05 kwietnia do 30 czerwca.


Studenci z Erasmusa odwiedzili Bibliotekę Uniwersytecką

https://www.facebook.com/zg.erasmus/videos/480363077101260/ 


Webinaria

Biblioteka UZ zaprasza na wiosenne webinaria grupy Elsevier.
W planie są m.in. szkolenia na temat danych badawczych oraz publikowania w modelu open access, poruszone będą też istotne zagadnienia związane z efektywnym wykorzystaniem Scopus, SciVal i ScienceDirect.
Serdecznie zapraszamy, szczegółowe informacje.


Komunikat WBN o programie publikowania otwartego Elsevier 2022

Na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki dostępny jest komunikat dotyczący krajowego programu otwartego publikowania w czasopismach wydawanych przez firmę Elsevier.          Komunikat2 

Wydawnictwo zdecydowało o utrzymaniu w 2022 r. działania programu publikowania otwartego bez opłaty za publikowanie dla autorów (program A). Publikowanie odbywa się na zasadach obowiązujących w latach ubiegłych, chociaż wciąż trwają ustalenia dot. warunków finansowania przez MEiN oraz zakresu licencji i puli artykułów na 2022 r. Elsevier zapewnia, że nie będzie wymagane od autorów czy instytucji refinansowanie artykułów objętych programem, niezależnie od wyników tych negocjacji. Szczegóły komunikatu.
Więcej na temat programów publikowania otwartego Elsevier na stronie WBN.


Polskie Normy w Bibliotece Uniwersyteckiej

Ponad 90% Polskich Norm (PN) jest implementacją norm europejskich i międzynarodowych. Zapraszamy studentów i pracowników Uczelni do korzystania z bezpłatnego dostępu do pełnych treści Polskich Norm w pomieszczeniu Regionalnego Ośrodka Informacji Normalizacyjnej i Patentowej. Więcej informacji


Nowy wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe

Informujemy, że Ministerstwo Edukacji i Nauki dnia 22 lipca 2021 r. opublikowało nowy wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe. Komunikat Ministra Edukacji i Nauki oraz wykaz wydawnictw można znaleźć pod załączonym linkiem.


Uniwersytet Zielonogórski członkiem Open Geospatial Consortium (OGC)

 

W dniu 30 czerwca 2021 r. Uniwersytet Zielonogórski przystąpił do Open Geospatial Consortium
i reprezentowany jest przez dr hab. inż. Annę Bazan-Krzywoszańską prof. UZ – Kierownika Ogólnouczelnianego Laboratorium Analiz Geoprzestrzennych.

 

 Open Geospatial Consortium

OGC to międzynarodowe konsorcjum zrzeszające ponad 500 członków reprezentujących  jednostki naukowo-badawcze i uczelnie oraz instytucje prywatne i publiczne z całego świata. Głównym jego celem jest  wypracowanie nowych standardów związanych z zapisem, prezentacją, dostępnością i wymianą zbiorów danych przestrzennych. Dyskusje na powyższe tematy odbywają się w specjalistycznych grupach, które mają wpływ na rozwijane kluczowe standardy w nowych obszarach takich jak: GIS, ML, AI, IoT, czy Digital Twins, w dziedzinach związanych między innymi ze: Smart Cities, rolnictwem, obronnością, transportem, aktywnością gospodarczą itp. OGC umożliwia wymianę doświadczeń w ramach członkostwa i nawiązanie współpracy w zakresie standaryzacji danych i usług geoprzestrzennych. Członkostwo w stowarzyszeniu daje również możliwość uczestniczenia w projektach testowych (OGC testbeds), w których tworzone standardy podlegają praktycznej weryfikacji w rzeczywistych warunkach projektowych.
OGC oferuje dostęp do najnowszych danych między innymi z zakresu: monitoringu powodziowego, planowania przestrzennego, informacji dotyczących zagrożeń sejsmicznych, kontroli plonów, nawodnienia, zagrożenia chorobami a nawet strat spowodowanych działalnością człowieka czy zwierząt. To także możliwość wykorzystania zbiorów danych w celach dydaktycznych, prowadzenia projektów badawczych, pisania prac dyplomowych i doktorskich czy możliwość aplikowania o projekty i granty w konkursach międzynarodowych i krajowych. Polskę w ramach konsorcjum oprócz Uniwersytetu Zielonogórskiego reprezentuje Państwowy Instytut Geologiczny, Miasto Stołeczne Warszawa oraz Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Członkostwo w OGC doskonale wpisuje się w zaangażowanie naszej Uczelni w Sieć Naukowych Analiz Geoprzestrzennych, dzięki któremu uzyskaliśmy dostęp do Centrum Analiz Geoprzestrzennych i Obliczeń Satelitarnych CENAGIS. Od grudnia 2020 r. członkiem Rady Sieci, reprezentującym Uniwersytet Zielonogórski  jest dr hab. inż. Anna Bazan-Krzywoszańska prof. UZ.

Więcej informacji na temat Open Geospatial Consortium znajduje się na stronie: www.ogc.org.

Z dostępu do zasobów i projektów OGC mogą korzystać pracownicy Uniwersytetu.
Po dane dostępowe należy zwrócić się do Biblioteki UZ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Nowy wykaz czasopism punktowanych

Minister Edukacji i Nauki opublikował 21 grudnia 2021 nowy, rozszerzony wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Więcej informacji na stronie ministerstwa.


COVID-19 - American Society for Microbiology ASM

Zapraszamy do skorzystania z artykułów w wolnym dostępie w bazie American Society for Microbiology ASM ASM.


Łatwiejszy dostęp do zasobów elektronicznych!

Drodzy Czytelnicy, dostawcy baz danych przygotowali ułatwienia w korzystaniu z treści elektronicznych spoza sieci uniwersyteckiej.

Wszystkie szczegółowe informacje dostępne są w komunikacie Wirtualnej Biblioteki Nauki: https://wbn.icm.edu.pl/konta-osobiste-uzytkownikow/

Przypominamy, że instrukcje korzystania z usługi W3cache/proxy znajdują się na stronie Centrum Komputerowego: https://www.ck.uz.zgora.pl/index.php?w3cacheproxy


Jak pracować w domu? Podpowiadamy!

Drodzy Czytelnicy, będziemy tu przypominać i podpowiadać o zasobach elektronicznych, z których możecie korzystać z własnych domowych komputerów. Prestiżowe wydawnictwa oferują na czas epidemii wiele wartościowych e-materiałów, warto z nich skorzystać! Czytaj dalej...


Encyclopædia Britannica Academic Edition

Biblioteka UZ zaprasza do korzystania z zasobów elektronicznych – Encyclopædia Britannica Academic Edition.
Jest to jedno z najstarszych, najbardziej znanych i renomowanych kompendiów wiedzy. Dostępne są artykuły z encyklopedii, artykuły z czasopism naukowych, różnorodne materiały źródłowe, fotografie, kalendarium historyczne, cytaty, multimedia oraz wiele innych unikatowych materiałów i narzędzi przydatnych w pracy naukowej. Wśród zasobów dostępny jest także World Atlas - interaktywne źródło tysięcy map, flag, statystyk, artykułów dotyczących geografii świata. Z Britannica Academic oraz innych zasobów elektronicznych dostępnych w Bibliotece UZ można korzystać z komputerów domowych po zalogowaniu się według odpowiedniej instrukcji


Programy publikowania otwartego w ramach licencji Wirtualnej Biblioteki Nauki

Na stronie internetowej Wirtualnej Biblioteki Nauki pojawiły się szczegółowe informacje dotyczące programów publikowania otwartego w ramach licencji WBN w latach 2020 i 2022.


Zwalczanie wirusa SARS-CoV-2. Nieodpłatny dostęp do Polskich Norm

Polski Komitet Normalizacyjny udostępnił na czas walki z pandemią 38 norm do bezpłatnego odczytu. Udostępnione normy dotyczą m.in. wymagań bezpieczeństwa i funkcjonowania zasadniczego medycznych urządzeń elektrycznych oraz sprzętu i odzieży ochronnej.

Szczegółowy wykaz norm i informacje o sposobie uzyskania nieodpłatnego dostępu


American Urological Association

Zapraszamy do skorzystania z artykułów w wolnym dostępie w bazie American Urological Association.


Bezpłatne webinaria

Wydawca czasopism „Bentham Science” (czasopisma z wysokim Impact Factor z dziedzin: medycznych, biomedycznych, farmaceutycznych i inżynierii chemicznej), zaprasza do odwiedzenia strony „Academic Training - diffusionediting.com” z bezpłatnymi webinariami na tematy min. pisania prac naukowych oraz badań medycznych.


Komunikaty w sprawie zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem SARS-CoV-2

Prosimy o śledzenie komunikatów w serwisie informacyjnym Uniwersytetu Zielonogórskiego https://www.infoserwis.uz.zgora.pl/index.php?komunikat-w-sprawie-sarscov-2


COVID-19 - Taylor & Francis Group

W miarę rozprzestrzeniania się COVID-19 na całym świecie, przedstawiciele wydawnictwa Taylor & Francis Group umożliwili dostęp do istotnych badań, dla ekspertów, którzy pracują nad zwalczaniem wirusa, za pośrednictwem strony www.taylorandfrancis.com/coronavirus. Dodatkowo firma F1000Research stworzyła dedykowaną platformę do szybkiego rozpowszechniania najnowszych badań związanych z koronawirusem, w tym wstępnych wersji artykułów, które nie zostały jeszcze opublikowane w czasopismach naukowych, udostępniając te informacje publicznie, by inni mogli skutecznie reagować. Prace te dostępne są na stronie https://f1000research.com/gateways/disease_outbreaks/coronavirus.


Project MUSE

Project MUSE - oferuje dostęp do ponad 40 tymczasowo bezpłatnych książek i artykułów o nauczaniu i uczeniu się przez internet.


Centrum Zasobów EBSCO dla Opieki Zdrowotnej dot. COVID-19

Centrum Zasobów EBSCO dla Opieki Zdrowotnej dot. COVID-19 - zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych treści opartych na dowodach, aktualnej epidemiologii, ostatnich wpisów na blogach ekspertów klinicznych EBSCO oraz linków do ważnych zasobów zewnętrznych.


Connections - portal społecznościowy

Renomowany wydawca publikacji naukowych Wiley zaprasza do korzystania z portalu społecznościowego Connections. Dzięki niemu naukowcy, studenci, bibliotekarze z całego świata mogą nawiązywać i podtrzymywać kontakty mimo trwającej obecnie pandemii. Wśród wielu podejmowanych dyskusji dotyczących nauki i badań naukowych pojawia się także wątek, w którym pracownicy uniwersytetów z całego świata dzielą się osobistymi  doświadczeniami związanymi z COVID-19.


Wiley OnLine Library

Biblioteka Uniwersytecka zaprasza do skorzystania z bezpłatnego dostępu do zbioru ponad 5000 artykułów, rozdziałów książek i wpisów w najważniejszych publikacjach na platformie Wiley OnLine Library, udostępnionych w celu wsparcia globalnych wysiłków w zakresie diagnozy, leczenia, zapobiegania i dalszych badań nad COVID-19.


Pandemia COVID-19

Biblioteka Uniwersytecka zaprasza do skorzystania w czasie rzeczywistym z bezpłatnego kanału z najnowszymi badaniami i wiadomościami na temat COVID-19, obsługiwanego przez Scitrus, spersonalizowaną aplikację Atypon opartą na sztucznej inteligencji.


Wiley OnLine Library - historyczne epidemie

Biblioteka UZ zaprosiła osoby zainteresowane badaniem historycznych perspektyw epidemii, metod kontroli rozprzestrzeniania się i powiązanych polityk zdrowotnych z darmowymi zasobami na platformie Wiley (Europa 1817 lub Wielka Brytania 1854 lub Hastings 1873 lub Sydney 1895).


Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 71, 65-762 Zielona Góra, www.bu.uz.zgora.pl, e-mail: BU@uz.zgora.pl