Uniwersytet Zielonogórski 

Biblioteka UZ zaprasza do testowania bazy Macmillan Explorers. Macmillan Explorers zapewnia dostęp do e-podręczników akademickich wysokiej jakości. Są to przede wszystkim zasoby z zakresu historii, literatury, nauk politycznych i pracy socjalnej oraz informatyki. Aby skorzystać z zasobów, należy zarejestrować się na stronie www.macmillanexplorers.com/register-email-domain przy użyciu adresu mailowego z domeną UZ (hasło można ustalić dowolnie).

Dostęp testowy będzie trwał od 25 lutego do 20 marca


Biblioteka UZ zaprasza do testowego dostępu do Macmillan Skills for Study. Baza oferuje interaktywne i spersonalizowane rozwiązania, które pomagają studentom doskonalić umiejętności efektywnego uczenia się. Aby skorzystać z zasobów, należy zarejestrować się na stronie https://www.skillsforstudy.com/login/email przy użyciu adresu mailowego z domeną UZ (hasło można ustalić dowolnie).

Dostęp testowy będzie trwał od 25 lutego do 20 marca


Zapraszamy do skorzystania z dostępu testowego do kolekcji książek elektronicznych znajdujących się na platformie e-booków Taylor & Francis. Kolekcja obejmuje ponad 125 tysięcy książek z zakresu nauk ścisłych, technologii, medycyny oraz nauk humanistycznych i społecznych, takich wydawców jak CRC Press, Routledge, Psychology Press i Focal Press.

Dostęp testowy będzie trwał od 12 lutego do 12 kwietnia. 


Biblioteka Uniwersytecka zaprasza do testowego dostępu do serwisu Notoria OnLine. Serwis dostarcza dane o sprawozdaniach finansowych spółek notowanych na GPW, NewConect i Catalyst oraz danych dotyczących obligacji i funduszy inwestycyjnych.

Dostęp testowy trwał od 16 lutego do 09 marca.


Biblioteka Uniwersytecka zaprasza do korzystania z zasobów serwisu Cite them right  na platformie Macmillan. Cite them right jest to serwis ułatwiający prawidłowe cytowanie publikacji naukowych oraz przygotowanie bibliografii załącznikowej. Najważniejszym zadaniem serwisu Cite them right jest przedstawienie studentom przygotowującym prace dyplomowe najważniejszych zagadnień związanych z korzystaniem z różnych źródeł informacji w poszanowaniu praw autorskich oraz zasad tworzenia publikacji naukowej. Poradnik korzystania z serwisu

Dostęp testowy będzie trwał od 08 lutego do 09 marca. 


Zapraszamy do skorzystania z artykułów w wolnym dostępie w bazie American Society for Microbiology ASM ASM.


Biblioteka Uniwersytecka zaprasza do korzystania z dostępu testowego do czasopism American Society for Microbiology.  Czasopisma ASM są renomowanymi publikacjami naukowymi z dziedziny mikrobiologii, dostarczającymi aktualnych informacji na temat podstawowych i klinicznych badań mikrobiologicznych.

Linki do czasopism:
ASM Journals
ASM Science

Dostęp testowy będzie trwał od 08 lutego do 19 marca.


Zapraszamy do testowania bazy MedOne ComSci, która jest bogatą kolekcją materiałów związanych z komunikacją werbalną, audiologią, otolaryngologią oraz patologiami wymowy. Baza składa się z 46 e-booków, e-czasopism, materiałów audio, oraz z ponad 9 tys. materiałów multimedialnych.

Dostęp testowy będzie trwał od 01 lutego do 31 marca.


Biblioteka Uniwersytecka zachęca do testowania bazy MedOne Neurosurgery, która oferuje dostęp do 165 pełnotekstowych podręczników, w tym „Handbook of Neurosurgery” Greenberga, 5 tytułów czasopism, ogromnego zbioru ilustracji, materiałów wideo oraz bazy pytań testowych.

Dostęp testowy będzie trwał od 01 lutego do 31 marca.


Zapraszamy do testowania bazy MedOne Otolaryngology, która jest obszernym narzędziem zawierającym zagadnienia z dziedziny otolaryngologii. Można w niej znaleźć prawie 200 e-booków, 5 pełnotekstowych czasopism, bogatą kolekcję zdjęć i materiałów wideo.

Dostęp testowy będzie trwał od 01 lutego do 31 marca.


Biblioteka UZ oferuje dostęp testowy do bazy MedOne Spine, która zawiera 80 e-booków, ponad 23 tyś. materiałów multimedialnych (w tym filmów z zabiegów chirurgicznych) oraz innych zbiorów dotyczących medycznych aspektów leczenia problemów związanych z kręgosłupem.

Dostęp testowy będzie trwał od 01 lutego do 31 marca.


Zapraszamy do skorzystania z artykułów w wolnym dostępie w bazie American Urological Association.


W miarę rozprzestrzeniania się COVID-19 na całym świecie, przedstawiciele wydawnictwa Taylor & Francis Group umożliwili dostęp do istotnych badań, dla ekspertów, którzy pracują nad zwalczaniem wirusa, za pośrednictwem strony www.taylorandfrancis.com/coronavirus. Dodatkowo firma F1000Research stworzyła dedykowaną platformę do szybkiego rozpowszechniania najnowszych badań związanych z koronawirusem, w tym wstępnych wersji artykułów, które nie zostały jeszcze opublikowane w czasopismach naukowych, udostępniając te informacje publicznie, by inni mogli skutecznie reagować. Prace te dostępne są na stronie https://f1000research.com/gateways/disease_outbreaks/coronavirus.


Project MUSE - oferuje dostęp do ponad 40 tymczasowo bezpłatnych książek i artykułów o nauczaniu i uczeniu się przez internet.


Centrum Zasobów EBSCO dla Opieki Zdrowotnej dot. COVID-19 - zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych treści opartych na dowodach, aktualnej epidemiologii, ostatnich wpisów na blogach ekspertów klinicznych EBSCO oraz linków do ważnych zasobów zewnętrznych.


Biblioteka Uniwersytecka zaprasza do skorzystania z bezpłatnego dostępu do zbioru ponad 5000 artykułów, rozdziałów książek i wpisów w najważniejszych publikacjach na platformie Wiley OnLine Library, udostępnionych w celu wsparcia globalnych wysiłków w zakresie diagnozy, leczenia, zapobiegania i dalszych badań nad COVID-19.


Biblioteka Uniwersytecka zaprasza do skorzystania w czasie rzeczywistym z bezpłatnego kanału z najnowszymi badaniami i wiadomościami na temat COVID-19, obsługiwanego przez Scitrus, spersonalizowaną aplikację Atypon opartą na sztucznej inteligencji.


Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 71, 65-762 Zielona Góra, www.bu.uz.zgora.pl, e-mail: BU@uz.zgora.pl