Uniwersytet Zielonogórski 

Biblioteka Uniwersytecka zaprasza do skorzystania z dostępu testowego do bazy University Press Scholarship Online. Jest to kolekcja obejmująca ponad 33 000 monografii z uznanej listy naukowej Oxford University Press, obejmujących zagadnienia z zakresu nauk humanistycznych, społecznych, nauk ścisłych, medycyny i prawa. Możliwość skorzystania ze szkolenia.

Dostęp testowy będzie trwał od 18 listopada do 31 grudnia.


Biblioteka Uniwersytecka oferuje dostęp testowego do bazy Oxford Handbooks Online – jednej z najbardziej prestiżowych kolekcji książek naukowych, przedstawiających głęboką analizę omawianych zagadnień . Możliwość skorzystania ze szkolenia.

Dostęp testowy będzie trwał od 18 listopada do 31 grudnia.


Biblioteka Uniwersytecka zaprasza do testowania bazy Cinahl Complete. Jest to najobszerniejsza baza pełnotekstowa z zakresu pielęgniarstwa, obejmująca swoim zasięgiem również biomedycynę, bibliotekoznawstwo (z zakresu nauk o zdrowiu), medycynę alternatywną i 17 pokrewnych nauk o zdrowiu. Indeksuje ponad 5500 czasopism (w tym 1300 z dostępem pełnotekstowym) i zawiera ponad 5 milionów rekordów (z archiwami od 1937 r.).

Dostęp testowy będzie trwał od 02 listopada do 31 grudnia.


Biblioteka Uniwersytecka oferuje testowy dostęp bazy Nursing Reference Centre. Baza zawiera oparte na dowodach informacje dotyczące kształcenia ustawicznego oraz badań z zakresu pielęgniarstwa. Udostępnia szczegółowe informacje o chorobach i dolegliwościach, treści edukacyjne przeznaczone dla pacjentów, dane laboratoryjne i diagnostyczne, przewodniki po najlepszych praktykach i in.

Dostęp testowy będzie trwał od 02 listopada do 31 grudnia.


 Biblioteka Uniwersytecka oferuje dostęp testowy bazy MEDLINE Complete. Jest to wiodąca pełnotekstowa baza danych czasopism biomedycznych i zdrowotnych. Jest ona największym uzupełnieniem indeksu MEDLINE, dostarczającym pełny tekst dla tysięcy najważniejszych czasopism medycznych z pełnym indeksem. Jest to niezbędne narzędzie badawcze dla lekarzy, pielęgniarek, pracowników służby zdrowia i naukowców.

Dostęp testowy będzie trwał od 02 listopada do 31 grudnia.


Biblioteka UZ zaprasza do korzystania z zasobów elektronicznych – Encyclopædia Britannica Academic Edition.
Jest to jedno z najstarszych, najbardziej znanych i renomowanych kompendiów wiedzy. Dostępne są artykuły z encyklopedii, artykuły z czasopism naukowych, różnorodne materiały źródłowe, fotografie, kalendarium historyczne, cytaty, multimedia oraz wiele innych unikatowych materiałów i narzędzi przydatnych w pracy naukowej. Wśród zasobów dostępny jest także World Atlas - interaktywne źródło tysięcy map, flag, statystyk, artykułów dotyczących geografii świata. Z Britannica Academic oraz innych zasobów elektronicznych dostępnych w Bibliotece UZ można korzystać z komputerów domowych po zalogowaniu się według odpowiedniej instrukcji


Biblioteka Uniwersytecka oferuje dostęp testowy do zasobów Archive Journal CollectionsThematic Collections oraz Primary Source Collections na platormie JSTOR

Dostęp testowy będzie trwał do 31 grudnia.


Zapraszamy do skorzystania z artykułów w wolnym dostępie w bazie American Urological Association.


W miarę rozprzestrzeniania się COVID-19 na całym świecie, przedstawiciele wydawnictwa Taylor & Francis Group umożliwili dostęp do istotnych badań, dla ekspertów, którzy pracują nad zwalczaniem wirusa, za pośrednictwem strony www.taylorandfrancis.com/coronavirus. Dodatkowo firma F1000Research stworzyła dedykowaną platformę do szybkiego rozpowszechniania najnowszych badań związanych z koronawirusem, w tym wstępnych wersji artykułów, które nie zostały jeszcze opublikowane w czasopismach naukowych, udostępniając te informacje publicznie, by inni mogli skutecznie reagować. Prace te dostępne są na stronie https://f1000research.com/gateways/disease_outbreaks/coronavirus.


Project MUSE - oferuje dostęp do ponad 40 tymczasowo bezpłatnych książek i artykułów o nauczaniu i uczeniu się przez internet.


Centrum Zasobów EBSCO dla Opieki Zdrowotnej dot. COVID-19 - zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych treści opartych na dowodach, aktualnej epidemiologii, ostatnich wpisów na blogach ekspertów klinicznych EBSCO oraz linków do ważnych zasobów zewnętrznych.


Biblioteka Uniwersytecka zaprasza do skorzystania z bezpłatnego dostępu do zbioru ponad 5000 artykułów, rozdziałów książek i wpisów w najważniejszych publikacjach na platformie Wiley OnLine Library, udostępnionych w celu wsparcia globalnych wysiłków w zakresie diagnozy, leczenia, zapobiegania i dalszych badań nad COVID-19.


Biblioteka Uniwersytecka zaprasza do skorzystania w czasie rzeczywistym z bezpłatnego kanału z najnowszymi badaniami i wiadomościami na temat COVID-19, obsługiwanego przez Scitrus, spersonalizowaną aplikację Atypon opartą na sztucznej inteligencji.


Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 71, 65-762 Zielona Góra, www.bu.uz.zgora.pl, e-mail: BU@uz.zgora.pl