Uniwersytet Zielonogórski 

Biblioteka UZ zaprasza do testowego dostępu do bazy eBook Subscription Harvard Business Review Press Collection , która oferuje dostęp do pełnego katalogu książek elektronicznych wydawnictwa Harvard Business Review Press.  Zawartość kolekcji to ponad 600 e-Booków, pośród których czytelnicy znajdą ponad 400 monografii, nowo wydane e-booki, prace seminaryjne i ponad 150 kompilacji artykułów z serii HBR Classics. Kolekcja eBooków Harvard Business Review Press zapewnia dostęp do pozycji z zakresu: komunikacja biznesowa, rozwój kariery, podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów, ekonomia, przedsiębiorczość, finanse, zasoby ludzkie i zarządzanie personelem, przywództwo i zarządzanie, marketing, zachowania organizacyjne, sukces osobisty, rozwój umiejętności, planowanie strategiczne.

Dostęp testowy będzie trwał od 03 kwietnia do 31 maja


Zapraszamy do testowego korzystania z bazy Macmillan Explorers. Macmillan Explorers zapewnia dostęp do e-podręczników akademickich wysokiej jakości. Są to przede wszystkim zasoby z zakresu historii, literatury, nauk politycznych i pracy socjalnej oraz informatyki. 

Aby skorzystać z zasobów, należy zarejestrować się na stronie www.macmillanexplorers.com/register-email-domain przy użyciu adresu mailowego z domeną UZ (hasło można ustalić dowolnie).

Dostęp testowy będzie trwał od 03 kwietnia do 31 maja


Zapraszamy do skorzystania z artukułów w wolnym dostępie w bazie American Urological Association.


Zapraszamy do skorzystania z bazy danych Coronavirus na platformie Proquest.


Biblioteka UZ zaprasza do otwartego dostępu do bazy DynaMed.
DynaMed - to narządzie z zakresu medycyny opartej na dowodach, wspomagające podejmowanie decyzji klinicznych. Zapewnia szybki dostęp do przeglądów i rekomendacji, epidemiologii, diagnostyki, prognoz, kierunków leczenia dotyczących licznych schorzeń i chorób, symptomów, informacji o lekach, ich dawkowania, interakcji z innymi lekami. Baza zawiera m.in. opisy przypadków i rekomendacje, ilustracje i zdjęcia, wyselekcjonowaną zawartość Micromedex® Clinical Knowledge Suite, przeglądy ekspertów oraz specjalistyczną tematykę. DynaMed umożliwia również dostęp do tysięcy ilustracji i zdjęć dołączonych do opisów medycznych z możliwością ich przeszukiwania.

Dostęp testowy będzie trwał od 02 kwietnia do 30 czerwca


JoVE Education oferuje bezpłatne zasoby wspierające zdalne uczenie się, m.in.:

    1. JoVE Core Biology – ponad 300 zwięzłych i łatwych do zrozumienia lekcji wideo, które wyjaśnieją kluczowe pojęcia z biologii oraz ponad 150 filmów przedstawiających eksperymenty badawcze prowadzone w laboratoriach
    2. https://www.jove.com/science-education/jovecore
    3. JoVE Core Social Psychology – podręcznik wideo z zakresu psychologii społecznej
       https://www.jove.com/science-education/corepsych
    4. Lab Manual Chemistry – filmy szkoleniowe z chemii laboratoryjnej
       https://www.jove.com/science-education-library/99/lab-chem

Aby uzyskać pełny dostęp do innych zasobów JoVE Education, należy założyć własne konto na platformie: https://www.jove.com/instantaccess


Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego zaprasza do testowego dostępu do  Arcadian Library Online – baza oferuje materiały prezentujące wspólne dziedzictwo kulturowe Europy i Bliskiego Wschodu na przestrzeni tysiącleci.

Dostęp testowy będzie trwał od 30 marca do 31 maja.


Biblioteka UZ oferuje testowy dostęp do Bloomsbury Cultural History – kolekcja e-booków i innych materiałów z wiodących instytucji naukowych poświęcona studiom nad historią kultury.

Dostęp testowy będzie trwał od 30 marca do 31 maja.


Zapraszamy do dostępu testowego do Bloomsbury Collections – dostęp do książek naukowych z wielokrotnie nagradzanych kolekcji Bloomsbury, głównie z zakresu sztuki, nauk humanistycznych i społecznych.

Dostęp testowy będzie trwał od 30 marca do 31 maja.


Zapraszamy do dostępu testowego do Bloomsbury Architekture Library – wszechstronna baza materiałów naukowych, zdjęć, słowników poświęconych światowej architekturze.

Dostęp testowy będzie trwał od 30 marca do 31 maja.


Zapraszamy do dostępu testowego do Bloomsbury Medieval Studies – baza oferuje wysokiej jakości treści dotyczące świata w średniowieczu, w tym wizualne źródła pierwotne i obrazy unikatowych obiektów.

Dostęp testowy będzie trwał od 30 marca do 31 maja.


Zachęcamy do skorzystania z dostępu testowego do Bloomsbury Applied Visual Arts – wszechstronnego i bogatego przewodnika po sztukach wizualnych.

Dostęp testowy będzie trwał od 30 marca do 31 maja.


Biblioteka UZ zaprasza do skorzystania z dostępu testowego do Bloomsbury Popular Music – unikatowego źródła wiedzy i analiz muzyki popularnej w kontekście globalnym.

Dostęp testowy będzie trwał od 30 marca do 31 maja.


Zapraszamy do skorzystania z dostępu testowego do Bloomsbury Encyclopedia of Philosophers – baza dotyczy ponad 8 tys. myślicieli z Ameryki Północnej, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Francji, Niemiec, Holandii i Bliskiego Wschodu; zawiera krytyczne biografie osób, które zapisały się w historii intelektualnej świata.

Dostęp testowy będzie trwał od 30 marca do 31 maja.


Zapraszamy do skorzystania z dostępu testowego do Bloomsbury Education and Childhood Studies – baza oferuje materiały naukowe dotyczące edukacji dzieci na całym świecie.

Dostęp testowy będzie trwał od 30 marca do 31 maja.


Oferujemy dostęp testowy do Bloomsbury Design Library – kolekcja zawiera kompleksowy, globalny przegląd historii, teorii i praktyki rzemiosła i projektowania od czasów prehistorycznych po współczesność.

Dostęp testowy będzie trwał od 30 marca do 31 maja.


Zapraszamy do dostępu testowego do Screen Studies – obszernej platformy cyfrowej poświęconej sztuce i ludziom filmu.

Dostęp testowy będzie trwał od 30 marca do 31 maja.


Biblioteka UZ oferuje dostęp testowy do Bloomsbury Food Library – obszerny zbiór materiałów z całego świata na temat żywności i obszarów z nią związanych.

Dostęp testowy będzie trwał od 30 marca do 31 maja.


Biblioteka UZ zaprasza do dostępu testowego do Drama Online – bazy różnorodnych materiałów, w tym audio i wideo, poświęconych sztuce teatru.

Dostęp testowy będzie trwał od 30 marca do 31 maja.


Zapraszamy do dostępu testowego do Theology & Religion Online – są to bogate zasoby poświęcone teologii, studiom biblijnym i religioznawstwu.

Dostęp testowy będzie trwał od 30 marca do 31 maja.


Zapraszamy do dostępu testowego do Bloomsbury Fashion Video Archive – prawie 3 000 spektakularnych pokazów mody prezentowanych w Paryżu, Londynie, Nowym Jorku i Mediolanie przez 460 międzynarodowych projektantów w latach 1979-2003. Każde wideo zawiera obszerne indeksowanie i napisy, aby umożliwić przeszukiwanie materiałów.

Dostęp testowy będzie trwał od 30 marca do 31 maja.


Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego i wydawnictwo Wolters Kluwer zapraszają do skorzystania z dostępu testowego do wirtualnych  atlasów anatomicznych i czasopism ze wszystkich dziedzin medycyny:

Acland’s Anatomy - zawiera ponad 300 filmów realistycznie przedstawiających budowę ludzkiego ciała. Każdy film jest opatrzony komentarzem dr. Aclanda. Dostępna jest także transkrypcja komentarzy. Atlas może być wykorzystywany jako uzupełnienie w trakcie wykładów lub ćwiczeń, również jako materiał powtórkowy. Można go przeszukiwać, zawiera pytania powtórkowe, dzięki którym studenci mogą poznać poziom swojej wiedzy.

Visible Body:

•       Narzędzie do wizualizacji 3D ludzkiego ciała, pozwala na wirtualną sekcję
•       Interaktywny atlas pozwalający na powiększanie i obracanie modeli oraz animacje ułatwiające zrozumienia pracy mięśni
•       Blisko pół tysiąca modeli anatomicznych,
•       Manownictwo angielskie i łacińskie,
•       Prawidłowa wymowa mianownictwa w języku angielskim, definicje wraz z krótkim opisem oraz liczne testy
•       Anatomia patologiczna – dodatkowe informacje kliniczne
•       Filmy obrazujące podstawowe procesy fizjologiczne zachodzące w organizmie człowieka.

Dostęp do atlasu 3D obejmuje następujące moduły:
•       Human Anatomy Atlas,
•       Muscle Premium,
•       Skeleton Premium,
•       Physiology Animations,
•       Heart & Circulatory Premium.

Bates Visual Guide for Physical Examination with OSCE Clinical Skills: to videoprzewodnik zawierający ponad 8 godzin filmów, które pomagają w nauce przeprowadzania prawidłowego badania fizykalnego oraz gromadzenia informacji medycznej. Pomaga także w przygotowaniu do egzaminów OSCE (Objective Structured Clinical Examination).

Baza GIDEON:
To unikatowa baza dedykowana do wykrywania, zapobiegania i edukacji w zakresie chorób zakaźnych.
Obejmuje wszystkie choroby zakaźne, w każdym karaju. Aktualizowana codziennie o informacje o najnowszych epidemiach (w tym COVID-19)
Idealna dla każdego, kto zajmuje się zdrowiem publicznym i chorobami zakaźnymi - klinicystów, wykładowców, mikrobiologów i wielu innych.
Baza zawiera także wizualne narzędzia do diagnozowania chorób i śledzenia najnowszych trendów w epidemiologii i leczeniu.

Kolekcja czasopism Lippincott Williams & Wilkins jest to prestiżowa kolekcja czasopism z zakresu nauk medycznych, pielęgniarstwa i biotechnologii. Dostępnych jest ponad 250 czasopism z różnych specjalizacji medycznych.

Dostęp testowy będzie trwał od 24 marca do 23 maja.


Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego zaprasza do testowego dostępu do Nursing Education in Video: Third Edition. Edukacja pielęgniarska w wideo: wydanie trzecie jest to aktualna kolekcja filmów demonstracyjnych i szkoleniowych, które mają pomóc w doskonaleniu umiejętności klinicznych. Baza zapewnia dostęp do kompletnej kolekcji Medcom zawierającej ponad 300 pełnometrażowych filmów szkoleniowych dla pielęgniarek.

Dostęp testowy będzie trwał od 24 marca do 31 maja.


Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego zaprasza do testowego dostępu do największej na świecie kolekcji czasopism, e-booków, rozpraw, wiadomości, materiałów wideo i źródeł pierwotnych znajdującej się na platformie ProQuest One Academic.
ProQuest One Academic sklada się z czterech wielodyscyplinarnych baz: ProQuest Central (treści we wszystkich głównych obszarach tematycznych, w tym w biznesie, zdrowiu i medycynie, naukach społecznych, sztuce i naukach humanistycznych, edukacji, nauce, inżynierii i religii), Academic Complete (potężna baza e-booków), Academic Video Online (największa kolekcja filmów edukacyjnych przeznaczonych dla studentów, wykładowców i pracowników naukowych) i ProQuest Dissertations & Theses Global (największa cyfrowa kolekcja prac dyplomowych z 4 milionami rozpraw).

Dostęp testowy będzie trwał od 24 marca do 31 maja.


Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 71, 65-762 Zielona Góra, www.bu.uz.zgora.pl, e-mail: BU@uz.zgora.pl