Uniwersytet Zielonogórski 

Biblioteka Nauki
Biblioteka UZ zachęca do korzystania z zasobów Biblioteki Nauki. Serwis udostępnia pełne teksty publikacji naukowych wraz z metadanymi. Jest prowadzony przez ICM UW we współpracy z wydawcami oraz bazami indeksującymi. 
Zasoby czasopism pochodzą z baz:

• AGRO (czasopisma z dziedziny nauk rolniczych i przyrodniczych),
• BazTech (czasopisma z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych i ścisłych),
• CEJSH (czasopisma z dziedziny nauk humanistycznych, społecznych, teologicznych i sztuki),
• DML-PL (czasopisma z zakresu matematyki),
• PSJD (czasopisma z dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu).

Lista 15 ostatnich artykułów pochodzących od różnych wydawców:


Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 71, 65-762 Zielona Góra, www.bu.uz.zgora.pl, e-mail: BU@uz.zgora.pl