Uniwersytet Zielonogórski 

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego oferowała dostęp testowy do bazy Treasury of Linguistic Maps (TLM) Online, która zawiera 8000 cyfrowych archiwalnych map językowych z atlasów i publikacji naukowych. Mapy są w języku angielskim i niemieckim, a wszystkie metadane w języku angielskim umożliwiają kompleksowe wyszukiwanie, co umożliwia badanie zakresu języków w różnych okresach.
Dostęp testowy trwał od 15 listopada do 15 grudnia.


Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego oferowała dostęp testowy do bazy Linguistic Minorities in Europe Online, która zapewnia kompleksową dokumentację rdzennych i imigranckich mniejszości językowych w Europie, z naciskiem na perspektywy socjolingwistyczne, psycholingwistyczne i etnolingwistyczne. Linguistic Minorities in Europe (LME) Online zawiera przegląd każdego języka, artykuły naukowe, źródła podstawowe i multimedia, takie jak teksty z adnotacjami, pliki audio i wideo, mapy i zdjęcia.
Dostęp testowy trwał od 15 listopada do 15 grudnia.


Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego oferowała dostęp testowy do bazy Enhanced Electronic Grammars (EEG) Online  - jest to zaawansowane narzędzie badawcze dla językoznawców. Baza zawiera pełne gramatyki ponad 47 języków regionalnych lub zagrożonych z całego świata, które są ze sobą powiązane, umożliwiając prowadzenie badań międzyjęzykowych. Gramatyki pochodzą z szanowanej Biblioteki Grammar Mouton i nadal są dodawane dodatkowe języki. ​​
Dostęp testowy trwał od 15 listopada do 15 grudnia.


Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego oferowała dostęp testowy do bazy Emerald, która zapewnia dostęp do czasopism z zakresu ekonomii, zarządzania i administracji, marketingu, ale także edukacji, opieki zdrowotnej czy medycyny.
Dostęp testowy trwał od 23 listopada do 08 grudnia.


1 października 2021 roku w Galerii Biblioteki Uniwersyteckiej odbył się wernisaż wystawy prof. Adama Romaniuka reprezentującego katowickie środowisko artystyczne. Artysta pokazał grafiki z cyklu ALTER EGO wykonane w technice druku cyfrowego. Honorowy patronat nad wystawą objął Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski. Kuratorem wystawy była dr Janina Wallis, starszy kustosz dyplomowany. Wystawa ALTER EGO została wpisana do kalendarza obchodów jubileuszu 20-lecia Uniwersytetu Zielonogórskiego i towarzyszy 30-leciu Instytutu Sztuk Wizualnych. Wystawa była otwarta do 30 listopada.


Biblioteka UZ zaprosiła na cykl jesiennych webinariów Elsevier 2021 (28 września – 16 listopada 2021). Szkolenia obejmowały bazy ScienceDirect i Scopus. 


Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego oferowała dostęp testowy do bazy EMIS, która dostarcza i agreguje wysokiej jakości informacje, dane, raporty, analizy oraz prognozy z ponad 170 krajów i 250 sektorów gospodarczych.       
Dostęp testowy trwał od 02 listopada do 15 listopada.


W Galerii Grafiki Biblioteki Sztuki Uniwersytetu Zielonogórskiego mogliśmy obejrzeć wystawę ŻARTOGRAFY I KOLORY prof. Stanisława Wieczorka reprezentującego warszawskie środowisko artystyczne. Prace zostały wykonane w technice druku cyfrowego. Kuratorem wystawy była dr Janina Wallis, starszy kustosz dyplomowany. Wystawa Żartografy i kolory została wpisana do kalendarza obchodów Jubileuszu 20-lecia Uniwersytetu Zielonogórskiego i towarzyszy 30-leciu Instytutu Sztuk WizualnychWystawa była otwarta do 5 listopada.


W dniach 25-31 października 2021 odbył się Tydzień Otwartej Nauki organizowany w tym roku pod hasłem: „It Matters How We Open Knowledge: Building Structural Equity”. Temat ten jest związany z rekomendacjami UNESCO stanowiącymi przełomowy krok w kierunku ustanowienia globalnych celów, podstaw i standardów otwartej nauki. Zgodnie z wytycznymi otwarta nauka powinna uwzględniać różnorodność wiedzy, praktyk, metod, języków, tematów i wyników badań, odpowiadając na potrzeby całej społeczności naukowej, jak i osób i instytucji spoza akademii. Wszystkie najważniejsze informacje o otwartej nauce w Polsce i na świecie oraz o najcenniejszych zasobach Open Access znaleźć można w Bazie Wiedzy o Otwartej Nauce na portalu Uwolnij Naukę: https://uwolnijnauke.pl/baza-wiedzy


W dniu 16 listopada w Sali Multimedialnej Biblioteki UZ odbyło się spotkanie z poetką Marią Fraszewską
Od zmierzchu do wschodu słońca na kamienicy przy ulicy Brackiej w Krakowie wyświetlane są wiersze zwane „murkami”. Poetka zebrała swoje „murki” i umieściła je w tomiku zatytułowanym „Płonące języczki”. Ukazały się zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Podczas spotkania autorka omówiła nie tylko swoją twórczość, ale i międzynarodowy projekt Emultipoetry, którego ukoronowaniem są wiersze wyświetlane na murach Krakowa oraz Warszawy. Poetka wydała również tomiki wierszy pt.: „Wio w snach” oraz „Z wiatrem”. Jest reprezentantką nurtu tzw. poezji lingwistycznej. Wiersze Marii Fraszewskiej znalazły się także w obszernej antologii „murków” wydanej pod redakcją Michała Zabłockiego. Spotkanie zostało zorganizowane staraniem Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, działającym przy Bibliotece UZ.


W dniu 13 października bieżącego roku w holu Biblioteki Uniwersyteckiej uroczyście otwarto wystawę poświęconą 60 – leciu Oddziału Związku Literatów Polskich w Zielonej Górze, przygotowaną przez bibliotekarzy. Wystawa przedstawiała stuletnią historię Zarządu Głównego ZLP, sylwetki pisarzy i poetów zielonogórskiego Oddziału oraz ich różnorodną oraz bogatą twórczość. Ekspozycja towarzyszyła konferencji literacko-naukowej zatytułowanej : „Literatura osadnicza jako narracja założycielska Ziemi Lubuskiej” w której wzięło udział wielu znakomitych gości.

Ukoronowaniem uroczystych obchodów było spotkanie w Muzeum Ziemi Lubuskiej połączone z wręczeniem nagród i odznaczeń państwowych. Jedną z nagród „Winiarka 2021” w kategorii grupowej zdobyła Oficyna Wydawnicza UZ.


Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego oferowała dostęp testowy do ebooków o anatomii na platformie MedOne.
Bezpośrednie linki: Gilroy et al., Atlas of AnatomyGilroy, Anatomia: niezbędny podręcznik Baker i wsp.,, Anatomy for Dental MedicineTHIEME Atlas anatomii, tom. 1: Ogólna anatomia i układ mięśniowo-szkieletowyTHIEME Atlas anatomii, tom. 2: Narządy wewnętrzneTHIEME Atlas anatomii, tom. 3: głowa, szyja i neuroanatomia.

Dostęp testowy trwał od 01 października do 31 października.


Biblioteka UZ oferowała udział w szkoleniu z zarządzania danymi badawczymi organizowanym przez ICM w ramach projektu Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych. Termin szkolenia: 5 października 2021.


Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego oferowała dostęp testowy do bazy AccessMedicine wydawnictwa McGraw-Hill.

  • AccessMedicine jest interaktywną platformą zaprojektowaną w celu realizacji kompleksowego programu nauczania na uczelniach medycznych oraz wspierania studentów, stażystów, asystentów i pielęgniarek w ich codziennych czynnościach klinicznych. AccessMedicine to zarówno zasób wiedzy jak i narzędzie diagnostyczne. Zawiera testy do samooceny, materiały dydaktyczne, filmy instruktażowe, a także kompleksową bibliotekę podręczników, w tym między innymi: Harrison’s Online; The Color Atlas of Family Medicine; CURRENT Medical Diagnosis & Treatment;  Fitzpatrick’s Dermatology in General Medicine; Hurst’s The Heart; LANGE Basic & Clinical Science Library; Principles and Practice of Hospital Medicine; Schwartz’s Principles of Surgery; Tintinalli’s Emergency Medicine; Williams Obstetrics.
    Materiały pomocnicze
  • Access Emergency Medicine jest interaktywną platformą pomagającą w nauczaniu zasad medycyny ratunkowej, począwszy od problemów ortopedycznych, przez neurologiczne, pomoc psychiatryczną i powypadkową.
    Access Emergency Medicine to na bieżąco aktualizowany, kompleksowy zasób wiedzy z obszaru medycyny ratunkowej, który pozwala na szybkie przeprowadzenie diagnozy i uzyskanie odpowiedzi / wskazówek w odniesieniu do leczenia szerokiego spektrum dolegliwości napotykanych w oddziałach SOR, od nagłych przypadków neurologicznych i pediatrycznych, po zatrucia i urazy. 
    Materiały pomocnicze

Dostęp testowy trwał od 23 września do 22 października.


Biblioteka Uniwersytecka oferowała dostęp testowy do  serwisu Bloomsbury Cultural History, który jest bogatym źródłem informacji o społecznych, politycznych i naukowych aspektach historii kultury od czasów antycznych aż do dziś.
Dostęp testowy trwał od 19 lipca do 23 sierpnia.


Biblioteka Uniwersytecka udostępniała dostęp testowy do biblioteki Bloomsbury Fairchild Books, która oferowała treści obejmujące pełne spektrum tematów w modzie, w tym budownictwo, drapowanie, zarządzanie biznesem modowym, historię, ilustracje, dziennikarstwo, marketing, promocję, teorię, tworzenie wzorów, stylizacje, rozwój produktów, tekstylia i nie tylko.
Dostęp testowy trwał od 19 lipca do 23 sierpnia.


Biblioteka UZ oferowała możliwość skorzystania z wirtualnego szkolenia organizowanego przez ICM UW „Jak korzystać z Repozytorium Otwartych Danych RepOD?”. Szkolenie odbyło się 27 lipca 2021 r.

Podczas szkolenia przedstawione zostały najważniejsze funkcje repozytorium, w szczególności przechowywanie i publiczne udostępnianie danych badawczych. Omówione zostały takie zagadnienia jak metadane, trwałe identyfikatory, możliwość łączenia zbiorów danych z publikacjami, embargo, wersjonowanie czy wybór licencji. Szkolenie kierowane było do pracowników naukowych, bibliotekarzy akademickich i wszystkich zainteresowanych korzystaniem z repozytorium.

Repozytorium Otwartych Danych RepOD to repozytorium ogólnego przeznaczenia, korzystać mogą z niego wszyscy polscy badacze, bezpłatnie i niezależnie od afiliacji instytucjonalnej. Nowa wersja serwisu uruchomiona została w ramach projektu Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych.


Biblioteka Uniwersytecka oferowała dostęp testowy do międzynarodowej e-prasy w formie elektronicznej na platformie PressReader. PressReader to także międzynarodowa e-prasa na telefonie (system operacyjny: Android lub iOS): PressReader AppWięcej informacji o PressReaderInstrukcja PressReader AppPressReader App.
Dostęp testowy trwał od 21 czerwca do 5 lipca.


Biblioteka Uniwersytecka oferowała dostęp testowy do zasobów ASME Digital Collection, która jest organizacją non-profit skupiającą specjalistów w zakresie inżynierii mechanicznej i prowadzącą działalność edukacyjną, certyfikacyjną i normalizacyjną. Oprócz inżynierii mechanicznej ASME (American Society of Mechanical Engineers) obejmuje szeroki zakres dyscyplin inżynierskich.
Dostęp testowy trwał od 4 czerwca do 4 lipca.


Biblioteka UZ oferowała dostęp testowy do platformy JoVE (Journal of Visualized Experiments) która jest bazą video-artykułów w dziedzinie nauk ścisłych, medycyny i inżynierii. Artykuły w JoVE są przedstawione w formie filmów z nagranym przebiegiem eksperymentu, a także z ich opisem w postaci tekstu, wykazem materiałów użytych w eksperymentach i bibliografii.
W ramach testu dostępny jest JoVE Unlimited który obejmuje:
JoVE Journal: recenzowane czasopismo z artykułami opublikowanymi w formacie wideo i tekstowym.
JoVE Encyclopedia of Experiments: Video encyklopedia zaawansowanych eksperymentów badawczych.
JoVE Science Education: biblioteka filmów ilustrujących metody badawcze, zastosowanie koncepcji i przykłady z życia wzięte.
JoVE Lab Manual: zasoby wideo ukierunkowane na program nauczania dla laboratoriów z instrukcjami krok po kroku.
JoVE Core: podręczniki wideo, które wprowadzają w życie podstawowe pojęcia i metody.
Dostęp testowy trwał od 31 marca do 30 czerwca.


25 czerwca 2021 r. w Galerii Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego odbył się wernisaż wystawy Maryny Mazur pt. „Nic się nie dzieje” . 
Na wystawie pod tytułem "Nic się nie dzieje" zaprezentowane zostały najnowsze prace Maryny Mazur, obejmujące kilka cykli graficznych, m.in.: Nie wypełniać, Novapangea, instalacja Czego bała się Róża? i obiekty: Historia lubi się powtarzać, Mechanizmy obronne. Tytuł wystawy równoważy znaczenie podjętych tematów, dotykających wielu aktualnych obszarów naszej rzeczywistości.


W czwartek 24 czerwca zaprosiliśmy wszystkich zainteresowanych na ostatnie, organizowane przed wakacjami, szkolenia biblioteczne online. Spotkania odbyły się na platformie Google Meet. Aby wziąć udział w szkoleniu, należało się zarejestrować.

O WYSZUKIWANU KSIĄŻEK POTRZEBNYCH PRZY PISANIU PRAC
Na temat strategii i możliwości wyszukiwania publikacji naukowych w źródłach i zasobach oferowanych przez BUZ, w naukowych bazach danych i ogólnodostępnych źródłach informacji naukowej (tradycyjnych i elektronicznych), a także inne podpowiedzi przydatne przy pisaniu prac zaliczeniowych i naukowych.

BIBLIOGRAFIA I PRZYPISY BEZ PROBLEMÓW 
O podstawowych zasadach tworzenia przypisów bibliograficznych i bibliografii załącznikowej dla poszczególnych rodzajów materiałów (książki, czasopisma/ gazety, dokumenty elektroniczne, akty prawne czy materiały archiwalne) wykorzystanych przy pisaniu pracy zaliczeniowej lub naukowej.


Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego i wydawnictwo MSP (Mathematical Sciences Publishers) oferowało testowy dostęp do czasopism matematycznych:
Algebra & Number Theory (msp.org/ant)
Algebraic & Geometric Topology (msp.org/agt)
Analysis & PDE (msp.org/apde)
Annals of K-Theory (msp.org/akt)
Communications in Applied Mathematics and Computational Science (msp.org/camcos)
Geometry & Topology (msp.org/gt)
Involve, a Journal of Mathematics (msp.org/involve)
Innovations in Incidence Geometry — Algebraic, Topological and Combinatorial (msp.org/iig)
Moscow Journal of Combinatorics and Number Theory (msp.org/moscow)
Pure & Applied Analysis (msp.org/paa)
Tunisian Journal of Mathematics (msp.org/tunis)
Dostęp testowy trwał od 21 kwietnia do 21 czerwca.


Biblioteka Uniwersytecka oferowała dostęp testowy do platformy AccessEngineering, która jest referencyjną bazą wiedzy zapewniającą dostęp do kolekcji autorytatywnych, regularnie aktualizowanych treści, narzędzi analitycznych oraz funkcjonalności zaprojektowanych do obsługi wirtualnej, aktywnej nauki, zapewniających pracownikom dydaktycznym, studentom oraz naukowcom-inżynierom wsparcie w obszarach nauczania oraz rozwiązywania współczesnych problemów szeroko pojętej inżynierii.
Baza zapewnia dostęp do:
- Ponad 700 książek pokrywających wszystkie specjalności inżynierskie,
- Ponad 1000 filmów instruktażowych przedstawiających wypracowane rozwiązania problemów inżynierskich, 
- Arkuszy kalkulacyjnych zawierających osadzone dane i formuły, pozwalające na usprawnienie złożonych obliczeń. 
- Narzędzi wyszukiwania/filtrowania treści
- Komentarzy do ponad 90 standardów technicznych
- Narzędzia DataVis ™ służącego do wizualizacji danych, stworzonego w celu nauczania o właściwościach materiałów. 
- Ponad 4 300 interaktywnych wykresów i tabel do pobrania, służących do analizy danych.
Dostęp testowy trwał od 18 maja do 17 czerwca.


Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego i wydawnictwo Wolters Kluwer oferowało testowy dostęp do baz medycznych:
Acland’s Video Atlas of Human Anatomy – baza przeznaczona jest dla studentów, którzy nie mają dostępu do prosektorium, zapewnia poznanie prawdziwego ludzkiego ciała i zrozumienie mechaniki ruchu ciała.
Bates Visual Guide to Physical Examination – Pozwala zapoznać się z technikami badania fizykalnego od stóp do głów oraz opartego na systemach, które są wprowadzeniem do medycyny klinicznej.
LWW Health Library – Medical Education – jest źródłem sprawdzonych treści z zakresu edukacji medycznej, nauk o zdrowiu i medycyny klinicznej, przeznaczonym dla studentów, wykładowców i klinicystów. Zapewnia interaktywny dostęp online do podstawowych podręczników (min. Moore: Clinically Oriented Anatomy), filmów z procedurami, ilustracji, studiów przypadków i banków quizów specjalnie dostosowanych do poszczególnych specjalności.
LWW Health Library – Clerkship Collection – kolekcja przeznaczona dla studentów ostatnich lat studiów medycznych oraz rezydentów.
LWW Health Library – Pharmacy Collection - kolekcja przeznaczona dla studentów i wykładowców farmacji, oraz medycyny (farmakologia kliniczna).
GIDEON – Global Infectious Diseases and Epidemiology Online Network, unikalne źródło poświęcone wykrywaniu, zapobieganiu i edukacji w zakresie chorób zakaźnych, jest idealne dla każdego, kto zajmuje się tą szybko rozwijającą się dziedziną, w tym klinicystów, edukatorów, decydentów, farmaceutów i badaczy . To multimedialne źródło zawiera aktualne informacje i narzędzia wizualne do diagnozowania chorób i śledzenia najnowszych trendów w epidemiologii i leczeniu.
Dostęp testowy trwał od 12 kwietnia do 11 czerwca.


8 czerwca w Bibliotece UZ odbyło się szkolenie pracowników UZ  „Jak założyć Profil Autora w PBN oraz jak połączyć go z systemami POLon i ORCID”. W czasie spotkania opowiedzieliśmy także jak uzupełnić własny profil ORCID danymi z uczelnianej bazy SKEP oraz z bazy CrossRef. Szkolenie odbyło się na platformie Google Meet.


Biblioteka UZ testowała bazę Criminal Justice Abstracts with Full Text. Baza jest wiodącą pełnotekstową bazą danych dla badań nad wymiarem sprawiedliwości w sprawach karnych i kryminologii. Zawiera setki najlepszych czasopism i magazynów obejmujących wszystkie powiązane tematy, w tym nauki kryminalistyczne, więziennictwo, policję, prawo karne i dochodzenie.
Dostęp testowy trwał od 08 kwietnia do 08 czerwca.


Biblioteka UZ oferowała dostęp testowy do bazy International Security & Counter-Terrorism Reference Center (ISCTRC) która obejmuje obszerne źródła publicznie dostępnej informacji i jest przeznaczona dla analityków, specjalistów zajmujących się zarządzaniem ryzykiem oraz studentów. Baza zawiera ponad 2.500 pełnotekstowych publikacji, kilkaset tysięcy wyselekcjonowanych artykułów, serwisów i raportów informacyjnych (w tym Stratfor Analysis, Stratfor Forecasts, and Stratfor Geopolitical Diary), streszczeń książek, najczęściej zadawanych pytań oraz własnych opracowań naświetlających zagadnienia terroryzmu i bezpieczeństwa. Baza łączy pogłębione analizy naukowe z komentarzami ekspertów z różnych organizacji, agencji i wydawnictw oraz bieżące przeglądy rozwoju wydarzeń o zasięgu międzynarodowym, politycznym, wojskowym, ekonomicznym, społecznym i technicznym. Baza zawiera ponadto kolekcję ponad 10.800 zdjęć, map i flag.
Dostęp testowy trwał od 08 kwietnia do 08 czerwca.


Biblioteka UZ oferowała dostęp testowy do bazy Index to Legal Periodicals & Books Full Text, która jest doskonałym źródłem informacji dla prawników, nauczycieli, przedsiębiorców, bibliotekarzy prawniczych i studentów. Baza oferuje dostęp do pełnego tekstu do najważniejszych informacji prawnych w języku angielskim: artykułów naukowych, sympozjów, przeglądów jurysdykcyjnych, orzeczeń sądowych, książek, recenzji książek i innych.
Dostęp testowy trwał od 08 kwietnia do 08 czerwca.


Biblioteka UZ oferowała dostęp testowy do bazy MedOne Education. Baza zawiera 115 e-podręczników przeznaczonych specjalnie dla studentów pierwszych semestrów studiów medycznych oraz narzędzia szkoleniowe.
Dostęp testowy trwał od 09 kwietnia do 31 maja.


Biblioteka Uniwersytecka oferowała dostęp testowy do biblioteki cyfrowej Loeb Classical Library. To obszerna kolekcja wysokiej jakości wydań i angielskich przekładów starożytnych tekstów greckich i łacińskich. Tłumaczenia "Loeba" słyną z przystępności i eleganckiego, wycyzelowanego języka, a wydania często uważane są za standardowe. Towarzyszy im mocno zredukowany aparat krytyczny, dający wgląd w najistotniejsze wersje tekstu.
Dostęp testowy trwał od 31 marca do 30 maja.


Biblioteka UZ oferowała dostęp testowy do bazy czasopism American Society of Nephrology (ASN), baza zawiera artykuły poświęcone badaniom nad chorobami nerek.
Dostęp testowy trwał od 26 marca do 25 maja.


W każdą środę maja odbyły się szkolenia biblioteczne online. Spotkania odbywały się na platformie Google Meet.

BIBLIOTEKA BEZ TAJEMNIC – godz. 10.00
O tym, jak działa i co oferuje Biblioteka UZ (także w trakcie pandemii), o tym, do czego służy konto czytelnicze, jak korzystać z katalogu bibliotecznego i jak wypożyczyć książki (lub otrzymać skany ich fragmentów).

O WYSZUKIWANU KSIĄŻEK POTRZEBNYCH PRZY PISANIU PRAC – godz. 12:00
Na temat strategii i możliwości wyszukiwania publikacji naukowych w źródłach i zasobach oferowanych przez BUZ, w naukowych bazach danych i ogólnodostępnych źródłach informacji naukowej (tradycyjnych i elektronicznych), a także inne podpowiedzi przydatne przy pisaniu prac zaliczeniowych i naukowych.

BIBLIOGRAFIA I PRZYPISY BEZ PROBLEMÓW – godz. 14:00
O podstawowych zasadach tworzenia przypisów bibliograficznych i bibliografii załącznikowej dla poszczególnych rodzajów materiałów (książki, czasopisma/ gazety, dokumenty elektroniczne, akty prawne czy materiały archiwalne) wykorzystanych przy pisaniu pracy zaliczeniowej lub naukowej.
UWAGA!  W Tygodniu Bibliotek dla piszących prace zaliczeniowe i naukowe proponowaliśmy szkolenia z obsługi menedżerów bibliografii, które pomagają uporządkować wykorzystaną przy pisaniu literaturę oraz usprawniają tworzenie przypisów i wykazów bibliograficznych.

ZOTERO: 11 maja, godz. 10:00 i 13 maja, godz. 12:00
MENDELEY: 11 maja, godz. 12:00 i 13 maja, godz. 10:00


Biblioteka UZ oferowała testowanie bazy Legal Source. Baza  zapewnia dostęp do różnorodnych publikacji, o międzynarodowym zasięgu: artykułów naukowych, materiałów z konferencji i sympozjów, dokumentów jurysdykcyjnych, decyzji sądowych, aktów prawnych, książek, recenzji książek i wiele innych. Jest doskonałym źródło informacji dla prawników, nauczycieli akademickich, przedsiębiorców, bibliotekarzy, studentów prawa, praktykantów adwokackich oraz wszystkich osób zajmujących się prawem.
Dostęp testowy trwał od 16 marca do 15 maja


Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego i wydawnictwo Wolters Kluwer oferowały testowy dostęp do atlasów medycznych na platformie OVID:

Visible Body - Atlas anatomii człowieka, wielokrotnie nagradzane narzędzie do wizualizacji i uczenia się anatomii w 3D. Atlas dostępny jest w siedmiu językach, zawiera ponad 5000 dokładnych pod względem medycznym struktur anatomicznych obejmujących anatomię ogólnoustrojową, anatomię regionalną, przekroje i działania mięśni w celu interakcji i zbadania systemów ludzkiego ciała. Film instruktażowy
VisualDx®  - umożliwia szybkie przeszukiwanie ponad 40000 obrazów objawów chorób lub wytycznych dotyczących terapii, postępowania i nie tylko - pomagając użytkownikom w tworzeniu diagnozowania różnicowego w celu rozpoznania jednostki chorobowej. Angażuje studentów, rezydentów i lekarzy za pomocą najlepszego narzędzia do diagnostyki różnicowej w medycynie, aby zwiększyć dokładność diagnostyczną, ułatwić podejmowanie decyzji terapeutycznych i poprawić bezpieczeństwo pacjentów. Film instruktażowy
Dostęp testowy trwał od 12 kwietnia do 12 maja.


W Galerii Biblioteki Uniwersyteckiej przy al. Wojska Polskiego 71 od 4 maja br. można było oglądać wystawę pt. Różnorodność. Na wystawie można było zobaczyć prace znakomitych współczesnych grafików ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej z kolekcji Artoteki Grafiki. Tytuł nawiązuje do tematyki prac, prezentowanych stylów i technik graficznych. Na wystawie znalazły się m.in. prace Jana Berdyszaka, Stanisława Fijałkowskiego, Jerzego Grabowskiego, Izabelli Gustowskiej, Janiny Kraupe, Wojciecha Müllera, Ryszarda Otręby, Andrzeja Pawłowskiego, Jana Pamuły, Marcina Surzyckiego, Stanisława Wieczorka oraz innych, znakomitych grafików kilku pokoleń. Jest to tylko skromny wybór z dużej kolekcji Artoteki Grafiki – jednej z wielu kolekcji ogromnego zasobu ikonograficznego zbiorów specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej, który liczy 12,5 tys. dzieł i zawiera m.in. akwarele, rysunki, grafikę współczesną, regionalną i reprintową. Kuratorem wystawy była dr Janina Wallis.


Znajdziesz mnie w Bibliotece UZ - Tydzień Bibliotek 8-15 maja 2021

Tegoroczny Tydzień Bibliotek przebiegał pod hasłem „Znajdziesz mnie w bibliotece”. Po czasie ścisłej izolacji zbliża się powoli moment otwarcia instytucji kultury i nauki. Biblioteka to jednak nie tylko realna przestrzeń, ale także środowisko cyfrowe, w którym spotykaliśmy się z Czytelnikami w ciągu ostatnich miesięcy. Korzystaliśmy ze stron internetowych biblioteki, portali społecznościowych, komunikatorów. Dzięki technologiom informacyjnym nasi Czytelnicy mogli i wciąż mogą znaleźć u nas to, czego potrzebują do efektywnej nauki. Bogate zasoby elektroniczne zapewniają komfort pracy poza kampusem i poza budynkiem biblioteki.

W Tygodniu Bibliotek przygotowaliśmy dla Was kolejne spotkania online, licząc, że już wkrótce spotkamy się z Czytelnikami w realnym gmachu naszej biblioteki. W tym cykl ciekawych szkoleń i spotkań online (na platformie Google Meet), które pojawiają się w naszej ofercie po raz pierwszy! Program Tygodnia Bibliotek


Biblioteka Uniwersytecka oferowała dostęp testowy do bazy Central & Eastern European Academic Source (CEEAS) jest to baza zawierająca pełne teksty czasopism naukowych publikowanych w krajach Europy Centralnej i Wschodniej. CEEAS zawiera zasoby naukowe z takich dziedzin jak ekonomia, historia, humanistyka, prawo czy STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Baza zawiera w sumie blisko 2,000 tytułów, z czego poand 360 to czasopisma w języku polskim.
Dostęp testowy trwał od 08 lutego do 07 maja.


Biblioteka UZ testowała dostępu do Bloomsbury Design Library - zasobów elektronicznych zawierających materiały edukacyjne z zakresu sztuki projektowania oraz rękodzieła obejmujące okres od roku 1500 p.n.e. do czasów współczesnych.
Dostęp testowy trwał od 30 marca do 30 kwietnia


Biblioteka UZ oferowała dostęp testowy do platformy Human Kinetics Library, renomowanego wydawnictwa z zakresu nauk o kulturze fizycznej. Zawartość to ponad 150 e-booków w języku angielskim oraz 200 materiałów wideo (m.in. demonstracje ćwiczeń).
Dostęp testowy trwał od 30 marca do 30 kwietnia


W kwietniu w każdą środę odbywały się szkolenia biblioteczne online. Spotkania odbywały się na platformie Google Meet.

BIBLIOTEKA BEZ TAJEMNIC – godz. 10.00
O tym, jak działa i co oferuje Biblioteka UZ (także w trakcie pandemii), o tym, do czego służy konto czytelnicze, jak korzystać z katalogu bibliotecznego i jak wypożyczyć książki (lub otrzymać skany ich fragmentów). 

O WYSZUKIWANU KSIĄŻEK POTRZEBNYCH PRZY PISANIU PRAC – godz. 12:00
Na temat strategii i możliwości wyszukiwania publikacji naukowych w źródłach i zasobach oferowanych przez BUZ, w naukowych bazach danych i ogólnodostępnych źródłach informacji naukowej (tradycyjnych i elektronicznych), a także inne podpowiedzi przydatne przy pisaniu prac zaliczeniowych i naukowych.

BIBLIOGRAFIA I PRZYPISY BEZ PROBLEMÓW – godz. 14:00
O podstawowych zasadach tworzenia przypisów bibliograficznych i bibliografii załącznikowej dla poszczególnych rodzajów materiałów (książki, czasopisma/ gazety, dokumenty elektroniczne, akty prawne czy materiały archiwalne) wykorzystanych przy pisaniu pracy zaliczeniowej lub naukowej. 


26 kwietnia - Światowy Dzień Własności Intelektualnej. Co w trawIe Piszczy?
Światowy Dzień Własności Intelektualnej obchodzony był z inicjatywy i pod auspicjami World Intellectual Property Organization (WIPO). Zapowiedzi bezpłatnych wydarzeń online i więcej informacji na stronie Regionalnego Ośrodka Informacji Normalizacyjnej i Patentowej


Biblioteka UZ testowała kolekcję książek elektronicznych znajdujących się na platformie e-booków Taylor & Francis. Kolekcja obejmuje ponad 125 tysięcy książek z zakresu nauk ścisłych, technologii, medycyny oraz nauk humanistycznych i społecznych, takich wydawców jak CRC Press, Routledge, Psychology Press i Focal Press.
Dostęp testowy trwał od 12 lutego do 12 kwietnia. 


Biblioteka Uniwersytecka testowała serwis Notoria OnLine. Serwis dostarcza danych o sprawozdaniach finansowych spółek notowanych na GPW, NewConect i Catalyst oraz danych  dotyczących obligacji i funduszy inwestycyjnych.
Dostęp testowy trwał od 16 lutego do 31 marca.


Testowaliśmy bazę MedOne ComSci, która jest bogatą kolekcją materiałów związanych z komunikacją werbalną, audiologią, otolaryngologią oraz patologiami wymowy. Baza składa się z 46 e-booków, e-czasopism, materiałów audio, oraz z ponad 9 tys. materiałów multimedialnych.
Dostęp testowy trwał od 01 lutego do 31 marca.


Biblioteka UZ oferowała dostęp testowy do bazy MedOne Spine, która zawiera 80 e-booków, ponad 23 tyś. materiałów multimedialnych (w tym filmów z zabiegów chirurgicznych) oraz innych zbiorów dotyczących medycznych aspektów leczenia problemów związanych z kręgosłupem.
Dostęp testowy trwał od 01 lutego do 31 marca.


Biblioteka Uniwersytecka testowała bazę MedOne Neurosurgery, która oferuje dostęp do 165 pełnotekstowych podręczników, w tym „Handbook of Neurosurgery” Greenberga, 5 tytułów czasopism, ogromnego zbioru ilustracji, materiałów wideo oraz bazy pytań testowych.
Dostęp testowy trwał od 01 lutego do 31 marca.


Testowaliśmy bazę MedOne Otolaryngology, która jest obszernym narzędziem zawierającym zagadnienia z dziedziny otolaryngologii. Można w niej znaleźć prawie 200 e-booków, 5 pełnotekstowych czasopism, bogatą kolekcję zdjęć i materiałów wideo.
Dostęp testowy trwał od 01 lutego do 31 marca.


Biblioteka UZ testował dostęp do Macmillan Skills for Study. Baza oferuje interaktywne i spersonalizowane rozwiązania, które pomagają studentom doskonalić umiejętności efektywnego uczenia się. Aby skorzystać z zasobów, należy zarejestrować się na stronie https://www.skillsforstudy.com/login/email przy użyciu adresu mailowego z domeną UZ (hasło można ustalić dowolnie).
Dostęp testowy trwał od 25 lutego do 20 marca


Biblioteka UZ oferowała dostęp testowy do bazy Macmillan Explorers. Macmillan Explorers zapewnia dostęp do e-podręczników akademickich wysokiej jakości. Są to przede wszystkim zasoby z zakresu historii, literatury, nauk politycznych i pracy socjalnej oraz informatyki. Aby skorzystać z zasobów, należy zarejestrować się na stronie www.macmillanexplorers.com/register-email-domain przy użyciu adresu mailowego z domeną UZ (hasło można ustalić dowolnie).
Dostęp testowy trwał od 25 lutego do 20 marca


Biblioteka Uniwersytecka testowała dostęp testowy do czasopism American Society for Microbiology.  Czasopisma ASM są renomowanymi publikacjami naukowymi z dziedziny mikrobiologii, dostarczającymi aktualnych informacji na temat podstawowych i klinicznych badań mikrobiologicznych. Linki do czasopism: ASM JournalsASM Science.
Dostęp testowy trwał od 08 lutego do 19 marca.


Biblioteka Uniwersytecka testowała dostęp do serwisu Cite them right  na platformie Macmillan. Cite them right jest to serwis ułatwiający prawidłowe cytowanie publikacji naukowych oraz przygotowanie bibliografii załącznikowej. Najważniejszym zadaniem serwisu Cite them right jest przedstawienie studentom przygotowującym prace dyplomowe najważniejszych zagadnień związanych z korzystaniem z różnych źródeł informacji w poszanowaniu praw autorskich oraz zasad tworzenia publikacji naukowej. Poradnik korzystania z serwisu
Dostęp testowy trwał od 08 lutego do 09 marca. 


Biblioteka UZ zaprosiła pracowników naukowych, doktorantów i studentów do testowania narzędzia Writefull służącego do korekty tekstów naukowych pisanych w języku angielskim. Sugerowane przez oprogramowanie poprawki opierają się na rzeczywistym zastosowaniu danego słowa czy struktury gramatycznej, zależnym od kontekstu, a nie na ustalonym zestawie reguł gramatycznych. Writefull wykorzystuje modele językowe oparte na sztucznej inteligencji (AI) i nieustannie „uczy się” na podstawie tekstów milionów artykułów z naukowych czasopism. Writefull poprawia gramatykę, interpunkcję, ortografię i stylistykę, sugeruje poprawki w strukturze zdań w tekstach naukowych, sugeruje brakujące elementy cytowania i proponuje słownictwo charakterystyczne dla danej dyscypliny, co jest szczególnie ważne dla pomyślnej publikacji w międzynarodowych czasopism. 
Oprogramowanie działa jako wtyczka do programu MS Word (wersje od 2016 r.). Wymaga zainstalowania wtyczki, dostępu do internetu i rejestracji przy użyciu adresu mailowego w domenie uczelni @*.uz.zgora.pl. Szczegółowe instrukcje: Writefull for Insititution i Writefull for Word.
Dostęp testowy trwał od 11 stycznia do 10 lutego.


W dniu 18 lutego Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz firma EBSCO przeprowadziła dla pracowników i studentów uniwersytetu zielonogórskiego szkolenie z efektywnego wyszukiwania materiałów naukowych dostępnych w BUZ.

Szkolenie zaczęło się od prezentacji Power Point, podczas której omówimy dostępne zasoby, w szczególności bazę Academic Research Source, która stanowi bogate źródło czasopism naukowych oraz blisko 200.000 e-książek. Następnie przeszliśmy do wyszukiwania na kilku praktycznych przykładach. Opowiedzieliśmy o wyszukiwarce naukowej EDS, która umożliwia odkrywanie docelowo wszystkich źródeł dostępnych w bibliotece. Wyszukiwarkę naukową EDS porównamy z wyszukiwarką Google Scholar dla bardziej efektywnej pracy. Po szkoleniu uczestnicy wiedzą między innymi jak wyszukiwać, jak znaleźć pełny tekst, jak korzystać z e-książek EBSCO, jak pobierać artykuły, jakie korzyści płyną z posiadania indywidualnego konta Moje EBSCOhost.

Logowanie do programu WebEx
Około 10 minut przed rozpoczęciem spotkania należy kliknąć link sesji dostępny w potwierdzeniu rejestracji i postępować zgodnie z pojawiającymi się komunikatami. Przy korzystaniu z narzędzia WebEx po raz pierwszy, system zostanie pobrany na Twój komputer. Istotne jest podłączenie opcji audio, aby móc usłyszeć prowadzącą. Dla ułatwienia przesyłam Państwu instrukcję logowania. Instrukcja logowania do systemu WebEx


Biblioteka UZ testowała kolekcję Oxford Medicine Online, oferującejącą dostęp do renomowanych tytułów medycznych. W skład kolekcji wchodzą uznane publikacje: Oxford Handbook of Clinical Medicine czy Oxford Textbook of Medicine.
Dostęp testowy trwał od 30 listopada do 31 stycznia.


W czasie zagrożenia koronavirusem  Covid-19 Galeria Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego udostępnia wystawę prof. Ryszarda Woźniaka online.
Publiczny wernisaż planowany był na 15.01.2021.


Biblioteka Uniwersytecka testowała bazę Cinahl Complete. Jest to najobszerniejsza baza pełnotekstowa z zakresu pielęgniarstwa, obejmująca swoim zasięgiem również biomedycynę, bibliotekoznawstwo (z zakresu nauk o zdrowiu), medycynę alternatywną i 17 pokrewnych nauk o zdrowiu. Indeksuje ponad 5500 czasopism (w tym 1300 z dostępem pełnotekstowym) i zawiera ponad 5 milionów rekordów (z archiwami od 1937 r.).
Dostęp testowy trwał od 02 listopada do 31 grudnia.


Biblioteka Uniwersytecka testowała dostęp do bazy Nursing Reference Centre. Baza zawiera oparte na dowodach informacje dotyczące kształcenia ustawicznego oraz badań z zakresu pielęgniarstwa. Udostępnia szczegółowe informacje o chorobach i dolegliwościach, treści edukacyjne przeznaczone dla pacjentów, dane laboratoryjne i diagnostyczne, przewodniki po najlepszych praktykach i in.
Dostęp testowy trwał od 02 listopada do 31 grudnia.


Biblioteka Uniwersytecka oferowała dostęp testowy do bazy MEDLINE Complete. Jest to wiodąca pełnotekstowa baza danych czasopism biomedycznych i zdrowotnych. Jest ona największym uzupełnieniem indeksu MEDLINE, dostarczającym pełny tekst dla tysięcy najważniejszych czasopism medycznych z pełnym indeksem. Jest to niezbędne narzędzie badawcze dla lekarzy, pielęgniarek, pracowników służby zdrowia i naukowców.
Dostęp testowy trwał od 02 listopada do 31 grudnia.


Biblioteka UZ testowała dostęp do wybranych e-booków bazy MedOne Educationducation wydawnictwa Thieme.
Dostęp testowy trwał od 30 listopada do 31 grudnia.


Biblioteka Uniwersytecka oferowała dostęp testowy do zasobów Archive Journal CollectionsThematic Collections oraz Primary Source Collections na platormie JSTOR
Dostęp testowy trwał do 31 grudnia.


Biblioteka UZ testowała bazę MedOne Radiology wydawnictwa Thieme - jest to obszerna baza obrazowania medycznego.
Dostęp testowy trwał od 30 listopada do 31 grudnia.


27 listopada 2020 r. w Galerii Grafiki Biblioteki Sztuki przy ul. Wiśniowej odbył się wernisaż wystawy online prof. Zdzisława Olejniczaka z Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Artysta zaprezentował 12 grafik wykonanych w technice linorytu z wykorzystaniem podkładu kolagraficznego.
Kuratorem wystawy jest dr Janina Wallis, starszy kustosz dyplomowany. Wystawę można zwiedzać na stronie isw.uz.zgora.pl.


Biblioteka UZ testowała bazę Oxford Research Encyclopedias - która jest kolekcją analiz, podsumowań i artykułów z najnowszą i najrzetelniejszą informacją w wybranych obszarach.
Dostęp testowy trwał od 26 listopada do 31 grudnia.


Biblioteka UZ oferowała dostęp testowy do bazy Thieme Pharmaceutical Substances – która jest kompendium około 2500 substancji wykorzystywanych w przemyśle farmaceutycznym. 
Dostęp testowy trwał od 25 listopada do 31 grudnia.


Biblioteka Uniwersytecka testowała bazę University Press Scholarship Online. Jest to kolekcja obejmująca ponad 33 000 monografii z uznanej listy naukowej Oxford University Press, obejmujących zagadnienia z zakresu nauk humanistycznych, społecznych, nauk ścisłych, medycyny i prawa. Możliwość skorzystania ze szkolenia.
Dostęp testowy trwał od 18 listopada do 31 grudnia.


Biblioteka Uniwersytecka testowała bazę Oxford Handbooks Online – jedną z najbardziej prestiżowych kolekcji książek naukowych, przedstawiających głęboką analizę omawianych zagadnień .
Dostęp testowy trwał od 18 listopada do 31 grudnia.


Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 2020 zakończony! Biblioteka Uniwersytecka wraz z Biurem Karier zaprosiła studentów i absolwentów UZ planujących lub prowadzących działalność gospodarczą na indywidualne spotkania w Regionalnym Ośrodku Informacji Normalizacyjnej i Patentowej. Dowiesz się m.in.: 

• jak zgłosić znak towarowy (np. nazwę, logo, slogan reklamowy) w Urzędzie Patentowym i uzyskać prawo ochronne na terytorium Polski;
• kiedy można używać symbolu ® do oznaczania swoich produktów i/lub usług;
• jakie korzyści przynosi firmom rejestracja znaku towarowego;
• o czym trzeba pamiętać i o co zadbać, aby rejestracja znaku była użyteczną inwestycją dla Twojego biznesu.


Biblioteka UZ zaprosiła na WEBINARIUM  Writefull – narzędzie do korekty tekstów naukowych
Writefull
został specjalnie zaprojektowany dla pracowników naukowych i studentów wyższych uczelni do korekty tekstów naukowych w języku angielskim. Writefull różni się od innych podobnych narzędzi tym, że wykorzystuje modele językowe oparte na sztucznej inteligencji (AI) i nieustannie „uczy się” na podstawie tekstów milionów artykułów z naukowych czasopism. Writefull poprawia gramatykę, interpunkcję, ortografię i stylistykę. Główne parametry i kluczowe cechy Writefull zostały omówione podczas webinarium z udziałem twórców platformy oraz ekspertów z zakresu sztucznej inteligencji i lingwistyki stosowanej. 
Webinarium odbyło się 9 listopada 2020 (poniedziałek) o godzinie 11:00.


Biblioteka Uniwersytecka oferowała dostęp testowy do bazy Emerald o zasięgu europejskim. Baza umożliwia dostęp do pełnotekstowych czasopism głównie z zakresu zarządzania i marketingu.
Dostęp testowy trwał od 05 października do 04 listopada.


Biblioteka Uniwersytecka testowała dostęp do Serwisu Flipster(R), który zapewnia dostęp do e-wydań popularnych, różnojęzycznych czasopism i ułatwia ich czytanie na komputerze lub urządzeniu mobilnym.
Dostęp testowy trwał od 27 maja do 25 sierpnia


Biblioteka Uniwersytecka oferowała dostęp testowy do ponad 32 000 tytułów książek na platformie JSTOR. 
Dostęp testowy trwał do 31 sierpnia.


Biblioteka Uniwersytecka oferowała dostęp testowy do Bazy Applied Science & Technology Source Ultimate, która obejmuje pełne spektrum nauk stosowanych oraz informatyki i zawiera ponad 1.300 stale wydawanych czasopism pełnotekstowych, monografie i książki, jak również kolekcje materiałów konferencyjnych. Baza indeksuje ponad 4.000 czasopism i publikacji specjalistycznych i zawiera specjalistyczny tezaurus dziedzinowy. Tematyka bazy obejmuje: akustykę, astronautykę, chemię, geologię, inżynierię i materiały biomedyczne, komputerowe bazy danych i oprogramowanie, lotnictwo, matematykę stosowaną, maszynoznawstwo, metalurgię, mineralogię, nowe technologie, robotykę, sieci neuronowe i optyczne, sztuczną inteligencję, technologie informacyjne i komunikacyjne, teorię i systemy komputerowe, źródła energii i badania, technologię żywności, technologię morską i wiele innych dziedzin.
Dostęp testowy trwał od 10 czerwca do 10 sierpnia.


Biblioteka UZ testowała bazę Sociology Source Ultimate, która jest najobszerniejszą bazą z zakresu socjologii, zapewniającą użytkownikom bogactwo informacji obejmujących szerokie spektrum studiów socjologicznych. Baza indeksuje czasopisma, książki, monografie, materiały konferencyjne i inne źródła oraz zawiera przeszukiwalne cytowania naukowe. Zawartość bazy obejmuje różne dyscypliny socjologii i dziedziny pokrewne tj.: demografia, studia etniczne i rasowe, studia z zakresu tożsamości płciowej, praca w opiece społecznej, antropologia społeczno-kulturalna małżeństwo i rodzina, socjologia polityczna, religia, rozwój społeczny, psychologia społeczna, struktura społeczna, historia społeczna, badania socjologiczne, teoria socjologii, nadużywanie środków odurzających i inne uzależnienia, przemoc, aborcja, sądownictwo karne i wiele innych zagadnień.
Dostęp testowy trwał od 10 czerwca do 10 sierpnia.


Biblioteka Uniwersytecka oferowała dostęp testowy do bazy Humanities Source Ultimate, która jest nieocenionym źródłem informacji dla studentów, naukowców, badaczy i nauczycieli akademickich zainteresowanych wszystkimi aspektami nauk humanistycznych, literaturą, rozwojem myśli naukowej i twórczej. Baza indeksuje ponad 3.700 czasopism i zawiera pełny tekst blisko 2.000 czasopism, spośród których ponad 1.600 to stale wydawane czasopisma.
Dostęp testowy trwał od 10 czerwca do 10 sierpnia.


Biblioteka Uniwersytecka oferowała dostęp testowy do bazy Global Health. Jest to to baza poświęcona zagadnieniom z zakresu medycyny i zdrowia publicznego zawierająca 3,1 miliona rekordów oraz ponad 100.000 artykułów. Publikacje indeksowane w bazie Global Health pochodzą z ponad 7.300 czasopism, a także książek, materiałów konferencyjnych, raportów, patentów i innego typu dokumentów opublikowanych w ponad 100 krajach w 50 różnych językach. Baza Global Health w 40% zawiera unikatowe materiały niedostępne w innych bazach danych.  Baza jest uaktualniana co tydzień.
Dostęp testowy trwał od 17 kwietnia do 17 lipca


Biblioteka UZ oferowała bezpłatny dostęp do ponad 3000 książek, czasopism, audiobooków i filmów z zakresu ekonomii, finansów, marketingu, prawa, zasobów ludzkich na platformie ODILO https://business-school.odilo.us/
Dostęp testowy trwał do 30 czerwca


Oferowaliśmy skorzystanie z dostępu testowego do OnArchitecture - jest to unikalna kolekcja filmów video stworzonych, aby wspierać edukację na studiach architektonicznych, projektowych oraz pokrewnych związanych ze wzornictwem, urbanistyką i szeroko pojętą sztuką. Zawartość OnArchitecture obejmuje video-wywiady z wybitnymi architektami z całego świata, którzy opowiadają o swojej pracy, procesie tworzenia projektu oraz roli ich pracy we współczesnym społeczeństwie, oraz audiowizualne zapisy budynków i instalacji architektonicznych. Baza obejmuje: 400 pozycji (i jej zawartość stale rośnie). Kolekcja dodatkowo zawiera aktualne dane biograficzne architektów i projektantów, których prace są przedstawiane.
Dostęp testowy trwał od 28 kwietnia do 30 czerwca.


Biblioteka UZ proponowała dostęp testowy do Art & Architecture Source - jest to obszerna baza pełnotekstowa w zakresu architektury i sztuki, obejmująca szeroki wachlarz tematów związanych ze sztuką, od architektury i projektowania architektonicznego aż po sztukę użytkową i komercyjną. Zawiera pełne teksty ponad 700 czasopism naukowych i 200 książek oraz szczegółowe indeksy i abstrakty wiodących czasopism naukowych, popularno-naukowych i publikacji branżowych, kolekcję ponad 63.000 obrazów z bazy Picture Desk i innych źródeł, wiele publikacji nie tylko w języku angielskim, ale i francuskim, niemieckim, włoskim, hiszpańskim i holenderskim, podcasty z wiodących muzeów dotyczące artystów i ich prac i wiele innych źródeł.
Tematyka bazy obejmuje: architekturę i historię architektury, projektowanie wnętrz, projektowanie terenów zielonych, wzornictwo przemysłowe, sztukę i historię sztuki, fotografię, grafikę, sztukę współczesną, archeologię, projektowanie kostiumów, rękodzieło, sztukę użytkową i sztukę ludową, sztukę i produkcję filmową i telewizyjną, muzealnictwo, malarstwo, sztukę drukarską, rzeźbę, projektowanie mody, materiały video i wiele innych.
Dostęp testowy trwał od 28 kwietnia do 30 czerwca.


Biblioteka Uniwersytecka oferowała skorzystanie z dostępu testowego do biblioteki cyfrowej Loeb Classical Library. To obszerna kolekcja wysokiej jakości wydań i angielskich przekładów starożytnych tekstów greckich i łacińskich. Tłumaczenia "Loeba" słyną z przystępności i eleganckiego, wycyzelowanego języka, a wydania często uważane są za standardowe. Towarzyszy im mocno zredukowany aparat krytyczny, dający wgląd w najistotniejsze wersje tekstu.
Dostęp był aktywny do 30 czerwca z sieci UZ oraz spoza sieci z autoryzacją.


IEEE Xplore oferował otwarty dostęp do artykułów i badań na temat COVID-19.
Dostęp testowy trwał od 14 kwietnia do 30 czerwca


Biblioteka UZ oferowała możliwość skorzystania z 75 000 eBooków wolnych od DRM dostępnych na stronie DE GRUYTER.
Dostęp testowy trwał od 14 kwietnia do 30 czerwca


Biblioteka UZ oferowała możliwość skorzystania z otwartego dostępu do bazy DynaMed.
DynaMed - to narządzie z zakresu medycyny opartej na dowodach, wspomagające podejmowanie decyzji klinicznych. Zapewnia szybki dostęp do przeglądów i rekomendacji, epidemiologii, diagnostyki, prognoz, kierunków leczenia dotyczących licznych schorzeń i chorób, symptomów, informacji o lekach, ich dawkowania, interakcji z innymi lekami. Baza zawiera m.in. opisy przypadków i rekomendacje, ilustracje i zdjęcia, wyselekcjonowaną zawartość Micromedex® Clinical Knowledge Suite, przeglądy ekspertów oraz specjalistyczną tematykę. DynaMed umożliwia również dostęp do tysięcy ilustracji i zdjęć dołączonych do opisów medycznych z możliwością ich przeszukiwania.
Dostęp testowy trwał od 02 kwietnia do 30 czerwca


Wydawnictwo Oxford University Press oferowało korzystanie z kompleksowego zbioru badań odnoszących się do COVID-19, innych koronawirusów oraz powiązanych tematów, udostępnionych bezpłatnie na czas trwania epidemii, aby wesprzeć naukowców, lekarzy czy pracowników służby zdrowia w radzeniu sobie z kryzysem. Kolekcja zawiera artykuły czasopism, rozdziały książek i podręczników, a także treści z Oxford Medicine Online, w tym Oxford Textbook of Medicine. Publikacje umieszczone są na ogólnodostępnej stronie COVID-19 research.


Biblioteka UZ oferowała możliwość skorzystania z bazy danych Coronavirus na platformie Proquest.


Biblioteka UZ oferowała testowy dostęp do następujących baz wydawnictwa Oxford University Press:

Dostęp testowy trwał od 07 kwietnia do 06 czerwca


Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego testowała największą na świecie kolekcję czasopism, e-booków, rozpraw, wiadomości, materiałów wideo i źródeł pierwotnych znajdującą się na platformie ProQuest One Academic. ProQuest One Academic sklada się z czterech wielodyscyplinarnych baz: ProQuest Central (treści we wszystkich głównych obszarach tematycznych, w tym w biznesie, zdrowiu i medycynie, naukach społecznych, sztuce i naukach humanistycznych, edukacji, nauce, inżynierii i religii), Academic Complete (potężna baza e-booków), Academic Video Online (największa kolekcja filmów edukacyjnych przeznaczonych dla studentów, wykładowców i pracowników naukowych) i ProQuest Dissertations & Theses Global (największa cyfrowa kolekcja prac dyplomowych z 4 milionami rozpraw).
Dostęp testowy trwał od 24 marca do 31 maja.


Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego testowała bazę Nursing Education in Video: Third Edition. Edukacja pielęgniarska w wideo: wydanie trzecie jest to aktualna kolekcja filmów demonstracyjnych i szkoleniowych, które mają pomóc w doskonaleniu umiejętności klinicznych. Baza zapewnia dostęp do kompletnej kolekcji Medcom zawierającej ponad 300 pełnometrażowych filmów szkoleniowych dla pielęgniarek.
Dostęp testowy trwał od 24 marca do 31 maja.


Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego testowała dostęp do  Arcadian Library Online – baza oferuje materiały prezentujące wspólne dziedzictwo kulturowe Europy i Bliskiego Wschodu na przestrzeni tysiącleci.
Dostęp testowy trwał od 30 marca do 31 maja.


Zapraszamy do dostępu testowego do Screen Studies – obszernej platformy cyfrowej poświęconej sztuce i ludziom filmu.
Dostęp testowy trwał od 30 marca do 31 maja.


Biblioteka UZ oferowała dostęp testowy do Drama Online – bazy różnorodnych materiałów, w tym audio i wideo, poświęconych sztuce teatru.
Dostęp testowy trwał od 30 marca do 31 maja.


Testowaliśmy bazę Theology & Religion Online – są to bogate zasoby poświęcone teologii, studiom biblijnym i religioznawstwu. 
Dostęp testowy trwał od 30 marca do 31 maja.


Biblioteka UZ oferowała dostęp testowy do:

Dostęp testowy trwał od 30 marca do 31 maja.


Firma Wolters Kluwer, wydawca bazy klinicznej Uptodate która została wprowadzona w życie w celu wsparcia personelu medycznego w różnych krajach, aby poradzić sobie z sytuacją kryzysową w Covid-19 oferowała bezpłatne, indywidualne, pełne licencje dla pracowników służby zdrowia w Polsce.
Formularz rejestracji dostępu:  https://www.uptodate.com/register?code=COVID19_31820
Dostęp testowy trwał od 03 kwietnia do 31 maja


Biblioteka UZ testowała dostęp do bazy eBook Subscription Harvard Business Review Press Collection , która oferuje dostęp do pełnego katalogu książek elektronicznych wydawnictwa Harvard Business Review Press.  Zawartość kolekcji to ponad 600 e-Booków, pośród których czytelnicy znajdą ponad 400 monografii, nowo wydane e-booki, prace seminaryjne i ponad 150 kompilacji artykułów z serii HBR Classics. Kolekcja eBooków Harvard Business Review Press zapewnia dostęp do pozycji z zakresu: komunikacja biznesowa, rozwój kariery, podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów, ekonomia, przedsiębiorczość, finanse, zasoby ludzkie i zarządzanie personelem, przywództwo i zarządzanie, marketing, zachowania organizacyjne, sukces osobisty, rozwój umiejętności, planowanie strategiczne.
Dostęp testowy trwał od 03 kwietnia do 31 maja


Biblioteka UZ testowała bazę Macmillan Explorers. Macmillan Explorers zapewnia dostęp do e-podręczników akademickich wysokiej jakości. Są to przede wszystkim zasoby z zakresu historii, literatury, nauk politycznych i pracy socjalnej oraz informatyki. Aby skorzystać z zasobów, należało zarejestrować się na stronie www.macmillanexplorers.com/register-email-domain przy użyciu adresu mailowego z domeną UZ (hasło można ustalić dowolnie).
Dostęp testowy trwał od 03 kwietnia do 31 maja


Wydawnictwo Cambridge University Press w ramach wspierania środowiska akademickiego podczas pandemii koronawirusa oferowało wszystkim uczelniom akademickim czasowy bezpłatny dostęp do kolekcji ponad 700 podręczników oraz pakietów Cambridge Companions, Cambriddge Histories i Cambridge Elements. Dostęp do tych zasobów był aktywny do końca maja.

Tu znaleźć można wszystkie udostępnione książki:
www.cambridge.org/mybooks

Wśród nich:
Ponad 700 podręczników HTML opublikowanych na platformie Cambridge Core 
Ponad 700 książek z kolekcji Cambridge Companions 
Ponad 700 książek z kolekcji Cambridge Histories 
Ponad 170 książek z kolekcji Cambridge Elements 

Podajemy kilka przykładów książek, które mogą szczególnie zainteresować czytelników z Polski:
The Cambridge History of the Cold War
The Cambridge History of Communism
The Cambridge World History
The Cambridge Companion to Chopin
The Cambridge Companion to Joseph Conrad

Przypominamy, że aby uzyskać dostęp do bazy, należy zmienić ustawienia swojego domowego komputera zgodnie z odpowiednią instrukcją Centrum Komputerowego: https://www.ck.uz.zgora.pl/index.php?w3cacheproxy

Dostęp testowy trwał od 17 marca do 31 maja


Drodzy Czytelnicy, jak co roku, na początku maja, obchodziliśmy Tydzień Bibliotek 8 - 15 maja 2020. Choć warunki naszej pracy bardzo się zmieniły, przygotowaliśmy dla Was wielką Paczkę Prezentów. A nawet kilka Paczek! Zapraszamy Was do korzystania z naszych usług online.
Paczka Dostępów , Paczka Otwartej NaukiPaczka Nauki Obywatelskiej , Paczka FilmówPaczka Na Ratunek ,  Paczka Szkoleń , Paczka Dla BiznesuPaczka Lektur,  Paczka SztukiPaczka Białych KrukówPaczka Fotografii z ZBCPaczka RelaksuPaczka na przyszłośćPaczka na Rok Tyrmanda. 


Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego i wydawnictwo Wolters Kluwer oferowali testowy dostęp do wirtualnych  atlasów anatomicznych i czasopism ze wszystkich dziedzin medycyny:

Acland’s Anatomy - zawiera ponad 300 filmów realistycznie przedstawiających budowę ludzkiego ciała. Każdy film jest opatrzony komentarzem dr. Aclanda. Dostępna jest także transkrypcja komentarzy. Atlas może być wykorzystywany jako uzupełnienie w trakcie wykładów lub ćwiczeń, również jako materiał powtórkowy. Można go przeszukiwać, zawiera pytania powtórkowe, dzięki którym studenci mogą poznać poziom swojej wiedzy.

Visible Body:

•       Narzędzie do wizualizacji 3D ludzkiego ciała, pozwala na wirtualną sekcję
•       Interaktywny atlas pozwalający na powiększanie i obracanie modeli oraz animacje ułatwiające zrozumienia pracy mięśni
•       Blisko pół tysiąca modeli anatomicznych,
•       Manownictwo angielskie i łacińskie,
•       Prawidłowa wymowa mianownictwa w języku angielskim, definicje wraz z krótkim opisem oraz liczne testy
•       Anatomia patologiczna – dodatkowe informacje kliniczne
•       Filmy obrazujące podstawowe procesy fizjologiczne zachodzące w organizmie człowieka.

Dostęp do atlasu 3D obejmuje następujące moduły:
•       Human Anatomy Atlas,
•       Muscle Premium,
•       Skeleton Premium,
•       Physiology Animations,
•       Heart & Circulatory Premium.

Bates Visual Guide for Physical Examination with OSCE Clinical Skills: to videoprzewodnik zawierający ponad 8 godzin filmów, które pomagają w nauce przeprowadzania prawidłowego badania fizykalnego oraz gromadzenia informacji medycznej. Pomaga także w przygotowaniu do egzaminów OSCE (Objective Structured Clinical Examination).

Baza GIDEON:
To unikatowa baza dedykowana do wykrywania, zapobiegania i edukacji w zakresie chorób zakaźnych.
Obejmuje wszystkie choroby zakaźne, w każdym karaju. Aktualizowana codziennie o informacje o najnowszych epidemiach (w tym COVID-19)
Idealna dla każdego, kto zajmuje się zdrowiem publicznym i chorobami zakaźnymi - klinicystów, wykładowców, mikrobiologów i wielu innych.
Baza zawiera także wizualne narzędzia do diagnozowania chorób i śledzenia najnowszych trendów w epidemiologii i leczeniu.

Kolekcja czasopism Lippincott Williams & Wilkins jest to prestiżowa kolekcja czasopism z zakresu nauk medycznych, pielęgniarstwa i biotechnologii. Dostępnych jest ponad 250 czasopism z różnych specjalizacji medycznych.

Dostęp testowy trwał od 24 marca do 23 maja.


Wydawca czasopism bio-medycznych KARGER do 20 kwietnia, oferował studentom dwa bezpłatne kursy online.

Dzięki specjalnej ofercie "KargerLEARN @ home" można zdobyć nowe umiejętności i uzyskać certyfikat w zakresie publikacji naukowych:
1. Jak napisać skuteczny artykuł badawczy
https://www.kargerlearn.com/courses/how-to-write-an-effective-research-paper
2. Jak przesłać artykuł do czasopisma i go opublikować
https://www.kargerlearn.com/courses/how-to-submit-a-journal-article-and-get-it-published


Biblioteka Uniwersytecka oferowała dostęp testowy do baz:
- Primal Pictures Atlas 3D „Anatomy.TV" – moduły:- 3D Atlas of Human Anatomy, 3D Human Anatomy & Physiology, 3D Real Time,
- bazy ebooków Stat!REF - zasoby ebooków z dziedzin: Nursing, Emergency Medicine, Oncology.
Dostęp testowy trwał od 04 maja do 18 maja


Biblioteka Uniwersytecka zapraszała do zapoznania się z COVID-19 Aktualizacje i informacje - portalem informacyjnym EBSCO COVID-19 wykorzystującym zasoby zaproponowane przez bibliotekarzy i specjalistów ds. informacji.


Testowaliśmy dostęp testowy do bazy APA PsycBOOKS, która obejmuje ponad 65.000 rozdziałów w formacie PDF z ponad 4,000 książek wydanych przez APA (American Psychological Association) i innych znanych wydawców oraz wielotomową serię encyklopedyczną APA Handbooks in Psychology. Baza zawiera również ponad 2.800 klasycznych dzieł o przełomowym znaczeniu historycznym w dziedzinie psychologii, zdigitalizowaną encyklopedię APA/Oxford University Press Encyclopedia of Psychology oraz serię APA Handbooks in Psychology.

Dostęp testowy trwał od 17 kwietnia do 17 maja


Biblioteka Uniwersytecka oferowała kolejny dostęp testowy do bazy APA PsycTESTS, która stanowi repozytorium testów psychologicznych. Zawiera tysiące instrumentów i testów gotowych do natychmiastowego pobrania i wykorzystywania podczas badań i w procesie dydaktycznym. APA PsycTESTS jest autorytatywnym źródłem uporządkowanej informacji na temat testów istotnych dla psychologów i specjalistów z dziedzin pokrewnych jak np.: psychiatria, zarządzanie, biznes, edukacja, nauki społeczne, neurobiologia, prawo, medycyna, opieka społeczna. Baza koncentruje się na współczesnych przypadkach używanych testów, a całkowity zakres bazy obejmuje ponad sto lat.
Dostęp testowy trwał od 17 kwietnia do 17 maja


More Articles...

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 71, 65-762 Zielona Góra, www.bu.uz.zgora.pl, e-mail: BU@uz.zgora.pl