Uniwersytet Zielonogórski 

Biblioteka Uniwersytecka testowała dostęp do Serwisu Flipster(R), który zapewnia dostęp do e-wydań popularnych, różnojęzycznych czasopism i ułatwia ich czytanie na komputerze lub urządzeniu mobilnym.

Dostęp testowy trwał od 27 maja do 25 sierpnia


Biblioteka Uniwersytecka oferowała dostęp testowy do ponad 32 000 tytułów książek na platformie JSTOR.

Dostęp testowy trwał do 31 sierpnia.


Biblioteka Uniwersytecka oferowała dostęp testowy do Bazy Applied Science & Technology Source Ultimate, która obejmuje pełne spektrum nauk stosowanych oraz informatyki i zawiera ponad 1.300 stale wydawanych czasopism pełnotekstowych, monografie i książki, jak również kolekcje materiałów konferencyjnych. Baza indeksuje ponad 4.000 czasopism i publikacji specjalistycznych i zawiera specjalistyczny tezaurus dziedzinowy. Tematyka bazy obejmuje: akustykę, astronautykę, chemię, geologię, inżynierię i materiały biomedyczne, komputerowe bazy danych i oprogramowanie, lotnictwo, matematykę stosowaną, maszynoznawstwo, metalurgię, mineralogię, nowe technologie, robotykę, sieci neuronowe i optyczne, sztuczną inteligencję, technologie informacyjne i komunikacyjne, teorię i systemy komputerowe, źródła energii i badania, technologię żywności, technologię morską i wiele innych dziedzin.

Dostęp testowy trwał od 10 czerwca do 10 sierpnia.


Biblioteka UZ testowała bazę Sociology Source Ultimate, która jest najobszerniejszą bazą z zakresu socjologii, zapewniającą użytkownikom bogactwo informacji obejmujących szerokie spektrum studiów socjologicznych. Baza indeksuje czasopisma, książki, monografie, materiały konferencyjne i inne źródła oraz zawiera przeszukiwalne cytowania naukowe. Zawartość bazy obejmuje różne dyscypliny socjologii i dziedziny pokrewne tj.: demografia, studia etniczne i rasowe, studia z zakresu tożsamości płciowej, praca w opiece społecznej, antropologia społeczno-kulturalna małżeństwo i rodzina, socjologia polityczna, religia, rozwój społeczny, psychologia społeczna, struktura społeczna, historia społeczna, badania socjologiczne, teoria socjologii, nadużywanie środków odurzających i inne uzależnienia, przemoc, aborcja, sądownictwo karne i wiele innych zagadnień.

Dostęp testowy trwał od 10 czerwca do 10 sierpnia.


Biblioteka Uniwersytecka oferowała dostęp testowy do bazy Humanities Source Ultimate, która jest nieocenionym źródłem informacji dla studentów, naukowców, badaczy i nauczycieli akademickich zainteresowanych wszystkimi aspektami nauk humanistycznych, literaturą, rozwojem myśli naukowej i twórczej. Baza indeksuje ponad 3.700 czasopism i zawiera pełny tekst blisko 2.000 czasopism, spośród których ponad 1.600 to stale wydawane czasopisma.

Dostęp testowy trwał od 10 czerwca do 10 sierpnia.


Biblioteka Uniwersytecka oferowała dostęp testowy do bazy Global Health. Jest to to baza poświęcona zagadnieniom z zakresu medycyny i zdrowia publicznego zawierająca 3,1 miliona rekordów oraz ponad 100.000 artykułów. Publikacje indeksowane w bazie Global Health pochodzą z ponad 7.300 czasopism, a także książek, materiałów konferencyjnych, raportów, patentów i innego typu dokumentów opublikowanych w ponad 100 krajach w 50 różnych językach. Baza Global Health w 40% zawiera unikatowe materiały niedostępne w innych bazach danych.  Baza jest uaktualniana co tydzień.
Dostęp testowy trwał od 17 kwietnia do 17 lipca


Biblioteka UZ oferowała bezpłatny dostęp do ponad 3000 książek, czasopism, audiobooków i filmów z zakresu ekonomii, finansów, marketingu, prawa, zasobów ludzkich na platformie ODILO https://business-school.odilo.us/
Dostęp testowy trwał do 30 czerwca


Oferowaliśmy skorzystanie z dostępu testowego do OnArchitecture - jest to unikalna kolekcja filmów video stworzonych, aby wspierać edukację na studiach architektonicznych, projektowych oraz pokrewnych związanych ze wzornictwem, urbanistyką i szeroko pojętą sztuką. Zawartość OnArchitecture obejmuje video-wywiady z wybitnymi architektami z całego świata, którzy opowiadają o swojej pracy, procesie tworzenia projektu oraz roli ich pracy we współczesnym społeczeństwie, oraz audiowizualne zapisy budynków i instalacji architektonicznych. Baza obejmuje: 400 pozycji (i jej zawartość stale rośnie). Kolekcja dodatkowo zawiera aktualne dane biograficzne architektów i projektantów, których prace są przedstawiane.
Dostęp testowy trwał od 28 kwietnia do 30 czerwca.


Biblioteka UZ proponowała dostęp testowy do Art & Architecture Source - jest to obszerna baza pełnotekstowa w zakresu architektury i sztuki, obejmująca szeroki wachlarz tematów związanych ze sztuką, od architektury i projektowania architektonicznego aż po sztukę użytkową i komercyjną. Zawiera pełne teksty ponad 700 czasopism naukowych i 200 książek oraz szczegółowe indeksy i abstrakty wiodących czasopism naukowych, popularno-naukowych i publikacji branżowych, kolekcję ponad 63.000 obrazów z bazy Picture Desk i innych źródeł, wiele publikacji nie tylko w języku angielskim, ale i francuskim, niemieckim, włoskim, hiszpańskim i holenderskim, podcasty z wiodących muzeów dotyczące artystów i ich prac i wiele innych źródeł.
Tematyka bazy obejmuje: architekturę i historię architektury, projektowanie wnętrz, projektowanie terenów zielonych, wzornictwo przemysłowe, sztukę i historię sztuki, fotografię, grafikę, sztukę współczesną, archeologię, projektowanie kostiumów, rękodzieło, sztukę użytkową i sztukę ludową, sztukę i produkcję filmową i telewizyjną, muzealnictwo, malarstwo, sztukę drukarską, rzeźbę, projektowanie mody, materiały video i wiele innych.
Dostęp testowy trwał od 28 kwietnia do 30 czerwca.


Biblioteka Uniwersytecka oferowała skorzystanie z dostępu testowego do biblioteki cyfrowej Loeb Classical Library. To obszerna kolekcja wysokiej jakości wydań i angielskich przekładów starożytnych tekstów greckich i łacińskich. Tłumaczenia "Loeba" słyną z przystępności i eleganckiego, wycyzelowanego języka, a wydania często uważane są za standardowe. Towarzyszy im mocno zredukowany aparat krytyczny, dający wgląd w najistotniejsze wersje tekstu.
Dostęp był aktywny do 30 czerwca z sieci UZ oraz spoza sieci z autoryzacją.


IEEE Xplore oferował otwarty dostęp do artykułów i badań na temat COVID-19.
Dostęp testowy trwał od 14 kwietnia do 30 czerwca


Biblioteka UZ oferowała możliwość skorzystania z 75 000 eBooków wolnych od DRM dostępnych na stronie DE GRUYTER.
Dostęp testowy trwał od 14 kwietnia do 30 czerwca


Biblioteka UZ oferowała możliwość skorzystania z otwartego dostępu do bazy DynaMed.
DynaMed - to narządzie z zakresu medycyny opartej na dowodach, wspomagające podejmowanie decyzji klinicznych. Zapewnia szybki dostęp do przeglądów i rekomendacji, epidemiologii, diagnostyki, prognoz, kierunków leczenia dotyczących licznych schorzeń i chorób, symptomów, informacji o lekach, ich dawkowania, interakcji z innymi lekami. Baza zawiera m.in. opisy przypadków i rekomendacje, ilustracje i zdjęcia, wyselekcjonowaną zawartość Micromedex® Clinical Knowledge Suite, przeglądy ekspertów oraz specjalistyczną tematykę. DynaMed umożliwia również dostęp do tysięcy ilustracji i zdjęć dołączonych do opisów medycznych z możliwością ich przeszukiwania.
Dostęp testowy trwał od 02 kwietnia do 30 czerwca


Wydawnictwo Oxford University Press oferowało korzystanie z kompleksowego zbioru badań odnoszących się do COVID-19, innych koronawirusów oraz powiązanych tematów, udostępnionych bezpłatnie na czas trwania epidemii, aby wesprzeć naukowców, lekarzy czy pracowników służby zdrowia w radzeniu sobie z kryzysem. Kolekcja zawiera artykuły czasopism, rozdziały książek i podręczników, a także treści z Oxford Medicine Online, w tym Oxford Textbook of Medicine. Publikacje umieszczone są na ogólnodostępnej stronie COVID-19 research.


Biblioteka UZ oferowała możliwość skorzystania z bazy danych Coronavirus na platformie Proquest.


Biblioteka UZ oferowała testowy dostęp do następujących baz wydawnictwa Oxford University Press:

Dostęp testowy trwał od 07 kwietnia do 06 czerwca


Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego testowała największą na świecie kolekcję czasopism, e-booków, rozpraw, wiadomości, materiałów wideo i źródeł pierwotnych znajdującą się na platformie ProQuest One Academic. ProQuest One Academic sklada się z czterech wielodyscyplinarnych baz: ProQuest Central (treści we wszystkich głównych obszarach tematycznych, w tym w biznesie, zdrowiu i medycynie, naukach społecznych, sztuce i naukach humanistycznych, edukacji, nauce, inżynierii i religii), Academic Complete (potężna baza e-booków), Academic Video Online (największa kolekcja filmów edukacyjnych przeznaczonych dla studentów, wykładowców i pracowników naukowych) i ProQuest Dissertations & Theses Global (największa cyfrowa kolekcja prac dyplomowych z 4 milionami rozpraw).
Dostęp testowy trwał od 24 marca do 31 maja.


Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego testowała bazę Nursing Education in Video: Third Edition. Edukacja pielęgniarska w wideo: wydanie trzecie jest to aktualna kolekcja filmów demonstracyjnych i szkoleniowych, które mają pomóc w doskonaleniu umiejętności klinicznych. Baza zapewnia dostęp do kompletnej kolekcji Medcom zawierającej ponad 300 pełnometrażowych filmów szkoleniowych dla pielęgniarek.
Dostęp testowy trwał od 24 marca do 31 maja.


Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego testowała dostęp do  Arcadian Library Online – baza oferuje materiały prezentujące wspólne dziedzictwo kulturowe Europy i Bliskiego Wschodu na przestrzeni tysiącleci.
Dostęp testowy trwał od 30 marca do 31 maja.


Zapraszamy do dostępu testowego do Screen Studies – obszernej platformy cyfrowej poświęconej sztuce i ludziom filmu.
Dostęp testowy trwał od 30 marca do 31 maja.


Biblioteka UZ oferowała dostęp testowy do Drama Online – bazy różnorodnych materiałów, w tym audio i wideo, poświęconych sztuce teatru.
Dostęp testowy trwał od 30 marca do 31 maja.


Testowaliśmy bazę Theology & Religion Online – są to bogate zasoby poświęcone teologii, studiom biblijnym i religioznawstwu. 
Dostęp testowy trwał od 30 marca do 31 maja.


Biblioteka UZ oferowała dostęp testowy do:

Dostęp testowy trwał od 30 marca do 31 maja.


Firma Wolters Kluwer, wydawca bazy klinicznej Uptodate która została wprowadzona w życie w celu wsparcia personelu medycznego w różnych krajach, aby poradzić sobie z sytuacją kryzysową w Covid-19 oferowała bezpłatne, indywidualne, pełne licencje dla pracowników służby zdrowia w Polsce.
Formularz rejestracji dostępu:  https://www.uptodate.com/register?code=COVID19_31820
Dostęp testowy trwał od 03 kwietnia do 31 maja


Biblioteka UZ testowała dostęp do bazy eBook Subscription Harvard Business Review Press Collection , która oferuje dostęp do pełnego katalogu książek elektronicznych wydawnictwa Harvard Business Review Press.  Zawartość kolekcji to ponad 600 e-Booków, pośród których czytelnicy znajdą ponad 400 monografii, nowo wydane e-booki, prace seminaryjne i ponad 150 kompilacji artykułów z serii HBR Classics. Kolekcja eBooków Harvard Business Review Press zapewnia dostęp do pozycji z zakresu: komunikacja biznesowa, rozwój kariery, podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów, ekonomia, przedsiębiorczość, finanse, zasoby ludzkie i zarządzanie personelem, przywództwo i zarządzanie, marketing, zachowania organizacyjne, sukces osobisty, rozwój umiejętności, planowanie strategiczne.
Dostęp testowy trwał od 03 kwietnia do 31 maja


Biblioteka UZ testowała bazę Macmillan Explorers. Macmillan Explorers zapewnia dostęp do e-podręczników akademickich wysokiej jakości. Są to przede wszystkim zasoby z zakresu historii, literatury, nauk politycznych i pracy socjalnej oraz informatyki. Aby skorzystać z zasobów, należało zarejestrować się na stronie www.macmillanexplorers.com/register-email-domain przy użyciu adresu mailowego z domeną UZ (hasło można ustalić dowolnie).
Dostęp testowy trwał od 03 kwietnia do 31 maja


Wydawnictwo Cambridge University Press w ramach wspierania środowiska akademickiego podczas pandemii koronawirusa oferowało wszystkim uczelniom akademickim czasowy bezpłatny dostęp do kolekcji ponad 700 podręczników oraz pakietów Cambridge Companions, Cambriddge Histories i Cambridge Elements. Dostęp do tych zasobów był aktywny do końca maja.

Tu znaleźć można wszystkie udostępnione książki:
www.cambridge.org/mybooks

Wśród nich:
Ponad 700 podręczników HTML opublikowanych na platformie Cambridge Core 
Ponad 700 książek z kolekcji Cambridge Companions 
Ponad 700 książek z kolekcji Cambridge Histories 
Ponad 170 książek z kolekcji Cambridge Elements 

Podajemy kilka przykładów książek, które mogą szczególnie zainteresować czytelników z Polski:
The Cambridge History of the Cold War
The Cambridge History of Communism
The Cambridge World History
The Cambridge Companion to Chopin
The Cambridge Companion to Joseph Conrad

Przypominamy, że aby uzyskać dostęp do bazy, należy zmienić ustawienia swojego domowego komputera zgodnie z odpowiednią instrukcją Centrum Komputerowego: https://www.ck.uz.zgora.pl/index.php?w3cacheproxy

Dostęp testowy trwał od 17 marca do 31 maja


Drodzy Czytelnicy, jak co roku, na początku maja, obchodziliśmy Tydzień Bibliotek 8 - 15 maja 2020. Choć warunki naszej pracy bardzo się zmieniły, przygotowaliśmy dla Was wielką Paczkę Prezentów. A nawet kilka Paczek! Zapraszamy Was do korzystania z naszych usług online.
Paczka Dostępów , Paczka Otwartej NaukiPaczka Nauki Obywatelskiej , Paczka FilmówPaczka Na Ratunek ,  Paczka Szkoleń , Paczka Dla BiznesuPaczka Lektur,  Paczka SztukiPaczka Białych KrukówPaczka Fotografii z ZBCPaczka RelaksuPaczka na przyszłośćPaczka na Rok Tyrmanda. 


Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego i wydawnictwo Wolters Kluwer oferowali testowy dostęp do wirtualnych  atlasów anatomicznych i czasopism ze wszystkich dziedzin medycyny:

Acland’s Anatomy - zawiera ponad 300 filmów realistycznie przedstawiających budowę ludzkiego ciała. Każdy film jest opatrzony komentarzem dr. Aclanda. Dostępna jest także transkrypcja komentarzy. Atlas może być wykorzystywany jako uzupełnienie w trakcie wykładów lub ćwiczeń, również jako materiał powtórkowy. Można go przeszukiwać, zawiera pytania powtórkowe, dzięki którym studenci mogą poznać poziom swojej wiedzy.

Visible Body:

•       Narzędzie do wizualizacji 3D ludzkiego ciała, pozwala na wirtualną sekcję
•       Interaktywny atlas pozwalający na powiększanie i obracanie modeli oraz animacje ułatwiające zrozumienia pracy mięśni
•       Blisko pół tysiąca modeli anatomicznych,
•       Manownictwo angielskie i łacińskie,
•       Prawidłowa wymowa mianownictwa w języku angielskim, definicje wraz z krótkim opisem oraz liczne testy
•       Anatomia patologiczna – dodatkowe informacje kliniczne
•       Filmy obrazujące podstawowe procesy fizjologiczne zachodzące w organizmie człowieka.

Dostęp do atlasu 3D obejmuje następujące moduły:
•       Human Anatomy Atlas,
•       Muscle Premium,
•       Skeleton Premium,
•       Physiology Animations,
•       Heart & Circulatory Premium.

Bates Visual Guide for Physical Examination with OSCE Clinical Skills: to videoprzewodnik zawierający ponad 8 godzin filmów, które pomagają w nauce przeprowadzania prawidłowego badania fizykalnego oraz gromadzenia informacji medycznej. Pomaga także w przygotowaniu do egzaminów OSCE (Objective Structured Clinical Examination).

Baza GIDEON:
To unikatowa baza dedykowana do wykrywania, zapobiegania i edukacji w zakresie chorób zakaźnych.
Obejmuje wszystkie choroby zakaźne, w każdym karaju. Aktualizowana codziennie o informacje o najnowszych epidemiach (w tym COVID-19)
Idealna dla każdego, kto zajmuje się zdrowiem publicznym i chorobami zakaźnymi - klinicystów, wykładowców, mikrobiologów i wielu innych.
Baza zawiera także wizualne narzędzia do diagnozowania chorób i śledzenia najnowszych trendów w epidemiologii i leczeniu.

Kolekcja czasopism Lippincott Williams & Wilkins jest to prestiżowa kolekcja czasopism z zakresu nauk medycznych, pielęgniarstwa i biotechnologii. Dostępnych jest ponad 250 czasopism z różnych specjalizacji medycznych.

Dostęp testowy trwał od 24 marca do 23 maja.


Wydawca czasopism bio-medycznych KARGER do 20 kwietnia, oferował studentom dwa bezpłatne kursy online.

Dzięki specjalnej ofercie "KargerLEARN @ home" można zdobyć nowe umiejętności i uzyskać certyfikat w zakresie publikacji naukowych:
1. Jak napisać skuteczny artykuł badawczy
https://www.kargerlearn.com/courses/how-to-write-an-effective-research-paper
2. Jak przesłać artykuł do czasopisma i go opublikować
https://www.kargerlearn.com/courses/how-to-submit-a-journal-article-and-get-it-published


Biblioteka Uniwersytecka oferowała dostęp testowy do baz:
- Primal Pictures Atlas 3D „Anatomy.TV" – moduły:- 3D Atlas of Human Anatomy, 3D Human Anatomy & Physiology, 3D Real Time,
- bazy ebooków Stat!REF - zasoby ebooków z dziedzin: Nursing, Emergency Medicine, Oncology.
Dostęp testowy trwał od 04 maja do 18 maja


Testowaliśmy dostęp testowy do bazy APA PsycBOOKS, która obejmuje ponad 65.000 rozdziałów w formacie PDF z ponad 4,000 książek wydanych przez APA (American Psychological Association) i innych znanych wydawców oraz wielotomową serię encyklopedyczną APA Handbooks in Psychology. Baza zawiera również ponad 2.800 klasycznych dzieł o przełomowym znaczeniu historycznym w dziedzinie psychologii, zdigitalizowaną encyklopedię APA/Oxford University Press Encyclopedia of Psychology oraz serię APA Handbooks in Psychology.

Dostęp testowy trwał od 17 kwietnia do 17 maja


Biblioteka Uniwersytecka oferowała kolejny dostęp testowy do bazy APA PsycTESTS, która stanowi repozytorium testów psychologicznych. Zawiera tysiące instrumentów i testów gotowych do natychmiastowego pobrania i wykorzystywania podczas badań i w procesie dydaktycznym. APA PsycTESTS jest autorytatywnym źródłem uporządkowanej informacji na temat testów istotnych dla psychologów i specjalistów z dziedzin pokrewnych jak np.: psychiatria, zarządzanie, biznes, edukacja, nauki społeczne, neurobiologia, prawo, medycyna, opieka społeczna. Baza koncentruje się na współczesnych przypadkach używanych testów, a całkowity zakres bazy obejmuje ponad sto lat.
Dostęp testowy trwał od 17 kwietnia do 17 maja


Biblioteka UZ oferowała dostęp testowy do bazy czasopism medycznych KARGER eJournal  -  Complete Collection 1998-2020. Prezentacja bazy Karger.

Dostęp testowy trwał od 09 kwietnia do 08 maja


Biblioteka Uniwersytecka testowała dostęp do ENCYCLOPEDIA OF THE BIBLE AND ITS RECEPTION jest to wyjątkowa publikacja encyklopedyczna, która omawia tematy biblijne i ich dziedzictwo przez pryzmat różnych religii i kultur. 

Dostęp testowy trwał od 02 marca do 31 marca.


Biblioteka Uniwersytecka testowała dostęp do pakietu czasopism z zakresu religii, teologii, filozofii i studiów żydowskich, wydawnictwa De Gruyter. Pakiet obejmował 41 czasopism. Lista czasopism.
Dostęp testowy trwał od 01 marca do 31 marca.


3 marca w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyło się pierwsze wydarzenie z cyklu „Dobrze Wiedzieć - uczymy marketingu” zorganizowane przez  Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz agencję marketingową Reprezentuj. 


28 lutego w Bibliotece Uniwersyteckiej po raz szósty odbył się Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, zorganizowany przez Instytut Filologii Polskiej (członków Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego), a także studentów i doktorantów. Przedsięwzięciu patronowali: Prorektor ds. Studenckich UZ, Dziekan Wydziału Humanistycznego UZ oraz Lubuski Urząd Wojewódzki.


30 stycznia gościem biblioteki był Antoni Dudek, dawny członek Rady Instytutu Pamięci Narodowej a obecnie profesor zwyczajny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.


Biblioteka Uniwersytecka testowała serwis Notoria OnLine. Serwis dostarcza danych o sprawozdaniach finansowych spółek notowanych na GPW, NewConect i Catalyst oraz danych  dotyczących obligacji i funduszy inwestycyjnych.
Dostęp testowy trwał od 25 stycznia do 28 lutego.


21 stycznia gościliśmy w bibliotece uczniów Liceum Ogólnokształcącego ze Zgorzelca w ramach projektu edukacyjnego "Historia vitae magistra est", realizowanego we współpracy z Instytutem Historii.


Biblioteka Uniwersytecka testowała kolekcję PsycTHERAPY
PsycTHERAPY- jest to unikalna kolekcja materiałów wideo z zakresu psychologii, wspierająca edukację kliniczną oraz edukację w zakresie poradnictwa psychologicznego. Wyprodukowana przez Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne (APA), kolekcja PsycTHERAPY oferuje dostęp do ponad 500 nagrań sesji terapeutycznych z wykorzystaniem najnowszych technik psychoterapii. PsycTHERAPY zapewnia lekarzom, doradcom, studentom i stażystom możliwość obserwacji rzeczywistych filmów z psychoterapii. Kolekcja ta obejmuje sprawdzone metody pokazujące typowe przeszkody napotykane podczas sesji terapeutycznych. Filmom wideo towarzyszą odpowiednie transkrypty. 

Kolekcja PsycTHERAPY uwzględnia praktykę ponad 140 znanych terapeutów i oferuje ponad 240 tematów psychoterapeutycznych, takich jak lęk przed uzależnieniem, fobie, problemy związane z relacjami i depresja. Tematy te są poruszane z wykorzystaniem różnych metod terapeutycznych, w tym zintegrowanej behawioralnej opieki zdrowotnej, terapii poznawczo-behawioralnej oraz terapii akceptacji i zaangażowania.
Dostęp testowy trwał od 20 stycznia do 19 lutego.


20 stycznia - "Tutaj znajdziesz wszystko" projekt edukacyjny dla uczniów Szkoły Podstawowej w Górczynie.


W piątek 17 stycznia w Galerii Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego odbył się wernisaż wystawy OBRAZY Z UCZUĆ prof. Elżbiety Wernio reprezentującej wrocławskie środowisko artystyczne. Prof. Elżbieta Wernio jest scenografem, scenografem teatralnym, grafikiem, aranżerem przestrzeni wystawienniczych i wnętrz. Obecnie pełni funkcję kierownika Katedry Scenografii na Wydziale Architektury Wnętrz, Wzornictwa i Scenografii w Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Autorka pokazała dokumentację projektów scenograficznych, plakaty autorskie do spektakli teatralnych, kostiumy i grafiki. Kurator wystawy dr Janina Wallis, starszy kustosz dyplomowany.
Wystawę można zwiedzać od 17.01 do 15.03.2020 r. Serdecznie zapraszamy.


15 stycznia - "Tutaj znajdziesz wszystko" - projekt edukacyjny dla najmłodszych z udziałem uczniów Szkoły Podstawowej nr 22 w Zielonej Górze.


Biblioteka UZ testowała bazę Embase -  wszechstronną i wielozadaniową aktualną bazę danych biomedycznych, skupiającą się na farmakologii, toksykologii, kardiologii, onkologii oraz pozostałych naukach farmaceutycznych i badaniach klinicznych. Baza Embase indeksuje międzynarodową literaturę biomedyczną od 1947 r. do dnia dzisiejszego. Szczegółowe informacje o bazie.
Dostęp testowy trwał do 15 lutego.


Biblioteka UZ testowała bazę MLA International Bibliography with Full Text, która jest pełnotekstową wersją bazy bibliograficznej MLA International Bibliography. Baza jest wydawana przez Modern Language Association (MLA) i zawiera elektroniczną wersję bibliografii oraz zapewnia użytkownikom dostęp do pełnego tekstu do blisko 1.000 pełnotekstowych czasopism. Część bibliograficzna bazy sięga lat 1920-tych i zawiera ponad 2.8 miliona rekordów bibliograficznych. Tematyka bazy obejmuje: literaturę, języki współczesne, językoznawstwo, folklor, teorię literatury i krytykę literacką, sztukę dramatyczną jak również historyczne aspekty drukarstwa i działalności wydawniczej. MLA International Bibliography zawiera również informacje na temat retoryki i kompozycji, historii, teorii i praktyki nauki języka i literatury.
Dostęp testowy trwał do 14 grudnia.


Biblioteka UZ testowała bazę Environment Complete. Baza obejmuje następujące dziedziny: rolnictwo, ekosystemy, ekologię, energię, odnawialne źródła energii, zasoby naturalne, gospodarkę wodną, geografię, zanieczyszczenie środowiska i gospodarkę odpadami, technologie ochrony środowiska, prawo, politykę państwa, efekty społeczne, planowanie miast i wiele innych zagadnień. Environment Complete zawiera ponad 200 monografii pełnotekstowych, jak np.: Encyclopedia of World Environmental History (3 woluminy), Advances in Water Treatment & Environmental Management i inne.
Dostęp testowy trwał do 14 grudnia.


Biblioteka UZ testowała dostęp do bazy Sustainability Reference Center - jest to obszerna pełnotekstowa baza danych zawierająca informacje dotyczące zagadnień i wyzwań związanych w ochroną środowiska, naszego wpływu na zmiany klimatu i zrównoważonego rozwoju, który odpowiada na obecne potrzeby ludzi bez ograniczania przyszłym pokoleniom możliwości do zaspokojenia swoich potrzeb. Tematyka bazy obejmuje informacje z zakresu m.in.: społecznej odpowiedzialności biznesu, zarządzania środowiskowego (zarządzania proekologicznego), problemów i inicjatyw związanych z ochroną środowiska, ISO 14000, certyfikat systemu zarządzania środowiskiem i ochrony środowiska, systemu oceny wielokryterialnej budynków LEED ­(z ang. Leadership in Energy and Environmental Design), recyklingu, energii odnawialnej, ochrony zasobów, przedsiębiorczości społecznej, zrównoważonych praktyk biznesowych, redukcji odpadów.
Dostęp testowy trwał do 14 grudnia.


3 grudnia w bibliotece UZ odbyły się warsztaty edukacyjne pt. "M jak Marka". W programie wydarzenia:
            • „Czym jest marka i jak się ją tworzy” – wykład otwarty
            • „Jak zbudować markę krok po kroku” – warsztaty
Warsztaty edukacyjne poprowadziła Marta Jaskulska, praktyk marketingu i właścicielka agencji strategicznej Brand Logic. Szczegółowe informacje


Biblioteka testowała dostęp do pakietów czasopism Medical Library; Expert Review; Expert Opinions; Mental Health & Social Care; Psychology; Sport, Leisure & Tourism„User Guide”
Dostęp testowy trwał do 3 grudnia.


Biblioteka uniwersytecka testowała dostęp do bazy Academic Research Source. Jest to multidyscyplinarna baza danych, oferująca użytkownikom dostęp do zbioru ponad 180.000 książek elektronicznych oraz 5.000 pełnotekstowych czasopism. Tematyka bazy obejmuje między innymi: nauki medyczne, nauki przyrodnicze, psychologię, nauki humanistyczne, nauki stosowane, nauki społeczne, edukację, matematykę, pomoce w nauce języków, słowniki i leksykony, nauki polityczne, ochronę środowiska, prawo, krytykę literacką, biznes i ekonomię, chemię, informatykę, inżynierię. Baza zawiera ponad 350 polskich czasopism dostępnych w pełnym tekście z zakresu ekonomii, biznesu, rolnictwa, technologii, historii, nauk ścisłych, medycyny, nauk społecznych, humanistyki. Wyszukiwanie w bazie można prowadzić w osobnych podzbiorach, dostępnych pod poniższymi linkami:
  - Academic Research Source eJournals - czasopisma
  - Academic Research Source eBooks - książki elektroniczne
Dostęp testowy trwał  do 2 grudnia.


W dniach 22-24 listopada 2019 r. już po raz czwarty, na terenie województwa lubuskiego, odbył się „Weekendowy Szlak Naukowy”. Wśród partnerów wydarzenia była Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego, do której zaprosiliśmy na spotkania i wystawy w piątek oraz w sobotę.

Piątek, 22.11.2019 r.,
Biblioteczny szlak naukowy. Projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych przygotowany przez Bibliotekę Uniwersytecką oraz Instytut Historii UZ z cyklu: „Historia magistra vitae est”. W jego ramach wykład popularnonaukowy „Początki Wikingów w Europie” wygłosił dr Maciej Lubik.
Warsztaty edukacyjne dla uczniów szkół z wykorzystaniem zasobów nowoczesnej biblioteki naukowej „Biblioteka - tu znajdziesz wszystko”. 
Wystawy:
* Nieskończona podróż. Wystawa malarstwa Stanisława Ryszarda Kortyki z okazji 50-lecia pracy twórczej profesora (galeria, parter)
* Festiwal Green Town of Jazz. Wystawa plakatów festiwalowych z lat 2004 -2019 oraz prac konkursowych z roku 2019. Okazją do wystawy jest 15-lecie Festiwalu Green Town of Jazz organizowanego przez Zielonogórskie Stowarzyszenie Jazzowe (wypożyczalnia, parter)
* Wędrówką jedną życie jest człowieka… Z Sulechowa do Sztokholmu wędrówka Olgi Tokarczuk (Mediateka, 1. piętro)
* Okruchy przeszłości. Historia niepodległości w drukach unikatowych. Wystawa uwidacznia wiek polskiej niepodległości poprzez prezentację druków ulotnych oraz przedwojennych albumów i dzieł polskich pisarzy z okresu międzywojnia (Czytelnia Zbiorów Specjalnych, 4. piętro)


18 listopada w Bibliotece UZ odbyło się otwarcie wystawy obrazów prof. Stanisława Ryszarda Kortyki pt. "Nieskończona podróż. Obrazy z lat 1980 - 2019. 50 lat pracy twórczej 1969 - 2019". Wystawa będzie czynna do 15 stycznia 2020. Serdecznie zapraszamy.


W dniu 12 listopada w Bibliotece UZ odbył się XV Green Town of Jazz, którego organizatorem było Zielonogórskie Stowarzyszenie Jazzowe. 


13 listopada 2019 r. w auli Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyły się obrady interdyscyplinarnej konferencji naukowej Ziemia Lubuska w latach 1950-1975 zorganizowanej przez Instytut Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego, Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Poznaniu wraz z Polskim Towarzystwem Historycznym Oddział w Zielonej Górze.


25 października 2019 r. w Galerii Grafiki Biblioteki Sztuki Uniwersytetu Zielonogórskiego odbył się wernisaż wystawy prof. Dariusza Kacy z Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Artysta zaprezentował prace z cyklu Modularne wszechświaty wykonane w technice linorytu. Wystawie towarzyszył wykład pt. „Myśli podczas wycinania matrycy”. Kuratorzy wystawy: dr Janina Wallis, starszy kustosz dyplomowany i prof. Andrzej Bobrowski. Wystawę można zwiedzać do 15.01.2020 r. Serdecznie zapraszamy.


Galeria Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego gościła wystawę Malarstwo Dyplomy 2019 z Zakładu Malarstwa Instytutu Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Zielonogórskiego. Wernisaż wystawy odbył się we wtorek 8 października. Kuratorzy wystawy: prof. Magdalena Gryska, dr Jarosław Jeschke, dr Janina Wallis, starszy kustosz dyplomowany. Wystawę można było zwiedzać od 30.09. do 22.10. 2019 r. 


Biblioteka testowała dostęp do czasopism elektronicznych z kolekcji medycznej wydawnictwa Thieme.
Lista testowanych tytułów.
Dostęp testowy trwał do 31 sierpnia.


Biblioteka UZ testowała dostęp do bazy JSTOR - elektronicznego pełnotekstowego archiwum wiodących czasopism naukowych, zarówno z nauk humanistycznych, społecznych oraz ścisłych.
Dostęp testowy trwał do 09 sierpnia.


Biblioteka Uniwersytecka testowała dostęp do Journal of Visualized Experiments (JoVE). Od 2006 roku JoVE wydało ponad 10.000+ publikacji, do których wizualizacje HD video zostały przygotowane w laboratoriach najlepszych instytucji badawczych (m.in. Harvard University, University of Oxford, University of Cambridge, Karolinska Institute etc.) i dostarczone online milionom naukowcom, nauczycielom oraz studentom w ponad 1.000+ instytucjach na całym świecie. JoVE znajduje się w wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Edukacji (poz. 7831), zdobywając 30 punktów z listy A. Video Journal to magazyn 13 sekcji mających na celu zwiększenie produktywności badań naukowych. Science Education to baza 8 sekcji przeznaczonych do pracy ze studentami podczas zajęć. 
Dostęp testowy trwał do 09 lipca.


Biblioteka Uniwersytecka w czerwcu testowała bazę Medicines Complete, która jest kolekcją elektronicznych publikacji wielu wydawców: Pharmaceutical Press, Royal Pharmaceutical Society of Great Britain (współ-wydawca British National Formulary), American Pharmacists Association (współ-wydawca Pharmaceutical Excipients), British Medical Association (współ-wydawca British National Formulary), National Prescribing Centre (wydawca MeReC Bulletin), American Society of Health-System Pharmacists (wydawca AHFS Drug Information. Kolekcja zawiera stale aktualizowane źródła informacji z dziedziny farmacji i farmakologii. Kolekcja przedstawia wszystkie zasoby na jednej wspólnej platformie jako zintegrowaną całość, jednocześnie pozwalając użytkownikom na dowolny wybór źródeł zgodnie z preferencjami. Narzędzie wyszukiwawcze dostępne na platformie pozwala na przeszukiwanie wielu tysięcy monografii farmakologicznych, umożliwiając dostęp do obiektywnej, potwierdzonej w badaniach klinicznych informacji.  
Dostęp testowy trwał do 24 czerwca.


Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego testowała dostęp do bazy Routledge Handbooks Online - nieocenionego źródła informacji, zapewniającego dostęp do publikacji wydawnictwa Routledge oraz CRC Press z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, edukacji, psychologii, inżynierii oraz budownictwa. Baza zawiera ponad 50 000 rozdziałów z ponad 1 800 publikacji przeznaczonych zarówno dla pracowników naukowych jak i studentów. 
Dostęp testowy trwał do 6 czerwca.


31 maja 2019 r. w Galerii Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego odbył się wernisaż wystawy prof. Jacka Szewczyka z Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Artysta zaprezentował prace z cyklu grafiki i rysunki. Wystawie towarzyszył wykład z prezentacją pt. „Inspiracje”. Kuratorzy wystawy: dr Janina Wallis, starszy kustosz dyplomowany i prof. Andrzej Bobrowski.
Wystawa czynna do 15 września 2019 r. Wystawę można zwiedzać w godz. 9.00 - 15.00. Serdecznie zapraszamy.


W piątek 17 maja 2019 r. w Galerii Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego odbył się wernisaż wystawy wykładowców Wydziału Grafiki i Komunikacji Wizualnej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, Katedry Grafiki Artystycznej: Andrzeja Bobrowskiego, Krzysztofa Balcerowiaka, Stefana Ficnera, Jarosława Janasa, Doroty Jonkajtis, Kajetana Karczewskiego, Macieja Kuraka, Agnieszki Maćkowiak, Maryny Mazur, Witolda Modrzejewskiego, Grzegorza Nowickiego, Maxa Skorwidera, Piotra Szurka, Michała Tatarkiewicza i Radka Włodarskiego. Zaproszeni artyści przedstawili prace wykonane w różnych technikach graficznych w odwołaniu do twórczości awangardowej grupy Bunt (1918 - 1921).


XVI Ogónopolski Tydzień Bibliotek 8-15 maja 2019 r.
W dniach 8 - 15 maja Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego zaprosiła do udziału w wydarzeniach przygotowanych z okazji tegorocznego Tygodnia Bibliotek. Jego XVI edycja przebiegła pod hasłem #biblioteka. Współczesne biblioteki, choć mocno zakorzenione w tradycji, nie boją się zmian, korzystają z nowoczesnych technologii, są otwarte na innowacje. Hasztag jest symbolem miejsca, jakie zajmują dziś biblioteki w świecie cyfrowym, jest znakiem zmian i nowych usług proponowanych użytkownikom.


Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego testowała dostęp do bazy MEDLINE®Complete - najobszerniejszej dostępnej bazy pełnotekstowych czasopism medycznych. Zapewnia dostęp do pełnych tekstów ponad 2.200 czasopism indeksowanych w MEDLINE.
MEDLINE Complete z archiwami artykułów pełnotekstowych począwszy od 1865 r. zapewnia dostęp do informacji medycznych z zakresu medycyny ogólnej, ochrony zdrowia, farmakologii, neurologii, biologii molekularnej, genetyki, genomiki, histologii, mikrobiologii i wielu innych dziedzin nauk medycznych. Baza indeksuje ponad 5.600 czasopism medycznych i biomedycznych według tezaurusa medycznego MeSH (Medical Subject Headings). MEDLINE®Complete zawiera 10 czasopism JAMA z 1-miesięcznym okresem karencji:  JAMA: Journal of the American Medical Association, JAMA Dermatology, JAMA Facial Plastic Surgery, JAMA Internal Medicine, JAMA Neurology, JAMA Ophthalmology, JAMA Otolaryngology-Head & Neck Surgery, JAMA Pediatrics, JAMA Psychiatry, JAMA Surgery.
Dostęp testowy trwał do 30 kwietnia.


Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego testowała bazę DynaMed Plus -  jest to baza z zakresu medycyny opartej na dowodach, przeznaczoną dla uczelni medycznych, specjalistycznych bibliotek medycznych, szpitali, lekarzy i specjalistów pracujących w służbie zdrowia. Jest pomocą przy podejmowaniu decyzji klinicznych i zawiera obiektywne analizy sporządzane przez światowej klasy specjalistów i ekspertów, którzy dokonują systematycznych przeglądów wszystkich nowo opublikowanych artykułów i badań naukowych w celu zweryfikowania ich jakości, aby zapewnić dostęp do najbardziej aktualnych i wiarygodnych dowodów klinicznych. Zawartość bazy jest uaktualniana kilka razy dziennie. Baza jest dostępna na urządzeniach mobilnych i zawiera: opisy przypadków i rekomendacje, ilustracje i zdjęcia, wyselekcjonowaną zawartość Micromedex® Clinical Knowledge Suite, przeglądy ekspertów oraz specjalistyczną tematykę. DynaMed Plus umożliwia dostęp do tysięcy ilustracji i zdjęć dołączonych do opisów medycznych z możliwością ich przeszukiwania.
Dostęp testowy trwał do 30 kwietnia.


Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego testowała dostęp do największej na świecie kolekcji czasopism, e-booków, rozpraw, wiadomości, materiałów wideo i źródeł pierwotnych znajdującej się na platformie ProQuest One Academic.
ProQuest One Academic sklada się z czterech wielodyscyplinarnych baz: ProQuest Central (treści we wszystkich głównych obszarach tematycznych, w tym w biznesie, zdrowiu i medycynie, naukach społecznych, sztuce i naukach humanistycznych, edukacji, nauce, inżynierii i religii), Academic Complete (potężna baza e-booków), Academic Video Online (największa kolekcja filmów edukacyjnych przeznaczonych dla studentów, wykładowców i pracowników naukowych) i ProQuest Dissertations & Theses Global (największa cyfrowa kolekcja prac dyplomowych z 4 milionami rozpraw).
Dostęp testowy trwał do 19 kwietnia.


W piątek 12 kwietnia 2019 r. w Galerii Grafiki Biblioteki Sztuki UZ odbył się wernisaż wystawy Agnieszki Maćkowiak z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Autorka zaprezentowała cykl tematyczny "Pomiędzy" wykonany w technice linorytu. Wystawie towarzyszył wykład z prezentacją pt. „Pomiędzy – o odczuwaniu czasu” z panelem dyskusyjnym dla studentów. Kurator wystawy: dr Janina Wallis, starszy kustosz dyplomowany oraz prof. Andrzej Bobrowski.
Wystawę można zwiedzać do końca maja 2019 r. 


3 kwietnia 2019 r. w Bibliotece UZ odbyła się debata "Jakość życia lubuskich seniorów" zorganizowana przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Lubuskich oraz Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ. Debata połączona była z uroczystym rozstrzygnięciem konkursu dla lubuskich mediów. 


28-29 marca 2019 r. na Uniwersytecie Zielonogórskim odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Polityka a sztukaInstytucje – twórcy – działaniaWspółorganizatorem konferencji był Instytut Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego.


23 marca 2019 r. w sali konferencyjnej Biblioteki UZ odbyła się konferencja logopedyczna zatytułowana Interdyscyplinarność i holistyczne podejście do pacjenta, zorganizowana przez Katedrę Patologii i Rehabilitacji Mowy na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Zarząd Oddziału Lubuskiego Polskiego Związku Logopedów.


W ramach XXIII Międzynarodowych Dni Frankofonii w Zielonej Górze, w Bibliotece UZ odbył się "ENTRACTE  ARTISTIQUE/ ANTRAKT ARTYSTYCZNY". 
Program Dni Frankofonii na UZ.


Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz  Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu zorganizowali 27 lutego br. seminarium dla studentów i pracowników wydziału na temat   Wykorzystanie zasobów cyfrowych w efektywnym publikowaniu prac naukowych.   Szczegółowe informacje i program seminarium.


21 lutego 2019 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej, po raz piąty odbył się Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego.
Przedsięwzięciu patronowali: Prorektor ds. Studenckich prof. Wojciech Strzyżewski i Dziekan Wydziału Humanistycznego prof. Jarosław Dudek.


25 stycznia 2019 r. w Galerii Grafiki Biblioteki Sztuki UZ przy ul. Wiśniowej odbył się wernisaż wystawy Michała Tatarkiewicza z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Autor zaprezentował cykl tematyczny Bez znieczulenia wykonany w technice druku cyfrowego. Są to plakaty autorskie o formacie 100 x 70 cm. Wystawie towarzyszył wykład z prezentacją pt. „Bez znieczulenia. Referat odautorski” z panelem dyskusyjnym dla studentów. Wykład odbył się w Bibliotece Sztuki zaraz po otwarciu wystawy. Kuratorami wystawy są dr Janina Wallis, starszy kustosz dyplomowany oraz prof. Andrzej Bobrowski.
Wystawę można zwiedzać do końca marca 2019 r.


Biblioteka Uniwersytecka testowała trzy bazy wydawnictwa De Gruyter:
Spark - zawiera książki z serii De Gruyter STEM w dziedzinie fizyki, inżynierii materiałowej, chemii i chemii przemysłowej.
Physic Online - zapewnia szczegółowe wykłady z całego programu nauczania fizyki, od elementarnych fundamentów po dalsze specjalistyczne dziedziny.
Nano Online - pozwala na łatwy dostęp do wyników badań naukowych ze wszystkich dziedzin aktywnych w tym zakresie - włączając w to fizykę, chemię i inżynierię materiałową, a także inżynierię i medycynę.   
Dostęp testowy trwał do 17 stycznia 2019 r.


16 stycznia w sali konferencyjnej Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyło się spotkanie autorskie z dr hab. Piotrem Michałowskim, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego. Rozmowa była poświęcona najnowszej książce poetyckiej Autora, zatytułowanej "Zaginiony w kreacji. Poemat z przypadku" (Wydawnictwo Forma, Szczecin 2018). Spotkanie poprowadziła prof. dr hab. Małgorzata Mikołajczak.


14 grudnia 2018 r. w Galerii Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyło się otwarcie wystawy dr hab. Marka Sibinskýego z Uniwersytetu Ostrawskiego w Czechach. Artysta zaprezentował prace z cyklu Uncertainty wykonane w technikach eksperymentalnych i serigrafii. Wystawie towarzyszył wykład pt. „ International Serigraphy Symposium Ostrava” zakończony panelem dyskusyjnym dla studentów.


5 grudnia w Biblioteki UZ odbyła się dyskusja na temat literatury lubuskiej i jej twórców. Moderatorzy: Eugeniusz Kurzawa, Mirosława Szott.


3 grudnia 2018 r. w Bibliotece UZ odbyło się spotkanie członków Forum Poradnictwa Zawodowego Województwa Lubuskiego.


16 listopada 2018 r. w sali konferencyjnej Biblioteki UZ odbyło się szkolenie z pisania wniosku w ramach konkursów Opus 16, Preludium 16, Sonata 14. Szkolenie prowadziła dr Marta Buchalska - koordynator dyscyplin w dziale Nauk Ścisłych i Technicznych Narodowego Centrum Nauki w Krakowie.


Biblioteka Uniwersytecka zakończyła testowanie bazy Legal Source, która zawiera pełne teksty najbardziej znanych czasopism naukowych z zakresu prawa. Baza jest autorytatywnym źródłem informacji odnośnie bieżących studiów, myśli i kierunków w dziedzinie prawodawstwa. Zawiera ponad 1.100 czasopism pełnotekstowych, opracowanych przez specjalistów, szczegółowe dane bibliograficzne artykułów z wielu innych czasopism prawniczych, roczników, statutów, publikacji uniwersyteckich i dokumentów rządowych oraz ponad 320 przeglądów prawnych.
Dostęp testowy trwał od 27 września do 15 listopada.


Zakończył się dostęp testowy do bazy MEDLINE®Complete - która jest najobszerniejszą, dostępną bazą pełnotekstowych czasopism medycznych. Zapewnia dostęp do pełnych tekstów ponad 2.200 czasopism indeksowanych w MEDLINE.
MEDLINE Complete z archiwami artykułów pełnotekstowych od 1865 r. zapewnia dostęp do informacji medycznych z zakresu medycyny ogólnej, ochrony zdrowia, farmakologii, neurologii, biologii molekularnej, genetyki, genomiki, histologii, mikrobiologii i wielu innych dziedzin nauk medycznych. Baza indeksuje ponad 5.600 czasopism medycznych i biomedycznych według tezaurusa medycznego MeSH (Medical Subject Headings).
MEDLINE®Complete zawiera 10 czasopism JAMA z 1-miesięcznym okresem karencji:  JAMA: Journal of the American Medical Association, JAMA Dermatology, JAMA Facial Plastic Surgery, JAMA Internal Medicine, JAMA Neurology, JAMA Ophthalmology, JAMA Otolaryngology-Head & Neck Surgery, JAMA Pediatrics, JAMA Psychiatry, JAMA Surgery.
Dostęp testowy trwał od 27 września do 15 listopada.


Biblioteka Uniwersytecka testowała dostęp do bazy DynaMed Plus z zakresu medycyny opartej na dowodach, przeznaczonej dla uczelni medycznych, specjalistycznych bibliotek medycznych, szpitali, lekarzy i specjalistów pracujących w służbie zdrowia. Jest pomocą przy podejmowaniu decyzji klinicznych i zawiera obiektywne analizy sporządzane przez światowej klasy specjalistów i ekspertów, którzy dokonują systematycznych przeglądów wszystkich nowo opublikowanych artykułów i badań naukowych w celu zweryfikowania ich jakości, aby zapewnić dostęp do najbardziej aktualnych i wiarygodnych dowodów klinicznych. Zawartość bazy jest uaktualniana kilka razy dziennie. Baza jest dostępna na urządzeniach mobilnych i zawiera: opisy przypadków i rekomendacje, ilustracje i zdjęcia, wyselekcjonowaną zawartość Micromedex® Clinical Knowledge Suite, przeglądy ekspertów oraz specjalistyczną tematykę. DynaMed Plus umożliwia dostęp do tysięcy ilustracji i zdjęć dołączonych do opisów medycznych z możliwością ich przeszukiwania.
Krótki przewodnik po bazie DynaMed Plus
Dostęp testowy trwał od 27 września do 15 listopada.


Biblioteka Uniwersytecka testowała dostęp do bazy PsycARTICLES, która jest uznanym źródłem pełnotekstowym artykułów recenzowanych naukowo z dziedziny psychologii. Baza zawiera ponad 199,130 pełnych tekstów artykułów z ponad 110 czasopism publikowanych przez stowarzyszenie American Psychological Association (APA) i należące do niego wydawnictwo Educational Publishing Foundation (EPF) oraz organizacje stowarzyszone, jak Canadian Psychological Association (CPA) i Hogrefe Publishing Group.  Zawiera artykuły z czasopism, recenzje książek i listy do redakcji począwszy od 1894 roku do dnia dzisiejszego. Większość czasopism to wiodące publikacje znajdujące się na listach rankingowych 10 najważniejszych czasopism w danej kategorii nauk społecznych. Baza używa do indeksowania własnego tezaurusa terminów psychologicznych Thesaurus of Psychological Index Terms ®.
Dostęp testowy trwał od 01 października do 31 października.


Weekendowy Szlak Naukowy
Celem akcji Weekendowy Szlak Naukowy  22-27 października 2018 była promocja uczelni wyższych, innowacyjnych firm oraz instytucji zajmujących się szeroko rozumianą nauką, a także podkreślenie roli, jaką w rozwoju lubuskiej nauki odgrywają środki unijne, w tym Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020. W tej edycji Biblioteka Uniwersytecka promowała otwartą wiedzę.


Tydzień Otwartej Nauki 2018 - Tworzymy rzetelne podstawy otwartej wiedzy      
Temat nawiązywał do systemu naukowego w okresie przejściowym. Promował  prowadzone w uniwersytetach oraz instytucjach naukowych działania  na rzecz rozwoju otwartych praktyk i polityk, a także systemów dla globalnej i zróżnicowanej społeczności świata. Honorowym patronem Tygodnia Otwartej Nauki był prof. dr hab. Giorgi Melikidze - Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą.


W Bibliotece Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyły się warsztaty poświęcone publikowaniu prac naukowych w otwartym dostępie, skierowane do pracowników, doktorantów i studentów. Celem warsztatów było przekazanie uczestnikom wiedzy na temat praw autorskich i wolnych licencji w nauce, w szczególności w kontekście publikacji naukowych i danych badawczych, promowanie wśród uczestników idei Open Access, zachęcenie do otwartości w ich pracy naukowej, promowanie wśród uczestników wiedzy na temat otwartości w nauce, tak aby po szkoleniu samodzielnie mogli doskonalić uzyskane umiejętności.


W Bibliotece Uniwersytetu Zielonogórskiego, 23 października odbyło się szkolenie poświęcone narzędziu SciVal. Pozwala ono analizować dane zawarte w bazie Scopus, oferuje szybki i łatwy dostęp do wyników badań z ponad 8500 instytucji badawczych z 220 krajów na całym świecie. Umożliwia wizualizację osiągnięć instytucji naukowych, porównanie z innymi jednostkami, ocenę potencjalnych współpracowników oraz partnerów, a także analizowanie trendów w świecie nauki.


23 października w Bibliotece Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyło się szkolenie poświęcone bazie SCOPUS, skierowane do pracowników naukowych, doktorantów oraz studentów.


W dniach 18-19 października w Bibliotece Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyła się II międzynarodowa konferencja naukowa - FIGURY SWOJSKOŚCI I OBCOŚCI WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA W LITERATURZE I KULTURZE POPULARNEJ KRAJÓW SŁOWIAŃSKICH organizowana w ramach cyklu NAJNOWSZA SŁOWIAŃSKA LITERATURA I KULTURA POPULARNA.


W piątek 12 października 2018 r. w Galerii Grafiki Biblioteki Sztuki UZ odbyło się otwarcie wystawy Jana Drozda, asystenta z Katedry Grafiki i Rysunku Wydziału Sztuki Uniwersytetu Ostrawskiego w Czechach. Artysta zaprezentował serigrafie z cyklu Degustacja.
Jan Drozd jest absolwentem Uniwersytetu  w Ostrawie. Studiował na Wydziale Sztuk Pięknych, Studio Animacji. Zajmuje się malarstwem, grafiką i animacją. Jako muzyk realizuje projekty autorskie Tamali i Všehomír. Wystawie będzie towarzyszył wykład Jan Drozd. Referat odautorski. Kuratorem wystawy była dr Janina Wallis, kustosz dyplomowany. Wystawę można zwiedzać do końca grudnia 2018 r. Serdecznie zapraszamy.


W dniach 11-12 października w Bibliotece UZ odbyła się II konferencja z cyklu "Moralność - Współdziałanie - Niezależność" zatytułowana "Obszary niezależności. Kontekst aksjologiczny, etyczny i antropologiczny", zorganizowana przez Instytut Filozofii. 


W Bibliotece Uniwersyteckiej zaprezentowano wystawę pt. „Ks. Franz Stock - bohater francusko-niemieckiego dialogu”, zorganizowaną przez Centrum Kultury i Języka Niemieckiego UZ. Otwarcie wystawy odbyło się 10.10.2018 r. Słowo wstępne wygłosiła Margreth Dennmark.


8 października 2018 r. w Bibliotece UZ odbył się wernisaż wystawy „Dyplomy 2018”. Jest to kolejna edycja prac absolwentów Zakładu Malarstwa Instytutu Sztuk Wizualnych UZ.  Ekspozycję można zwiedzać od 19.09  do 15.11.2018 r. w godz. 9.00 - 19.00.


W czwartek 20.09.2018 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyła się XXXII Letnia Szkoła Młodych Pedagogów - "Kultura szkoły: Czym ona jest? Jak ją badać i o niej pisać?".


Biblioteka Uniwersytecka oferowała dostęp testowy do bazy IOP Publishing. W ramach testu dostępne były wszystkie czasopisma IOP od roku 1874 po bieżące publikacje w roku 2018, jest to około 70 czasopism bieżących i 40 archiwalnych. Pełna lista czasopism dostępnych podczas testu.
Dostęp testowy trwał od 20 lipca do 10 października.


W dniu 14 czerwca 2018 r. w Bibliotece UZ odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Stalinizm jako system determinujący życie (indywidualne i publiczne) na Środkowym Nadodrzu w latach 1945-1956. Spojrzenie interdyscyplinarne. Organizatorem było Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, Archiwum Państwowe w Zielonej Górze oraz Uniwersytet Zielonogórski.


4 czerwca 2018 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyła się prezentacja multimedialna pt: "Komeda między muzyką a kinem". Tematem spotkania była twórczość Krzysztofa Komedy, wybitnej postaci w historii polskiego jazzu, muzyki i kina. Spotkanie poprowadził Andrzej Winiszewski.


25 maja 2018 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej odbył się wernisaż wystawy „Jadwiga Kaim-Otręba i Ryszard Otręba – grafika”. Ekspozycja jest częścią Międzynarodowego Triennale Grafiki, Kraków 2018. Otwarciu wystawy towarzyszył wykład pt. "Racjonalne metody projektowania komunikacji wizualnej".
Wystawę można było zwiedzać od 25.05. do 31.08.2018 r.


More Articles...

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 71, 65-762 Zielona Góra, www.bu.uz.zgora.pl, e-mail: BU@uz.zgora.pl