Uniwersytet Zielonogórski 

Biblioteka testowała dostęp do czasopism elektronicznych z kolekcji medycznej wydawnictwa Thieme.
Lista testowanych tytułów.
Dostęp testowy trwał do 31 sierpnia.


Biblioteka UZ testowała dostęp do bazy JSTOR - elektronicznego pełnotekstowego archiwum wiodących czasopism naukowych, zarówno z nauk humanistycznych, społecznych oraz ścisłych.
Dostęp testowy trwał do 09 sierpnia.


Biblioteka Uniwersytecka testowała dostęp do Journal of Visualized Experiments (JoVE). Od 2006 roku JoVE wydało ponad 10.000+ publikacji, do których wizualizacje HD video zostały przygotowane w laboratoriach najlepszych instytucji badawczych (m.in. Harvard University, University of Oxford, University of Cambridge, Karolinska Institute etc.) i dostarczone online milionom naukowcom, nauczycielom oraz studentom w ponad 1.000+ instytucjach na całym świecie. JoVE znajduje się w wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Edukacji (poz. 7831), zdobywając 30 punktów z listy A. Video Journal to magazyn 13 sekcji mających na celu zwiększenie produktywności badań naukowych. Science Education to baza 8 sekcji przeznaczonych do pracy ze studentami podczas zajęć. 
Dostęp testowy trwał do 09 lipca.


Biblioteka Uniwersytecka w czerwcu testowała bazę Medicines Complete, która jest kolekcją elektronicznych publikacji wielu wydawców: Pharmaceutical Press, Royal Pharmaceutical Society of Great Britain (współ-wydawca British National Formulary), American Pharmacists Association (współ-wydawca Pharmaceutical Excipients), British Medical Association (współ-wydawca British National Formulary), National Prescribing Centre (wydawca MeReC Bulletin), American Society of Health-System Pharmacists (wydawca AHFS Drug Information. Kolekcja zawiera stale aktualizowane źródła informacji z dziedziny farmacji i farmakologii. Kolekcja przedstawia wszystkie zasoby na jednej wspólnej platformie jako zintegrowaną całość, jednocześnie pozwalając użytkownikom na dowolny wybór źródeł zgodnie z preferencjami. Narzędzie wyszukiwawcze dostępne na platformie pozwala na przeszukiwanie wielu tysięcy monografii farmakologicznych, umożliwiając dostęp do obiektywnej, potwierdzonej w badaniach klinicznych informacji.  
Dostęp testowy trwał do 24 czerwca.


Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego testowała dostęp do bazy Routledge Handbooks Online - nieocenionego źródła informacji, zapewniającego dostęp do publikacji wydawnictwa Routledge oraz CRC Press z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, edukacji, psychologii, inżynierii oraz budownictwa. Baza zawiera ponad 50 000 rozdziałów z ponad 1 800 publikacji przeznaczonych zarówno dla pracowników naukowych jak i studentów. 
Dostęp testowy trwał do 6 czerwca.


31 maja 2019 r. w Galerii Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego odbył się wernisaż wystawy prof. Jacka Szewczyka z Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Artysta zaprezentował prace z cyklu grafiki i rysunki. Wystawie towarzyszył wykład z prezentacją pt. „Inspiracje”. Kuratorzy wystawy: dr Janina Wallis, starszy kustosz dyplomowany i prof. Andrzej Bobrowski.
Wystawa czynna do 15 września 2019 r. Wystawę można zwiedzać w godz. 9.00 - 15.00. Serdecznie zapraszamy.


W piątek 17 maja 2019 r. w Galerii Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego odbył się wernisaż wystawy wykładowców Wydziału Grafiki i Komunikacji Wizualnej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, Katedry Grafiki Artystycznej: Andrzeja Bobrowskiego, Krzysztofa Balcerowiaka, Stefana Ficnera, Jarosława Janasa, Doroty Jonkajtis, Kajetana Karczewskiego, Macieja Kuraka, Agnieszki Maćkowiak, Maryny Mazur, Witolda Modrzejewskiego, Grzegorza Nowickiego, Maxa Skorwidera, Piotra Szurka, Michała Tatarkiewicza i Radka Włodarskiego. Zaproszeni artyści przedstawili prace wykonane w różnych technikach graficznych w odwołaniu do twórczości awangardowej grupy Bunt (1918 - 1921).


XVI Ogónopolski Tydzień Bibliotek 8-15 maja 2019 r.
W dniach 8 - 15 maja Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego zaprosiła do udziału w wydarzeniach przygotowanych z okazji tegorocznego Tygodnia Bibliotek. Jego XVI edycja przebiegła pod hasłem #biblioteka. Współczesne biblioteki, choć mocno zakorzenione w tradycji, nie boją się zmian, korzystają z nowoczesnych technologii, są otwarte na innowacje. Hasztag jest symbolem miejsca, jakie zajmują dziś biblioteki w świecie cyfrowym, jest znakiem zmian i nowych usług proponowanych użytkownikom.


Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego testowała dostęp do bazy MEDLINE®Complete - najobszerniejszej dostępnej bazy pełnotekstowych czasopism medycznych. Zapewnia dostęp do pełnych tekstów ponad 2.200 czasopism indeksowanych w MEDLINE.
MEDLINE Complete z archiwami artykułów pełnotekstowych począwszy od 1865 r. zapewnia dostęp do informacji medycznych z zakresu medycyny ogólnej, ochrony zdrowia, farmakologii, neurologii, biologii molekularnej, genetyki, genomiki, histologii, mikrobiologii i wielu innych dziedzin nauk medycznych. Baza indeksuje ponad 5.600 czasopism medycznych i biomedycznych według tezaurusa medycznego MeSH (Medical Subject Headings). MEDLINE®Complete zawiera 10 czasopism JAMA z 1-miesięcznym okresem karencji:  JAMA: Journal of the American Medical Association, JAMA Dermatology, JAMA Facial Plastic Surgery, JAMA Internal Medicine, JAMA Neurology, JAMA Ophthalmology, JAMA Otolaryngology-Head & Neck Surgery, JAMA Pediatrics, JAMA Psychiatry, JAMA Surgery.
Dostęp testowy trwał do 30 kwietnia.


Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego testowała bazę DynaMed Plus -  jest to baza z zakresu medycyny opartej na dowodach, przeznaczoną dla uczelni medycznych, specjalistycznych bibliotek medycznych, szpitali, lekarzy i specjalistów pracujących w służbie zdrowia. Jest pomocą przy podejmowaniu decyzji klinicznych i zawiera obiektywne analizy sporządzane przez światowej klasy specjalistów i ekspertów, którzy dokonują systematycznych przeglądów wszystkich nowo opublikowanych artykułów i badań naukowych w celu zweryfikowania ich jakości, aby zapewnić dostęp do najbardziej aktualnych i wiarygodnych dowodów klinicznych. Zawartość bazy jest uaktualniana kilka razy dziennie. Baza jest dostępna na urządzeniach mobilnych i zawiera: opisy przypadków i rekomendacje, ilustracje i zdjęcia, wyselekcjonowaną zawartość Micromedex® Clinical Knowledge Suite, przeglądy ekspertów oraz specjalistyczną tematykę. DynaMed Plus umożliwia dostęp do tysięcy ilustracji i zdjęć dołączonych do opisów medycznych z możliwością ich przeszukiwania.
Dostęp testowy trwał do 30 kwietnia.


Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego testowała dostęp do największej na świecie kolekcji czasopism, e-booków, rozpraw, wiadomości, materiałów wideo i źródeł pierwotnych znajdującej się na platformie ProQuest One Academic.
ProQuest One Academic sklada się z czterech wielodyscyplinarnych baz: ProQuest Central (treści we wszystkich głównych obszarach tematycznych, w tym w biznesie, zdrowiu i medycynie, naukach społecznych, sztuce i naukach humanistycznych, edukacji, nauce, inżynierii i religii), Academic Complete (potężna baza e-booków), Academic Video Online (największa kolekcja filmów edukacyjnych przeznaczonych dla studentów, wykładowców i pracowników naukowych) i ProQuest Dissertations & Theses Global (największa cyfrowa kolekcja prac dyplomowych z 4 milionami rozpraw).
Dostęp testowy trwał do 19 kwietnia.


W piątek 12 kwietnia 2019 r. w Galerii Grafiki Biblioteki Sztuki UZ odbył się wernisaż wystawy Agnieszki Maćkowiak z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Autorka zaprezentowała cykl tematyczny "Pomiędzy" wykonany w technice linorytu. Wystawie towarzyszył wykład z prezentacją pt. „Pomiędzy – o odczuwaniu czasu” z panelem dyskusyjnym dla studentów. Kurator wystawy: dr Janina Wallis, starszy kustosz dyplomowany oraz prof. Andrzej Bobrowski.
Wystawę można zwiedzać do końca maja 2019 r. 


3 kwietnia 2019 r. w Bibliotece UZ odbyła się debata "Jakość życia lubuskich seniorów" zorganizowana przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Lubuskich oraz Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ. Debata połączona była z uroczystym rozstrzygnięciem konkursu dla lubuskich mediów. 


28-29 marca 2019 r. na Uniwersytecie Zielonogórskim odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Polityka a sztukaInstytucje – twórcy – działaniaWspółorganizatorem konferencji był Instytut Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego.


23 marca 2019 r. w sali konferencyjnej Biblioteki UZ odbyła się konferencja logopedyczna zatytułowana Interdyscyplinarność i holistyczne podejście do pacjenta, zorganizowana przez Katedrę Patologii i Rehabilitacji Mowy na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Zarząd Oddziału Lubuskiego Polskiego Związku Logopedów.


W ramach XXIII Międzynarodowych Dni Frankofonii w Zielonej Górze, w Bibliotece UZ odbył się "ENTRACTE  ARTISTIQUE/ ANTRAKT ARTYSTYCZNY". 
Program Dni Frankofonii na UZ.


Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz  Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu zorganizowali 27 lutego br. seminarium dla studentów i pracowników wydziału na temat   Wykorzystanie zasobów cyfrowych w efektywnym publikowaniu prac naukowych.   Szczegółowe informacje i program seminarium.


21 lutego 2019 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej, po raz piąty odbył się Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego.
Przedsięwzięciu patronowali: Prorektor ds. Studenckich prof. Wojciech Strzyżewski i Dziekan Wydziału Humanistycznego prof. Jarosław Dudek.


25 stycznia 2019 r. w Galerii Grafiki Biblioteki Sztuki UZ przy ul. Wiśniowej odbył się wernisaż wystawy Michała Tatarkiewicza z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Autor zaprezentował cykl tematyczny Bez znieczulenia wykonany w technice druku cyfrowego. Są to plakaty autorskie o formacie 100 x 70 cm. Wystawie towarzyszył wykład z prezentacją pt. „Bez znieczulenia. Referat odautorski” z panelem dyskusyjnym dla studentów. Wykład odbył się w Bibliotece Sztuki zaraz po otwarciu wystawy. Kuratorami wystawy są dr Janina Wallis, starszy kustosz dyplomowany oraz prof. Andrzej Bobrowski.
Wystawę można zwiedzać do końca marca 2019 r.


Biblioteka Uniwersytecka testowała trzy bazy wydawnictwa De Gruyter:
Spark - zawiera książki z serii De Gruyter STEM w dziedzinie fizyki, inżynierii materiałowej, chemii i chemii przemysłowej.
Physic Online - zapewnia szczegółowe wykłady z całego programu nauczania fizyki, od elementarnych fundamentów po dalsze specjalistyczne dziedziny.
Nano Online - pozwala na łatwy dostęp do wyników badań naukowych ze wszystkich dziedzin aktywnych w tym zakresie - włączając w to fizykę, chemię i inżynierię materiałową, a także inżynierię i medycynę.   
Dostęp testowy trwał do 17 stycznia 2019 r.


16 stycznia w sali konferencyjnej Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyło się spotkanie autorskie z dr hab. Piotrem Michałowskim, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego. Rozmowa była poświęcona najnowszej książce poetyckiej Autora, zatytułowanej "Zaginiony w kreacji. Poemat z przypadku" (Wydawnictwo Forma, Szczecin 2018). Spotkanie poprowadziła prof. dr hab. Małgorzata Mikołajczak.


14 grudnia 2018 r. w Galerii Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyło się otwarcie wystawy dr hab. Marka Sibinskýego z Uniwersytetu Ostrawskiego w Czechach. Artysta zaprezentował prace z cyklu Uncertainty wykonane w technikach eksperymentalnych i serigrafii. Wystawie towarzyszył wykład pt. „ International Serigraphy Symposium Ostrava” zakończony panelem dyskusyjnym dla studentów.


5 grudnia w Biblioteki UZ odbyła się dyskusja na temat literatury lubuskiej i jej twórców. Moderatorzy: Eugeniusz Kurzawa, Mirosława Szott.


3 grudnia 2018 r. w Bibliotece UZ odbyło się spotkanie członków Forum Poradnictwa Zawodowego Województwa Lubuskiego.


16 listopada 2018 r. w sali konferencyjnej Biblioteki UZ odbyło się szkolenie z pisania wniosku w ramach konkursów Opus 16, Preludium 16, Sonata 14. Szkolenie prowadziła dr Marta Buchalska - koordynator dyscyplin w dziale Nauk Ścisłych i Technicznych Narodowego Centrum Nauki w Krakowie.


Biblioteka Uniwersytecka zakończyła testowanie bazy Legal Source, która zawiera pełne teksty najbardziej znanych czasopism naukowych z zakresu prawa. Baza jest autorytatywnym źródłem informacji odnośnie bieżących studiów, myśli i kierunków w dziedzinie prawodawstwa. Zawiera ponad 1.100 czasopism pełnotekstowych, opracowanych przez specjalistów, szczegółowe dane bibliograficzne artykułów z wielu innych czasopism prawniczych, roczników, statutów, publikacji uniwersyteckich i dokumentów rządowych oraz ponad 320 przeglądów prawnych.
Dostęp testowy trwał od 27 września do 15 listopada.


Zakończył się dostęp testowy do bazy MEDLINE®Complete - która jest najobszerniejszą, dostępną bazą pełnotekstowych czasopism medycznych. Zapewnia dostęp do pełnych tekstów ponad 2.200 czasopism indeksowanych w MEDLINE.
MEDLINE Complete z archiwami artykułów pełnotekstowych od 1865 r. zapewnia dostęp do informacji medycznych z zakresu medycyny ogólnej, ochrony zdrowia, farmakologii, neurologii, biologii molekularnej, genetyki, genomiki, histologii, mikrobiologii i wielu innych dziedzin nauk medycznych. Baza indeksuje ponad 5.600 czasopism medycznych i biomedycznych według tezaurusa medycznego MeSH (Medical Subject Headings).
MEDLINE®Complete zawiera 10 czasopism JAMA z 1-miesięcznym okresem karencji:  JAMA: Journal of the American Medical Association, JAMA Dermatology, JAMA Facial Plastic Surgery, JAMA Internal Medicine, JAMA Neurology, JAMA Ophthalmology, JAMA Otolaryngology-Head & Neck Surgery, JAMA Pediatrics, JAMA Psychiatry, JAMA Surgery.
Dostęp testowy trwał od 27 września do 15 listopada.


Biblioteka Uniwersytecka testowała dostęp do bazy DynaMed Plus z zakresu medycyny opartej na dowodach, przeznaczonej dla uczelni medycznych, specjalistycznych bibliotek medycznych, szpitali, lekarzy i specjalistów pracujących w służbie zdrowia. Jest pomocą przy podejmowaniu decyzji klinicznych i zawiera obiektywne analizy sporządzane przez światowej klasy specjalistów i ekspertów, którzy dokonują systematycznych przeglądów wszystkich nowo opublikowanych artykułów i badań naukowych w celu zweryfikowania ich jakości, aby zapewnić dostęp do najbardziej aktualnych i wiarygodnych dowodów klinicznych. Zawartość bazy jest uaktualniana kilka razy dziennie. Baza jest dostępna na urządzeniach mobilnych i zawiera: opisy przypadków i rekomendacje, ilustracje i zdjęcia, wyselekcjonowaną zawartość Micromedex® Clinical Knowledge Suite, przeglądy ekspertów oraz specjalistyczną tematykę. DynaMed Plus umożliwia dostęp do tysięcy ilustracji i zdjęć dołączonych do opisów medycznych z możliwością ich przeszukiwania.
Krótki przewodnik po bazie DynaMed Plus
Dostęp testowy trwał od 27 września do 15 listopada.


Biblioteka Uniwersytecka testowała dostęp do bazy PsycARTICLES, która jest uznanym źródłem pełnotekstowym artykułów recenzowanych naukowo z dziedziny psychologii. Baza zawiera ponad 199,130 pełnych tekstów artykułów z ponad 110 czasopism publikowanych przez stowarzyszenie American Psychological Association (APA) i należące do niego wydawnictwo Educational Publishing Foundation (EPF) oraz organizacje stowarzyszone, jak Canadian Psychological Association (CPA) i Hogrefe Publishing Group.  Zawiera artykuły z czasopism, recenzje książek i listy do redakcji począwszy od 1894 roku do dnia dzisiejszego. Większość czasopism to wiodące publikacje znajdujące się na listach rankingowych 10 najważniejszych czasopism w danej kategorii nauk społecznych. Baza używa do indeksowania własnego tezaurusa terminów psychologicznych Thesaurus of Psychological Index Terms ®.
Dostęp testowy trwał od 01 października do 31 października.


Weekendowy Szlak Naukowy
Celem akcji Weekendowy Szlak Naukowy  22-27 października 2018 była promocja uczelni wyższych, innowacyjnych firm oraz instytucji zajmujących się szeroko rozumianą nauką, a także podkreślenie roli, jaką w rozwoju lubuskiej nauki odgrywają środki unijne, w tym Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020. W tej edycji Biblioteka Uniwersytecka promowała otwartą wiedzę.


Tydzień Otwartej Nauki 2018 - Tworzymy rzetelne podstawy otwartej wiedzy      
Temat nawiązywał do systemu naukowego w okresie przejściowym. Promował  prowadzone w uniwersytetach oraz instytucjach naukowych działania  na rzecz rozwoju otwartych praktyk i polityk, a także systemów dla globalnej i zróżnicowanej społeczności świata. Honorowym patronem Tygodnia Otwartej Nauki był prof. dr hab. Giorgi Melikidze - Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą.


W Bibliotece Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyły się warsztaty poświęcone publikowaniu prac naukowych w otwartym dostępie, skierowane do pracowników, doktorantów i studentów. Celem warsztatów było przekazanie uczestnikom wiedzy na temat praw autorskich i wolnych licencji w nauce, w szczególności w kontekście publikacji naukowych i danych badawczych, promowanie wśród uczestników idei Open Access, zachęcenie do otwartości w ich pracy naukowej, promowanie wśród uczestników wiedzy na temat otwartości w nauce, tak aby po szkoleniu samodzielnie mogli doskonalić uzyskane umiejętności.


W Bibliotece Uniwersytetu Zielonogórskiego, 23 października odbyło się szkolenie poświęcone narzędziu SciVal. Pozwala ono analizować dane zawarte w bazie Scopus, oferuje szybki i łatwy dostęp do wyników badań z ponad 8500 instytucji badawczych z 220 krajów na całym świecie. Umożliwia wizualizację osiągnięć instytucji naukowych, porównanie z innymi jednostkami, ocenę potencjalnych współpracowników oraz partnerów, a także analizowanie trendów w świecie nauki.


23 października w Bibliotece Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyło się szkolenie poświęcone bazie SCOPUS, skierowane do pracowników naukowych, doktorantów oraz studentów.


W dniach 18-19 października w Bibliotece Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyła się II międzynarodowa konferencja naukowa - FIGURY SWOJSKOŚCI I OBCOŚCI WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA W LITERATURZE I KULTURZE POPULARNEJ KRAJÓW SŁOWIAŃSKICH organizowana w ramach cyklu NAJNOWSZA SŁOWIAŃSKA LITERATURA I KULTURA POPULARNA.


W piątek 12 października 2018 r. w Galerii Grafiki Biblioteki Sztuki UZ odbyło się otwarcie wystawy Jana Drozda, asystenta z Katedry Grafiki i Rysunku Wydziału Sztuki Uniwersytetu Ostrawskiego w Czechach. Artysta zaprezentował serigrafie z cyklu Degustacja.
Jan Drozd jest absolwentem Uniwersytetu  w Ostrawie. Studiował na Wydziale Sztuk Pięknych, Studio Animacji. Zajmuje się malarstwem, grafiką i animacją. Jako muzyk realizuje projekty autorskie Tamali i Všehomír. Wystawie będzie towarzyszył wykład Jan Drozd. Referat odautorski. Kuratorem wystawy była dr Janina Wallis, kustosz dyplomowany. Wystawę można zwiedzać do końca grudnia 2018 r. Serdecznie zapraszamy.


W dniach 11-12 października w Bibliotece UZ odbyła się II konferencja z cyklu "Moralność - Współdziałanie - Niezależność" zatytułowana "Obszary niezależności. Kontekst aksjologiczny, etyczny i antropologiczny", zorganizowana przez Instytut Filozofii. 


W Bibliotece Uniwersyteckiej zaprezentowano wystawę pt. „Ks. Franz Stock - bohater francusko-niemieckiego dialogu”, zorganizowaną przez Centrum Kultury i Języka Niemieckiego UZ. Otwarcie wystawy odbyło się 10.10.2018 r. Słowo wstępne wygłosiła Margreth Dennmark.


8 października 2018 r. w Bibliotece UZ odbył się wernisaż wystawy „Dyplomy 2018”. Jest to kolejna edycja prac absolwentów Zakładu Malarstwa Instytutu Sztuk Wizualnych UZ.  Ekspozycję można zwiedzać od 19.09  do 15.11.2018 r. w godz. 9.00 - 19.00.


W czwartek 20.09.2018 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyła się XXXII Letnia Szkoła Młodych Pedagogów - "Kultura szkoły: Czym ona jest? Jak ją badać i o niej pisać?".


Biblioteka Uniwersytecka oferowała dostęp testowy do bazy IOP Publishing. W ramach testu dostępne były wszystkie czasopisma IOP od roku 1874 po bieżące publikacje w roku 2018, jest to około 70 czasopism bieżących i 40 archiwalnych. Pełna lista czasopism dostępnych podczas testu.
Dostęp testowy trwał od 20 lipca do 10 października.


W dniu 14 czerwca 2018 r. w Bibliotece UZ odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Stalinizm jako system determinujący życie (indywidualne i publiczne) na Środkowym Nadodrzu w latach 1945-1956. Spojrzenie interdyscyplinarne. Organizatorem było Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, Archiwum Państwowe w Zielonej Górze oraz Uniwersytet Zielonogórski.


4 czerwca 2018 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyła się prezentacja multimedialna pt: "Komeda między muzyką a kinem". Tematem spotkania była twórczość Krzysztofa Komedy, wybitnej postaci w historii polskiego jazzu, muzyki i kina. Spotkanie poprowadził Andrzej Winiszewski.


25 maja 2018 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej odbył się wernisaż wystawy „Jadwiga Kaim-Otręba i Ryszard Otręba – grafika”. Ekspozycja jest częścią Międzynarodowego Triennale Grafiki, Kraków 2018. Otwarciu wystawy towarzyszył wykład pt. "Racjonalne metody projektowania komunikacji wizualnej".
Wystawę można było zwiedzać od 25.05. do 31.08.2018 r.


Biblioteka Uniwersytecka testowała bazę Business Source Ultimate - jest to najobszerniejsza dostępna baza pełnotekstowa z zakresu nauk ekonomicznych i biznesu. Umożliwia śledzenie światowych trendów i aktualnie podejmowanych tematów biznesowych. Tysiące pełnotekstowych czasopism wydawanych w języku angielskim i w językach lokalnych na terenie Ameryki Północnej, Afryki, Azji, Oceanii, Europy, Ameryki Łacińskiej sprawia, że Business Source Ultimate zapewnia dostęp do lokalnych wiadomości na temat biznesu na niespotykaną wcześniej skalę. Business Source Ultimate zawiera również studia przypadków, raporty ekonomiczne, raporty na temat krajów, analizy SWOT, profile przedsiębiorstw, wywiady z doświadczonymi przedsiębiorcami i analitykami. Tematyka bazy obejmuje: księgowość, administrację, bankowość, ekonomię, finanse, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie, marketing i sprzedaż.
Dostęp testowy trwał od 1 marca do 31 maja.


Biblioteka Uniwersytecka testowała dostęp do bazy De Gruyter. Wydawnictwo oferuje ponad 900 czasopism obejmujących wszystkie dziedziny badań naukowych.
Dostęp testowy trwał od 1 marca do 31 maja.


Biblioteka Uniwersytecka testowała bazę Academic Search Ultimate - jest to najobszerniejsza, najpopularniejsza, wielodziedzinowa pełnotekstowa baza publikacji naukowych. Zawiera tysiące pełnych tekstów czasopism wydawanych w języku angielskim i w językach lokalnych na terenie Ameryki Północnej, Afryki, Azji, Oceanii, Europy, Ameryki Łacińskiej w niespotykanym do tej pory zasięgu globalnym. Wiele czasopism indeksowanych jest w wiodących indeksach cytowań.
Dostęp testowy trwał od 1 marca do 31 maja.


21 - 23 maja 2018 r. w auli Biblioteki Uniwersyteckiej odbyła się V Konferencja naukowa, z cyklu JĘZYK –OBYCZAJ –WSPÓLNOTA, Dyskursy w przeszłości. Dyskursy o przeszłości. Organizatorem konferencji był Zakład Historii i Pragmatyki Języka Polskiego UZ oraz Katedra Historii Języka Polskiego Uniwersytetu Łódzkiego.


Biblioteka Uniwersytecka testowała dostęp do Emerald Insight, bazy wysokiej jakości elektronicznych czasopism dostępnych w 13  tematycznych kolekcjach: księgowości, finansów i zagadnień prawnych, ekonomii i polityki socjalnej, zarządzania edukacją, zarządzania opieką zdrowotną, zarządzania informacją i wiedzą, innowacji i przedsiębiorstw, biznesu międzynarodowego, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania jakością, zarządzania logistyką, zarządzania wydajnością.
Dostęp testowy trwał od 16 kwietnia do 18 maja.


16.05.2018 r. o godz. 10:00 w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyło się XI Dyktando Uniwersyteckie "Złap byka za rogi".


10 maja 2018 r. w Bibliotece Uniwersyteckej odbyło się spotkanie z panią Zofią Mąkosą, autorką książki "Wendyjska winnica. Cierpkie grona"
i laureatką Lubuskiego Wawrzynu Literackiego 2017.


9 maja 2018 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyła się prezentacja Andrzeja Winiszewskiego - dziennikarza muzycznego, pt. "Historia dźwięku – od wałków Edisona do plików komputerowych. Jak nagrywano i wydawano... 100-lecie fonografii".


Tydzień Bibliotek 8 -15 maja 2018

(Do)wolność czytania


W piątek 27 kwietnia 2018 r. w Galerii Grafiki Biblioteki Sztuki odbyło się otwarcie wystawy Marka Lalko zatytułowanej „Odcisk".


25 kwietnia br. w Bibliotece Uniwersyteckiej gościliśmy przedstawicieli uczelni partnerskich UZ z Bośni i Hercegowiny, Serbii, Rosji, Ukrainy oraz Wietnamu.  Rektorzy, nauczyciele akademiccy oraz pracownicy biur współpracy z zagranicą uczelni partnerskich pojawili się na Uniwersytecie Zielonogórskim w ramach trwającego International Staff Training Week.


19 kwietnia 2018 r. w auli Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyło się rozstrzygnięcie "Konkursu na Wawrzynową Recenzję". Organizatorem wydarzenia było Studenckie Koło Literaturoznawców UZ.


W Bibliotece Uniwersytetu Zielonogórskiego 18 kwietnia 2018 roku odbyło się III Uczelniane Forum Jakości Kształcenia zorganizowane przez Uczelnianą Radę ds. Jakości Kształcenia.


17 kwietnia 2018 roku w sali konferencyjnej Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyła się konferencja naukowa  „Ze srebrnego ekranu na papier. Ślady sztuki filmowej w literaturze pięknej”. Organizatorem konferencji był Zakład Teorii Literatury i Krytyki Literackiej w Instytucie Filologii Polskiej Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego. 


11 kwietnia 2018 r. w Bibliotece UZ odbyła się konferencja "Rewitalizacja społeczna. Mentalne i systemowe uwarunkowania" zorganizowana przez Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii, Instytut Socjologii, Pracownię Rewitalizacji Społecznej.


28 marca 2018 roku o godz. 15:00 w auli Biblioteki Uniwersyteckiej odbyła się debata "Pacjent w systemie ochrony zdrowia. Relacja pacjent-lekarz-płatnik." zorganizowana przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Lubuskich wspólnie z Lubuskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ.


23 marca 2018 r. w Galerii Grafiki Biblioteki Sztuki, ul. Wiśniowa 10, odbyło się otwarcie wystawy Ol’gi Moravcovej, artystki z Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Ostrawskiego w Czechach, zatytułowanej "Przejście". Wystawie towarzyszył wykład pt. "Rozkład i proces".


Z okazji obchodów Międzynarodowych Dni Frankofonii, 22 marca w Bibliotece Uniwersyteckiej odbył się pokaz  polsko-francuskiego filmu Z dala od orkiestry oraz spotkanie z jego reżyserem Rafaelem Lewandowskim.


20 marca w Galerii Biblioteki UZ odbyło się spotkanie autorskie z Rafałem Gawinem.
Rafał Gawin - ur. 1984 r., poeta, krytyk literacki, redaktor Kwartalnika Artystyczno-Literackiego "Arterie", pracuje w Domu Literatury w Łodzi. Książki poetyckie jego autorstwa: Przymiarki (2009), Wycieczki osobiste / code of change (2011), Zachód słońca w Kurwidołach (2016), Wiersze dla kolegów (2017).


14 marca o godz. 10.00 odbył się wykład dr Jana Choroszego oraz projekcja filmu "Śladami Vincenza" w reżyserii Waldemara Czechowskiego. Wykład towarzyszył wystawie "Dialog o losie i duszy" poświęconej twórczości Stanisława Vincenza (1888–1971).


8 marca 2018 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyło się spotkanie z reżyserem Lechem Mackiewiczem oraz aktorami Lubuskiego Teatru Alicją Stasiewicz, Martą Frąckowiak, Ernestem Nitą oraz Radosławem Lawendą.
Nic wielkiego: wybity ząb, bójka w parku, trochę krwi. Chłopięce czasy mają swoje prawa. Problem zaczyna się wtedy, gdy do gry wchodzą rodzice. Sterowana, kurtuazyjna rozmowa zamienia się z czasem w piekło. Yasmina Reza, autorka tekstu, ukazuje komunikacyjną śmierć świata. Czwórka dorosłych ludzi, zamiast rozwiązać problem swoich dzieci, zaczyna toczyć niekontrolowaną rozgrywkę. Tytułowy mord dokonuje się na poziomie języka. A stąd do nienawiści tylko jeden krok.
Boga mordu znamy dzisiaj głównie z filmu. To Jodie Foster, Kate Winslet, Christoph Waltz i John S. Reilly zagrali właśnie rodziców w Rzezi Romana Polańskiego. Reżyser Chinatown i Pianisty zauważył w tekście Rezy potencjał kinowy. Film podzielił widownię. Nie wytrzymał może próby ekranu. Wracamy więc z tekstem do pierwotnej przestrzeni, w której widziała swój tekst Reza. Spektakl dla Lubuskiego Teatru przygotował Lech Mackiewicz.


5 marca 2018 roku w Galerii Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyło się otwarcie wystawy dr. hab. Jarosława Łukasika zatytułowanej „We wnętrzu/Inside”.


2 marca 2018 roku w Bibliotece Uniwersyteckiej, po raz czwarty odbył się Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Przedsięwzięciu patronowali: Prorektor ds. Studenckich prof. Wojciech Strzyżewski i Dziekan Wydziału Humanistycznego prof. Sławomir Kufel.


2 marca 2018 roku pracownicy Regionalnego Ośrodka Informacji Normalizacyjnej i Patentowej wzięli udział w seminarium pt. Patent na sukces – strategia zarządzania własnością intelektualną. Organizatorem konferencji był Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze oraz Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.


W dniach 14 - 26 lutego 2018 roku w Bibliotece Uniwersyteckiej odbył się Walentynkowy bookcrossing - akcja wymiany książki o tematyce romantycznej.


26 stycznia 2018 roku w  Bibliotece Uniwersyteckiej odbyło się seminarium pt. "Metodyka TRIZ – droga do innowacyjnych rozwiązań".
Seminarium  zorganizowane zostało  przez Bibliotekę Uniwersytecką - Regionalny Ośrodek Informacji Normalizacyjnej i Patentowej, Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii oraz Novismo Spółka z o.o.


W czwartek 18 stycznia w Bibliotece Uniwersyteckiej odbył się wykład prof. zw. dr. hab. Mirosława Pawlaka, rektora PWSZ w Koninie pt: “Individual differences in the foreign language classroom: From theory to practice”.


13 stycznia 2018 roku w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyło się spotkanie jubileuszowe z okazji 100-lecia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Organizatorem uroczystości dla bibliotekarzy z całego województwa lubuskiego był Zarząd Okręgu SBP, Zarząd Oddziału SBP oraz Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego.


19 grudnia 2017 roku Biblioteka Uniwersytecka gościła uczniów szkoły podstawowej w ramach projektu Koła Doktorantów Literaturoznawców UZ pt. "Jak dorosnę, będę studentem UZ". Celem projektu była prezentacja Uczelni oraz Biblioteki Uniwersyteckiej w kontekście rozwijania zainteresowań i umiejętności studentów. Spotkanie miało zachęcić uczniów do aktywności intelektualnej, która w przyszłości pozwoli im podjąć studia na UZ.


Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 14 grudnia 2017 r. zorganizowała w Bibliotece Uniwersyteckiej szkolenie z programu Erasmus. Kurs dedykowany był szkołom i organizacjom pozarządowym.


13 grudnia 2017 roku w auli Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyło się rozstrzygnięcie konkursu poetyckiego pt. "Toaletowe wspomnienie" zorganizowanego przez Koło Naukowe Doktorantów Literaturoznawców UZ oraz studentów specjalności pisanie kreatywne.


12 grudnia w Bibliotece Uniwersyteckiej Instytut Filologii Germańskiej rozpoczął cykl wykładów mających na celu odkrywanie języka i kultury naszego zachodniego sąsiada. Zajęcia przeznaczone są dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Następne wykłady odbędą się w terminach: 1.02.2018 r. oraz 15.03.2018 r.


Studenci I roku kierunku Historia oraz Europeistyka i Stosunki Transgraniczne 7 grudnia br. byli gośćmi Działu Zbiorów Specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej. Prezentacja dotyczyła pięciu wieków sztuki oprawy książek oraz najcenniejszych eksponatów ze zbiorów specjalnych.


Biblioteka Uniwersytecka testowała dostęp do narzędzia InCites Benchamarking & Analytics na platformie Web of Science.
Szczegółowe informacje w broszurze oraz na stronie internetowej kompendium wiedzy.
Dostęp trwał do 6 grudnia 2017.


6 grudnia Biblioteka Uniwersytecka gościła Romana Wojciechowskiego - dyrektora Sopoteki - filii Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J. Wybickiego w Sopocie. Panu dyrektorowi towarzyszył dr Dawid Kotlarek – kierownik Działu Badań, Analiz i Metodyki Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki im. C. Norwida w Zielonej Górze. Goście zwiedzili bibliotekę zatrzymując się na dłużej w Dziale Zbiorów Specjalnych.


"Pokonać bariery poprzez wspólne działanie" - 5 grudnia w Bibliotece Uniwersyteckiej rozpoczęły się obchody "Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych".
Wydarzenie otworzyła Wystawa Prac Plastycznych Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Sztuka Osób Niepełnosprawnych”, zorganizowana przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Bibliotekę UZ.
Oddział Lubuski zaprezentował prace, które zwyciężyły w XIV edycji Konkursu, a także prace nadesłane do siedziby Oddziału w Zielonej Górze w związku jubileuszową, XV edycją Konkursu.


W dniach 1 - 2 grudnia w Bibliotece Uniwersyteckiej odbył się Zjazd Kół Naukowych Prawa Konstytucyjnego


Dnia 29 listopada w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyło się III Seminarium Metodologiczne dedykowane pamięci Profesora Edwarda Hajduka zorganizowane przez Zakład Metodologii Badań Społecznych.


27 listopada br. w auli Biblioteki Uniwersyteckiej odbyła się prezentacja bazy wiedzy Omega Psir dla uczelni wyższych z udziałem twórców oprogramowania – profesora Henryka Rybińskiego oraz doktora Łukasza Skoniecznego z Politechniki Warszawskiej.
Baza ma charakter integrujący wiedzę dotyczącą działalności naukowej uczelni. Sumuje dorobek naukowy poszczególnych pracowników, zespołów, instytutów oraz wydziałów. Ułatwia sprawozdawczość wewnętrzną i zewnętrzną; zawarte w niej dane są spójne z wymaganiami ministerialnego Systemu Informacji o Nauce POL-on oraz modułami sprawozdawczymi Polskiej Bibliografii Naukowej, a także wymaganiami Ogólnopolskiego Repozytorium Prac Dyplomowych.


22 listopada studenci Wydziału Prawa wysłuchali w Bibliotece Uniwersyteckiej wykładu prof. dra Uwe Schefflera z Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Wykład był częścią projektu Sztuka a prawo karne i towarzyszył wystawie prezentującej aspekty zetknięcia sztuki z prawem karnym na przykładzie ilustrowanych i omówionych kazusów - sztuki, wolności, kradzieży, fałszerstwa, znieważenia, bluźnierstwa, zagrożenia państwa, gloryfikowania przemocy, uszkodzenia rzeczy, pornografii, znęcania się nad zwierzętami. Zagadnienia te są przedmiotem wieloletnich badań katedry prof. dra Uwe Schefflera i od ponad dziesięciu lat stanowią temat jego wykładów.


Spotkanie autorskie z Justyną Sobolewską
21 listopada 2017 roku odbyło się w sali konferencyjnej Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego spotkanie autorskie z Justyną Sobolewską, dziennikarką tygodnika „Polityka”, krytyczką literacką, jurorką m. in. konkursu Literackiej Nagrody Europy Środkowej „Angelus” oraz Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej „Silesius”. Dyskusja toczyła się wokół jej najnowszej publikacji pt. „Książka o czytaniu”. Poruszane tematy związane były również ze zjawiskami w najnowszej literaturze polskiej. Spotkanie prowadziły: Mirosława Szott, Malwina Kozłowska oraz Marika Badacz.


Studenci II roku filologii germańskiej 8 listopada br. wzięli udział w prezentacji przygotowanej przez pracowników Działu Zbiorów Specjalnych dotyczącej kolekcji regionalnej. Wykład był poświęcony historii Ziemi Lubuskiej.


Galeria Grafiki Biblioteki Sztuki Uniwersytetu Zielonogórskiego miała zaszczyt gościć Simonę Drdákovą i dr hab. Marka Sibinskýego, artystów z Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Ostrawskiego w Czechach. Simona Drdákova zaprezentowała prace z cyklu Borderlands. Wystawie towarzyszył wykład dr hab. Marka Sibinskýego pt. "Czeska serigrafia, twórczość Eduarda Owčacka Projekt ISSO (międzynarodowe sympozjum serigrafii w Ostrawie)".
Kuratorką wystawy była dr Janina Wallis, kustosz dyplomowany, przy współpracy mgr inż. Małgorzaty Sawickiej.
Wernisaż wystawy odbył się w piątek 27 października 2017 r.  Wykład doc. Marka Sibinskýego odbył się o godz. 11.30 zaraz po otwarciu wystawy.
Wystawę można zwiedzać od 27.10.2017 r. do 15.01.2018 r. Serdecznie zapraszamy.


27 października Regionalny Ośrodek Informacji Normalizacyjnej i Patentowej zaprosił pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu na spotkanie pt. „Narzędzia informacji patentowej oraz strategia prowadzenia badań stanu techniki w patentowych bazach danych”. Spotkanie obejmowało wykład i warsztaty szkoleniowe. Uczestnicy dowiedzieli się m.in.: • co to jest informacja patentowa • jak efektywnie prowadzić wyszukiwania stanu techniki • poznali wiarygodne, ogólnodostępne, bezpłatne źródła danych patentowych • zidentyfikowali korzyści, jakie można odnieść z eksploracji zasobów informacji patentowej • przećwiczyli przykładowe strategie i sposoby wyszukiwań w patentowych bazach danych. Więcej informacji


W Bibliotece Uniwersytetu Zielonogórskiego w ramach trwającego od 23 do 29 października 2017 Tygodnia Open Access odbył się wykład i prezentacja pt. „Wiedza dla wszystkich. Zasoby Open Access jako źródło informacji naukowej” (Marta Czajkowska, Beata Mirkiewicz).
Wykład opowiadał m.in. o tym:
-        czym jest i po co powstał ruch Open Access;
-        jakie są najważniejsze deklaracje, inicjatywy i przedsięwzięcia ruchu;
-        gdzie i jak skutecznie szukać wartościowych otwartych zasobów nauki.
Wykład odbył się 26 października w sali konferencyjnej biblioteki  uniwersyteckiej.


W dniach 24 - 26.10. 2017 odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Europa Środkowo–Wschodnia: ideologia, historia a społeczeństwo”. Konferencja miała na celu wymianę doświadczenia naukowego oraz prezentację stanu badań dotyczących procesów transformacji jakie dokonały się w społeczeństwach tych regionów po transformacji ustrojowej w latach 1989 -1991.
W Bibliotece Uniwersyteckiej obrady odbyły się w dniu 26.10.2017 w sali seminaryjnej na II piętrze.


W dniu 25 października 2017 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyło się spotkanie autorskie połączone z promocją książki dr Krystiana Sai z Instytutu Filologii Polskiej UZ pod tytułem "Wampir w świecie antropii. Kognitywizm subsymboliczny w literaturoznawstwie (2017)". Spotkanie poprowadziła Pani dr Kamila Gieba z Instytutu Filologii Polskiej UZ.


W piątek 20 października 2017 r. w Galerii Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyło się otwarcie wystawy prof. Jana Pamuły z Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Artysta zaprezentował prace z cyklu Grafika cyfrowa i analogowa. Wystawie towarzyszył wykład pt. „Grafika komputerowa - wybrane problemy i doświadczenia osobiste”. Profesor Jan Pamuła pełnił funkcję Prezesa Stowarzyszenia Międzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie.
Kuratorką wystawy byla dr Janina Wallis, kustosz dyplomowany.
Wystawę można zwiedzać w terminie od 20.10.2017 do 31.01.2018 r.


17 października 2017 r. w auli Biblioteki Uniwersyteckiej odbyło się czytanie "Tancerza Mecenasa Kraykowskiego" Witolda Gombrowicza oraz spotkanie z udziałem reżysera Jacka Bunscha oraz aktorów: Tatiany Kołodziejskiej, Joanny Świrskiej, Lecha Mackiewicza, Jamesa Malcolma.

Tancerz mecenasa Kraykowskiego" to jedno z pierwszych opowiadań Gombrowicza zamieszczonych w „Pamiętniku z okresu dojrzewania”. Jest to szczególne wydarzenie, ponieważ teksty Witolda Gombrowicza rzadko goszczą na  scenie naszego teatru.


W Bibliotece Uniwersyteckiej 13 października 2017 r. rozpoczęła się trzydniowa międzynarodowa konferencja naukowa  poświęcona 500-leciu reformacji pt. "Reformation - zwischen Gewinn und Verlust,  Retrospektive – Revision - Redefinition/Reformacja - spór o dziedzictwo. Retrospektywa – Rewizja - Redefinicja".


6 października Biblioteka Uniwersytecka gościła grupę pierwszych magistrantów kierunku Historia studiujących w Wyższej Szkole Pedagogicznej. Uczestnicy spotkania zwiedzili bibliotekę i wzięli udział w prezentacji najcenniejszych zabytków Działu Zbiorów Specjalnych.


28 września bieżącego roku w Galerii Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego przy al. Wojska Polskiego 71 odbyło się otwarcie wystawy Malarstwo Dyplomy 2017. Była to już III edycja. Dyplomy zostały zrealizowane w Zakładzie Malarstwa Instytutu Sztuk Wizualnych UZ, w pracowniach prowadzonych przez prof. Stanisława R. Kortykę, dr hab. Magdalenę Gryskę, prof. UZ i dr hab. Normana Smużniaka, prof. UZ.
Kurator wystawy prof. Stanisław R. Kortyka. Współpraca dr Janina Wallis, kustosz dyplomowany.


W dniach 13 - 15 września w Bibliotece UZ odbyła się konferencja pt. 'Recepcja antycznych wzorców i idei politycznych w kulturze nowożytnej Europy do końca XX w. '


Od 1 września 2017 r. Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie weszła w skład systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Zielonogórskiego.


Na świecie w gry komputerowe gra prawie 1,3 mln ludzi. Jest to jedna z najszybciej rozwijających się branży rynku technologicznego.
W dniu 11.09.2017 w sali konferencyjnej BU odbyła się obrona pracy dyplomowej Małgorzaty Paluch, studentki II r. II st. Edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych w Instytucie Sztuk Wizualnych Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego. Praca dyplomowa pod kierownictwem dr Piotra Czecha w pracowni projektowania graficznego.


Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego testowała dostęp do pakietu SSH (Social Sciences & Humanities) oraz ST (Science & Technology) czasopism Taylor & Francis. Publikacje zawarte w czasopismach obejmują tematycznie wszystkie dziedziny nauk humanistycznych, społecznych, przyrodniczych, matematycznych, inżynieryjnych oraz technicznych.
Dostęp testowy trwał do 19.07.2017 r.


W miesiącu czerwcu Biblioteka UZ testowała bazę oaFindr - która jest wyszukiwarką recenzowanych artykułów open access (w formie green, gold lub hybrid) opublikowanych w czasopismach naukowych na całym świecie, w dowolnym języku.  Baza umożliwia dostęp do kolekcji 25 milionów artykułów peer-reviewed opublikowanych w formacie open access.
Dostęp testowy trwał do 30.06.2017 r.


Biblioteka Uniwersytecka testowała dostęp do De Gruyter Publishers. Wydawnictwo oferuje ponad 900 czasopism obejmujących wszystkie dziedziny badań naukowych.
Dostęp testowy trwał do 30.06.2017 r.


Biblioteka UZ oferowała dostęp testowy do bazy IEEE Xplore zawierającej wydawnictwa IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) oraz IET (Institution of Engineering and Technology), która zapewnia dostęp do ponad 2 milionów pełnotekstowych artykułów z czasopism i materiałów konferencyjnych, co stanowi prawie jedną trzecią wydawanych na całym świecie publikacji z dziedziny lotnictwa, informatyki i telekomunikacji, inżynierii biomedycznej, energetyki i elektroniki użytkowej.

Dostęp testowy trwał do 29.06.2017 r.


More Articles...

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 71, 65-762 Zielona Góra, www.bu.uz.zgora.pl, e-mail: BU@uz.zgora.pl