Uniwersytet Zielonogórski 

Ośrodek Informacji Normalizacyjnej funkcjonuje w ramach umowy z Polskim Komitetem Normalizacyjnym (PKN). Posiada aktualne Świadectwo Stosowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wydane przez PKN. Umożliwia to pracownikom i studentom Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz innym użytkownikom zainteresowanym informacją normalizacyjną dostęp do treści aktualnych Polskich Norm (PN) i dokumentów normalizacyjnych (PKN) w wersji elektronicznej. Baza norm jest systematycznie aktualizowana. Dostęp do tekstów norm możliwy jest na stanowiskach komputerowych w siedzibie ROINP.

   
               

                 


      

pkn logo    Wyszukiwarki Polskich Norm na portalu Wiedza i w sklepie PKN
  Podstawowe informacje o Polskich Normach
  „Wiadomości PKN. Normalizacja” – wersja elektroniczna
  WIEDZA - platforma edukacyjna PKN
  PKN - bezpłatne szkolenia i e-podręcznik pt. „Świat zbudowany na normach
  "Popularne zagadnienia normalizacyjne"
                                                          


                   

            ZAPRASZAMY NA STRONY INTERNETOWE                                                                                                 ARCHIWALNE NORMY BRANŻOWE
            Polski Komitet Normalizacyjny (PKN)
            European Telecommunications Standards Institute (ETSI)
            European Committee for Electrotechnical Standardization (CENELEC)
            European Committee for Standardization (CEN)
            International Electrotechnical Commission (IEC)
            International Organization for Standardization (ISO)

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 71, 65-762 Zielona Góra, www.bu.uz.zgora.pl, e-mail: BU@uz.zgora.pl