Uniwersytet Zielonogórski 

Przeszukaj: e-zasoby Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego

Przeszukuj tytuły czasopism
Przeszukuj tytuły książek elektronicznych

Biblioteka zaprasza i zachęca do korzystania z Multiwyszukiwarki EDS (EBSCO Discovery Solution). EDS zapewnia użytkownikom prosty, lecz zarazem niezwykle rozbudowany system przeszukiwania i odczytywania posiadanych przez bibliotekę źródeł elektronicznych różnych wydawców i dostawców, m.in. czasopism, baz danych, zasobów bibliotek cyfrowych.

Multiwyszukiwarka EDS umożliwia między innymi:
- wyszukiwanie podstawowe i zaawansowane,
- filtrowanie i zawężanie wyników np. do pełnotekstowych lub recenzowanych
- porządkowanie i sortowanie rezultatów,
- tworzenie własnych folderów,
- eksportowanie zgromadzonych danych.

Dla pracowników i studentów UZ możliwe jest pełne wykorzystanie narzędzia z domu przy pomocy usługi W3cache/proxy.
Multiwyszukiwarka EBSCO nie obejmuje zasobów katalogu Integro.

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 71, 65-762 Zielona Góra, www.bu.uz.zgora.pl, e-mail: BU@uz.zgora.pl