Uniwersytet Zielonogórski 

Biblioteka Uniwersytecka zaprasza do testowego dostępu do bazy Taylor and Francis eBooks, która posiada w swojej ofercie ogromny wybór tytułów z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

Dostęp testowy będzie trwał do 27.04.2017 r.


Biblioteka Uniwersytecka zaprasza do testowego dostępu do Academic Complete – kolekcji książek na platformie Ebook Central.
Każde wejście do bazy wymaga logowania (Sign In) na stronie startowej bazy. Użytkownik musi stworzyć swoje konto (Join Ebook Central) z loginem i hasłem by w pełni skorzystać ze wszystkich funkcjonalności (jak półka z książkami, zapisywanie artykułów, etc). Takie konto może być utworzone w obrębie adresów IP Biblioteki UZ.

Dostęp testowy będzie trwał do 24.04.2017 r.


Biblioteka Uniwersytecka zaprasza do testowego dostępu do platformy Wiley Spectra Lab. To skuteczne narzędzie do identyfikacji w nowoczesnym laboratorium pomaga w identyfikacji nieznanych związków za pomocą technik: GC-MS, FT-IR, Ramana ATR-IR, UV-Vis i C-NMR, H-NMR, X-NMR. Wiley Spectra Lab znajduje zastosowanie w laboratoriach i centrach naukowo- badawczych specjalizujących się w wielu dziedzinach od medycyny poprzez farmację, chemię, biologię, badania żywności, monitorowanie środowiska, rolnictwo, górnictwo, sądownictwo i kryminologia po toksykologię.

Dostęp testowy będzie trwał do 20.04.2017 r.


Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 71, 65-762 Zielona Góra, www.bu.uz.zgora.pl, e-mail: BU@uz.zgora.pl