Uniwersytet Zielonogórski 

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego oferuje dostęp testowy do pakietu SSH (Social Sciences & Humanities) oraz ST (Science & Technology) czasopism Taylor & Francis. Publikacje zawarte w czasopismach obejmują tematycznie wszystkie dziedziny nauk humanistycznych, społecznych, przyrodniczych, matematycznych, inżynieryjnych oraz technicznych.

Dostęp testowy będzie trwał do 19.07.2017 r.


Zapraszamy do testowania bazy IEEE Xplore zawierającej wydawnictwa IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) oraz IET (Institution of Engineering and Technology), która zapewnia dostęp do ponad 2 milionów pełnotekstowych artykułów z czasopism i materiałów konferencyjnych, co stanowi prawie jedną trzecią wydawanych na całym świecie publikacji z dziedziny lotnictwa, informatyki i telekomunikacji, inżynierii biomedycznej, energetyki i elektroniki użytkowej.

Szczegółowa zawartość bazy:
   - 210 czasopism, magazynów i sprawozdań wydawanych przez IEEE i IET
   - Materiały konferencyjne IEEE – ponad 1.500
   - Streszczenia z seminariów i konferencji IET: ponad 20
   - Standardy IEEE: ponad 3.400 zaakceptowanych i wydanych przez IEEE
   - archiwum dla bieżących prenumeratorów (dla wielu tytułów wstecz do 1872)

Dostęp testowy będzie trwał do 29.06.2017 r.


Zapraszamy do testowego dostępu do bazy oaFindr - która jest wyszukiwarką recenzowanych artykułów open access (w formie green, gold lub hybrid) opublikowanych w czasopismach naukowych na całym świecie, w dowolnym języku.  Baza umożliwia obecnie dostęp do kolekcji 25 milionów artykułów peer-reviewed opublikowanych w formacie open access.

Dostęp testowy będzie trwał do 30.06.2017 r.


Biblioteka Uniwersytecka zaprasza do testowego dostępu do De Gruyter Publishers. Wydawnictwo oferuje ponad 900 czasopism obejmujących wszystkie dziedziny badań naukowych.

Dostęp testowy będzie trwał do 30.06.2017 r.


Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 71, 65-762 Zielona Góra, www.bu.uz.zgora.pl, e-mail: BU@uz.zgora.pl