Uniwersytet Zielonogórski 

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego - centrum wiedzy i zasobów edukacyjnych

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego jest największą biblioteką naukową w województwie lubuskim. Tworzy zbiory zgodnie z potrzebami edukacyjnymi oraz badawczymi środowiska akademickiego. Gromadzi literaturę z dziedzin nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych, przyrodniczych, inżynieryjno-technicznych, medycznych, a także nauk o zdrowiu i sztuki. Biblioteka pełni funkcję ośrodka informacji naukowej zapewniając dostęp do informacji o krajowych oraz światowych osiągnięciach naukowych, a także usług i zasobów wiedzy w formie tradycyjnej i nowoczesnej, opartej na źródłach elektronicznych oraz zasobach sieciowych.
Zbiory obejmują następujące typy dokumentów:

 • 534 671 wol. wydawnictw zwartych,
 • 251 042 jedn. zbiorów specjalnych:
  • 2 427 jedn. rękopisów i starodruków,
  • 1 978 jedn. dokumentów kartograficznych,
  • 12 860 jedn. dokumentów graficznych,
  • 14 911 jedn. druków muzycznych,
  • 114 135 jedn. dokumentów audiowizualnych,
  • 5 028 jedn. dokumentów życia społecznego,
  • 5 895 jedn. mikrofilmów i mikrofisz,
  • 143 151 jedn. patentów,
  • 50 657 jedn. norm,
 • 2 448 jedn. wydawnictw elektronicznych na nośnikach,
 • 93 046 wol. wydawnictw ciągłych,
 • 849 czasopism w wersji drukowanej w prenumeracie bieżącej:
  • 823 tytułów czasopism krajowych,
  • 26 tytułów czasopism zagranicznych,

 

a także:

 • 5,5 mln różnego typu wydawnictw w ramach wielodziedzinowych baz danych w dostępie zdalnym, w tym m.in.:
  • 450 000 e-książek,
  • 12 500 tytułów e-czasopism (m.in. wydawnictw Springer, Elsevier, Wiley, itp.)

oraz:

  • 55 225 e-norm,
  • 239 720 e-patentów,
  • 43 775 wydawnictw z kolekcji Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej,
  • 4 737 publikacji z Repozytorium Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Biblioteka oferuje dostęp do 76 licencjonowanych baz danych odpowiadających profilowi uczelni, zakupionych w ramach umów konsorcyjnych oraz licencji krajowych Wirtualnej Biblioteki Nauki.

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 71, 65-762 Zielona Góra, www.bu.uz.zgora.pl, e-mail: BU@uz.zgora.pl