Uniwersytet Zielonogórski 

Statut Uniwersytetu Zielonogórskiego
Regulamin organizacyjny Biblioteki UZ

Regulamin zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi, prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych w Uniwersytecie Zielonogórskim
       Załącznik nr 1
       Załącznik nr 2
       Załącznik nr 3

Regulamin Udostępniania Zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego
      Załącznik nr 1 do Regulaminu Udostępniania Zbiorów BUZ do pobrania

Regulations of Using the Collections of the University of Zielona Góra Library
      Annex no 1 to the Regulations of Using the Collections of the University of Zielona Góra Library

Zarządzenie nr 84 Rektora UZ w sprawie wprowadzenia Regulaminu skontrum zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego z 5 lipca 2022 r.
       Regulamin skontrum zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego

Zarządzenie nr 85 Rektora UZ w sprawie wprowadzenia Regulaminu selekcji zbiorów oraz postępowania z materiałami zbędnymi w Bibliotece Uniwersytetu Zielonogórskiego z 5 lipca 2022 r.
       Regulamin selekcji zbiorów oraz postępowania z materiałami zbędnymi w Bibliotece Uniwersytetu Zielonogórskiego

Zarządzenie nr 86 Rektora UZ w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyjmowania i wyceny materiałów bibliotecznych w Bibliotece Uniwersytetu Zielonogórskiego z 5 lipca 2022 r.
       Regulamin przyjmowania i wyceny materiałów bibliotecznych w Bibliotece Uniwersytetu Zielonogórskiego
       Załącznik do Regulaminu przyjmowania i wyceny materiałów bibliotecznych w Bibliotece Uniwersytetu Zielonogórskiego

Klauzula informacyjna dla użytkownika Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 71, 65-762 Zielona Góra, www.bu.uz.zgora.pl, e-mail: BU@uz.zgora.pl