Uniwersytet Zielonogórski 

Biblioteka Sztuki 
ul. Wiśniowa 10
65-517 Zielona Góra
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
Kierownik
dr Janina Wallis, starszy kustosz dyplomowany
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 68 328 2969

Biblioteka Sztuki – Artoteka Grafiki:
Galeria Grafiki Biblioteki Sztuki, Galeria Biblioteki Uniwersyteckiej, Kolekcja Dzieł Artystycznych, Dział Dokumentacji i Informacji Artystycznej, materiały ze spotkań, wykładów i działań otwartych.

Biblioteka Sztuki gromadzi książki ze wszystkich dziedzin sztuk plastycznych: architektury, malarstwa, rzeźby, grafiki warsztatowej i projektowej, fotografii, działań efemerycznych i innych o charakterze historycznym, monograficznym i problemowym. Biblioteka zbiera także książki z takich dziedzin podstawowych, jak filozofia, estetyka czy krytyka artystyczna. Zakres zbiorów obejmuje również  wydawnictwa ogólne, takie jak encyklopedie, leksykony, słowniki, bibliografie.

GALERIA GRAFIKI BIBLIOTEKI SZTUKI

W ramach programu Artoteki Grafiki od 13 lat są organizowane cykle wystaw, wykładów, spotkań i dyskusji otwartych z udziałem najznakomitszych artystów polskich wielu pokoleń, związanych z różnymi ośrodkami akademickimi w kraju. Program i kalendarium wystaw i spotkań ustala Rada Programowa składająca się z artystów – pedagogów ISW. Powyższa inicjatywa ma na celu zapoznanie studentów naszej uczelni z aktualną problematyką sztuki graficznej, z jej powiązaniami multimedialnymi, a także poznanie autorów. Wystawy mają charakter pokazów indywidualnych, połączonych z wykładami i warsztatami otwartymi w cyklach miesięcznych dla całej społeczności akademickiej, lokalnej i osób zainteresowanych z zewnątrz oraz instytucji kulturalnych i artystycznych miasta i regionu. Biblioteka sztuki zorganizowała około 100 wystaw indywidualnych i zbiorowych m. in. Jana Berdyszaka, Izabelli Gustowskiej, Jozefa Jankoviča, Wojciecha Müllera, Piotra Szurka, Mariana Szpakowskiego i in. Od 2006 roku Biblioteka Sztuki współpracuje ze Stowarzyszeniem Międzynarodowe Triennale Grafiki.

KOLEKCJA DZIEŁ powstała w 2001 roku, zawiera prace z dziedziny malarstwa, grafiki, rysunku, fotografii, a także video oraz inne formy twórczości. Kolekcję tworzy zbiór około  300 jednostek inwentarzowych będących pracami współczesnych artystów polskich i zagranicznych; dzieła pozyskano w formie darów. W zbiorze znajdują się między innymi prace: Toina Horversa, Jozefa Jankoviča, Iiři Andrelle, Stanisława Fijałkowskiego, Jana Berdyszaka, Jana Pamuły, Antoniego Zydronia, Tadeusza Jackowskiego, Izabelli Gustowskiej, Ryszarda Otręby, Andrzeja Gieragi, Andrzeja Pietscha, Mariana Szpakowskiego i Jerzego Grabowskiego.
Osobliwościami Kolekcji są: szkicownik malarski Rosen z lat 1888-1891 oraz całun z końca XVIII wieku – drzeworyt na tkaninie pochodzący z Baczkowskiego Monastyru w Bułgarii oraz poezja konkretna Henri Chopina, wydawana przez niego w Londynie.

DZIAŁ DOKUMENTACJI I INFORMACJI ARTYSTYCZNEJ stanowi część składową Artoteki Grafiki i uzupełnia Bibliotekę Sztuki. Współpracuje z galeriami polskimi i zagranicznymi. Prowadzi wymianę dokumentacji artystycznej i materiałów archiwalnych z galerii, które zakończyły swoją działalność. Wszystkie materiały są pozyskiwane w formie darów.

MATERIAŁY ZE SPOTKAŃ, WYKŁADÓW I DZIAŁAŃ OTWARTYCH

Niezależnie od indywidualnych wystaw grafiki i spotkań odbywanych z ich autorami rozpoczęła się organizacja SPOTKAŃ W BIBLIOTECE z artystami reprezentującymi różne postawy i media oraz z wybitnymi znawcami problematyki sztuki aktualnej. Dobór artystów jest tak pomyślany, by można było  pokazać problemy w grafice i zaprezentować różnorodne media oraz ich rolę w promowaniu sztuki.

Biblioteka Sztuki prowadzi projekt Grafika na tle sztuki XX i XXI w. i problemy artykulacyjne w sztuce nowych mediów. Biblioteka Sztuki, integruje środowiska artystyczne miasta i regionu, popularyzuje Bibliotekę Sztuki w środowiskach naukowych, artystycznych w kraju, jak i poza jego granicami.

Zaproszenia i informacje o wystawach, wykładach i spotkaniach przesyłamy galeriom i prasie artystycznej, współpracującym z biblioteką. Cykle wystaw i spotkań stanowią dodatkowe wzbogacenie procesu dydaktycznego studentów Instytutu Sztuk Wizualnych i osób zainteresowanych z zewnątrz (instytucje kulturalne miasta i regionu).

Biblioteka Sztuki publikuje katalogi z wystaw, regularnie współpracuje z Miesięcznikiem Społeczności Akademickiej „Uniwersytet Zielonogórski”, gdzie sukcesywnie zamieszcza informacje o działalności Artoteki Grafiki Biblioteki Sztuki.  Działalność Biblioteki Sztuki znacznie wykracza poza przyjęte ramy działalności biblioteki specjalistycznej, ponieważ Artoteka Grafiki Biblioteki Sztuki wymaga współpracy z artystami i profesorami z różnych ośrodków naukowych i artystycznych w kraju i za granicą.


Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 71, 65-762 Zielona Góra, www.bu.uz.zgora.pl, e-mail: BU@uz.zgora.pl