Uniwersytet Zielonogórski 

ARTOTEKA

Jej zadaniem jest „uchwycenie” najważniejszych osiągnięć sztuki najnowszej w dziedzinie grafiki, fotografii artystycznej i mediów różnych. Artoteka zakłada tworzenie kolekcji artystycznych, dokumentacji artystycznej, specjalistycznego księgozbioru oraz szeregu różnorodnych działań otwartych dla środowiska - wystaw, pokazów, prezentacji, wykładów, dyskusji i spotkań z najwybitniejszymi twórcami. Ma być obrazem sztuki najnowszej, informować o jej stanie, koncentrować się na najbardziej doniosłych wydarzeniach artystycznych.

Artoteka jest wspólną inicjatywą bibliotekarzy i pracowników Instytutu Sztuk Pięknych UZ (obecnie Sztuk Wizualnych UZ). Jej idea uzyskała poparcie wielu wybitnych artystów z różnych środowisk, którzy przyjęli zaproszenie do uczestniczenia w wystawach i spotkaniach, zadeklarowali chęć współtworzenia kolekcji sztuki, biblioteki i działu dokumentacyjnego.

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 71, 65-762 Zielona Góra, www.bu.uz.zgora.pl, e-mail: BU@uz.zgora.pl