Uniwersytet Zielonogórski 

Biblioteka Uniwersytecka
Adres
      al. Wojska Polskiego 71
                 65-762 Zielona Góra

tel.           68 328 2121

Biblioteka Sztuki
Adres
      ul. Wiśniowa 10
                 65-517 Zielona Góra

tel.           +48 695-604-789

 

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 71, 65-762 Zielona Góra, www.bu.uz.zgora.pl, e-mail: BU@uz.zgora.pl