Uniwersytet Zielonogórski 

BIBLIOMETRIA: NARZĘDZIA BIBLIOMETRYCZNE

W zależności od potrzeb, bardziej wymagające raporty bibliometryczne sporządza się przy użyciu dedykowanych narzędzi analitycznych, których działanie często znacznie przekracza analizę, czy zliczanie liczby cytowań. Współczesne oprogramowanie ułatwia i automatyzuje pracę, pozwala też prezentować wyniki analiz w zrozumiałej i wizualnie atrakcyjnej formie.

   • InCites Clarivate
    Rozbudowane narzędzie umożliwiające ewaluację badań, pozwala analizować produktywność jednostek naukowych, wyodrębnić wpływowych badaczy, ułatwia współpracę naukową, opracowanie strategii badawczych, ułatwia tworzenie i organizację raportów i wizualizacji także pod kątem mocnych stron i możliwości rozwojowych. Webowe narzędzie na platformie Web of Science (wymagana indywidualna rejestracja).
   • SciVal Welcome (elsevier.com)
    Zaawansowane narzędzie analityczne, które umożliwia pomiar jakości i zakres wpływu projektów badawczych instytucji, pojedynczych autorów, publikacji, analizę i porównanie z innymi jednostkami naukowymi, badaczami, identyfikację nowych trendów badawczych, wspiera nawiązywanie współpracy naukowej i tworzenie raportów z analiz w postaci przejrzystych wizualizacji. Platforma dostępna w bazie Scopus (wymagana indywidualna rejestracja).
   • Publish or Perish Publish or Perish (harzing.com)
    Bezpłatny program do analizy cytowań z publikacji naukowych. Wyszukuje cytowania w różnych źródłach danych (np. Google Scholar, Microsoft Academic Search), wyniki prezentuje w postaci podstawowych wskaźników bibliometrycznych (łączna/średnia liczba cytowań, h-indeks, g-indeks, itd.)
   • Scholarometer Scholarometer - informatics (indiana.edu)
    Platforma społecznościowa i wtyczka zintegrowana z Google Scholar, która ułatwia analizę cytowań. Narzędzie wykorzystuje crowdsourcingowe dane do oceny wpływu publikacji autora w danej dziedzinie. Dostępne jako aplikacja/wtyczka do przeglądarek Chrome i Firefox.
Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 71, 65-762 Zielona Góra, www.bu.uz.zgora.pl, e-mail: BU@uz.zgora.pl