Uniwersytet Zielonogórski 

Wyszukiwarki naukowe – publikacji, otwartych repozytoriów, polityk OA     

Google Scholar          wyszukiwarka firmy GOOGLE, indeksująca literaturę naukową (m.in. książki, rozprawy naukowe, abstrakty, repozytoria) 
Microsoft Academic Search                        wyszukiwarka naukowa firmy Microsoft,  dostęp do informacji o naukowcach, do stron uczelni, wyszukuje prace naukowe, artykuły, strony czasopism, materiały konferencyjne, także w języku polskim
BASE wyszukiwarka publikacji naukowych w wolnym dostępie z repozytoriów, katalogów, archiwów czasopism, bibliotek cyfrowych
DOAJ katalog wysokiej jakości recenzowanych czasopism naukowych w otwartym dostępie 
Open DOAR katalog repozytoriów Open Access o gwarantowanej jakości
Sherpa Romeo baza polityk otwartego dostępu wydawców z całego świata; umożliwia autorowi sprawdzenie możliwości publikowania i archiwizowania własnych prac w repozytoriach instytucjonalnych i innych miejscach

 

Repozytoria otwartych danych badawczych

Re3data           rejestr repozytoriów danych badawczych ze wszystkich dyscyplin nauki 
Zenodo ogólnodostępne repozytorium danych badawczych

 

Identyfikatory naukowców

ORCID                             platforma rejestrująca unikatowe identyfikatory badaczy z całego świata; baza bibliograficzna
Publons - ResearcherID  system identyfikacji autorów publikacji naukowych firmy Clarivate Analytics; platforma dla recenzentów prac naukowych


Narzędzia bibliometryczne

InCites                                                                    narzędzie firmy Clarivate Analytics dostępne na platformie WoS, dzięki któremu można przeanalizować dorobek naukowy swojej instytucji oraz porównać efektywność swojej jednostki naukowej z innymi na całym świecie
SciVal                                                                          narzędzie do analizy danych zawartych w bazie Scopus, umożliwiające wizualizację osiągnięć instytucji naukowych, porównanie z innymi jednostkami, ocenę potencjalnych współpracowników oraz partnerów, a także analizowanie trendów w świecie nauki

 

Menedżery bibliografii 

Mendeley                                                            ogólnodostępny, bezpłatny program do zarządzania literaturą (menedżer bibliografii) oraz portal społecznościowy i repozytorium danych badawczych 
Zotero

narzędzie służące do zarządzania bibliografią i tworzenia bibliografii załącznikowej do pracy naukowej

EndNote narzędzie dostępne na platformie WoS, służące do zarządzania bibliografią (gromadzenie informacji bibliograficznych, możliwość załączania pełnych tekstów, tworzenie przypisów i bibliografii załącznikowej do pracy naukowej) 

 

Serwisy społecznościowe, repozytoria dla naukowców

ResearchGate            serwis społecznościowy dla naukowców wszystkich dyscyplin; repozytorium prac naukowych
Academia.edu  portal społecznościowy dla naukowców; komercyjne repozytorium artykułów z czasopism naukowych 

 

Inne narzędzia

Kopernio                              narzędzie firmy Clarivate Analytics (wtyczka do przeglądarki) pomagające szybko dotrzeć do pliku pdf z poszukiwanym artykułem naukowym 
Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 71, 65-762 Zielona Góra, www.bu.uz.zgora.pl, e-mail: BU@uz.zgora.pl