Uniwersytet Zielonogórski 

OD INFORMACJI DO INNOWACJI

27 października zapraszamy pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu na spotkanie pt.
„Narzędzia informacji patentowej oraz strategia prowadzenia badań stanu techniki w patentowych bazach danych”.
Spotkanie obejmuje wykład i warsztaty szkoleniowe. Uczestnicy dowiedzą się m.in.: • co to jest informacja patentowa • jak efektywnie prowadzić wyszukiwania stanu techniki • poznają wiarygodne, ogólnodostępne, bezpłatne źródła danych patentowych • zidentyfikują korzyści, jakie można odnieść z eksploracji zasobów informacji patentowej • przećwiczą przykładowe strategie i sposoby wyszukiwań w patentowych bazach danych.

Wykład otwarty (godz. 9.30–11.00) - sala konferencyjna Biblioteki Uniwersyteckiej

Program:
1.    Dlaczego warto korzystać z informacji patentowej?
2.    Źródła informacji patentowej.
3.    Budowa zapytań w bazach patentowych:
        - klasyfikacje patentowe IPC oraz CPC,
        - operatory stosowane w bazach patentowych.
4.    Patentowe bazy danych: bazy Urzędu Patentowego RP, Espacenet i inne narzędzia European Patent Office, baza Derwent Innovations Index na platformie Web of Science - przykłady prowadzenia wyszukiwań.

Warsztaty szkoleniowe (godz. 11.30 – 14.45)

Limitowana liczba miejsc. Zapisy do 24 października za pośrednictwem formularza rejestracyjnego. Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o udziale.
Program:
1.    Praktyczne prowadzenie wyszukiwań w bazach: baza UPRP, baza Espacenet - cz. I.
2.    Praktyczne prowadzenie wyszukiwań w bazach baza Espacenet - cz. II, baza EPO Global Patent Index.
Wykład i warsztaty poprowadzi Pani Agnieszka Podrazik, ekspertka w zakresie badania stanu techniki w patentowych bazach danych.

               

… INFORMOWAĆ

                               … INSPIROWAĆ

                                               … DOSTARCZAĆ KORZYŚCI UŻYTKOWNIKOM

Open Access Week, 23-29 października 2017

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 71, 65-762 Zielona Góra, www.bu.uz.zgora.pl, e-mail: BU@uz.zgora.pl