Uniwersytet Zielonogórski 

Biblioteka UZ oferowała dostęp czasowy do bazy Humanities Source Ultimate, która jest nieocenionym źródłem informacji dla studentów, naukowców, badaczy i nauczycieli akademickich zainteresowanych wszystkimi aspektami nauk humanistycznych, literaturą, rozwojem myśli naukowej i twórczej. Baza indeksuje ponad 3.700 czasopism i zawiera pełny tekst blisko 2.000 czasopism, spośród których ponad 1.600 to stale wydawane czasopisma. Baza udostępnia pełne teksty i dane bibliograficzne takich publikacji jak: artykuły, wywiady, bibliografie, teksty literackie (poezja, proza i dramat), recenzje książek, przedstawień baletowych, programów tanecznych, filmów, przedstawień operowych, musicali, spektakli teatralnych, programów radiowych i telewizyjnych i wiele więcej. Kolekcja zawiera również unikalny tezaurus haseł przedmiotowych. Tematyka bazy obejmuje: archeologię, regionalistykę, sztukę, studia klasyczne, komunikację społeczną, taniec, film, folklor, studia nad kulturową i społeczną rolą płci, historię, dziennikarstwo, językoznawstwo, krytykę literacką i społeczną, literaturę, muzykę, sztuki teatralne, przedstawienia i koncerty, filozofię, religię i teologię i wiele innych.
Dostęp czasowy trwał od 06 czerwca do 05 sierpnia.


Biblioteka UZ oferowała dostęp czasowy do bazy RIPM Retrospective Index to Music Periodicals with Full Text. Jest to unikalna kolekcja czasopism muzycznych z zakresu historii muzyki i kultury w okresie od 1760 do 1966 roku, od Beethovena do Bartoka, od Berlioza do Berga, od Schuberta do Szostakowicza.
Dostęp czasowy trwał od 06 czerwca do 05 sierpnia.


Biblioteka UZ zapraszała do skorzystania z bezpłatnego dostępu do bazy CINAHL Ultimate, która jest najobszerniejszą bazą pełnotekstową z zakresu pielęgniarstwa. Obejmuje takie dziedziny jak: pielęgniarstwo, biomedycynę, bibliotekoznawstwo z zakresu nauk o zdrowiu, medycynę alternatywną i 17 pokrewnych nauk o zdrowiu. Baza indeksuje ponad 5.500 i zawiera ponad 7 milionów rekordów z archiwami od 1937 roku. W bazie znajdują się pełne teksty do ponad 900 czasopism non-open access, indeksowanych w CINAHL z archiwami od 1937 roku.
Dostęp czasowy trwał od 16 maja do 14 lipca.


Biblioteka UZ zapraszała do skorzystania z bezpłatnego dostępu do bazy MEDLINE Ultimate. Jest to najobszerniejsza dostępna baza pełnotekstowych czasopism medycznych. Zapewnia dostęp do pełnych tekstów ponad 2,800 czasopism indeksowanych w MEDLINE, z czego ponad 1.650 to aktywne czasopisma pełnotekstowe non-open access.  MEDLINE®Ultimate jest autorytatywnym narzędziem badawczym w zakresie literatury medycznej i zapewnia dostęp do informacji medycznych z zakresu medycyny ogólnej, ochrony zdrowia, farmakologii, neurologii, biologii molekularnej, genetyki, genomiki, histologii, mikrobiologii i wielu innych dziedzin nauk medycznych. W bazie wykorzystywany jest tezaurus medyczny MeSH (Medical Subject Headings).
Dostęp czasowy trwał od 16 maja do 14 lipca.


Biblioteka UZ oferowała dostęp czasowy do platformy online SciFlow dla pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego. SciFlow oferuje 300 szablonów czasopism, szybkie formatowanie pracy dyplomowej lub innego tekstu naukowego oraz możliwość dodania własnego szablonu obowiązującego na uczelni. Platforma m.in. obsługuje ponad 8000 stylów cytowania oraz umożliwia współpracę autorów nad jednym tekstem. 
Dostęp czasowy trwał od 06 czerwca do 06 lipca.


Biblioteka UZ oferowała dostęp czasowy do Bloomsbury Music & Sound. Jest to pierwszy zasób cyfrowy, który zapewnia studentom i badaczom międzykulturowe i interdyscyplinarne treści naukowe w badaniu dźwięku. Obszary tematyczne obejmują sztukę, estetykę, architekturę, muzykę współczesną, historię, filozofię, technologię i kulturoznawstwo oraz literaturę teorii dźwiękowej i słuchowej, metodologii i praktyki.
Dostęp czasowy trwał od 20 maja do 30 czerwca.


Biblioteka UZ oferowała bezpłatny dostęp do  ponad 115 eBooków i 13 artykułów w czasopismach opublikowanych przez DE GRUYTER & PUBLISHING PARTNERS na temat Ukrainy i Rosji. Lista dostępnych tytułów.
Dostęp czasowy trwał od 05 kwietnia do 30 czerwca.


Biblioteka UZ oferowała dostęp czasowy do biblioteki cyfrowej Drama Online – zawierającej różnorodne materiały, w tym audio i wideo, poświęconych sztuce i literaturze. Aby wybrać kolekcję i dowiedzieć się więcej na jej temat wystarczy wybrać "Kolekcje" na górnym pasku menu. 
Dostęp czasowy trwał od 20 maja do 30 czerwca.


Biblioteka UZ zorganizowała dostęp czasowy do bazy Bloomsbury Collections, która zapewnia dostęp do kolekcji ebooków z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Zawiera ponad 8 tysięcy tytułów, w tym treści najnowszych publikacji badawczych. 
Dostęp czasowy trwał od 20 maja do 30 czerwca.


W czwartek 14 marca 2022 r. w Galerii Grafiki Biblioteki Sztuki odbyło się otwarcie wystawy Joanny Fuczko reprezentującej zielonogórskie środowisko artystyczne. Autorka pokazała prace z cyklu TEORIA TUPANIA wykonane w technice linorytu inspirowane światową muzyką folk. Kuratorka dr Janina Wallis, starszy kustosz dyplomowany. Wystawa była czynna 14.03 – 31.05 2022 r.


Biblioteka UZ w imieniu Prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą – prof. Marcina Mrugalskiego zaprosiła na webinarium na temat zarządzania danymi badawczymi i korzystania z Repozytorium Otwartych Danych Badawczych RepOD, zorganizowanego przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytet Zielonogórski.
Podczas szkolenia przedstawione zostały najważniejsze zasady i dobre praktyki zarządzania danymi, polityki instytucji finansujących badania naukowe, a także prawne aspekty udostępniania danych. Omówione zostaną także zasady korzystania z kolekcji instytucjonalnej UZ. 


Biblioteka UZ oferowała dostęp testowy do Kolekcji Lyella, opublikowanej przez Towarzystwo Geologiczne w Londynie. Kolekcja zawiera jeden z największych zintegrowanych zbiorów literatury naukowej o Ziemi, łącząc w jednym miejscu kluczowe czasopisma, publikacje specjalne i serie książek Towarzystwa. Kolekcja Lyella jest wyjątkowym źródłem informacji zarówno dla badaczy jak i studentów. 
Dostęp czasowy trwał od 30 marca do 30 maja.


Biblioteka UZ oferowała dostęp czasowy do bazy OnArchitecture. Jest to unikatowa internetowa biblioteka filmów wideo o tematyce związanej z architekturą, wspierająca edukację architektoniczną i projektową. Kolekcja zawiera nagrania wywiadów z wpływowymi współczesnymi architektami z całego świata, którzy opowiadają o swojej pracy, procesach projektowych oraz roli architektów i architektury we współczesnym społeczeństwie. Baza zawiera treści w języku angielskim i hiszpańskim. Dodatkowo warstwa nagrań wideo w bazie OnArchitecture jest wzbogacona o istotne informacje o prezentowanych budynkach i instalacjach, takie jak specyfikacje techniczne, opisy projektów i profile firm. Baza zawiera również aktualne biografie architektów i projektantów, których prace są prezentowane. Baza oferuje dostęp do ponad 600 nagrań.
Dostęp czasowy trwał od 30 marca do 27 maja.


Biblioteka UZ oferowała dostęp czasowy do bazy Art & Architecture Source, która jest największą, pełnotekstową bazą danych o sztuce, obejmującą sztukę piękną, dekoracyjną i komercyjną, a także architekturę i projektowanie architektoniczne. Dzięki zasięgowi międzynarodowemu oferuje szczegółowe indeksowanie i streszczenia setek pełnotekstowych czasopism artystycznych, magazynów i książek oraz tysiące obrazów.
Dostęp czasowy trwał od 30 marca do 27 maja.


„Dziś i jutro normalizacji - perspektywa XXI wieku”. 18 maja studenci kierunku logistyka wysłuchali wykładu dra inż. Zygmunta Niechody, doradcy prezesa PKN. Organizatorami spotkania była Biblioteka Uniwersytecka oraz Wydział Ekonomii i Zarządzania.


13 maja w Salce Multimedialnej miało miejsce spotkanie z panią Marią Fraszewską poetką, działaczką społeczną, edukatorką, socjolożką i autorką kilku tomików poezji oraz prozy, członkinią zielonogórskiego Oddziału Związku Literatów Polskich. Poetka promowała swój najnowszy tomik „Płonące języczki”, złożony z wierszy wyświetlanych na fasadzie kamienicy przy ulicy Brackiej 1 w Krakowie w ramach projektu Emultipoetry. Tomik otrzymał nominację do 28. Lubuskiego Wawrzynu Literackiego. Autorka zapowiedziała wydanie kolejnego tomiku poezji. Spotkanie z poetką odbyło się w ramach majowego Tygodnia Bibliotek i zostało zorganizowane przez koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich działające w Bibliotece Uniwersyteckiej.


W wypożyczalni zorganizowano wystawę zatytułowaną „Żyj na świecie tak, jakby świat był twoim domem”. Zobaczyć można najnowsze książki poświęcone globalnej polityce, a także parę niespodzianek. Wystawa odbyła się w ramach majowego Tygodnia Bibliotek i została zorganizowana przez koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich działające w Bibliotece Uniwersyteckiej.


W dniu 9 maja bieżącego roku odbyło się spotkanie z Natalią Haczek, naszą współpracowniczką, anglistką z wykształcenia, fotografką i poetką z zamiłowania. Autorka promowała swój tomik wierszy „Głód”, który został wyróżniony nagrodą za najlepszy debiut 28. Lubuskiego Wawrzynu Literackiego. Spotkanie z poetką odbyło się w ramach majowego Tygodnia Bibliotek i zostało zorganizowane przez koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich działające w Bibliotece Uniwersyteckiej.


W dniach 8-15 maja odbył się Tydzień Bibliotek pod hasłem "BIBLIOTEKA - ŚWIAT W JEDNYM MIEJSCU" … „wystarczy wejść – i można być tu, a zarazem wszędzie. Wystarczy sięgnąć po tę lub inną książkę…tu zebrana jest wiedza o wszystkim”…. Program Tygodnia Bibliotek


Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego oferowała dostęp czasowy do bazy CAB Abstracts with Full Text. Przygotowana we współpracy z ekspertami z CABI baza, zapewnia dostęp do światowej literatury z zakresu nauk przyrodniczych. Obejmuje tematy z zakresu stosowanych nauk przyrodniczych - od rolnictwa, środowiska i nauk weterynaryjnych, po ekonomię stosowaną, rekreację/turystykę i żywienie.
Dostęp czasowy trwał od 10 marca do 10 maja.


Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego oferowała dostęp czasowy do bazy Veterinary Source.  Jest to kolekcja pełnotekstowych czasopism naukowych i magazynów poświęconych wszystkim aspektom opieki zdrowotnej zwierząt. Zapewniając międzynarodowy zakres, jest niezbędnym źródłem informacji dla lekarzy weterynarii, asystentów weterynaryjnych i studentów nauk weterynaryjnych. 
Dostęp czasowy trwał od 10 marca do 10 maja.


Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego oferowała dostęp czasowy do bazy FSTA with Full Text, która jest specjalistyczną, pełnotekstową kolekcją danych obejmującą literaturę naukową i technologiczną dotyczącą żywności, napojów i żywienia. Baza powstaje we współpracy z zespołem ekspertów w ramach IFIS, organizacji non-profit, która nieustannie angażuje się w naukę i rozwój oraz cieszy się reputacją naukowej integralności, dokładności i doskonałości.
Dostęp czasowy trwał od 10 marca do 10 maja.


W piątek 18 marca 2022 r. otwarto w Bibliotece Uniwersyteckiej wystawę prof. Zbyňka Janáčka z Uniwersytetu Ostrawskiego w Czechach.
Artysta prezentował prace z cyklu Wyodrębnienie znaku/ Extraction of Sign/ Extrakce znaků. Kuratorem wystawy była dr Janina Wallis, starszy kustosz dyplomowany. Wystawa była czynna do 15 maja 2022 r.


10 maja odbyło się webinarium pt. „Jak nie wymyślać już wymyślonego? Badanie stanu techniki z wykorzystaniem patentowych baz danych”, prowadzone przez eksperta Urzędu Patentowego.


26 kwietnia - Światowy Dzień Własności Intelektualnej

Tegoroczna edycja IP Day odbyła się pod hasłem „IP and Youth: innovating for a Better Future”.
Odbyły się bezpłatne wydarzeniach online:


Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego oferowała dostęp czasowy do Interdyscyplinarnej bazy cytowań - Scite_.  Scite_ to baza pełnych tekstów naukowych i cytowań oraz narzędzie do analizy wyników badań naukowych. Zawiera 900 mln cytowań wyodrębnionych i przeanalizowanych z ponad 26 mln pełnych artykułów.
Dostęp czasowy trwał od 21 lutego do 20 marca.


W dniach 11 - 13 marca 2022 r. Biblioteka Uniwersytecka była miejscem wydarzenia zorganizowanego przez KGHM Polska Miedź S.A. oraz KGHM Centrum Analityki
sp. z o.o. pod nazwą "Hackathon CuVallley hack 2022". Patronem honorowym hackathonu był premier Mateusz Morawiecki, a partnerem wydarzenia - Uniwersytet Zielonogórski.

24 lutego 2022 r. zostały ogłoszone wyniki konkursu Lubuskie Wawrzyny 2021. Miło  nam poinformować, że laureatką nagrody Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim za Debiut Literacki (Srebrne Sokole Pióro), została pani Natalia Haczek, za tomik Głód, Zielona Góra 2021 (Wydawca Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry WINNICA), pracująca w Bibliotece Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zapraszamy do przeczytania  rozmowy z nagrodzoną debiutantką.   


We wtorek 18 stycznia 2022 r. w Galerii Biblioteki Uniwersyteckiej odbyło się otwarcie wystawy prof. Marcina Berdyszaka z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.
Autor zaprezentował instalację pt. „Ślepy traf”. Kuratorem wystawy była dr Janina Wallis starszy kustosz dyplomowany. Wystawę można było zwiedzać od 18.01 do 28.02.2022 r.


Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego oferowała dostęp czasowy do bazy APA PsycInfo. Baza jest wydawana przez American Psychological Association (APA), jest najobszerniejszym źródłem literatury naukowej z zakresu psychologii i zdrowia psychicznego. Zawiera ponad 4 miliony rekordów i streszczeń artykułów z czasopism naukowych, książek, rozdziałów książek i dysertacji z zakresu psychologii i dyscyplin pokrewnych począwszy od lat 1597 roku. 99% czasopism to publikacje recenzowane naukowo. Baza zawiera również informacje na temat psychologicznych aspektów związanych z takimi dziedzinami jak medycyna, psychiatria, pielęgniarstwo, socjologia, edukacja, farmakologia, technologia, lingwistyka, antropologia, biznes, prawo i inne. 
Dostęp czasowy trwał od 27 stycznia do 25 lutego.


Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego oferowała dostęp czasowy do bazy ARTSTOR. Baza oferuje szeroki zakres treści multidyscyplinarnych z najlepszych muzeów, zbiorów prywatnych, bibliotek naukowych i archiwów fotograficznych. Baza jest  najobszerniejszym źródłem obrazu do użytku edukacyjnego i naukowego, które zawiera ponad 2.5 mln obrazów w wysokiej rozdzielczości, łączy media ze światowych muzeów, bibliotek i archiwów ze specjalistycznym zestawem narzędzi do nauczania i uczenia się za pomocą materiałów wizualnych.
Dostęp czasowy trwał od 25 stycznia do 25 lutego.


Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego oferowała dostęp czasowy do bazy APA PsycArticles, która jest uznanym źródłem pełnotekstowym artykułów recenzowanych naukowo z dziedziny psychologii. Baza zawiera ponad 180.000 pełnych tekstów artykułów z ponad 110 czasopism publikowanych przez stowarzyszenie American Psychological Association (APA) i należące do niego wydawnictwo Educational Publishing Foundation (EPF) oraz organizacje stowarzyszone, jak Canadian Psychological Association (CPA) i Hogrefe Publishing Group.  Baza zawiera artykuły z czasopism, recenzje książek i listy do redakcji począwszy od 1894 roku do dnia dzisiejszego. 
Dostęp czasowy trwał od 27 stycznia do 25 lutego.


Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego oferowała dostęp czasowy do bazy APA PsycBOOKS, która obejmuje ponad 65.000 rozdziałów w formacie PDF z ponad 4.000 książek wydanych przez APA (American Psychological Association) i innych znanych wydawców oraz wielotomową serię encyklopedyczną APA Handbooks in Psychology. Zawiera również ponad 2.800 klasycznych dzieł o przełomowym znaczeniu historycznym w dziedzinie psychologii, zdigitalizowaną encyklopedię APA/Oxford University Press Encyclopedia of Psychology oraz serię APA Handbooks in Psychology.
Dostęp czasowy trwał od 27 stycznia do 25 lutego.


Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego oferowała dostęp czasowy do bazy APA PsycTESTS. Baza stanowi repozytorium testów psychologicznych. Zawiera tysiące instrumentów i testów gotowych do natychmiastowego pobrania i wykorzystywania podczas badań i w procesie dydaktycznym. Baza ma międzynarodowy zakres i oferuje dostęp do rosnącej liczby testów, wydawanych nie tylko w języku angielskim, ale również w 40 innych językach.

Baza APA PsycTESTS jest autorytatywnym źródłem uporządkowanej informacji na temat testów istotnych dla psychologów i specjalistów z dziedzin pokrewnych jak np.: psychiatria, zarządzanie, biznes, edukacja, nauki społeczne, neurobiologia, prawo, medycyna, opieka społeczna. Baza koncentruje się na współczesnych przypadkach używanych testów, a całkowity zakres bazy obejmuje ponad sto lat.
Dostęp czasowy trwał od 27 stycznia do 25 lutego.


Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego oferowała dostęp czasowy do bazy APA PsycTHERAPY. Jest to unikalna kolekcja materiałów wideo z zakresu psychologii, wspierająca edukację kliniczną oraz edukację w zakresie poradnictwa psychologicznego. Wyprodukowana przez Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne (APA), kolekcja PsycTHERAPY oferuje dostęp do ponad 500 nagrań sesji terapeutycznych z wykorzystaniem najnowszych technik psychoterapii. PsycTHERAPY zapewnia lekarzom, doradcom, studentom i stażystom możliwość obserwacji rzeczywistych filmów z psychoterapii. Kolekcja ta obejmuje sprawdzone metody pokazujące typowe przeszkody napotykane podczas sesji terapeutycznych. Filmom wideo towarzyszą odpowiednie transkrypty.
Dostęp czasowy trwał od 27 stycznia do 25 lutego.


Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego oferowała dostęp czasowy do bazy APA PsycEXTRA. Jest to pełnotekstowa baza wydawana przez American Psychological Association (APA), będąca uzupełnieniem pozostałych baz wydawanych przez stowarzyszenie APA. Baza zawiera ponad 300.000 rekordów z zakresu tzw. „szarej literatury”, przeznaczonej dla specjalistów z dziedziny psychologii i nauk behawioralnych. Dokumenty znajdujące się w bazie obejmują: raporty badawcze, rządowe, materiały konferencyjne, serwisy informacyjne, gazety, popularne czasopisma, broszury, normy i inne. Baza używa do indeksowania własnego tezaurusa terminów psychologicznych Thesaurus of Psychological Index Terms ®.
Dostęp czasowy trwał od 27 stycznia do 25 lutego.


W piątek 11 lutego obchodzony jest Światowy Dzień Chorego. Hasłem tegorocznych obchodów Światowego Dnia Chorego są słowa z Ewangelii św. Łukasza „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”. W Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej główne obchody miały miejsce w Bibliotece Uniwersytetu Zielonogórskiego. Wzięli w nich udział: wicewojewoda lubuski dr Wojciech Perczak,  przedstawiciele wojewódzkich i powiatowych władz samorządowych, dyrektorzy lubuskich szpitali i instytucji działających na rzecz ludzi chorych oraz duchowni. Uniwersytet Zielonogórski reprezentowali: prof. Andrzej Pieczyński – prorektor ds. rozwoju i finansów, Katarzyna Łasińska – kanclerz UZ, prof. Agnieszka Ziółkowska – dziekan Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UZ oraz studenci kierunków medycznych.


Biblioteka UZ oraz Springer Nature zaprosili na spotkanie on-line, które odbyło się 8 lutego 2022 roku. Pierwsza część spotkania dotyczyła strategii wydawnictwa i programu publikowania otwartego, a następnie odbyły się warsztaty na temat publikowania treści naukowych. 


Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego oferowała dostęp czasowy do bazy MLA International Bibliography with Full Text, która jest pełnotekstową wersją bazy bibliograficznej MLA International Bibliography. Baza jest wydawana przez Modern Language Association (MLA) i zawiera elektroniczną wersję bibliografii oraz zapewnia użytkownikom dostęp do pełnego tekstu do blisko 1,000 pełnotekstowych czasopism. Część bibliograficzna bazy sięga lat 1920-tych i zawiera ponad 2.8 miliona rekordów bibliograficznych. 
Dostęp czasowy trwał od 06 grudnia do 05 lutego.


Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego oferowała dostęp czasowy do Science of Synthesis firmy Thieme. Jest to największy zbiór ocenionych metod syntezy organicznej dostępny na całym świecie.
Poradnik korzystania z SOS

Dostęp czasowy trwał od 14 lutego do 11 marca.


Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego oferowała dostęp czasowy do bazy Statista. Jest to jedna z największych na świecie platform oferujących statystyki i dane rynkowe. Można w niej naleźć ponad 1,5 miliona różnego rodzaju danych statystycznych, prognoz gospodarczych, raportów (dotyczących krajów, marek czy sektorów gospodarki) oraz infografik. W sumie ponad 80 tysięcy tematów pochodzących z ponad 22,5 tysięcy źródeł. Dane można pobierać w czterech popularnych formatach (pdf, xls, png, ppt).
Statista daje także możliwość automatycznego tworzenia przypisów do znalezionych w bazie treści.

Dostęp czasowy trwał od 13 grudnia 2021 do 27 stycznia.


20 stycznia w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyło się otwarte spotkanie dla studentów i pracowników UZ - Personal Branding - stwórz markę osobistą. 
Jak poruszać słowem, formą i pomysłem - czyli autoprezentacja i wystąpienia publiczne w praktyce.
Prowadząca: Katarzyna Zych - trenerka biznesu, autorka kursów i e-booków.


Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego oferowała dostęp czasowy do bazy Humanities Source Ultimate, która jest nieocenionym źródłem informacji dla studentów, naukowców, badaczy i nauczycieli akademickich zainteresowanych wszystkimi aspektami nauk humanistycznych, literaturą, rozwojem myśli naukowej i twórczej. Baza indeksuje ponad 3.700 czasopism i zawiera pełny tekst blisko 2.000 czasopism, spośród których ponad 1.600 to stale wydawane czasopisma. Baza udostępnia pełne teksty i dane bibliograficzne takich publikacji jak: artykuły, wywiady, bibliografie, teksty literackie (poezja, proza i dramat), recenzje książek, przedstawień baletowych, programów tanecznych, filmów, przedstawień operowych, musicali, spektakli teatralnych, programów radiowych i telewizyjnych i wiele więcej. Kolekcja zawiera również unikalny tezaurus haseł przedmiotowych.
Dostęp czasowy trwał od 05 listopada do 03 stycznia 2022r.


Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego oferowała dostęp testowy do czasopism matematycznych dostępnych na platformie Project Euclid. Projekt Euclid zarządzany przez Duke University Press oferuje dostęp do platformy wysokiej jakości, recenzowanych czasopism naukowych, monografii i materiałów konferencyjnych z dziedziny matematyki teoretycznej i stosowanej oraz statystyki. Projekt obejmuje ponad 100 publikacji z całego świata, w tym niektóre z najbardziej wyróżniających się w swoich dziedzinach. 
Dostęp obejmował następujące kolekcje czasopism: Duke Mathematical Journal (DMJ)DMJ100Wydawnictwa Nauk Matematycznych (MSP)Euclid Prime.  
Dostęp testowy trwał od 25 października do 25 grudnia.


Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego oferowała dostęp testowy do bazy Treasury of Linguistic Maps (TLM) Online, która zawiera 8000 cyfrowych archiwalnych map językowych z atlasów i publikacji naukowych. Mapy są w języku angielskim i niemieckim, a wszystkie metadane w języku angielskim umożliwiają kompleksowe wyszukiwanie, co umożliwia badanie zakresu języków w różnych okresach.
Dostęp testowy trwał od 15 listopada do 15 grudnia.


Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego oferowała dostęp testowy do bazy Linguistic Minorities in Europe Online, która zapewnia kompleksową dokumentację rdzennych i imigranckich mniejszości językowych w Europie, z naciskiem na perspektywy socjolingwistyczne, psycholingwistyczne i etnolingwistyczne. Linguistic Minorities in Europe (LME) Online zawiera przegląd każdego języka, artykuły naukowe, źródła podstawowe i multimedia, takie jak teksty z adnotacjami, pliki audio i wideo, mapy i zdjęcia.
Dostęp testowy trwał od 15 listopada do 15 grudnia.


Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego oferowała dostęp testowy do bazy Enhanced Electronic Grammars (EEG) Online  - jest to zaawansowane narzędzie badawcze dla językoznawców. Baza zawiera pełne gramatyki ponad 47 języków regionalnych lub zagrożonych z całego świata, które są ze sobą powiązane, umożliwiając prowadzenie badań międzyjęzykowych. Gramatyki pochodzą z szanowanej Biblioteki Grammar Mouton i nadal są dodawane dodatkowe języki. ​​
Dostęp testowy trwał od 15 listopada do 15 grudnia.


Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego oferowała dostęp testowy do bazy Emerald, która zapewnia dostęp do czasopism z zakresu ekonomii, zarządzania i administracji, marketingu, ale także edukacji, opieki zdrowotnej czy medycyny.
Dostęp testowy trwał od 23 listopada do 08 grudnia.


W Międzynarodowym Dniu Studenta (17 listopada), przed wejściem do Biblioteki Uniwersyteckiej, został odsłonięty bachusik poświęcony studentom, który nosi imię ŻakUZ Jubilatus. W uroczystości wzięli udział: rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. Wojciech Strzyżewski i prorektor ds. studenckich – prof. Barbara Literska, studenci i pracownicy UZ. Autorem figurki jest zielonogórski artysta-rzeźbiarz – absolwent Uniwersytetu Zielonogórskiego – Robert Tomak, który również był obecny podczas uroczystości.


1 października 2021 roku w Galerii Biblioteki Uniwersyteckiej odbył się wernisaż wystawy prof. Adama Romaniuka reprezentującego katowickie środowisko artystyczne. Artysta pokazał grafiki z cyklu ALTER EGO wykonane w technice druku cyfrowego. Honorowy patronat nad wystawą objął Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski. Kuratorem wystawy była dr Janina Wallis, starszy kustosz dyplomowany. Wystawa ALTER EGO została wpisana do kalendarza obchodów jubileuszu 20-lecia Uniwersytetu Zielonogórskiego i towarzyszy 30-leciu Instytutu Sztuk Wizualnych. Wystawa była otwarta do 30 listopada.


Biblioteka UZ zaprosiła na cykl jesiennych webinariów Elsevier 2021 (28 września – 16 listopada 2021). Szkolenia obejmowały bazy ScienceDirect i Scopus. 


Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego oferowała dostęp testowy do bazy EMIS, która dostarcza i agreguje wysokiej jakości informacje, dane, raporty, analizy oraz prognozy z ponad 170 krajów i 250 sektorów gospodarczych.       
Dostęp testowy trwał od 02 listopada do 15 listopada.


W piątek 19 listopada 2021 r. Galeria Grafiki Biblioteki Sztuki zaprasiła na otwarcie wystawy LITHO prof. Piotra Panasiewicza z Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Artysta zaprezentował prace wykonane w technice litografii. Kuratorem wystawy jest dr Janina Wallis, starszy kustosz dyplomowany.


W Bibliotece UZ  odbyła się wystawa plakatów pt. „Własność intelektualna. Twórz i chroń”. Wyeksponowane prace pochodziły ze zbiorów Urzędu Patentowego RP i zostały nagrodzone w konkursach na najlepszy plakat o tematyce związanej z ochroną własności intelektualnej.


Z okazji jubileuszu dwudziestolecia naszej Uczelni Dział Zbiorów Specjalnych przedstawił wystawę plakatów pt. "Skarby Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego", które obrazowały wybrane dzieła z bogatej kolekcji starodruków, kartografii oraz grafiki. Ze względu na swą różnorodność kolekcje te bywają nazywane "silva rerum", a ze względu na wartość zabytkową "cymeliami". Prezentowaliśmy przykłady najstarszych w zbiorach starodruków, wydanych w XVI i XVII wieku, o tematyce religijnej i historycznej. Na wystawie znajdowała się także karta tytułowa Statutu Bractwa Kurkowego, działającego od XVI wieku w Zielonej Górze, dokument spisany gotykiem w zielonogórskim ratuszu w końcu XVII wieku. Dawną ikonografię reprezentowała także rycina "Kołacz królewski" przedstawiająca alegorię I rozbioru Polski. Na "las różności" składają się zabytki piśmiennicze reprezentujące dziedzictwo europejskie, narodowe i regionalne: na wystawie - mapa Ameryki Północnej z XVII wieku oraz wykonany w technice kolorowanego miedziorytu plan XVI-wiecznego Świebodzina. Autorem plakatów i komentarzy był Krzysztof Benyskiewicz.


W Galerii Grafiki Biblioteki Sztuki Uniwersytetu Zielonogórskiego mogliśmy obejrzeć wystawę ŻARTOGRAFY I KOLORY prof. Stanisława Wieczorka reprezentującego warszawskie środowisko artystyczne. Prace zostały wykonane w technice druku cyfrowego. Kuratorem wystawy była dr Janina Wallis, starszy kustosz dyplomowany. Wystawa Żartografy i kolory została wpisana do kalendarza obchodów Jubileuszu 20-lecia Uniwersytetu Zielonogórskiego i towarzyszy 30-leciu Instytutu Sztuk WizualnychWystawa była otwarta do 5 listopada.


W dniach 25-31 października 2021 odbył się Tydzień Otwartej Nauki organizowany w tym roku pod hasłem: „It Matters How We Open Knowledge: Building Structural Equity”. Temat ten jest związany z rekomendacjami UNESCO stanowiącymi przełomowy krok w kierunku ustanowienia globalnych celów, podstaw i standardów otwartej nauki. Zgodnie z wytycznymi otwarta nauka powinna uwzględniać różnorodność wiedzy, praktyk, metod, języków, tematów i wyników badań, odpowiadając na potrzeby całej społeczności naukowej, jak i osób i instytucji spoza akademii. Wszystkie najważniejsze informacje o otwartej nauce w Polsce i na świecie oraz o najcenniejszych zasobach Open Access znaleźć można w Bazie Wiedzy o Otwartej Nauce na portalu Uwolnij Naukę: https://uwolnijnauke.pl/baza-wiedzy


W dniu 16 listopada w Sali Multimedialnej Biblioteki UZ odbyło się spotkanie z poetką Marią Fraszewską
Od zmierzchu do wschodu słońca na kamienicy przy ulicy Brackiej w Krakowie wyświetlane są wiersze zwane „murkami”. Poetka zebrała swoje „murki” i umieściła je w tomiku zatytułowanym „Płonące języczki”. Ukazały się zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Podczas spotkania autorka omówiła nie tylko swoją twórczość, ale i międzynarodowy projekt Emultipoetry, którego ukoronowaniem są wiersze wyświetlane na murach Krakowa oraz Warszawy. Poetka wydała również tomiki wierszy pt.: „Wio w snach” oraz „Z wiatrem”. Jest reprezentantką nurtu tzw. poezji lingwistycznej. Wiersze Marii Fraszewskiej znalazły się także w obszernej antologii „murków” wydanej pod redakcją Michała Zabłockiego. Spotkanie zostało zorganizowane staraniem Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, działającym przy Bibliotece UZ.


W dniu 13 października bieżącego roku w holu Biblioteki Uniwersyteckiej uroczyście otwarto wystawę poświęconą 60 – leciu Oddziału Związku Literatów Polskich w Zielonej Górze, przygotowaną przez bibliotekarzy. Wystawa przedstawiała stuletnią historię Zarządu Głównego ZLP, sylwetki pisarzy i poetów zielonogórskiego Oddziału oraz ich różnorodną oraz bogatą twórczość. Ekspozycja towarzyszyła konferencji literacko-naukowej zatytułowanej : „Literatura osadnicza jako narracja założycielska Ziemi Lubuskiej” w której wzięło udział wielu znakomitych gości.

Ukoronowaniem uroczystych obchodów było spotkanie w Muzeum Ziemi Lubuskiej połączone z wręczeniem nagród i odznaczeń państwowych. Jedną z nagród „Winiarka 2021” w kategorii grupowej zdobyła Oficyna Wydawnicza UZ.


Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego oferowała dostęp testowy do ebooków o anatomii na platformie MedOne.
Bezpośrednie linki: Gilroy et al., Atlas of AnatomyGilroy, Anatomia: niezbędny podręcznik Baker i wsp.,, Anatomy for Dental MedicineTHIEME Atlas anatomii, tom. 1: Ogólna anatomia i układ mięśniowo-szkieletowyTHIEME Atlas anatomii, tom. 2: Narządy wewnętrzneTHIEME Atlas anatomii, tom. 3: głowa, szyja i neuroanatomia.

Dostęp testowy trwał od 01 października do 31 października.


Biblioteka UZ oferowała udział w szkoleniu z zarządzania danymi badawczymi organizowanym przez ICM w ramach projektu Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych. Termin szkolenia: 5 października 2021.


Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego oferowała dostęp testowy do bazy AccessMedicine wydawnictwa McGraw-Hill.

  • AccessMedicine jest interaktywną platformą zaprojektowaną w celu realizacji kompleksowego programu nauczania na uczelniach medycznych oraz wspierania studentów, stażystów, asystentów i pielęgniarek w ich codziennych czynnościach klinicznych. AccessMedicine to zarówno zasób wiedzy jak i narzędzie diagnostyczne. Zawiera testy do samooceny, materiały dydaktyczne, filmy instruktażowe, a także kompleksową bibliotekę podręczników, w tym między innymi: Harrison’s Online; The Color Atlas of Family Medicine; CURRENT Medical Diagnosis & Treatment;  Fitzpatrick’s Dermatology in General Medicine; Hurst’s The Heart; LANGE Basic & Clinical Science Library; Principles and Practice of Hospital Medicine; Schwartz’s Principles of Surgery; Tintinalli’s Emergency Medicine; Williams Obstetrics.
    Materiały pomocnicze
  • Access Emergency Medicine jest interaktywną platformą pomagającą w nauczaniu zasad medycyny ratunkowej, począwszy od problemów ortopedycznych, przez neurologiczne, pomoc psychiatryczną i powypadkową.
    Access Emergency Medicine to na bieżąco aktualizowany, kompleksowy zasób wiedzy z obszaru medycyny ratunkowej, który pozwala na szybkie przeprowadzenie diagnozy i uzyskanie odpowiedzi / wskazówek w odniesieniu do leczenia szerokiego spektrum dolegliwości napotykanych w oddziałach SOR, od nagłych przypadków neurologicznych i pediatrycznych, po zatrucia i urazy. 
    Materiały pomocnicze

Dostęp testowy trwał od 23 września do 22 października.


Biblioteka Uniwersytecka oferowała dostęp testowy do  serwisu Bloomsbury Cultural History, który jest bogatym źródłem informacji o społecznych, politycznych i naukowych aspektach historii kultury od czasów antycznych aż do dziś.
Dostęp testowy trwał od 19 lipca do 23 sierpnia.


Biblioteka Uniwersytecka udostępniała dostęp testowy do biblioteki Bloomsbury Fairchild Books, która oferowała treści obejmujące pełne spektrum tematów w modzie, w tym budownictwo, drapowanie, zarządzanie biznesem modowym, historię, ilustracje, dziennikarstwo, marketing, promocję, teorię, tworzenie wzorów, stylizacje, rozwój produktów, tekstylia i nie tylko.
Dostęp testowy trwał od 19 lipca do 23 sierpnia.


Biblioteka UZ oferowała możliwość skorzystania z wirtualnego szkolenia organizowanego przez ICM UW „Jak korzystać z Repozytorium Otwartych Danych RepOD?”. Szkolenie odbyło się 27 lipca 2021 r.

Podczas szkolenia przedstawione zostały najważniejsze funkcje repozytorium, w szczególności przechowywanie i publiczne udostępnianie danych badawczych. Omówione zostały takie zagadnienia jak metadane, trwałe identyfikatory, możliwość łączenia zbiorów danych z publikacjami, embargo, wersjonowanie czy wybór licencji. Szkolenie kierowane było do pracowników naukowych, bibliotekarzy akademickich i wszystkich zainteresowanych korzystaniem z repozytorium.

Repozytorium Otwartych Danych RepOD to repozytorium ogólnego przeznaczenia, korzystać mogą z niego wszyscy polscy badacze, bezpłatnie i niezależnie od afiliacji instytucjonalnej. Nowa wersja serwisu uruchomiona została w ramach projektu Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych.


Biblioteka Uniwersytecka oferowała dostęp testowy do międzynarodowej e-prasy w formie elektronicznej na platformie PressReader. PressReader to także międzynarodowa e-prasa na telefonie (system operacyjny: Android lub iOS): PressReader AppWięcej informacji o PressReaderInstrukcja PressReader AppPressReader App.
Dostęp testowy trwał od 21 czerwca do 5 lipca.


Biblioteka Uniwersytecka oferowała dostęp testowy do zasobów ASME Digital Collection, która jest organizacją non-profit skupiającą specjalistów w zakresie inżynierii mechanicznej i prowadzącą działalność edukacyjną, certyfikacyjną i normalizacyjną. Oprócz inżynierii mechanicznej ASME (American Society of Mechanical Engineers) obejmuje szeroki zakres dyscyplin inżynierskich.
Dostęp testowy trwał od 4 czerwca do 4 lipca.


Biblioteka UZ oferowała dostęp testowy do platformy JoVE (Journal of Visualized Experiments) która jest bazą video-artykułów w dziedzinie nauk ścisłych, medycyny i inżynierii. Artykuły w JoVE są przedstawione w formie filmów z nagranym przebiegiem eksperymentu, a także z ich opisem w postaci tekstu, wykazem materiałów użytych w eksperymentach i bibliografii.
W ramach testu dostępny jest JoVE Unlimited który obejmuje:
JoVE Journal: recenzowane czasopismo z artykułami opublikowanymi w formacie wideo i tekstowym.
JoVE Encyclopedia of Experiments: Video encyklopedia zaawansowanych eksperymentów badawczych.
JoVE Science Education: biblioteka filmów ilustrujących metody badawcze, zastosowanie koncepcji i przykłady z życia wzięte.
JoVE Lab Manual: zasoby wideo ukierunkowane na program nauczania dla laboratoriów z instrukcjami krok po kroku.
JoVE Core: podręczniki wideo, które wprowadzają w życie podstawowe pojęcia i metody.
Dostęp testowy trwał od 31 marca do 30 czerwca.


25 czerwca 2021 r. w Galerii Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego odbył się wernisaż wystawy Maryny Mazur pt. „Nic się nie dzieje” . 
Na wystawie pod tytułem "Nic się nie dzieje" zaprezentowane zostały najnowsze prace Maryny Mazur, obejmujące kilka cykli graficznych, m.in.: Nie wypełniać, Novapangea, instalacja Czego bała się Róża? i obiekty: Historia lubi się powtarzać, Mechanizmy obronne. Tytuł wystawy równoważy znaczenie podjętych tematów, dotykających wielu aktualnych obszarów naszej rzeczywistości.


W czwartek 24 czerwca zaprosiliśmy wszystkich zainteresowanych na ostatnie, organizowane przed wakacjami, szkolenia biblioteczne online. Spotkania odbyły się na platformie Google Meet. Aby wziąć udział w szkoleniu, należało się zarejestrować.

O WYSZUKIWANU KSIĄŻEK POTRZEBNYCH PRZY PISANIU PRAC
Na temat strategii i możliwości wyszukiwania publikacji naukowych w źródłach i zasobach oferowanych przez BUZ, w naukowych bazach danych i ogólnodostępnych źródłach informacji naukowej (tradycyjnych i elektronicznych), a także inne podpowiedzi przydatne przy pisaniu prac zaliczeniowych i naukowych.

BIBLIOGRAFIA I PRZYPISY BEZ PROBLEMÓW 
O podstawowych zasadach tworzenia przypisów bibliograficznych i bibliografii załącznikowej dla poszczególnych rodzajów materiałów (książki, czasopisma/ gazety, dokumenty elektroniczne, akty prawne czy materiały archiwalne) wykorzystanych przy pisaniu pracy zaliczeniowej lub naukowej.


Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego i wydawnictwo MSP (Mathematical Sciences Publishers) oferowało testowy dostęp do czasopism matematycznych:
Algebra & Number Theory (msp.org/ant)
Algebraic & Geometric Topology (msp.org/agt)
Analysis & PDE (msp.org/apde)
Annals of K-Theory (msp.org/akt)
Communications in Applied Mathematics and Computational Science (msp.org/camcos)
Geometry & Topology (msp.org/gt)
Involve, a Journal of Mathematics (msp.org/involve)
Innovations in Incidence Geometry — Algebraic, Topological and Combinatorial (msp.org/iig)
Moscow Journal of Combinatorics and Number Theory (msp.org/moscow)
Pure & Applied Analysis (msp.org/paa)
Tunisian Journal of Mathematics (msp.org/tunis)
Dostęp testowy trwał od 21 kwietnia do 21 czerwca.


Biblioteka Uniwersytecka oferowała dostęp testowy do platformy AccessEngineering, która jest referencyjną bazą wiedzy zapewniającą dostęp do kolekcji autorytatywnych, regularnie aktualizowanych treści, narzędzi analitycznych oraz funkcjonalności zaprojektowanych do obsługi wirtualnej, aktywnej nauki, zapewniających pracownikom dydaktycznym, studentom oraz naukowcom-inżynierom wsparcie w obszarach nauczania oraz rozwiązywania współczesnych problemów szeroko pojętej inżynierii.
Baza zapewnia dostęp do:
- Ponad 700 książek pokrywających wszystkie specjalności inżynierskie,
- Ponad 1000 filmów instruktażowych przedstawiających wypracowane rozwiązania problemów inżynierskich, 
- Arkuszy kalkulacyjnych zawierających osadzone dane i formuły, pozwalające na usprawnienie złożonych obliczeń. 
- Narzędzi wyszukiwania/filtrowania treści
- Komentarzy do ponad 90 standardów technicznych
- Narzędzia DataVis ™ służącego do wizualizacji danych, stworzonego w celu nauczania o właściwościach materiałów. 
- Ponad 4 300 interaktywnych wykresów i tabel do pobrania, służących do analizy danych.
Dostęp testowy trwał od 18 maja do 17 czerwca.


Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego i wydawnictwo Wolters Kluwer oferowało testowy dostęp do baz medycznych:
Acland’s Video Atlas of Human Anatomy – baza przeznaczona jest dla studentów, którzy nie mają dostępu do prosektorium, zapewnia poznanie prawdziwego ludzkiego ciała i zrozumienie mechaniki ruchu ciała.
Bates Visual Guide to Physical Examination – Pozwala zapoznać się z technikami badania fizykalnego od stóp do głów oraz opartego na systemach, które są wprowadzeniem do medycyny klinicznej.
LWW Health Library – Medical Education – jest źródłem sprawdzonych treści z zakresu edukacji medycznej, nauk o zdrowiu i medycyny klinicznej, przeznaczonym dla studentów, wykładowców i klinicystów. Zapewnia interaktywny dostęp online do podstawowych podręczników (min. Moore: Clinically Oriented Anatomy), filmów z procedurami, ilustracji, studiów przypadków i banków quizów specjalnie dostosowanych do poszczególnych specjalności.
LWW Health Library – Clerkship Collection – kolekcja przeznaczona dla studentów ostatnich lat studiów medycznych oraz rezydentów.
LWW Health Library – Pharmacy Collection - kolekcja przeznaczona dla studentów i wykładowców farmacji, oraz medycyny (farmakologia kliniczna).
GIDEON – Global Infectious Diseases and Epidemiology Online Network, unikalne źródło poświęcone wykrywaniu, zapobieganiu i edukacji w zakresie chorób zakaźnych, jest idealne dla każdego, kto zajmuje się tą szybko rozwijającą się dziedziną, w tym klinicystów, edukatorów, decydentów, farmaceutów i badaczy . To multimedialne źródło zawiera aktualne informacje i narzędzia wizualne do diagnozowania chorób i śledzenia najnowszych trendów w epidemiologii i leczeniu.
Dostęp testowy trwał od 12 kwietnia do 11 czerwca.


8 czerwca w Bibliotece UZ odbyło się szkolenie pracowników UZ  „Jak założyć Profil Autora w PBN oraz jak połączyć go z systemami POLon i ORCID”. W czasie spotkania opowiedzieliśmy także jak uzupełnić własny profil ORCID danymi z uczelnianej bazy SKEP oraz z bazy CrossRef. Szkolenie odbyło się na platformie Google Meet.


Biblioteka UZ testowała bazę Criminal Justice Abstracts with Full Text. Baza jest wiodącą pełnotekstową bazą danych dla badań nad wymiarem sprawiedliwości w sprawach karnych i kryminologii. Zawiera setki najlepszych czasopism i magazynów obejmujących wszystkie powiązane tematy, w tym nauki kryminalistyczne, więziennictwo, policję, prawo karne i dochodzenie.
Dostęp testowy trwał od 08 kwietnia do 08 czerwca.


Biblioteka UZ oferowała dostęp testowy do bazy International Security & Counter-Terrorism Reference Center (ISCTRC) która obejmuje obszerne źródła publicznie dostępnej informacji i jest przeznaczona dla analityków, specjalistów zajmujących się zarządzaniem ryzykiem oraz studentów. Baza zawiera ponad 2.500 pełnotekstowych publikacji, kilkaset tysięcy wyselekcjonowanych artykułów, serwisów i raportów informacyjnych (w tym Stratfor Analysis, Stratfor Forecasts, and Stratfor Geopolitical Diary), streszczeń książek, najczęściej zadawanych pytań oraz własnych opracowań naświetlających zagadnienia terroryzmu i bezpieczeństwa. Baza łączy pogłębione analizy naukowe z komentarzami ekspertów z różnych organizacji, agencji i wydawnictw oraz bieżące przeglądy rozwoju wydarzeń o zasięgu międzynarodowym, politycznym, wojskowym, ekonomicznym, społecznym i technicznym. Baza zawiera ponadto kolekcję ponad 10.800 zdjęć, map i flag.
Dostęp testowy trwał od 08 kwietnia do 08 czerwca.


Biblioteka UZ oferowała dostęp testowy do bazy Index to Legal Periodicals & Books Full Text, która jest doskonałym źródłem informacji dla prawników, nauczycieli, przedsiębiorców, bibliotekarzy prawniczych i studentów. Baza oferuje dostęp do pełnego tekstu do najważniejszych informacji prawnych w języku angielskim: artykułów naukowych, sympozjów, przeglądów jurysdykcyjnych, orzeczeń sądowych, książek, recenzji książek i innych.
Dostęp testowy trwał od 08 kwietnia do 08 czerwca.


Biblioteka UZ oferowała dostęp testowy do bazy MedOne Education. Baza zawiera 115 e-podręczników przeznaczonych specjalnie dla studentów pierwszych semestrów studiów medycznych oraz narzędzia szkoleniowe.
Dostęp testowy trwał od 09 kwietnia do 31 maja.


Biblioteka Uniwersytecka oferowała dostęp testowy do biblioteki cyfrowej Loeb Classical Library. To obszerna kolekcja wysokiej jakości wydań i angielskich przekładów starożytnych tekstów greckich i łacińskich. Tłumaczenia "Loeba" słyną z przystępności i eleganckiego, wycyzelowanego języka, a wydania często uważane są za standardowe. Towarzyszy im mocno zredukowany aparat krytyczny, dający wgląd w najistotniejsze wersje tekstu.
Dostęp testowy trwał od 31 marca do 30 maja.


Biblioteka UZ oferowała dostęp testowy do bazy czasopism American Society of Nephrology (ASN), baza zawiera artykuły poświęcone badaniom nad chorobami nerek.
Dostęp testowy trwał od 26 marca do 25 maja.


W każdą środę maja odbyły się szkolenia biblioteczne online. Spotkania odbywały się na platformie Google Meet.

BIBLIOTEKA BEZ TAJEMNIC – godz. 10.00
O tym, jak działa i co oferuje Biblioteka UZ (także w trakcie pandemii), o tym, do czego służy konto czytelnicze, jak korzystać z katalogu bibliotecznego i jak wypożyczyć książki (lub otrzymać skany ich fragmentów).

O WYSZUKIWANU KSIĄŻEK POTRZEBNYCH PRZY PISANIU PRAC – godz. 12:00
Na temat strategii i możliwości wyszukiwania publikacji naukowych w źródłach i zasobach oferowanych przez BUZ, w naukowych bazach danych i ogólnodostępnych źródłach informacji naukowej (tradycyjnych i elektronicznych), a także inne podpowiedzi przydatne przy pisaniu prac zaliczeniowych i naukowych.

BIBLIOGRAFIA I PRZYPISY BEZ PROBLEMÓW – godz. 14:00
O podstawowych zasadach tworzenia przypisów bibliograficznych i bibliografii załącznikowej dla poszczególnych rodzajów materiałów (książki, czasopisma/ gazety, dokumenty elektroniczne, akty prawne czy materiały archiwalne) wykorzystanych przy pisaniu pracy zaliczeniowej lub naukowej.
UWAGA!  W Tygodniu Bibliotek dla piszących prace zaliczeniowe i naukowe proponowaliśmy szkolenia z obsługi menedżerów bibliografii, które pomagają uporządkować wykorzystaną przy pisaniu literaturę oraz usprawniają tworzenie przypisów i wykazów bibliograficznych.

ZOTERO: 11 maja, godz. 10:00 i 13 maja, godz. 12:00
MENDELEY: 11 maja, godz. 12:00 i 13 maja, godz. 10:00


Biblioteka UZ oferowała testowanie bazy Legal Source. Baza  zapewnia dostęp do różnorodnych publikacji, o międzynarodowym zasięgu: artykułów naukowych, materiałów z konferencji i sympozjów, dokumentów jurysdykcyjnych, decyzji sądowych, aktów prawnych, książek, recenzji książek i wiele innych. Jest doskonałym źródło informacji dla prawników, nauczycieli akademickich, przedsiębiorców, bibliotekarzy, studentów prawa, praktykantów adwokackich oraz wszystkich osób zajmujących się prawem.
Dostęp testowy trwał od 16 marca do 15 maja


Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego i wydawnictwo Wolters Kluwer oferowały testowy dostęp do atlasów medycznych na platformie OVID:

Visible Body - Atlas anatomii człowieka, wielokrotnie nagradzane narzędzie do wizualizacji i uczenia się anatomii w 3D. Atlas dostępny jest w siedmiu językach, zawiera ponad 5000 dokładnych pod względem medycznym struktur anatomicznych obejmujących anatomię ogólnoustrojową, anatomię regionalną, przekroje i działania mięśni w celu interakcji i zbadania systemów ludzkiego ciała. Film instruktażowy
VisualDx®  - umożliwia szybkie przeszukiwanie ponad 40000 obrazów objawów chorób lub wytycznych dotyczących terapii, postępowania i nie tylko - pomagając użytkownikom w tworzeniu diagnozowania różnicowego w celu rozpoznania jednostki chorobowej. Angażuje studentów, rezydentów i lekarzy za pomocą najlepszego narzędzia do diagnostyki różnicowej w medycynie, aby zwiększyć dokładność diagnostyczną, ułatwić podejmowanie decyzji terapeutycznych i poprawić bezpieczeństwo pacjentów. Film instruktażowy
Dostęp testowy trwał od 12 kwietnia do 12 maja.


W Galerii Biblioteki Uniwersyteckiej przy al. Wojska Polskiego 71 od 4 maja br. można było oglądać wystawę pt. Różnorodność. Na wystawie można było zobaczyć prace znakomitych współczesnych grafików ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej z kolekcji Artoteki Grafiki. Tytuł nawiązuje do tematyki prac, prezentowanych stylów i technik graficznych. Na wystawie znalazły się m.in. prace Jana Berdyszaka, Stanisława Fijałkowskiego, Jerzego Grabowskiego, Izabelli Gustowskiej, Janiny Kraupe, Wojciecha Müllera, Ryszarda Otręby, Andrzeja Pawłowskiego, Jana Pamuły, Marcina Surzyckiego, Stanisława Wieczorka oraz innych, znakomitych grafików kilku pokoleń. Jest to tylko skromny wybór z dużej kolekcji Artoteki Grafiki – jednej z wielu kolekcji ogromnego zasobu ikonograficznego zbiorów specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej, który liczy 12,5 tys. dzieł i zawiera m.in. akwarele, rysunki, grafikę współczesną, regionalną i reprintową. Kuratorem wystawy była dr Janina Wallis.


Znajdziesz mnie w Bibliotece UZ - Tydzień Bibliotek 8-15 maja 2021

Tegoroczny Tydzień Bibliotek przebiegał pod hasłem „Znajdziesz mnie w bibliotece”. Po czasie ścisłej izolacji zbliża się powoli moment otwarcia instytucji kultury i nauki. Biblioteka to jednak nie tylko realna przestrzeń, ale także środowisko cyfrowe, w którym spotykaliśmy się z Czytelnikami w ciągu ostatnich miesięcy. Korzystaliśmy ze stron internetowych biblioteki, portali społecznościowych, komunikatorów. Dzięki technologiom informacyjnym nasi Czytelnicy mogli i wciąż mogą znaleźć u nas to, czego potrzebują do efektywnej nauki. Bogate zasoby elektroniczne zapewniają komfort pracy poza kampusem i poza budynkiem biblioteki.

W Tygodniu Bibliotek przygotowaliśmy dla Was kolejne spotkania online, licząc, że już wkrótce spotkamy się z Czytelnikami w realnym gmachu naszej biblioteki. W tym cykl ciekawych szkoleń i spotkań online (na platformie Google Meet), które pojawiają się w naszej ofercie po raz pierwszy! Program Tygodnia Bibliotek


Biblioteka Uniwersytecka oferowała dostęp testowy do bazy Central & Eastern European Academic Source (CEEAS) jest to baza zawierająca pełne teksty czasopism naukowych publikowanych w krajach Europy Centralnej i Wschodniej. CEEAS zawiera zasoby naukowe z takich dziedzin jak ekonomia, historia, humanistyka, prawo czy STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Baza zawiera w sumie blisko 2,000 tytułów, z czego poand 360 to czasopisma w języku polskim.
Dostęp testowy trwał od 08 lutego do 07 maja.


Biblioteka UZ testowała dostępu do Bloomsbury Design Library - zasobów elektronicznych zawierających materiały edukacyjne z zakresu sztuki projektowania oraz rękodzieła obejmujące okres od roku 1500 p.n.e. do czasów współczesnych.
Dostęp testowy trwał od 30 marca do 30 kwietnia


Biblioteka UZ oferowała dostęp testowy do platformy Human Kinetics Library, renomowanego wydawnictwa z zakresu nauk o kulturze fizycznej. Zawartość to ponad 150 e-booków w języku angielskim oraz 200 materiałów wideo (m.in. demonstracje ćwiczeń).
Dostęp testowy trwał od 30 marca do 30 kwietnia


W kwietniu w każdą środę odbywały się szkolenia biblioteczne online. Spotkania odbywały się na platformie Google Meet.

BIBLIOTEKA BEZ TAJEMNIC – godz. 10.00
O tym, jak działa i co oferuje Biblioteka UZ (także w trakcie pandemii), o tym, do czego służy konto czytelnicze, jak korzystać z katalogu bibliotecznego i jak wypożyczyć książki (lub otrzymać skany ich fragmentów). 

O WYSZUKIWANU KSIĄŻEK POTRZEBNYCH PRZY PISANIU PRAC – godz. 12:00
Na temat strategii i możliwości wyszukiwania publikacji naukowych w źródłach i zasobach oferowanych przez BUZ, w naukowych bazach danych i ogólnodostępnych źródłach informacji naukowej (tradycyjnych i elektronicznych), a także inne podpowiedzi przydatne przy pisaniu prac zaliczeniowych i naukowych.

BIBLIOGRAFIA I PRZYPISY BEZ PROBLEMÓW – godz. 14:00
O podstawowych zasadach tworzenia przypisów bibliograficznych i bibliografii załącznikowej dla poszczególnych rodzajów materiałów (książki, czasopisma/ gazety, dokumenty elektroniczne, akty prawne czy materiały archiwalne) wykorzystanych przy pisaniu pracy zaliczeniowej lub naukowej. 


26 kwietnia - Światowy Dzień Własności Intelektualnej. Co w trawIe Piszczy?
Światowy Dzień Własności Intelektualnej obchodzony był z inicjatywy i pod auspicjami World Intellectual Property Organization (WIPO). Zapowiedzi bezpłatnych wydarzeń online i więcej informacji na stronie Regionalnego Ośrodka Informacji Normalizacyjnej i Patentowej


Biblioteka UZ testowała kolekcję książek elektronicznych znajdujących się na platformie e-booków Taylor & Francis. Kolekcja obejmuje ponad 125 tysięcy książek z zakresu nauk ścisłych, technologii, medycyny oraz nauk humanistycznych i społecznych, takich wydawców jak CRC Press, Routledge, Psychology Press i Focal Press.
Dostęp testowy trwał od 12 lutego do 12 kwietnia. 


Biblioteka Uniwersytecka testowała serwis Notoria OnLine. Serwis dostarcza danych o sprawozdaniach finansowych spółek notowanych na GPW, NewConect i Catalyst oraz danych  dotyczących obligacji i funduszy inwestycyjnych.
Dostęp testowy trwał od 16 lutego do 31 marca.


Testowaliśmy bazę MedOne ComSci, która jest bogatą kolekcją materiałów związanych z komunikacją werbalną, audiologią, otolaryngologią oraz patologiami wymowy. Baza składa się z 46 e-booków, e-czasopism, materiałów audio, oraz z ponad 9 tys. materiałów multimedialnych.
Dostęp testowy trwał od 01 lutego do 31 marca.


Biblioteka UZ oferowała dostęp testowy do bazy MedOne Spine, która zawiera 80 e-booków, ponad 23 tyś. materiałów multimedialnych (w tym filmów z zabiegów chirurgicznych) oraz innych zbiorów dotyczących medycznych aspektów leczenia problemów związanych z kręgosłupem.
Dostęp testowy trwał od 01 lutego do 31 marca.


Biblioteka Uniwersytecka testowała bazę MedOne Neurosurgery, która oferuje dostęp do 165 pełnotekstowych podręczników, w tym „Handbook of Neurosurgery” Greenberga, 5 tytułów czasopism, ogromnego zbioru ilustracji, materiałów wideo oraz bazy pytań testowych.
Dostęp testowy trwał od 01 lutego do 31 marca.


Testowaliśmy bazę MedOne Otolaryngology, która jest obszernym narzędziem zawierającym zagadnienia z dziedziny otolaryngologii. Można w niej znaleźć prawie 200 e-booków, 5 pełnotekstowych czasopism, bogatą kolekcję zdjęć i materiałów wideo.
Dostęp testowy trwał od 01 lutego do 31 marca.


Biblioteka UZ testował dostęp do Macmillan Skills for Study. Baza oferuje interaktywne i spersonalizowane rozwiązania, które pomagają studentom doskonalić umiejętności efektywnego uczenia się. Aby skorzystać z zasobów, należy zarejestrować się na stronie https://www.skillsforstudy.com/login/email przy użyciu adresu mailowego z domeną UZ (hasło można ustalić dowolnie).
Dostęp testowy trwał od 25 lutego do 20 marca


Biblioteka UZ oferowała dostęp testowy do bazy Macmillan Explorers. Macmillan Explorers zapewnia dostęp do e-podręczników akademickich wysokiej jakości. Są to przede wszystkim zasoby z zakresu historii, literatury, nauk politycznych i pracy socjalnej oraz informatyki. Aby skorzystać z zasobów, należy zarejestrować się na stronie www.macmillanexplorers.com/register-email-domain przy użyciu adresu mailowego z domeną UZ (hasło można ustalić dowolnie).
Dostęp testowy trwał od 25 lutego do 20 marca


Biblioteka Uniwersytecka testowała dostęp testowy do czasopism American Society for Microbiology.  Czasopisma ASM są renomowanymi publikacjami naukowymi z dziedziny mikrobiologii, dostarczającymi aktualnych informacji na temat podstawowych i klinicznych badań mikrobiologicznych. Linki do czasopism: ASM JournalsASM Science.
Dostęp testowy trwał od 08 lutego do 19 marca.


Biblioteka Uniwersytecka testowała dostęp do serwisu Cite them right  na platformie Macmillan. Cite them right jest to serwis ułatwiający prawidłowe cytowanie publikacji naukowych oraz przygotowanie bibliografii załącznikowej. Najważniejszym zadaniem serwisu Cite them right jest przedstawienie studentom przygotowującym prace dyplomowe najważniejszych zagadnień związanych z korzystaniem z różnych źródeł informacji w poszanowaniu praw autorskich oraz zasad tworzenia publikacji naukowej. Poradnik korzystania z serwisu
Dostęp testowy trwał od 08 lutego do 09 marca. 


Biblioteka UZ zaprosiła pracowników naukowych, doktorantów i studentów do testowania narzędzia Writefull służącego do korekty tekstów naukowych pisanych w języku angielskim. Sugerowane przez oprogramowanie poprawki opierają się na rzeczywistym zastosowaniu danego słowa czy struktury gramatycznej, zależnym od kontekstu, a nie na ustalonym zestawie reguł gramatycznych. Writefull wykorzystuje modele językowe oparte na sztucznej inteligencji (AI) i nieustannie „uczy się” na podstawie tekstów milionów artykułów z naukowych czasopism. Writefull poprawia gramatykę, interpunkcję, ortografię i stylistykę, sugeruje poprawki w strukturze zdań w tekstach naukowych, sugeruje brakujące elementy cytowania i proponuje słownictwo charakterystyczne dla danej dyscypliny, co jest szczególnie ważne dla pomyślnej publikacji w międzynarodowych czasopism. 
Oprogramowanie działa jako wtyczka do programu MS Word (wersje od 2016 r.). Wymaga zainstalowania wtyczki, dostępu do internetu i rejestracji przy użyciu adresu mailowego w domenie uczelni @*.uz.zgora.pl. Szczegółowe instrukcje: Writefull for Insititution i Writefull for Word.
Dostęp testowy trwał od 11 stycznia do 10 lutego.


W dniu 18 lutego Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz firma EBSCO przeprowadziła dla pracowników i studentów uniwersytetu zielonogórskiego szkolenie z efektywnego wyszukiwania materiałów naukowych dostępnych w BUZ.

Szkolenie zaczęło się od prezentacji Power Point, podczas której omówimy dostępne zasoby, w szczególności bazę Academic Research Source, która stanowi bogate źródło czasopism naukowych oraz blisko 200.000 e-książek. Następnie przeszliśmy do wyszukiwania na kilku praktycznych przykładach. Opowiedzieliśmy o wyszukiwarce naukowej EDS, która umożliwia odkrywanie docelowo wszystkich źródeł dostępnych w bibliotece. Wyszukiwarkę naukową EDS porównamy z wyszukiwarką Google Scholar dla bardziej efektywnej pracy. Po szkoleniu uczestnicy wiedzą między innymi jak wyszukiwać, jak znaleźć pełny tekst, jak korzystać z e-książek EBSCO, jak pobierać artykuły, jakie korzyści płyną z posiadania indywidualnego konta Moje EBSCOhost.

Logowanie do programu WebEx
Około 10 minut przed rozpoczęciem spotkania należy kliknąć link sesji dostępny w potwierdzeniu rejestracji i postępować zgodnie z pojawiającymi się komunikatami. Przy korzystaniu z narzędzia WebEx po raz pierwszy, system zostanie pobrany na Twój komputer. Istotne jest podłączenie opcji audio, aby móc usłyszeć prowadzącą. Dla ułatwienia przesyłam Państwu instrukcję logowania. Instrukcja logowania do systemu WebEx


Biblioteka UZ testowała kolekcję Oxford Medicine Online, oferującejącą dostęp do renomowanych tytułów medycznych. W skład kolekcji wchodzą uznane publikacje: Oxford Handbook of Clinical Medicine czy Oxford Textbook of Medicine.
Dostęp testowy trwał od 30 listopada do 31 stycznia.


W czasie zagrożenia koronavirusem  Covid-19 Galeria Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego udostępnia wystawę prof. Ryszarda Woźniaka online.
Publiczny wernisaż planowany był na 15.01.2021.


Więcej artykułów…

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 71, 65-762 Zielona Góra, www.bu.uz.zgora.pl, e-mail: BU@uz.zgora.pl