Uniwersytet Zielonogórski 

14 i 15 grudnia 2015 roku w Bibliotece Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyło się szkolenie dla pracowników uczelni z zakresu prawa autorskiego. Dr Marek Bukowski z kancelarii Bukowski & Wspólnicy omówił najważniejsze aspekty prawa autorskiego w działalności uczelni oraz bibliotek ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich zmian regulacji prawnych.


Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 71, 65-762 Zielona Góra, www.bu.uz.zgora.pl, e-mail: BU@uz.zgora.pl