Uniwersytet Zielonogórski 


W dniach 19-20 października 2016 roku w sali konferencyjnej Biblioteki Uniwersyteckiej odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Kryminał. Okna na świat" pod Honorowym Patronatem Prorektora ds. studenckich – prof. dra hab. Wojciecha Strzyżewskiego i Dziekana Wydziału Humanistycznego – dra hab. Sławomira Kufla, prof. UZ. Organizatorami konferencji byli: Zakład Literatury XIX Wieku i Zakład Teorii Literatury i Krytyki Literackiej Instytutu Filologii Polskiej oraz Zakład Literatury i Kultury Krajów Niemieckiego Obszaru Językowego Instytutu Filologii Germańskiej.

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 71, 65-762 Zielona Góra, www.bu.uz.zgora.pl, e-mail: BU@uz.zgora.pl