Uniwersytet Zielonogórski 


29 listopada 2016 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyło się spotkanie z Tomaszem Kozakiewiczem, producentem filmowym m. in. filmu dokumentalnego "KANTHARI: u źródeł zmian" nagradzanego na festiwalach w Calgary, New Delhi, Belgradzie. Spotkanie odbyło się w ramach projektu "Innowatorzy społeczni a problemy globalne", realizowanego we współpracy z Fundacją Kultury Świata z Warszawy. Projekt skierowany jest do młodzieży i studentów a jego celem jest wykorzystanie medium filmu do szerzenia wiedzy na temat wybranych problemów globalnych występujących zarówno w krajach tzw. Globalnego Południa i Globalnej Północy (w tym Polski).

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 71, 65-762 Zielona Góra, www.bu.uz.zgora.pl, e-mail: BU@uz.zgora.pl