Uniwersytet Zielonogórski 

Pokonać bariery poprzez wspólne działanie
W dniu 6 grudnia 2016 r., odbyły się obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych organizowane na naszej uczelni. Program obchodów


Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 71, 65-762 Zielona Góra, www.bu.uz.zgora.pl, e-mail: BU@uz.zgora.pl