Uniwersytet Zielonogórski 


28 stycznia 2017 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej odbył się Zjazd sprawozdawczo-wyborczy Forum Uniwersytetów Polskich.

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 71, 65-762 Zielona Góra, www.bu.uz.zgora.pl, e-mail: BU@uz.zgora.pl