Uniwersytet Zielonogórski 

Spotkanie naukowe

29 marca w sali konferencyjnej Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyło się spotkanie naukowe pt. „Wykorzystanie zasobów cyfrowych w efektywnym publikowaniu prac naukowych” zorganizowane przez Oddział Lubuski Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland oraz Bibliotekę Uniwersytetu Zielonogórskiego.  Spotkanie naukowe skierowane było do studentów, studentów studiów doktoranckich, pracowników naukowo-dydaktycznych oraz lekarzy Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego w Zielonej Górze.


Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 71, 65-762 Zielona Góra, www.bu.uz.zgora.pl, e-mail: BU@uz.zgora.pl