Uniwersytet Zielonogórski 

Spotkanie z licealistami

22 marca 2017 r. Biblioteka Uniwersytecka wraz z Instytutem Historii była organizatorem spotkania z licealistami z Międzyrzecza. Goście mieli okazję zwiedzić Bibliotekę oraz Dział Zbiorów Specjalnych gdzie pokazano najcenniejsze i najstarsze książki ze zbiorów biblioteki, pierwodruki, książki bibliofilskie o pięknej szacie graficznej. Uczniowie obejrzeli prezentację dotyczącą zbiorów ikonograficznych w bibliotece, przedstawiającą dzieła artystów plastyków i zasoby grafiki dawnej. Konserwator książki zaprezentował metody pracy dotyczące zachowania dobrego stanu zabytkowych książek. Licealiści otrzymali także na pamiątkę pocztówki przedstawiające dawne mapy w naszych zbiorach.


Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 71, 65-762 Zielona Góra, www.bu.uz.zgora.pl, e-mail: BU@uz.zgora.pl