Uniwersytet Zielonogórski 

Pomiędzy zdrowiem a chorobą

W dniach 23 - 24 marca 2017 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyła się Ogólnopolska Doktorancka Konferencja Naukowa "Pomiędzy zdrowiem a chorobą", która organizowana była przez Zakład Metodologii Badań Społecznych oraz Doktoranckie Koło Socjologii Zdrowia, Choroby i Medycyny.


Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 71, 65-762 Zielona Góra, www.bu.uz.zgora.pl, e-mail: BU@uz.zgora.pl