Uniwersytet Zielonogórski 

26 kwietnia – Światowy Dzień Własności Intelektualnej. Zapraszamy na wystawę!

Oryginał jest tylko jeden. Piractwo to buractwo. Tworzę więc będę… To przykłady myśli, które można było odnaleźć na wystawie plakatów przygotowanej przez Regionalny Ośrodek Informacji Normalizacyjnej i Patentowej. Eksponowane prace pochodziły ze zbiorów Urzędu Patentowego RP i zostały nagrodzone w konkursach na plakat o tematyce związanej z ochroną własności intelektualnej. Wystawa prezentowana była w strefie wolnego dostępu na I piętrze.


Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 71, 65-762 Zielona Góra, www.bu.uz.zgora.pl, e-mail: BU@uz.zgora.pl