Uniwersytet Zielonogórski 

Biblioteka Uniwersytecka testowała bazę Business Source Ultimate - jest to najobszerniejsza dostępna baza pełnotekstowa z zakresu nauk ekonomicznych i biznesu. Umożliwia śledzenie światowych trendów i aktualnie podejmowanych tematów biznesowych. Tysiące pełnotekstowych czasopism wydawanych w języku angielskim i w językach lokalnych na terenie Ameryki Północnej, Afryki, Azji, Oceanii, Europy, Ameryki Łacińskiej sprawia, że Business Source Ultimate zapewnia dostęp do lokalnych wiadomości na temat biznesu na niespotykaną wcześniej skalę. Business Source Ultimate zawiera również studia przypadków, raporty ekonomiczne, raporty na temat krajów, analizy SWOT, profile przedsiębiorstw, wywiady z doświadczonymi przedsiębiorcami i analitykami. Tematyka bazy obejmuje: księgowość, administrację, bankowość, ekonomię, finanse, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie, marketing i sprzedaż.
Dostęp testowy trwał od 1 marca do 31 maja.


Biblioteka Uniwersytecka testowała dostęp do bazy De Gruyter. Wydawnictwo oferuje ponad 900 czasopism obejmujących wszystkie dziedziny badań naukowych.
Dostęp testowy trwał od 1 marca do 31 maja.


Biblioteka Uniwersytecka testowała bazę Academic Search Ultimate - jest to najobszerniejsza, najpopularniejsza, wielodziedzinowa pełnotekstowa baza publikacji naukowych. Zawiera tysiące pełnych tekstów czasopism wydawanych w języku angielskim i w językach lokalnych na terenie Ameryki Północnej, Afryki, Azji, Oceanii, Europy, Ameryki Łacińskiej w niespotykanym do tej pory zasięgu globalnym. Wiele czasopism indeksowanych jest w wiodących indeksach cytowań.
Dostęp testowy trwał od 1 marca do 31 maja.


21 - 23 maja 2018 r. w auli Biblioteki Uniwersyteckiej odbyła się V Konferencja naukowa, z cyklu JĘZYK –OBYCZAJ –WSPÓLNOTA, Dyskursy w przeszłości. Dyskursy o przeszłości. Organizatorem konferencji był Zakład Historii i Pragmatyki Języka Polskiego UZ oraz Katedra Historii Języka Polskiego Uniwersytetu Łódzkiego.


Biblioteka Uniwersytecka testowała dostęp do Emerald Insight, bazy wysokiej jakości elektronicznych czasopism dostępnych w 13  tematycznych kolekcjach: księgowości, finansów i zagadnień prawnych, ekonomii i polityki socjalnej, zarządzania edukacją, zarządzania opieką zdrowotną, zarządzania informacją i wiedzą, innowacji i przedsiębiorstw, biznesu międzynarodowego, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania jakością, zarządzania logistyką, zarządzania wydajnością.
Dostęp testowy trwał od 16 kwietnia do 18 maja.


16.05.2018 r. o godz. 10:00 w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyło się XI Dyktando Uniwersyteckie "Złap byka za rogi".


10 maja 2018 r. w Bibliotece Uniwersyteckej odbyło się spotkanie z panią Zofią Mąkosą, autorką książki "Wendyjska winnica. Cierpkie grona"
i laureatką Lubuskiego Wawrzynu Literackiego 2017.


9 maja 2018 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyła się prezentacja Andrzeja Winiszewskiego - dziennikarza muzycznego, pt. "Historia dźwięku – od wałków Edisona do plików komputerowych. Jak nagrywano i wydawano... 100-lecie fonografii".


Tydzień Bibliotek 8 -15 maja 2018
(Do)wolność czytania


W piątek 27 kwietnia 2018 r. w Galerii Grafiki Biblioteki Sztuki odbyło się otwarcie wystawy Marka Lalko zatytułowanej „Odcisk".


25 kwietnia br. w Bibliotece Uniwersyteckiej gościliśmy przedstawicieli uczelni partnerskich UZ z Bośni i Hercegowiny, Serbii, Rosji, Ukrainy oraz Wietnamu.  Rektorzy, nauczyciele akademiccy oraz pracownicy biur współpracy z zagranicą uczelni partnerskich pojawili się na Uniwersytecie Zielonogórskim w ramach trwającego International Staff Training Week.


19 kwietnia 2018 r. w auli Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyło się rozstrzygnięcie "Konkursu na Wawrzynową Recenzję". Organizatorem wydarzenia było Studenckie Koło Literaturoznawców UZ.


W Bibliotece Uniwersytetu Zielonogórskiego 18 kwietnia 2018 roku odbyło się III Uczelniane Forum Jakości Kształcenia zorganizowane przez Uczelnianą Radę ds. Jakości Kształcenia.


17 kwietnia 2018 roku w sali konferencyjnej Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyła się konferencja naukowa  „Ze srebrnego ekranu na papier. Ślady sztuki filmowej w literaturze pięknej”. Organizatorem konferencji był Zakład Teorii Literatury i Krytyki Literackiej w Instytucie Filologii Polskiej Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego. 


11 kwietnia 2018 r. w Bibliotece UZ odbyła się konferencja "Rewitalizacja społeczna. Mentalne i systemowe uwarunkowania" zorganizowana przez Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii, Instytut Socjologii, Pracownię Rewitalizacji Społecznej.


28 marca 2018 roku o godz. 15:00 w auli Biblioteki Uniwersyteckiej odbyła się debata "Pacjent w systemie ochrony zdrowia. Relacja pacjent-lekarz-płatnik." zorganizowana przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Lubuskich wspólnie z Lubuskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ.


23 marca 2018 r. w Galerii Grafiki Biblioteki Sztuki, ul. Wiśniowa 10, odbyło się otwarcie wystawy Ol’gi Moravcovej, artystki z Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Ostrawskiego w Czechach, zatytułowanej "Przejście". Wystawie towarzyszył wykład pt. "Rozkład i proces".


Z okazji obchodów Międzynarodowych Dni Frankofonii, 22 marca w Bibliotece Uniwersyteckiej odbył się pokaz  polsko-francuskiego filmu Z dala od orkiestry oraz spotkanie z jego reżyserem Rafaelem Lewandowskim.


20 marca w Galerii Biblioteki UZ odbyło się spotkanie autorskie z Rafałem Gawinem.
Rafał Gawin - ur. 1984 r., poeta, krytyk literacki, redaktor Kwartalnika Artystyczno-Literackiego "Arterie", pracuje w Domu Literatury w Łodzi. Książki poetyckie jego autorstwa: Przymiarki (2009), Wycieczki osobiste / code of change (2011), Zachód słońca w Kurwidołach (2016), Wiersze dla kolegów (2017).


14 marca o godz. 10.00 odbył się wykład dr Jana Choroszego oraz projekcja filmu "Śladami Vincenza" w reżyserii Waldemara Czechowskiego. Wykład towarzyszył wystawie "Dialog o losie i duszy" poświęconej twórczości Stanisława Vincenza (1888–1971).


8 marca 2018 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyło się spotkanie z reżyserem Lechem Mackiewiczem oraz aktorami Lubuskiego Teatru Alicją Stasiewicz, Martą Frąckowiak, Ernestem Nitą oraz Radosławem Lawendą.
Nic wielkiego: wybity ząb, bójka w parku, trochę krwi. Chłopięce czasy mają swoje prawa. Problem zaczyna się wtedy, gdy do gry wchodzą rodzice. Sterowana, kurtuazyjna rozmowa zamienia się z czasem w piekło. Yasmina Reza, autorka tekstu, ukazuje komunikacyjną śmierć świata. Czwórka dorosłych ludzi, zamiast rozwiązać problem swoich dzieci, zaczyna toczyć niekontrolowaną rozgrywkę. Tytułowy mord dokonuje się na poziomie języka. A stąd do nienawiści tylko jeden krok.
Boga mordu znamy dzisiaj głównie z filmu. To Jodie Foster, Kate Winslet, Christoph Waltz i John S. Reilly zagrali właśnie rodziców w Rzezi Romana Polańskiego. Reżyser Chinatown i Pianisty zauważył w tekście Rezy potencjał kinowy. Film podzielił widownię. Nie wytrzymał może próby ekranu. Wracamy więc z tekstem do pierwotnej przestrzeni, w której widziała swój tekst Reza. Spektakl dla Lubuskiego Teatru przygotował Lech Mackiewicz.


5 marca 2018 roku w Galerii Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyło się otwarcie wystawy dr. hab. Jarosława Łukasika zatytułowanej „We wnętrzu/Inside”.


2 marca 2018 roku w Bibliotece Uniwersyteckiej, po raz czwarty odbył się Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Przedsięwzięciu patronowali: Prorektor ds. Studenckich prof. Wojciech Strzyżewski i Dziekan Wydziału Humanistycznego prof. Sławomir Kufel.


2 marca 2018 roku pracownicy Regionalnego Ośrodka Informacji Normalizacyjnej i Patentowej wzięli udział w seminarium pt. Patent na sukces – strategia zarządzania własnością intelektualną. Organizatorem konferencji był Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze oraz Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.


W dniach 14 - 26 lutego 2018 roku w Bibliotece Uniwersyteckiej odbył się Walentynkowy bookcrossing - akcja wymiany książki o tematyce romantycznej.


26 stycznia 2018 roku w  Bibliotece Uniwersyteckiej odbyło się seminarium pt. "Metodyka TRIZ – droga do innowacyjnych rozwiązań".
Seminarium  zorganizowane zostało  przez Bibliotekę Uniwersytecką - Regionalny Ośrodek Informacji Normalizacyjnej i Patentowej, Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii oraz Novismo Spółka z o.o.


W czwartek 18 stycznia w Bibliotece Uniwersyteckiej odbył się wykład prof. zw. dr. hab. Mirosława Pawlaka, rektora PWSZ w Koninie pt: “Individual differences in the foreign language classroom: From theory to practice”.


13 stycznia 2018 roku w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyło się spotkanie jubileuszowe z okazji 100-lecia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Organizatorem uroczystości dla bibliotekarzy z całego województwa lubuskiego był Zarząd Okręgu SBP, Zarząd Oddziału SBP oraz Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego.


19 grudnia 2017 roku Biblioteka Uniwersytecka gościła uczniów szkoły podstawowej w ramach projektu Koła Doktorantów Literaturoznawców UZ pt. "Jak dorosnę, będę studentem UZ". Celem projektu była prezentacja Uczelni oraz Biblioteki Uniwersyteckiej w kontekście rozwijania zainteresowań i umiejętności studentów. Spotkanie miało zachęcić uczniów do aktywności intelektualnej, która w przyszłości pozwoli im podjąć studia na UZ.


6 grudnia Biblioteka Uniwersytecka gościła Romana Wojciechowskiego - dyrektora Sopoteki - filii Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J. Wybickiego w Sopocie. Panu dyrektorowi towarzyszył dr Dawid Kotlarek – kierownik Działu Badań, Analiz i Metodyki Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki im. C. Norwida w Zielonej Górze. Goście zwiedzili bibliotekę zatrzymując się na dłużej w Dziale Zbiorów Specjalnych.


27 listopada br. w auli Biblioteki Uniwersyteckiej odbyła się prezentacja bazy wiedzy Omega Psir dla uczelni wyższych z udziałem twórców oprogramowania – profesora Henryka Rybińskiego oraz doktora Łukasza Skoniecznego z Politechniki Warszawskiej.
Baza ma charakter integrujący wiedzę dotyczącą działalności naukowej uczelni. Sumuje dorobek naukowy poszczególnych pracowników, zespołów, instytutów oraz wydziałów. Ułatwia sprawozdawczość wewnętrzną i zewnętrzną; zawarte w niej dane są spójne z wymaganiami ministerialnego Systemu Informacji o Nauce POL-on oraz modułami sprawozdawczymi Polskiej Bibliografii Naukowej, a także wymaganiami Ogólnopolskiego Repozytorium Prac Dyplomowych.


W dniach 24 - 26.10. 2017 odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Europa Środkowo–Wschodnia: ideologia, historia a społeczeństwo”. Konferencja miała na celu wymianę doświadczenia naukowego oraz prezentację stanu badań dotyczących procesów transformacji jakie dokonały się w społeczeństwach tych regionów po transformacji ustrojowej w latach 1989 -1991.
W Bibliotece Uniwersyteckiej obrady odbyły się w dniu 26.10.2017 w sali seminaryjnej na II piętrze.


6 października Biblioteka Uniwersytecka gościła grupę pierwszych magistrantów kierunku Historia studiujących w Wyższej Szkole Pedagogicznej. Uczestnicy spotkania zwiedzili bibliotekę i wzięli udział w prezentacji najcenniejszych zabytków Działu Zbiorów Specjalnych.


Od 1 września 2017 r. Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie weszła w skład systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Zielonogórskiego.


W dniach 06 - 07.06.2017 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: WSPÓŁCZESNE DYSKURSY EDUKACYJNE, Wiedza wspólna w edukacji. Celem konferencji była prezentacja opinii, badań i wymiana poglądów dotyczących miejsca, struktury oraz znaczenia wiedzy wspólnej o edukacji.


FESTIWAL NAUKI Z UZ dookoła świata odbył się 4-5 czerwca 2017 r.
Program


W dniu 25 maja 2017r. w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyła się konferencja naukowa "Wartości językowe i kulturowe obecne w czasopiśmiennictwie polskim do roku 1989" zorganizowana przez Instytut Filologii Polskiej.


16-17 maja 2017 w Bibliotece UZ odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Dobre Połączenia - Nauki społeczne a podzielone wspólnoty. Głównym celem konferencji była dyskusja na temat roli nauk społecznych w sytuacji narastających podziałów cywilizacyjnych, kulturowych, politycznych, religijnych, społecznych i ekonomicznych


Tydzień Bibliotek 8-15 maja 2017 r.

Biblioteka Oczywiście!
Wystawy i projekty


Pogodna biel dobrego samopoczucia – 11 maja odbyło się spotkanie z Pauliną Korzeniewską, poetką która otrzymała Nagrodę Główną  w tegorocznej edycji Lubuskiego Wawrzynu Literackiego za tomik "Pogodna  biel  dobrego  samopoczucia" wydany przez Dom Literatury w Łodzi. Bohaterem jej wierszy jest mężczyzna i to z jego perspektywy poznajemy rzeczywistość. Ale męskość jest tu projektem (przede  wszystkim  językowym). Autorka szuka zawzięcie granic – nie tylko tych, które przebiegają na linii kobiecość-męskość, ale też tych, które wyznaczają limes  między językiem a ciałem oraz językiem a rzeczywistością. 


Normalizacja? Oczywiście!  - Jakie korzyści odnosimy z normalizacji w naszym codziennym życiu? Jaka jest rola norm w gospodarce, w administracji, w funkcjonowaniu firmy?  Jak wyglądałby współczesny świat... bez normalizacji?  10 maja odbyło się spotkanie pt.  Normalizacja  –  nie  tylko  dla  inżynierów, które  poprowadził  dr  inż. Zygmunt Niechoda, doradca Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.


Labirynt sztuki - Labirynt jest symbolem wędrówki, poszukiwania, emocjonującej drogi, która pozwala na odkrywanie tajemnic i zagadek skrytych przed wędrującymi. Labirynt to także budowla o skomplikowanym układzie wnętrza, liczby sal i korytarzy. Do takiego labiryntu zaprosiliśmy wszystkich, którzy byli gotowi poznać  sztukę oraz odkryć jej tajemnice. W programie było m. in.  zwiedzanie pracowni oraz galerii sztuk artystycznych: Galerii Grafiki Biblioteki Sztuki, a także galerii Instytutu Sztuk Wizualnych - na dole, Efka, aj aj, PWW.


V wieków sztuki oprawy książek - zabytkowe eksponaty ze zbiorów specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej                    
Zaprezentowane zostały różne przykłady dawnych i współczesnych opraw książki - od drewnianych do papierowych, począwszy od XVI aż po wiek XXI. Książki zgromadzone na wystawie obrazowały różne style introligatorstwa w zależności od epoki i kraju, w którym zostały wytworzone. Książki, tak jak i ludzie, przechodziły różne koleje losu, co obrazuje stan ich zachowania. Spotkanie odbyło się w poniedziałek, 8 maja, w Czytelni Zbiorów Specjalnych.


W dniach: 8 – 15 maja trwa Tydzień Bibliotek. Tegoroczna XIV edycja odbywa się pod hasłem Biblioteka. Oczywiście!
8 maja to Dzień Bibliotekarza – święto zainicjowane przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich obchodzone od 1985 roku. Wczoraj w bibliotece odbyło się spotkanie prof. dr. hab. Giorgi Melikidze, Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą z bibliotekarzami.


Miasta hiszpańskie na liście UNESCO – wystawa przygotowana przez Instytut Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego i Biuro Radcy ds. Turystyki Ambasady Królestwa Hiszpanii w Polsce. Wystawa była czynna do 8 maja.


W 2017 roku wypełnialiśmy anonimowo ankietę "NAPISZ, CO O NAS SĄDZISZ", której celem była ocena jakości usług Biblioteki UZ. Akcja była częścią ogólnopolskiego projektu badania satysfakcji użytkowników szkół wyższych.
Ankieta była dostępna od 27 lutego do 30 kwietnia 2017 r.


19 kwietnia 2017 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyła się debata ekspercka "Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w województwie lubuskim - stan obecny i perspektywy”. W trakcie spotkania zostały zaprezentowane wyniki badań ankietowych na temat problemów zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży w województwie lubuskim. Debata połączona była z  uroczystym rozstrzygnięciem konkursu dla lubuskich mediów.


Biblioteka Uniwersytecka testowała dostęp do Academic Complete – kolekcji książek na platformie Ebook Central.
Każde wejście do bazy wymagało logowania (Sign In) na stronie startowej bazy. Użytkownik musiał stworzyć swoje konto (Join Ebook Central) z loginem i hasłem by w pełni skorzystać ze wszystkich funkcjonalności (jak półka z książkami, zapisywanie artykułów, etc). Takie konto mogło być utworzone w obrębie adresów IP Biblioteki UZ.

Dostęp testowy trwał do 24.04.2017 r.


W środę, 15 marca 2017 r. w Bibliotece Uniwersytetu Zielonogórskiego odbył się Dzień Fulbrighta - wydarzenie promujące ofertę stypendialną Polsko -  Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, która przyznaje stypendia dla studentów i naukowców na wyjazdy do USA.  Wydarzenie to związane było z tegorocznym otwarciem konkursów do programów stypendialnych. Program Fulbrighta jest jednym z największych programów wymiany naukowej pomiędzy USA a innymi krajami, w tym Polską. W Polsce Program działa od 1959 roku, a liczba polskich absolwentów przekracza 2000 osób.


W piątek 3 marca 2017 r. na Uniwersytecie Zielonogórskim po raz trzeci był obchodzony Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Przedsięwzięciu patronował: Prorektor ds. Studenckich prof. Wojciech Strzyżewski i Dziekan Wydziału Humanistycznego prof. Sławomir Kufel.


Dnia 20 grudnia 2016 w Regionalnym Ośrodku Informacji Normalizacyjnej i Patentowej odbył się audyt przeprowadzony przez Polski Komitet Normalizacyjny w wyniku którego zostało przyznane Świadectwo Stosowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji SZBI.


13 grudnia 2016 r. o godzinie 10.00 w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyło się spotkanie z Kacprem Trzaską, sekretarzem Zespołu ds. Rozwoju Deskryptorów Biblioteki Narodowej. Tematem spotkania było przekształcanie Języka Haseł Przedmiotowych BN w Deskryptory BN. W spotkaniu wzieli udział bibliotekarze z województwa lubuskiego.


Miło nam poinformować, że nasza Koleżanka doktor Janina Wallis, kustosz dyplomowany z Biblioteki Sztuki Uniwersytetu Zielonogórskiego została finalistką Ogólnopolskiego konkursu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich „Bibliotekarz Roku 2015”. Uroczystość odbyła się 15 września 2016 r. w Sali Widowiskowej Studenckiego Centrum Kultury Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Katowickiej 95 w Opolu, podczas inauguracji 11. Forum Młodych Bibliotekarzy. Serdecznie gratulujemy wyróżnienia.


Andrzej Bednarczyk zaprasza do obejrzenia dokumentacji fotograficznej swojej wystawy BIBLIOTEKA NARCYZÓW, która miała miejsce w bibliotece od stycznia do kwietnia 2016 roku. Autorami panoram sferycznych są Mirosław Sikorski i Marcin Czaja.
Narcissis of deuteronomy, Narcissis 5, Narcissis of thorns, Narcissis of many words, Narcissis 1, Flightless narcissis 1, Narcissis 2, Narcissis 4, Narcissis 3, Flightless narcissis
Library of Narcissis


FESTIWAL NAUKI  - 15 kwadransów z nauką (12-13 czerwca 2016)
Program na niedzielę 12 czerwca (stadion przy ul. Wyspiańskiego):
Sztuka oprawy książki: historie, style, anegdoty. Opowieści połączone z prezentacją historycznych i współczesnych zbiorów bibliotecznych.
Skarby Biblioteki Uniwersyteckiej i ich tajemnice - prezentacja cennych zbiorów specjalnych oraz związane z nimi anegdoty i historie.
Program na poniedziałek 13 czerwca:
Jak rodziła się literatura lubuska – wykład i spotkanie z Januszem Koniuszem, Biblioteka Uniwersytecka, sala konferencyjna, godz. 13:00
Zmierz się z samym sobą w zawodach o tytuł championa biblioteki – wyszukaj, wypożycz, przeczytaj, Biblioteka Uniwersytecka
Europejskie dziedzictwo i zasoby cyfrowe. Prezentacja cymeliów bibliotecznych w wersji oryginalnej i cyfrowej, Biblioteka Uniwersytecka, sala 2.12, godz. 10:30
Wystawy:
Uniwersytet Zielonogórski 2001-2016 -  wystawa z okazji 15-lecia uczelni - Rektorat UZ, ul. Licealna 9, parter
Międzynarodowy Rok Mapy 2015-2016 - wystawa map ze zbiorów specjalnych BU, Biblioteka Uniwersytecka, parter
Mieszko I i jego czasy. 1050 rocznica chrztu Polski w dawnej i współczesnej historiografii - Biblioteka Uniwersytecka, IV piętro, Czytelnia Zbiorów Specjalnych
Jarosław Grulkowski. Handmade - wystawa i wykład, Biblioteka Sztuki, ul. Wiśniowa 10, godz. 12:30 


W dniu 10 czerwca 2016 r. gościliśmy w Bibliotece UZ Prezydenta Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą - prof. dra Alexandra Wölla.


Tydzień Bibliotek 8 – 15 maja 2016
Biblioteka inspiruje


22 kwietnia 2016 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyła się konferencja "Pokonać bariery poprzez wspólne działanie", zorganizowana przez Radę Studentów Niepełnosprawnych oraz Pełnomocnika Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych. Konferencji towarzyszyła wystawa fotografii członków Rady Studentów Niepełnosprawnych.


W lutym 2016 r. Biblioteka Uniwersytecka zorganizowała walentynkowy bookcrossing. Akcja wymiany książki o tematyce romantycznej trwała od 12 lutego do 20 lutego 2016 roku.


29 stycznia 2016 r. w Galerii Biblioteki Uniwersyteckiej al. Wojska Polskiego 71, odbyło się otwarcie wystawy Andrzeja Bednarczyka „BIBLIOTEKA NARCYZÓW”. Wystawa czynna do końca marca 2016 r. w godzinach 9.00 – 19.00.


10 grudnia 2015 roku w Regionalnym Ośrodku Informacji Normalizacyjnej i Patentowej odbył się Audyt Polskiego Komitetu Normalizacyjnego mający na celu weryfikację zgodności procedur Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg PN-ISO/IEC 27001 w obszarze poprawności dokumentacji oraz informatycznego zabezpieczenia zbiorów. Audyt potwierdził realizację wszystkich procesów w warunkach wysokiego poziomu bezpieczeństwa informacji i przedłużył aktualność Świadectwa Stosowania SZBI na kolejny rok.


Dnia 1 i 2 grudnia 2015 roku  w Collegium Neophilologicum i w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyła się II edycja Dni Języków Obcych zorganizowana przez Instytut Neofilologii i Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego. W ramach imprezy odbyła się konferencja naukowa "Język jest sztuką zaangażowaną społecznie", konkurs dla szkół, seminarium dla nauczycieli, a także pokaz filmów obcojęzycznych.
Wystawa plakatów ze zbiorów Biblioteki UZ pt. "In arte honestas" towarzyszyła II edycji Dni Języków Obcych na naszej uczelni (1-2 grudnia 2015). Zaprezentowano 18 plakatów autorstwa polskich artystów grafików, które dotyczyły adaptacji filmowych i teatralnych wybitnych dzieł literatury światowej. Na wystawie znalazły się plakaty do dzieł Wiliama Szekspira, Fiodora Dostojewskiego, Johanna Wolfganga Goethego i innych wybitnych pisarzy.


10 października 2015  - Wizyta Pani Premier Ewy Kopacz


Sport. Na zdrowie!       FESTIWAL NAUKI       13-15 czerwca 2015 r.  


8 – 15 maja 2015 r.
Tydzień Bibliotek - Wybieram bibliotekę    


W maju 2015 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej odbył się tydzień Bookcrossingu!  Do 15 maja można było przynieść niepotrzebne już w domu książki i wymienić je na inne!  Akcja organizowana była wraz z Parlamentem Studenckim.


11 marca 2015 roku w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyło się seminarium "Academica - Cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna książek i czasopism naukowych". Pracownicy lubuskich bibliotek uczestniczyli w seminarium związanym z nowatorskim projektem wypożyczeń międzybibliotecznych Biblioteki Narodowej "Academica". System ten pozwala wszystkim naszym czytelnikom w łatwy i szybki sposób skorzystać ze 170 tys. najnowszych elektronicznych publikacji naukowych digitalizowanych przez Bibliotekę Narodową. Projekt zaprezentowały Katarzyna Ślaska – zastępca dyrektora Biblioteki Narodowej ds. Cyfrowych, Dorota Fortuna – kierownik Oddziału Wypożyczania Krajowego i Zagranicznego oraz Magdalena Rud – kierownik Zakładu Edukacji Bibliotekarskiej, Informacji i Dokumentacji Biblioteki Narodowej. Drugą część seminarium stanowiły warsztaty komputerowe, w których wzięły udział osoby obsługujące wypożyczalnie międzybiblioteczne bibliotek.


W ramach obchodów Dnia Języka Ojczystego 2015 na Uniwersytecie Zielonogórskim Instytut Filologii Polskiej i Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego – oddział w Zielonej Górze zorganizował w Bibliotece Uniwersyteckiej konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pod pod hasłem Potyczki z polszczyzną.


Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Zielonogórskiego Magdalena Graczyk, Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej Ewa Adaszyńska oraz autor Tadeusz G. Wiktor mieli zaszczyt zaprosić na otwarcie wystawy „Epitafium dla Jana Berdyszaka". Otwarcie wystawy odbyło się we wtorek 13 stycznia 2015 o godz. 12.00. Wystawie towarzyszył wykład: „Wprowadzenie do twórczości Tadeusza G. Wiktora”. Wystawę można było zwiedzać w godz. 9.00-19.00 w Galerii Biblioteki Uniwersyteckiej, al. Wojska Polskiego 71


Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 71, 65-762 Zielona Góra, www.bu.uz.zgora.pl, e-mail: BU@uz.zgora.pl