Uniwersytet Zielonogórski 

22 czerwca 2017 r. odwiedzili nas pracownicy naukowi Uniwersytetu Ekonomicznego w Kijowie. Goście obejrzeli wystawę o sztuce opraw książkowych a także inne cymelia ze Zbiorów Specjalnych.


W dniu 21 czerwca 2017 r. Biblioteka Uniwersytecka gościła 70 bibliotekarzy z Bibliotek Wydziałowych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Goście zwiedzili Bibliotekę, wzięli udział w wykładzie i prezentacji na temat Zbiorów Specjalnych oraz obejrzeli ciekawe materiały zgromadzone w dziale: starodruki, dawne grafiki i kartografię.


Biblioteka Uniwersytecka testowała bazę MEDLINE Complete. Jest to najobszerniejsza dostępna baza pełnotekstowych czasopism medycznych. Zapewnia zdalny dostęp do ponad 2.500 czasopism indeksowanych w MEDLINE, z których ponad 1.400 nie jest dostępnych w bazach Academic Search Complete i Health Source, a 1.100 czasopism w MEDLINE with Full Text.
Dostęp testowy trwał do 15.06.2017 r.


W czerwcu 2017 r. odbył się test bazy eBook Clinical Collection, która zawiera ponad 2.990 książek elektronicznych z różnych specjalności medycznych: biomedycyny, pielęgniarstwa, chirurgii, pediatrii, farmakologii, praktyki lekarskiej i ochrony zdrowia. Wszystkie książki w kolekcji zostały wydane w ostatnich latach. Starsze wydania są na bieżąco zastępowane nowszymi tak, aby użytkownicy mieli dostęp do najbardziej aktualnych treści.
Dostęp testowy trwał do 15.06.2017 r.


Biblioteka UZ testowała bazę Building Types Online. Baza jest znakomitym narzędziem dla osób zajmujących się projektowaniem. Składa się z ponad 750 studiów przypadków i ponad 100 artykułów na temat konkretnych aspektów projektu budowlanego. Zawiera ok. 1800 zdjęć i 3500 planów. Oferuje -  dużą międzynarodową kolekcję współczesnych budynków, mieszkań i biur: muzeów, szkół i innych typów budynków,  koncentruje się na planach pięter i segmentowych rysunkach w niezrównanej jakości, znaczna część rysunków oparta na rysunkach wektorowych,  teksty autorstwa wybitnych twórców, analizują kontekst typu budynku lub wyjaśniają szczegółowe aspekty planowania i projektowania, takie jak oświetlenie, akustykę, urbanistykę lub obieg.
Dostęp testowy trwał do 09.06.2017 r.


W dniach 13-14.06.2017 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyło się szkolenie "Inżynier - lider zespołu" zorganizowane przez Parlament Studencki Uniwersytetu Zielonogórskiego i Forum Uczelni Technicznych.


W dniach 8 - 9 czerwca 2017 r.  w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyła się konferencja "Estetyka językowa w komunikowaniu". Konferencję zorganizował Zakład Komunikacji Językowej IFP na Uniwersytecie Zielonogórskim. Została objęta patronatem Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej.


W dniach 06 - 07.06.2017 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: WSPÓŁCZESNE DYSKURSY EDUKACYJNE, Wiedza wspólna w edukacji. Celem konferencji była prezentacja opinii, badań i wymiana poglądów dotyczących miejsca, struktury oraz znaczenia wiedzy wspólnej o edukacji.


W poniedziałek 5 czerwca 2017 r. w Galerii Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego odbył się wernisaż wystawy prof. Ewy Zawadzkiej z Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.  Artystka zaprezentowała malarstwo i fotografię z cyklu „Materia ciszy”. Kuratorką wystawy była dr Janina Wallis, przy współpracy inż. Małgorzaty Sawickiej. Wystawę można zwiedzać od 5 czerwca do 30 września 2017. 


FESTIWAL NAUKI Z UZ dookoła świata odbył się 4-5 czerwca 2017 r.
Program


30 maja 2017 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyła się prezentacja i szkolenie z wykorzystania serwisu EMIS. Szkolenie poprowadziła Pani Agata Alsad z Euromoney Institutional Investor Company. Baza EMIS oferuje dostęp do ponad kilkuset krajowych i międzynarodowych źródeł informacji dotyczących Polski oraz innych państw (zaliczanych do tzw. rynków wschodzących). Zawiera przede wszystkim informacje ekonomiczne, finansowe, polityczne i prawne.


W piątek 26 maja 2017 r. w Galerii Grafiki Biblioteki Sztuki Uniwersytetu Zielonogórskiego odbył się wernisaż wystawy dr Pawła Kwiatkowskiego z Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Artysta zaprezentował prace z cyklu Movement wykonane w łączonych technikach graficznych. Wystawie towarzyszył wykład: Metody druku anastatycznego na podstawie wybranych przykładów własnej twórczości. Kuratorką wystawy była dr Janina Wallis.
Wystawę będzie można zwiedzać w dniach 26 maja - 30 czerwca 2017 r.


W dniu 25 maja 2017r. w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyła się konferencja naukowa "Wartości językowe i kulturowe obecne w czasopiśmiennictwie polskim do roku 1989" zorganizowana przez Instytut Filologii Polskiej.


18 i 19 maja w Bibliotece Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyły się Dni Otwartych Funduszy Unijnych 2017. Dla naszych gości przygotowano szereg propozycji.


W dniu 18.05.2017 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej odbył się wykład "Praca w Internecie z popularnymi narzędziami do publikacji i reklamy, umiejętności miękkie i komunikacja oraz podstawowe narzędzia biznesowe". Spotkanie zorganizował Parlament Studencki. 


Biblioteka Uniwersytecka testowała dostęp do bazy Taylor and Francis eBooks , która posiada w swojej ofercie ogromny wybór tytułów z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.
Dostęp testowy trwał do 19.05.2017 r.


Biblioteka Uniwersytecka testowała platformę ebookową CRCnetBase.
Platforma oferuje 40 gotowych kolekcji tematycznych zawierających ogromny wybór kompendiów, monografii oraz publikacji naukowych z obszaru nauki, technologii, inżynierii i medycyny wydanych przez CRC Press.
Dostęp testowy trwał do 17.05.2017 r.


16-17 maja 2017 w Bibliotece UZ odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Dobre Połączenia - Nauki społeczne a podzielone wspólnoty. Głównym celem konferencji była dyskusja na temat roli nauk społecznych w sytuacji narastających podziałów cywilizacyjnych, kulturowych, politycznych, religijnych, społecznych i ekonomicznych


Tydzień Bibliotek 8-15 maja 2017 r.

Biblioteka Oczywiście!
Wystawy i projekty


Pogodna biel dobrego samopoczucia – 11 maja odbyło się spotkanie z Pauliną Korzeniewską, poetką która otrzymała Nagrodę Główną  w tegorocznej edycji Lubuskiego Wawrzynu Literackiego za tomik "Pogodna  biel  dobrego  samopoczucia" wydany przez Dom Literatury w Łodzi. Bohaterem jej wierszy jest mężczyzna i to z jego perspektywy poznajemy rzeczywistość. Ale męskość jest tu projektem (przede  wszystkim  językowym). Autorka szuka zawzięcie granic – nie tylko tych, które przebiegają na linii kobiecość-męskość, ale też tych, które wyznaczają limes  między językiem a ciałem oraz językiem a rzeczywistością. 


Normalizacja? Oczywiście!  - Jakie korzyści odnosimy z normalizacji w naszym codziennym życiu? Jaka jest rola norm w gospodarce, w administracji, w funkcjonowaniu firmy?  Jak wyglądałby współczesny świat... bez normalizacji?  10 maja odbyło się spotkanie pt.  Normalizacja  –  nie  tylko  dla  inżynierów, które  poprowadził  dr  inż. Zygmunt Niechoda, doradca Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.


Labirynt sztuki - Labirynt jest symbolem wędrówki, poszukiwania, emocjonującej drogi, która pozwala na odkrywanie tajemnic i zagadek skrytych przed wędrującymi. Labirynt to także budowla o skomplikowanym układzie wnętrza, liczby sal i korytarzy. Do takiego labiryntu zaprosiliśmy wszystkich, którzy byli gotowi poznać  sztukę oraz odkryć jej tajemnice. W programie było m. in.  zwiedzanie pracowni oraz galerii sztuk artystycznych: Galerii Grafiki Biblioteki Sztuki, a także galerii Instytutu Sztuk Wizualnych - na dole, Efka, aj aj, PWW.


V wieków sztuki oprawy książek - zabytkowe eksponaty ze zbiorów specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej                    
Zaprezentowane zostały różne przykłady dawnych i współczesnych opraw książki - od drewnianych do papierowych, począwszy od XVI aż po wiek XXI. Książki zgromadzone na wystawie obrazowały różne style introligatorstwa w zależności od epoki i kraju, w którym zostały wytworzone. Książki, tak jak i ludzie, przechodziły różne koleje losu, co obrazuje stan ich zachowania. Spotkanie odbyło się w poniedziałek, 8 maja, w Czytelni Zbiorów Specjalnych.


W dniach: 8 – 15 maja trwa Tydzień Bibliotek. Tegoroczna XIV edycja odbywa się pod hasłem Biblioteka. Oczywiście!
8 maja to Dzień Bibliotekarza – święto zainicjowane przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich obchodzone od 1985 roku. Wczoraj w bibliotece odbyło się spotkanie prof. dr. hab. Giorgi Melikidze, Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą z bibliotekarzami.


Miasta hiszpańskie na liście UNESCO – wystawa przygotowana przez Instytut Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego i Biuro Radcy ds. Turystyki Ambasady Królestwa Hiszpanii w Polsce. Wystawa była czynna do 8 maja.


W 2017 roku wypełnialiśmy anonimowo ankietę "NAPISZ, CO O NAS SĄDZISZ", której celem była ocena jakości usług Biblioteki UZ. Akcja była częścią ogólnopolskiego projektu badania satysfakcji użytkowników szkół wyższych.
Ankieta była dostępna od 27 lutego do 30 kwietnia 2017 r.


W dniu 27 kwietnia 2017 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyło się seminarium naukowe "Głos mamy jeden na całe życie - zaburzenia emisji głosu jako problem społeczny". Seminarium zorganizowane było z okazji Światowego Dnia Głosu obchodzonego corocznie 16 kwietnia. Zaproszeni goście – lekarze, logopedzi, pedagodzy – dyskutowali nad najnowszymi wynikami badań dotyczącymi emisji i higieny głosu.


Oryginał jest tylko jeden. Piractwo to buractwo. Tworzę więc będę… To przykłady myśli, które można było odnaleźć na wystawie plakatów przygotowanej przez Regionalny Ośrodek Informacji Normalizacyjnej i Patentowej. Eksponowane prace pochodziły ze zbiorów Urzędu Patentowego RP i zostały nagrodzone w konkursach na plakat o tematyce związanej z ochroną własności intelektualnej. Wystawa prezentowana była w strefie wolnego dostępu na I piętrze.


W dniach 25-26 kwietnia 2017 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyła się II konferencja z cyklu: "¿Adónde vas, España? Przemiany polityczne w Hiszpanii i Ameryce Łacińskiej na przełomie XX i XXI wieku" zorganizowana przez Zakład Stosunków Międzynarodowych oraz Zakład Teorii i Metodologii Badań Politologicznych Instytutu Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego.


W dniach 25.04 - 08.05.2017r. w Bibliotece Uniwersytetu Zielonogórskiego można było obejrzeć wystawę "Miasta hiszpańskie na liście UNESCO", udostępnioną w ramach ogólnopolskiej konferencji naukowej "¿Adónde vas, España? Przemiany polityczne w Hiszpanii i Ameryce Łacińskiej na przełomie XX i XXI wieku", organizowanej przez Instytut Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Wystawa została przygotowana przez Biuro Radcy ds. Turystyki Ambasady Królestwa Hiszpanii w Polsce.


W dniach: 24 kwietnia - 15 maja 2017 odbyła się akcja Staniki dla Afryki, która była częścią projektu Leczymy z Misją. Jej celem była zbiórka bielizny i artykułów higienicznych dla potrzebujących w Afryce. Wszystkie zebrane artykuły zostały przekazane fundacji Harambee Polska, skąd trafią do szpitali misyjnych w Kenii. Zbiórka odbywała się w trzech miejscach na terenie  Uniwersytetu Zielonogórskiego: w budynku A-2 przy ul. Szafrana 2, w budynku A-16 przy al. Wojska Polskiego 69 i w Bibliotece UZ przy al. Wojska Polskiego 71.


19 kwietnia 2017 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyła się debata ekspercka "Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w województwie lubuskim - stan obecny i perspektywy”. W trakcie spotkania zostały zaprezentowane wyniki badań ankietowych na temat problemów zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży w województwie lubuskim. Debata połączona była z  uroczystym rozstrzygnięciem konkursu dla lubuskich mediów.


W poniedziałek 10 kwietnia 2017 r. w Galerii Biblioteki Uniwersyteckiej odbył się wernisaż wystawy malarstwa Cezarego Bednarczyka. Autor wystawił obszerny cykl obrazów zatytułowanych „Portrety”. Niespełna dwa lata po uzyskaniu dyplomu z malarstwa (2015) w Instytucie Sztuk Wizualnych w pracowni prof. Stanisława R. Kortyki i asystenta mgr Jarka Jeschke mieliśmy okazję zobaczyć kontynuację zainteresowań artysty portretem jako głównym tematem jego obrazów. Cezary Bednarczyk jest związany z Instytutem Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jest asystentem w Pracowni Rysunku i Intermediów prowadzonej przez dr hab. Radosława Czarkowskiego, prof. UZ.


W dniu 7 kwietnia 2017 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyło się seminarium naukowe "Dziecięcy mutyzm wybiórczy - moda, epidemia czy błąd diagnostyczny?". Termin „mutyzm” oznacza brak mowy mimo, że jej aparat wykonawczy jest prawidłowo zbudowany i działa poprawnie.


W dniu 3 kwietnia 2017 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyła się konferencja naukowa " Kultura nie tylko literacka. W kręgu myśli Karola Wojtyły - Jana Pawła II".


29 marca w sali konferencyjnej Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyło się spotkanie naukowe pt. „Wykorzystanie zasobów cyfrowych w efektywnym publikowaniu prac naukowych” zorganizowane przez Oddział Lubuski Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland oraz Bibliotekę Uniwersytetu Zielonogórskiego.  Spotkanie naukowe skierowane było do studentów, studentów studiów doktoranckich, pracowników naukowo-dydaktycznych oraz lekarzy Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego w Zielonej Górze.


W dniach 23 - 24 marca 2017 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyła się Ogólnopolska Doktorancka Konferencja Naukowa "Pomiędzy zdrowiem a chorobą", która organizowana była przez Zakład Metodologii Badań Społecznych oraz Doktoranckie Koło Socjologii Zdrowia, Choroby i Medycyny.


24 marca 2017 r. w Galerii Grafiki Biblioteki Sztuki UZ  przy ul. Wiśniowej 10 odbył się wernisaż wystawy czeskiej artystki Ivy Krupicovej związanej z Katedrą Grafiki i Rysunku Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Ostrawskiego. Autorka zaprezentowała prace z cyklu "Małe światy". Wystawie towarzyszył wykład Ivy Krupicovej "Referat Odautorski". Wystawę można zwiedzać od 24.03 do 24.04.2017 r. Serdecznie zapraszamy.


22 marca 2017 r. Biblioteka Uniwersytecka wraz z Instytutem Historii była organizatorem spotkania z licealistami z Międzyrzecza. Goście mieli okazję zwiedzić Bibliotekę oraz Dział Zbiorów Specjalnych gdzie pokazano najcenniejsze i najstarsze książki ze zbiorów biblioteki, pierwodruki, książki bibliofilskie o pięknej szacie graficznej. Uczniowie obejrzeli prezentację dotyczącą zbiorów ikonograficznych w bibliotece, przedstawiającą dzieła artystów plastyków i zasoby grafiki dawnej. Konserwator książki zaprezentował metody pracy dotyczące zachowania dobrego stanu zabytkowych książek. Licealiści otrzymali także na pamiątkę pocztówki przedstawiające dawne mapy w naszych zbiorach.


17 marca 2017 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyła się nietypowa lekcja języka angielskiego. Projekt lekcji był pomysłem Natalii Hoszman oraz jej kolegów i koleżanek anglistów z Powiatowego Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych w Świebodzinie. Został zrealizowany przez Instytut Neofilologii UZ. W lekcji wzięło udział 28 uczniów szkoły ze Świebodzina oraz 15 studentów II i III roku filologii angielskiej UZ.


Biblioteka Uniwersytecka testowała dostęp do Academic Complete – kolekcji książek na platformie Ebook Central.
Każde wejście do bazy wymagało logowania (Sign In) na stronie startowej bazy. Użytkownik musiał stworzyć swoje konto (Join Ebook Central) z loginem i hasłem by w pełni skorzystać ze wszystkich funkcjonalności (jak półka z książkami, zapisywanie artykułów, etc). Takie konto mogło być utworzone w obrębie adresów IP Biblioteki UZ.

Dostęp testowy trwał do 24.04.2017 r.


Biblioteka Uniwersytecka testowała dostęp do platformy Wiley Spectra Lab. To skuteczne narzędzie do identyfikacji w nowoczesnym laboratorium pomaga w identyfikacji nieznanych związków za pomocą technik: GC-MS, FT-IR, Ramana ATR-IR, UV-Vis i C-NMR, H-NMR, X-NMR. Wiley Spectra Lab znajduje zastosowanie w laboratoriach i centrach naukowo- badawczych specjalizujących się w wielu dziedzinach od medycyny poprzez farmację, chemię, biologię, badania żywności, monitorowanie środowiska, rolnictwo, górnictwo, sądownictwo i kryminologia po toksykologię.

Dostęp testowy trwał do 20.04.2017 r.


W środę, 15 marca 2017 r. w Bibliotece Uniwersytetu Zielonogórskiego odbył się Dzień Fulbrighta - wydarzenie promujące ofertę stypendialną Polsko -  Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, która przyznaje stypendia dla studentów i naukowców na wyjazdy do USA.  Wydarzenie to związane było z tegorocznym otwarciem konkursów do programów stypendialnych. Program Fulbrighta jest jednym z największych programów wymiany naukowej pomiędzy USA a innymi krajami, w tym Polską. W Polsce Program działa od 1959 roku, a liczba polskich absolwentów przekracza 2000 osób.


14 marca 2017 r.  Lubuski Teatr i Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego zorganizowali spotkanie z autorem i reżyserem spektaklu Dżama. Arabska noc - Pawłem Kamzą oraz aktorami Elżbietą Donimirską, Anną Habą i Ernestem Nitą.


W piątek 3 marca 2017 r. na Uniwersytecie Zielonogórskim po raz trzeci był obchodzony Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Przedsięwzięciu patronował: Prorektor ds. Studenckich prof. Wojciech Strzyżewski i Dziekan Wydziału Humanistycznego prof. Sławomir Kufel.


W czwartek 2 marca 2017 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyła się ceremonia wręczenia nagród w drugiej edycji konkursu literackiego "Deutsch mal literarisch".


W poniedziałek 27 lutego 2017 r. w Bibliotece Sztuki UZ odbyła się promocja książki dr hab. Radosława Domke "Pędzące stulecie. Wykłady z historii XX wieku."


Dnia 02 lutego 2017 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyła się konferencja naukowa Koła Medycyny Kosmicznej.


W dniu 27 stycznia 2017 r. odbyło się szkolenie dla pracowników Uczelni, którego tematem była "Ankieta jednostki naukowej w Systemie Informacji o Nauce POL-on i Polskiej Bibliografii Naukowej. Obsługa informatyczna i migracja danych z uwzględnieniem wymogów formalnych w kontekście oceny parametrycznej jednostek naukowych w 2017 r."


28 stycznia 2017 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej odbył się Zjazd sprawozdawczo-wyborczy Forum Uniwersytetów Polskich.


26 stycznia 2017 r. o godz. 11.00 w Galerii Biblioteki Sztuki przy ul. Wiśniowej 10 odbył się wernisaż wystawy AGNIESZKI ŁAKOMEJ „Selfmade City”. Wystawie towarzyszył wykład „Od serigrafii do druku cyfrowego – ruch i przestrzeń w obrazie graficznym”.
Kuratorka wystawy: dr Janina Wallis.
Wystawę można zwiedzać 26.01-10.03.2017.


24 stycznia 2017 odbyły się w Bibliotece Uniwersyteckiej warsztaty Video Flexi Form Day poświęcone najnowszym trendom i rozwiązaniom wykorzystywanym w komunikacji marketingowej. Organizatorem warsztatów był - Polska Press Zielona Góra.


W piątek 20 stycznia 2017 r. o godz. 13.00 w Galerii Biblioteki Uniwersyteckiej przy al. Wojska Polskiego 71 odbył się wernisaż wystawy Bye, bye – Jacek Papla. GRAFIKA, poświęconej dokonaniom tego artysty-pedagoga, od 1997 r. związanego z Wydziałem Artystycznym
i  Instytutem Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Biblioteką Uniwersytecką. Otwarciu wystawy towarzyszył pokaz multimedialny – prawykonanie utworu dr Katarzyny Kwiecień-Długosz.
Wystawę można zwiedzać do 3 marca 2017 r. w godz. 9.00-19.00.


Dnia 20 grudnia 2016 w Regionalnym Ośrodku Informacji Normalizacyjnej i Patentowej odbył się audyt przeprowadzony przez Polski Komitet Normalizacyjny w wyniku którego zostało przyznane Świadectwo Stosowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji SZBI.


13 grudnia 2016 r. o godzinie 10.00 w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyło się spotkanie z Kacprem Trzaską, sekretarzem Zespołu ds. Rozwoju Deskryptorów Biblioteki Narodowej. Tematem spotkania było przekształcanie Języka Haseł Przedmiotowych BN w Deskryptory BN. W spotkaniu wzieli udział bibliotekarze z województwa lubuskiego.


Biblioteka UZ w 2016r. zakupiła nową kolekcję czasopism elektronicznych JSTOR „Arts & Science VII”.
Kolekcja zawiera 258 tytułów czasopism z wielu dyscyplin nauki, m.in. historii, nauk politycznych, socjologii, historii sztuki, filologii. W kolekcji prezentowane są również tytuły poświęcone polityce zdrowotnej, statystyce, matematyce, ekonomii, gospodarce i marketingowi. Wszystkie materiały pochodzą od czołowych wydawców naukowych, takich jak BRILL, Cambridge University Press, Oxford University Press, Sage Publications, Springer, Taylor and Francis i wielu innych.
Więcej o kolekcji i dostępnych czasopismach przeczytać można tu: http://about.jstor.org/content/arts-sciences-vii.
Dostęp do kolekcji na platformie JSTOR: http://www.jstor.org/. Serdecznie zapraszamy!


Pokonać bariery poprzez wspólne działanie
W dniu 6 grudnia 2016 r., odbyły się obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych organizowane na naszej uczelni. Program obchodów


Pracownicy anglistyki Uniwersytetu Zielonogórskiego zorganizowali Międzynarodową Konferencję Naukową  Interdisciplinary views on the English language, literature and culture. Konferencja odbyła się z okazji jubileuszu 10-lecia istnienia filologii angielskiej w dniach 1-2 grudnia 2016 w Bibliotece Uniwersyteckiej. Program konferencji https://sites.google.com/site/kfaconference2016/.


29 listopada 2016 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyło się spotkanie z Tomaszem Kozakiewiczem, producentem filmowym m. in. filmu dokumentalnego "KANTHARI: u źródeł zmian" nagradzanego na festiwalach w Calgary, New Delhi, Belgradzie. Spotkanie odbyło się w ramach projektu "Innowatorzy społeczni a problemy globalne", realizowanego we współpracy z Fundacją Kultury Świata z Warszawy. Projekt skierowany jest do młodzieży i studentów a jego celem jest wykorzystanie medium filmu do szerzenia wiedzy na temat wybranych problemów globalnych występujących zarówno w krajach tzw. Globalnego Południa i Globalnej Północy (w tym Polski).


25 listopada 2016 r. o godz. 11.00 w Galerii Grafiki Biblioteki Sztuki UZ przy ul. Wiśniowej odbyło się spotkanie z prof. Sławomirem Ćwiekiem z Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Artysta zaprezentował prace z cyklu „Czarno na białym”.
Wystawie towarzyszył wykład „Sposoby i metody kształtowania obrazu graficznego – własne doświadczenia warsztatowe i artystyczne”.
Kurator wystawy - dr Janina Wallis. Wystawę można zwiedzać od 25. 11.2016 – 20.01.2017 r.


W dniach 24-25 listopada 2016 roku w Auli Biblioteki odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pn. „Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi. Aspekty społeczne, normatywne, ekonomiczne i organizacyjne” organizowana przez Instytut Politologii UZ.


Po raz piąty Uniwersytet Zielonogórski, Urząd Statystyczny w Zielonej Górze, Polskie Towarzystwo Historyczne – Oddział w Zielonej Górze oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne – Oddział w Zielonej Górze byli organizatorami Zielonogórskich Spotkań z Demografią.
W dniach 22-23 listopada 2016 roku w Auli Biblioteki UZ odbyła się konferencja pn. „Szanse i wyzwania rozwoju regionalnego w kontekście zmian demograficznych Europy”.


18 listopada 2016 r. Bibliotekę Uniwersytetu Zielonogórskiego odwiedził dr Tomasz Makowski - dyrektor Biblioteki Narodowej w Warszawie.
Pan Dyrektor był gościem Zjazdu Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich.


W dniach się 17 i 18 listopada 2016 r. w Bibliotece Uniwersytetu Zielonogórskiego odbył się  zjazd Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich (KDBASP). W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy sześćdziesięciu czterech bibliotek - uniwersyteckich, uczelni technicznych, rolniczych, pedagogicznych, ekonomicznych, medycznych, artystycznych oraz akademii wychowania fizycznego. Zjazd poświęcony był omówieniu ważnych problemów związanych z działalnością bibliotek - zagadnień prawnych, umów licencyjnych,  zakupu licencjonowanych źródeł elektronicznych, dofinansowania działalności upowszechniającej naukę, analizy funkcjonowania bibliotek i wskaźników jakości, współpracy z zespołem Polskiej Bibliografii Naukowej.

Konferencja Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich (KDBASP) powołana została w marcu 1997 roku. Jest organizacją reprezentującą polskie biblioteki akademickie. Jej celem jest wspieranie, rozwijanie, udoskonalanie i promowanie bibliotek szkół wyższych, a w szczególności:
* prezentowanie opinii i stanowisk w sprawach dotyczących bibliotek,
* podejmowanie działań integrujących biblioteki szkół wyższych,
* wspieranie inicjatyw zmierzających do doskonalenia funkcjonowania bibliotek szkół wyższych,
* reprezentowanie interesów pracowników bibliotek szkół wyższych,
* dbałość o społeczny prestiż zawodu bibliotekarza i pracownika informacji naukowej.


Biblioteka Uniwersytecka testowała dostęp do bazy wydawnictwa De Gruyter - Buildings types online.
Baza jest znakomitym narzędziem dla osób zajmujących się projektowaniem architektonicznym. Składa się z ponad 750 studiów przypadków i ponad 100 artykułów na temat konkretnych aspektów projektu budowlanego. Zawiera obecnie ok. 1800 zdjęć i 3500 planów.
Buildings types online oferuje:
• dużą międzynarodową kolekcję współczesnych budynków, mieszkań, biur, muzeów, szkół i innych typów budynków,
• koncentruje się na planach pięter i segmentowych rysunkach w niezrównanej jakości. Znaczna część rysunków oparta jest na rysunkach wektorowych,
• teksty autorstwa wybitnych twórców analizują kontekst typu budynku lub wyjaśniają szczegółowe aspekty planowania i projektowania, takie jak oświetlenie, akustykę, urbanistykę.

Dostęp testowy trwał do 17 listopada 2016 r.


Biblioteka Uniwersytecka testowała bazę MEDLINE Complete. Baza podłączona była do wyszukiwarki EDS na stronie Biblioteki UZ, można z niej było również skorzystać bezpośrednio na platformie EBSCO (zakładka Zasoby elektroniczne).
MEDLINE®Complete to najobszerniejsza dostępna baza pełnotekstowych czasopism medycznych. Zapewnia dostęp do pełnych tekstów ponad 2.500 czasopism indeksowanych w MEDLINE, z czego ponad 1.400 czasopism pełnotekstowych nie jest dostępnych w bazach Academic Search Complete. Wśród nich znajdują się pełne teksty najczęściej wykorzystywanych czasopism indeksowanych w MEDLINE, m.in. 10 czasopism JAMA, American Family Physician, Annals of Internal Medicine, Diabetes, Emerging Infectious Diseases, American Journal of Clinical Pathology, American Journal of Psychotherapy, Genetics, Journal of Clinical Oncology, The American Surgeon, Annals of Family Medicine, The Journal of Nuclear Medicine, Progress in Transplantation i wiele innych bez okresu karencji.
MEDLINE®Complete z archiwami artykułów pełnotekstowych począwszy od 1865 r. jest autorytatywnym narzędziem badawczym w zakresie literatury medycznej i zapewnia dostęp do informacji medycznych z medycyny ogólnej, ochrony zdrowia, farmakologii, neurologii, biologii molekularnej, genetyki, genomiki, histologii, mikrobiologii i wielu innych dziedzin nauk medycznych. Baza indeksuje ponad 5.400 czasopism medycznych i biomedycznych według tezaurusa medycznego MeSH (Medical Subject Headings).

Dodatkowe informacje i pełna lista czasopism zawartych w bazie jest dostępna na stronie: http://www.ebscohost.com/biomedical-libraries/medline-complete
Listę czasopism można pobrać w formacie Excel ze strony
https://www.ebscohost.com/titleLists/ozh-coverage.xls

Dostęp testowy trwał do 31.10.2016r.


W dniu 28.10.2016 r. w Bibliotece Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyło się posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Finansowej KRUP (Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich). KRUP opracowuje i przedstawia opinie i stanowiska w sprawach istotnych dla rozwoju polskiej nauki, szkolnictwa wyższego, kultury i oświaty współpracując z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Uniwersytecka Komisja Finansowa została powołana przez KRUP w 2004 roku.


21 października 2016 r. o godz. 11.00 w Galerii Grafiki Biblioteki Sztuki Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyło się spotkanie z prof. Mariuszem Pałką z Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Artysta zaprezentował prace z cyklu Zmysły. Wystawie towarzyszył wykład pt. „Anatomia receptorów, świat doznań, rozkoszy, cierpienia, życia i śmierci”. Kuratorką wystawy jest dr Janina Wallis.


W dniach 19-20 października 2016 roku w sali konferencyjnej Biblioteki Uniwersyteckiej odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Kryminał. Okna na świat" pod Honorowym Patronatem Prorektora ds. studenckich – prof. dra hab. Wojciecha Strzyżewskiego i Dziekana Wydziału Humanistycznego – dra hab. Sławomira Kufla, prof. UZ. Organizatorami konferencji byli: Zakład Literatury XIX Wieku i Zakład Teorii Literatury i Krytyki Literackiej Instytutu Filologii Polskiej oraz Zakład Literatury i Kultury Krajów Niemieckiego Obszaru Językowego Instytutu Filologii Germańskiej.


18 października 2016 roku o godzinie 16:30 w sali konferencyjnej Biblioteki Uniwersyteckiej odbyło się Forum Organizacji Studenckich.


13 października 2016 roku o godz. 14.00 w auli Biblioteki Uniwersyteckiej UZ odbyło się dziewiąte spotkanie z cyklu „Zielonogórskie Seminaria Literaturoznawcze” zorganizowane przez ZAKŁAD TEORII LITERATURY I KRYTYKI LITERACKIEJ INSTYTUTU FILOLOGII POLSKIEJ UZ.
W programie:
Prof. dr hab. Małgorzata Czermińska (Uniwersytet Gdański), Autobiografia jako przekład, ekfraza, poznanie i terapia, oraz jako spotkanie Dr hab. Anastazja Seul (Uniwersytet Zielonogórski), Biografia według alfabetu. Re-fleksja o „Dwugłosie z życia wziętym" Bożeny Chrząstowskiej i Joanny Ciechanowskiej-Barnuś Mgr Elżbieta Gazdecka (Uniwersytet Zielonogórski), Najdłuższa polska autobiografia. Fenomen twórczości Joanny Chmielewskiej.


11 października 2016 roku o godz. 13.00 w Galerii Biblioteki Uniwersyteckiej przy al. Wojska Polskiego 71 odbył się wernisaż wystawy absolwentów Zakładu Malarstwa Instytutu Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Zielonogórskiego pt.  „MALARSTWO-DYPLOMY 2016”. Jest to już trzecia edycja.
Kuratorem wystawy jest prof. Stanisław R. Kortyka. Wystawa czynna od 15.09 - 11.11.2016.


11 października 2016 roku o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Biblioteki Uniwersyteckiej odbyło się Sympozjum i promocja antologii poetyckiej „Zieleni się drzewo pokoju. Poezja europejska w intencji powszechnej zgody”
z udziałem redaktorów antologii: Aleksandry Sołtysiak i Konrada Sutarskiego oraz prof. dra hab. inż. Andrzeja Pieczyńskiego, Prorektora ds. Rozwoju UZ, prof. dra hab. Jarosława Macały, prof. dr hab. Małgorzaty Mikołajczak, prof. dra hab. Andrzeja Tuchowskiego.
Sympozjum uświetnił koncert pieśni w wykonaniu: Bogumiła Tarasiewicz – mezzosopran, Jakub Kotowski – skrzypce, Bartłomiej Stankowiak – fortepian.
Koncert odbył się w Galerii Sztuki Biblioteki UZ. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa prac studentów malarstwa Instytutu Sztuk Wizualnych Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego „Dyplomy 2016”, kurator prof. Stanisław R. Kortyka.


5 października 2016 roku o godz. 11:00 w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyło się spotkanie promocyjne nowego czasopisma Antea - Studenckie Zeszyty Naukowe i Artystyczne.


26 września 2016 roku gościliśmy w Bibliotece Uniwersyteckiej przedstawicieli szkół wyższych z Bośni i Hercegowiny oraz Wietnamu.


22 i 23 września 2016 roku odbyło się w Bibliotece Uniwersyteckiej spotkanie krajowego Zespołu ds. Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej.
Zespół ds. Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej powstał w 2009 roku z inicjatywy Biblioteki Narodowej. Jego zadaniem jest koordynacja prac nad stosowaniem UKD (analiza bieżących problemów związanych z tworzeniem charakterystyk treściowych zgodnych z UKD), współpraca z Konsorcjum UKD w Hadze, prace nad formatem i kartoteką wzorcową UKD w Bibliotece Narodowej. Zespół skupia kilkunastu specjalistów i praktyków z bibliotek akademickich, publicznych i pedagogicznych oraz pracowników BN.


21 września 2016 roku w auli Biblioteki odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością oraz z „układu ryzyka” w polskiej i międzynarodowej perspektywie.
Konferencję zorganizowała Katedra Pedagogiki Specjalnej i Profilaktyki Społecznej Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii. Patronat nad konferencją objęli JM Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński oraz Zastępca Prezydenta Miasta Zielona Góra mgr Wioleta Haręźlak.


Miło nam poinformować, że nasza Koleżanka doktor Janina Wallis, kustosz dyplomowany z Biblioteki Sztuki Uniwersytetu Zielonogórskiego została finalistką Ogólnopolskiego konkursu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich „Bibliotekarz Roku 2015”. Uroczystość odbyła się 15 września 2016 r. w Sali Widowiskowej Studenckiego Centrum Kultury Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Katowickiej 95 w Opolu, podczas inauguracji 11. Forum Młodych Bibliotekarzy. Serdecznie gratulujemy wyróżnienia.


15 września 2016 r. o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej biblioteki odbyła się konferencja dotycząca konsultacji społecznych projektu Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. W konferencji wzięli udział Władysław Dajczak, Wojewoda Lubuski oraz Adam Hamryszczak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju.


Biblioteka Uniwersytecka testowała dostęp do baz Political Science Complete, International Security& Counter Terrorism Reference Center i Legal Source, które zawierają informacje z zakresu polityki, prawa oraz zagrożeń o charakterze terrorystycznym.
Baza Political Science Complete stanowi obszerne źródło informacji na temat światowej polityki i globalizacji. Zawiera pełny tekst około 660 czasopism oraz indeksy i abstrakty ponad 2.900 tytułów, w tym wysoko notowane czasopisma naukowe, z których wiele jest dostępne tylko w tej bazie. Baza zapewnia dostęp do pełnych tekstów materiałów konferencyjnych wydanych m.in. przez: Political Science Association, International Studies Association, Institute for European Studies. Baza zawiera specjalistyczny tezaurus obejmujący ponad 24.000 haseł ułatwiających wyszukiwanie informacji. Tematyka bazy obejmuje prawo i ustawodawstwo, politykę porównawczą, teorie polityczne, stosunki międzynarodowe, pomoc humanitarną oraz organizacje pozarządowe.
Baza International Security& Counter Terrorism Reference Center zawiera informacje na temat wszelkich aspektów bezpieczeństwa i antyterroryzmu. Została opracowana dla celów analizy i lepszego zrozumienia problematyki bezpieczeństwa i terroryzmu. Obejmuje obszerne źródła publicznie dostępnej informacji dla celów wywiadu i jest przeznaczona dla analityków, specjalistów zajmujących się zarządzaniem ryzykiem oraz studentów.
Baza Legal Source zawiera pełny tekst najbardziej znanych czasopism naukowych z zakresu prawa i jest autorytatywnym źródłem informacji odnośnie bieżących studiów, myśli i kierunków w dziedzinie prawodawstwa. Baza zawiera ponad 1.100 czasopism pełnotekstowych, opracowane przez specjalistów szczegółowe dane bibliograficzne artykułów z tysięcy innych czasopism prawniczych, roczników, statutów, publikacji uniwersyteckich i dokumentów rządowych i ponad 300 przeglądów prawnych. Użytkownicy docenią różnorodność i międzynarodowy zasięg publikacji zawartych w bazie: artykułów naukowych, materiałów z konferencji i sympozjów, dokumentów jurysdykcyjnych, decyzji sądowych, aktów prawnych, książek, recenzji książek i wiele innych).

Dostęp testowy trwał do 20 lipca 2016 r.


Biblioteka Uniwersytecka testowała dostęp do bazy Global Patents.
Baza zawiera ponad 77 milionów rekordów i pełnych tekstów, przeszło 29 miliona opisów patentowych. Baza jest aktualizowana co miesiąc zapewniając dostęp do najaktualniejszych informacji odnośnie nowych badań, technologii, wynalazków. Tematyka bazy obejmuje biotechnologię, lotnictwo, informatykę, elektronikę, energię, inżynierię, produkcję żywności, farmaceutykę, technologię i wiele innych dziedzin. Opisy patentowe są źródłem najnowszej informacji o rozwiązaniach technicznych i stanie techniki. Stanowią najwcześniejszą publikację danego rozwiązania oraz możliwości przemysłowego zastosowania Global Patnets jest nieocenionym źródłem dla studentów, naukowców, badaczy i przedsiębiorców zainteresowanych dostępem do wiedzy o najnowszych patentach pojawiających się na całym świecie.

Dostęp testowy trwał do 05 lipca 2016 r.


Biblioteka Uniwersytecka testowała platformę książek elektronicznych ProQuest Ebook Central.
Platforma oferuje dostęp do ok. 800 000 tytułów książek z zakresu nauk społecznych, literatury i językoznawstwa, nauk ścisłych, medycyny i technologii.

Wejście do bazy wymaga logowania na stronie startowej bazy. Aby skorzystać z książek pełnotekstowych na platformie ProQuest Ebook Central należy stworzyć własne konto z loginem i hasłem, korzystając z przycisku Join Ebook Central.

Dostęp testowy trwał do 30 czerwca 2016 r.


Andrzej Bednarczyk zaprasza do obejrzenia dokumentacji fotograficznej swojej wystawy BIBLIOTEKA NARCYZÓW, która miała miejsce w bibliotece od stycznia do kwietnia 2016 roku. Autorami panoram sferycznych są Mirosław Sikorski i Marcin Czaja.
Narcissis of deuteronomy, Narcissis 5, Narcissis of thorns, Narcissis of many words, Narcissis 1, Flightless narcissis 1, Narcissis 2, Narcissis 4, Narcissis 3, Flightless narcissis
Library of Narcissis


Z okazji jubileuszu 10-lecia Lubuskiego Stowarzyszenia Osób z Chorobą Parkinsona i ich Rodzin 23 czerwca 2016 r. odbyła się w bibliotece konferencja "Wsparcie osób z chorobą Parkinsona" zorganizowana przez zarząd stowarzyszenia oraz Zakład Metodologii Badań Społecznych Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii UZ.


Biblioteka Uniwersytecka testowała dostęp do bazy ProQuest Central. Baza Proquest Central to wartościowe źródło informacji, które obejmuje bazy danych z dziedzin takich jak biznes, zdrowie i medycyna, nauki społeczne, edukacja, nauki ścisłe i techniczne, a także zawiera najważniejsze tytuły w obszarze sztuk widowiskowych i wizualnych, historii, religioznawstwa, filozofii, językoznawstwa i literatury.

Dostęp testowy trwał do 23 czerwca 2016 r.


W dniu 20 czerwca2016 r. odbył się finał Lubuskiego Konkursu Literackiego.


W dniu 18.06.2016r. w Bibliotece UZ odbyła się Konferencja pt. "Rola Lekarza Rodzinnego w Opiece Koordynowanej".


DYPLOM JUBILEUSZU 50-LECIA
Międzynarodowe Biennale Triennale Grafiki w Krakowie 1966-2016. Dla Biblioteki Sztuki Uniwersytetu Zielonogórskiego za wieloletnie wsparcie i życzliwą współpracę. Kraków 13.06.2016 r.


Biblioteka Uniwersytecka testowała pełnotekstową bazę EMIS University (Emerging Markets Information Service).
Serwis EMIS zapewnia głębokie i wyczerpujące informacje z ok. 10 000 publikacji dotyczących rynków rozwijających się i obejmuje swoi zasięgiem ponad 120 rynków w tym Turcję, Ukrainę oraz Polskę. Baza segreguje wiadomości według typów: ekonomicznych, finansowych, politycznych, makroekonomicznych, prawnych, sprawozdań finansowych spółek publicznych i niepublicznych, raportów branżowych, statystyk branżowych, danych i analiz makroekonomicznych uzyskiwanych bezpośrednio z wiodących źródeł informacji krajowych i międzynarodowych. Oferowany dostęp do informacji dotyczy zarówno informacji aktualnych, ale także archiwalnych z ostatnich 10 lat (dla Polski od 1996 roku).
Oferowaliśmy również testowy dostęp online (wraz z archiwami) do następujących tytułów gazet i czasopism:
  - Newsweek
  - Gazeta Wyborcza / Wyborcza.pl / Wyborcza biz
  - Rzeczpospolita
  - Puls Biznesu
  - Dziennik Gazeta Prawna
  - Dziennik Zachodni
  - Computerworld
  - Rzeczpospolita rankingi


Dostęp testowy trwał do 15 czerwca 2016 r.


FESTIWAL NAUKI  - 15 kwadransów z nauką (12-13 czerwca 2016)
Program na niedzielę 12 czerwca (stadion przy ul. Wyspiańskiego):
Sztuka oprawy książki: historie, style, anegdoty. Opowieści połączone z prezentacją historycznych i współczesnych zbiorów bibliotecznych.
Skarby Biblioteki Uniwersyteckiej i ich tajemnice - prezentacja cennych zbiorów specjalnych oraz związane z nimi anegdoty i historie.
Program na poniedziałek 13 czerwca:
Jak rodziła się literatura lubuska – wykład i spotkanie z Januszem Koniuszem, Biblioteka Uniwersytecka, sala konferencyjna, godz. 13:00
Zmierz się z samym sobą w zawodach o tytuł championa biblioteki – wyszukaj, wypożycz, przeczytaj, Biblioteka Uniwersytecka
Europejskie dziedzictwo i zasoby cyfrowe. Prezentacja cymeliów bibliotecznych w wersji oryginalnej i cyfrowej, Biblioteka Uniwersytecka, sala 2.12, godz. 10:30
Wystawy:
Uniwersytet Zielonogórski 2001-2016 -  wystawa z okazji 15-lecia uczelni - Rektorat UZ, ul. Licealna 9, parter
Międzynarodowy Rok Mapy 2015-2016 - wystawa map ze zbiorów specjalnych BU, Biblioteka Uniwersytecka, parter
Mieszko I i jego czasy. 1050 rocznica chrztu Polski w dawnej i współczesnej historiografii - Biblioteka Uniwersytecka, IV piętro, Czytelnia Zbiorów Specjalnych
Jarosław Grulkowski. Handmade - wystawa i wykład, Biblioteka Sztuki, ul. Wiśniowa 10, godz. 12:30 


W dniu 10 czerwca 2016 r. gościliśmy w Bibliotece UZ Prezydenta Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą - prof. dra Alexandra Wölla.


W dniu 06.06.2016 r. odbyła się w Bibliotece UZ gra edukacyjna pt. "Matematyczna Burza Mózgów" dla klas III Szkoły Podstawowej, organizowana przez Koło Naukowe Kooperacja oraz studentki II roku Edukacji Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej Uniwerystetu Zielonogórskiego.


W Bibliotece UZ odbyło się szkolenie studentów i pracowników z zakresu efektywnego wykorzystania multiwyszukiwarki EDS oraz narzędzia Full Text Finder. Szkolenie przeprowadziła pani Urszula Nowicka, przedstawicielka firmy EBSCO, we wtorek 7 czerwca o godzinie 11:00 w sali konferencyjnej na parterze biblioteki.


Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego testowała dostęp do baz Applieed Science & Technology Source, CINAHL Complete, Historical Abstracts with Full Text, Humanities Source i PsychARTICLES na platformie EBSCOhost.
Applieed Science & Technology Source - główne źródło dostępu do pełnotekstowych wersji niemal 1200 czasopism i cytowań milionów artykułów. Zakres bazy obejmuje dziedziny nauk stosowanych, akustykę, aeronautykę, robotykę, inżynierię biomedyczną, sieci neuronowe, inżynierię nuklearną i wiele innych.
CINAHL Complete - zakres bazy obejmuje dziedziny nauk o zdrowiu, pielęgniarstwa, medycyny alternatywnej, biomedycyny. Baza pełnotekstowa oferuje dostęp do czasopism, książek, rozdziałów z książek, dysertacji, wybranych materiałów konferencyjnych i programów do celów edukacyjnych.
Historical Abstracts with Full Text - zakres tematyczny bazy obejmuje historię świata (bez USA i Kanady) od roku 1450, w tym takie dziedziny jak historia świata, historia wojskowości, historia kobiet, historia edukacji i wiele innych. Baza danych zawiera indeks wybranych artykułów historycznych z ponad 1800 czasopism w przeszło 40 językach, wydanych od roku 1955.
Humanities Source - baza zawiera pełne teksty ponad 1400 czasopism, z cytowaniami ponad 3,5 mln artykułów oraz recenzje książek. Zakres bazy obejmuje treści odnoszące się do światowej myśli literackiej, naukowej i twórczej.
PsychARTICLES -  baza zawiera przeszło 153 000 artykułów z ponad 80 czasopism wydawanych przez stowarzyszenie American Psychological Association (APA) i fundację Educational Publishing Foundation (EPF), a także zaprzyjaźnione organizacje, takie jak Canadian Psychology Association oraz Hogrefe Publishing Group.

Dostęp testowy trwał do 5 czerwca 2016 r.


11 czerwca 2016 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyła się Sesja Robocza Forum Uczelni Technicznych zorganizowana przez Parlament Studencki Uniwersytetu Zielonogórskiego.


6 czerwca 2016 r. odbył się w Bibliotece Uniwersyteckiej jeden z etapów gry edukacyjnej o tematyce matematycznej zorganizowany przez Koło Naukowe Kooperacja oraz Studentów II roku Edukacji Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej Uniwersytetu Zielonogórskiego.


19 maja 2016 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyło się szkolenie z obsługi i funkcjonowania bazy EMIS.


23 maja 2016 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyła się akcja profilaktyczna dot. wykrywania raka piersi "Kochasz życie? Badaj piersi!". Akcja została zorganizowana przez studentów III roku Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego w ramach zajęć Projekt Socjalny pod kierunkiem dr Anny Korlak-Łukasiewicz.


17 maja w Galerii Grafiki Biblioteki Sztuki przy ul. Wiśniowej  odbyło się otwarcie wystawy Jarosława Grulkowskiego reprezentującego wrocławskie środowisko artystyczne. Artysta pokaże prace z cyklu „Handmade”. Wystawie będzie towarzyszył wykład. Wystawę można zwiedzać do 30 września 2016. Kurator wystawy dr Janina Wallis.


17 maja 2016 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyło się seminarium "Rewitalizacja miast. Województwo lubuskie" zorganizowane przez Pracownię Sieci Społecznych Uniwersytetu Zielonogórskiego.


Tydzień Bibliotek 8 – 15 maja 2016
Biblioteka inspiruje


12 maja 2016 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyła się prezentacja multiwyszukiwarki Integro firmy Sygnity.


11 maja 2016 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyły się warsztaty dla doktorantów "Cytowania od podstaw. Jak wyszukać cytowania i określić indeks Hirscha w bazach Web of Science, Scopus i Google Scholar". 


Tadeusza Bairda głosy z oddali….
Otwarcie wystawy odbyło się we wtorek – 10 maja 2016 r.w Bibliotece Uniwersyteckiej


7 maja 2016 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyło się III Doktoranckie Seminarium Dydaktyczno-Historyczne zorganizowane przez Zakład Dydaktyki Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Uczestnikami byli dydaktycy historii i historycy z ośrodków akademickich z Krakowa, Torunia, Poznania, Opola, Katowic i Zielonej Góry.


6 maja 2016 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyło się spotkanie władz rektorskich oraz dziekanów Wydziału Artystycznego i Humanistycznego z delegacją Uniwersytetu Kultury z Hanoi.


W Bibliotece Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyło się testowanie bazy Academic Video Online wydawnictwa Alexander Street.
Academic Online Video: Premium
jest największą kolekcją filmów edukacyjnych przeznaczonych dla studentów, wykładowców i pracowników naukowych. Treści zawarte w kolekcjach zostały dobrane przez specjalistów z danych dziedzin tak, aby były dopasowane i wspierały program nauczania  na uczelniach wyższych oraz prowadzone projekty badawcze.
Academic Video Online: Premium
 zawiera filmy z 27 kolekcji tematycznych Alexander Street, między innymi:
60 MINUTES: 1997-2014, American History in Video, Art and Architecture in Video, Asian Film Online Series, Black Studies in Video, Business Education in Video, Classical Music in Video, Counseling and Therapy in Video: Volumes I, II and III, Criminal Justice and Public Safety in Video, Current Affairs in Video
Dance in Video Series, Education in Video: Volumes I and II, Environmental Studies in Video, Ethnographic Video Online: Volumes I, II and III, Fashion Studies Online: The Videofashion Library , Filmakers Library Online: Second Edition, Health and Society in Video, Latin America in Video, LGBT Studies in Video, The March of Time
Meet the Press, Opera in Video
, Theatre in Video Series, The Video Journal of Counseling and Therapy, World History in Video.

Dostęp testowy trwa do 15 maja 2016 r.


28 kwietnia 2016 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej odbył się wykład "Biblioteka dla wszystkich - obsługa osób z niepełnosprawnością". Wykład wygłosiła pani prof. Małgorzata Czerwińska z Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego.


22 kwietnia 2016 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyła się konferencja "Pokonać bariery poprzez wspólne działanie", zorganizowana przez Radę Studentów Niepełnosprawnych oraz Pełnomocnika Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych. Konferencji towarzyszyła wystawa fotografii członków Rady Studentów Niepełnosprawnych.


Więcej artykułów…

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 71, 65-762 Zielona Góra, www.bu.uz.zgora.pl, e-mail: BU@uz.zgora.pl