Uniwersytet Zielonogórski 

Biblioteka Uniwersytecka testowała dostęp do platformy Wiley Spectra Lab. To skuteczne narzędzie do identyfikacji w nowoczesnym laboratorium pomaga w identyfikacji nieznanych związków za pomocą technik: GC-MS, FT-IR, Ramana ATR-IR, UV-Vis i C-NMR, H-NMR, X-NMR. Wiley Spectra Lab znajduje zastosowanie w laboratoriach i centrach naukowo- badawczych specjalizujących się w wielu dziedzinach od medycyny poprzez farmację, chemię, biologię, badania żywności, monitorowanie środowiska, rolnictwo, górnictwo, sądownictwo i kryminologia po toksykologię.

Dostęp testowy trwał do 20.04.2017 r.


W środę, 15 marca 2017 r. w Bibliotece Uniwersytetu Zielonogórskiego odbył się Dzień Fulbrighta - wydarzenie promujące ofertę stypendialną Polsko -  Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, która przyznaje stypendia dla studentów i naukowców na wyjazdy do USA.  Wydarzenie to związane było z tegorocznym otwarciem konkursów do programów stypendialnych. Program Fulbrighta jest jednym z największych programów wymiany naukowej pomiędzy USA a innymi krajami, w tym Polską. W Polsce Program działa od 1959 roku, a liczba polskich absolwentów przekracza 2000 osób.


14 marca 2017 r.  Lubuski Teatr i Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego zorganizowali spotkanie z autorem i reżyserem spektaklu Dżama. Arabska noc - Pawłem Kamzą oraz aktorami Elżbietą Donimirską, Anną Habą i Ernestem Nitą.


W piątek 3 marca 2017 r. na Uniwersytecie Zielonogórskim po raz trzeci był obchodzony Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Przedsięwzięciu patronował: Prorektor ds. Studenckich prof. Wojciech Strzyżewski i Dziekan Wydziału Humanistycznego prof. Sławomir Kufel.


W czwartek 2 marca 2017 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyła się ceremonia wręczenia nagród w drugiej edycji konkursu literackiego "Deutsch mal literarisch".


W poniedziałek 27 lutego 2017 r. w Bibliotece Sztuki UZ odbyła się promocja książki dr hab. Radosława Domke "Pędzące stulecie. Wykłady z historii XX wieku."


Dnia 02 lutego 2017 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyła się konferencja naukowa Koła Medycyny Kosmicznej.


W dniu 27 stycznia 2017 r. odbyło się szkolenie dla pracowników Uczelni, którego tematem była "Ankieta jednostki naukowej w Systemie Informacji o Nauce POL-on i Polskiej Bibliografii Naukowej. Obsługa informatyczna i migracja danych z uwzględnieniem wymogów formalnych w kontekście oceny parametrycznej jednostek naukowych w 2017 r."


28 stycznia 2017 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej odbył się Zjazd sprawozdawczo-wyborczy Forum Uniwersytetów Polskich.


26 stycznia 2017 r. o godz. 11.00 w Galerii Biblioteki Sztuki przy ul. Wiśniowej 10 odbył się wernisaż wystawy AGNIESZKI ŁAKOMEJ „Selfmade City”. Wystawie towarzyszył wykład „Od serigrafii do druku cyfrowego – ruch i przestrzeń w obrazie graficznym”.
Kuratorka wystawy: dr Janina Wallis.
Wystawę można zwiedzać 26.01-10.03.2017.


24 stycznia 2017 odbyły się w Bibliotece Uniwersyteckiej warsztaty Video Flexi Form Day poświęcone najnowszym trendom i rozwiązaniom wykorzystywanym w komunikacji marketingowej. Organizatorem warsztatów był - Polska Press Zielona Góra.


W piątek 20 stycznia 2017 r. o godz. 13.00 w Galerii Biblioteki Uniwersyteckiej przy al. Wojska Polskiego 71 odbył się wernisaż wystawy Bye, bye – Jacek Papla. GRAFIKA, poświęconej dokonaniom tego artysty-pedagoga, od 1997 r. związanego z Wydziałem Artystycznym
i  Instytutem Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Biblioteką Uniwersytecką. Otwarciu wystawy towarzyszył pokaz multimedialny – prawykonanie utworu dr Katarzyny Kwiecień-Długosz.
Wystawę można zwiedzać do 3 marca 2017 r. w godz. 9.00-19.00.


Dnia 20 grudnia 2016 w Regionalnym Ośrodku Informacji Normalizacyjnej i Patentowej odbył się audyt przeprowadzony przez Polski Komitet Normalizacyjny w wyniku którego zostało przyznane Świadectwo Stosowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji SZBI.


13 grudnia 2016 r. o godzinie 10.00 w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyło się spotkanie z Kacprem Trzaską, sekretarzem Zespołu ds. Rozwoju Deskryptorów Biblioteki Narodowej. Tematem spotkania było przekształcanie Języka Haseł Przedmiotowych BN w Deskryptory BN. W spotkaniu wzieli udział bibliotekarze z województwa lubuskiego.


Biblioteka UZ w 2016r. zakupiła nową kolekcję czasopism elektronicznych JSTOR „Arts & Science VII”.
Kolekcja zawiera 258 tytułów czasopism z wielu dyscyplin nauki, m.in. historii, nauk politycznych, socjologii, historii sztuki, filologii. W kolekcji prezentowane są również tytuły poświęcone polityce zdrowotnej, statystyce, matematyce, ekonomii, gospodarce i marketingowi. Wszystkie materiały pochodzą od czołowych wydawców naukowych, takich jak BRILL, Cambridge University Press, Oxford University Press, Sage Publications, Springer, Taylor and Francis i wielu innych.
Więcej o kolekcji i dostępnych czasopismach przeczytać można tu: http://about.jstor.org/content/arts-sciences-vii.
Dostęp do kolekcji na platformie JSTOR: http://www.jstor.org/. Serdecznie zapraszamy!


Pokonać bariery poprzez wspólne działanie
W dniu 6 grudnia 2016 r., odbyły się obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych organizowane na naszej uczelni. Program obchodów


Pracownicy anglistyki Uniwersytetu Zielonogórskiego zorganizowali Międzynarodową Konferencję Naukową  Interdisciplinary views on the English language, literature and culture. Konferencja odbyła się z okazji jubileuszu 10-lecia istnienia filologii angielskiej w dniach 1-2 grudnia 2016 w Bibliotece Uniwersyteckiej. Program konferencji https://sites.google.com/site/kfaconference2016/.


29 listopada 2016 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyło się spotkanie z Tomaszem Kozakiewiczem, producentem filmowym m. in. filmu dokumentalnego "KANTHARI: u źródeł zmian" nagradzanego na festiwalach w Calgary, New Delhi, Belgradzie. Spotkanie odbyło się w ramach projektu "Innowatorzy społeczni a problemy globalne", realizowanego we współpracy z Fundacją Kultury Świata z Warszawy. Projekt skierowany jest do młodzieży i studentów a jego celem jest wykorzystanie medium filmu do szerzenia wiedzy na temat wybranych problemów globalnych występujących zarówno w krajach tzw. Globalnego Południa i Globalnej Północy (w tym Polski).


25 listopada 2016 r. o godz. 11.00 w Galerii Grafiki Biblioteki Sztuki UZ przy ul. Wiśniowej odbyło się spotkanie z prof. Sławomirem Ćwiekiem z Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Artysta zaprezentował prace z cyklu „Czarno na białym”.
Wystawie towarzyszył wykład „Sposoby i metody kształtowania obrazu graficznego – własne doświadczenia warsztatowe i artystyczne”.
Kurator wystawy - dr Janina Wallis. Wystawę można zwiedzać od 25. 11.2016 – 20.01.2017 r.


W dniach 24-25 listopada 2016 roku w Auli Biblioteki odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pn. „Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi. Aspekty społeczne, normatywne, ekonomiczne i organizacyjne” organizowana przez Instytut Politologii UZ.


Po raz piąty Uniwersytet Zielonogórski, Urząd Statystyczny w Zielonej Górze, Polskie Towarzystwo Historyczne – Oddział w Zielonej Górze oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne – Oddział w Zielonej Górze byli organizatorami Zielonogórskich Spotkań z Demografią.
W dniach 22-23 listopada 2016 roku w Auli Biblioteki UZ odbyła się konferencja pn. „Szanse i wyzwania rozwoju regionalnego w kontekście zmian demograficznych Europy”.


18 listopada 2016 r. Bibliotekę Uniwersytetu Zielonogórskiego odwiedził dr Tomasz Makowski - dyrektor Biblioteki Narodowej w Warszawie.
Pan Dyrektor był gościem Zjazdu Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich.


W dniach się 17 i 18 listopada 2016 r. w Bibliotece Uniwersytetu Zielonogórskiego odbył się  zjazd Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich (KDBASP). W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy sześćdziesięciu czterech bibliotek - uniwersyteckich, uczelni technicznych, rolniczych, pedagogicznych, ekonomicznych, medycznych, artystycznych oraz akademii wychowania fizycznego. Zjazd poświęcony był omówieniu ważnych problemów związanych z działalnością bibliotek - zagadnień prawnych, umów licencyjnych,  zakupu licencjonowanych źródeł elektronicznych, dofinansowania działalności upowszechniającej naukę, analizy funkcjonowania bibliotek i wskaźników jakości, współpracy z zespołem Polskiej Bibliografii Naukowej.

Konferencja Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich (KDBASP) powołana została w marcu 1997 roku. Jest organizacją reprezentującą polskie biblioteki akademickie. Jej celem jest wspieranie, rozwijanie, udoskonalanie i promowanie bibliotek szkół wyższych, a w szczególności:
* prezentowanie opinii i stanowisk w sprawach dotyczących bibliotek,
* podejmowanie działań integrujących biblioteki szkół wyższych,
* wspieranie inicjatyw zmierzających do doskonalenia funkcjonowania bibliotek szkół wyższych,
* reprezentowanie interesów pracowników bibliotek szkół wyższych,
* dbałość o społeczny prestiż zawodu bibliotekarza i pracownika informacji naukowej.


Biblioteka Uniwersytecka testowała dostęp do bazy wydawnictwa De Gruyter - Buildings types online.
Baza jest znakomitym narzędziem dla osób zajmujących się projektowaniem architektonicznym. Składa się z ponad 750 studiów przypadków i ponad 100 artykułów na temat konkretnych aspektów projektu budowlanego. Zawiera obecnie ok. 1800 zdjęć i 3500 planów.
Buildings types online oferuje:
• dużą międzynarodową kolekcję współczesnych budynków, mieszkań, biur, muzeów, szkół i innych typów budynków,
• koncentruje się na planach pięter i segmentowych rysunkach w niezrównanej jakości. Znaczna część rysunków oparta jest na rysunkach wektorowych,
• teksty autorstwa wybitnych twórców analizują kontekst typu budynku lub wyjaśniają szczegółowe aspekty planowania i projektowania, takie jak oświetlenie, akustykę, urbanistykę.

Dostęp testowy trwał do 17 listopada 2016 r.


Biblioteka Uniwersytecka testowała bazę MEDLINE Complete. Baza podłączona była do wyszukiwarki EDS na stronie Biblioteki UZ, można z niej było również skorzystać bezpośrednio na platformie EBSCO (zakładka Zasoby elektroniczne).
MEDLINE®Complete to najobszerniejsza dostępna baza pełnotekstowych czasopism medycznych. Zapewnia dostęp do pełnych tekstów ponad 2.500 czasopism indeksowanych w MEDLINE, z czego ponad 1.400 czasopism pełnotekstowych nie jest dostępnych w bazach Academic Search Complete. Wśród nich znajdują się pełne teksty najczęściej wykorzystywanych czasopism indeksowanych w MEDLINE, m.in. 10 czasopism JAMA, American Family Physician, Annals of Internal Medicine, Diabetes, Emerging Infectious Diseases, American Journal of Clinical Pathology, American Journal of Psychotherapy, Genetics, Journal of Clinical Oncology, The American Surgeon, Annals of Family Medicine, The Journal of Nuclear Medicine, Progress in Transplantation i wiele innych bez okresu karencji.
MEDLINE®Complete z archiwami artykułów pełnotekstowych począwszy od 1865 r. jest autorytatywnym narzędziem badawczym w zakresie literatury medycznej i zapewnia dostęp do informacji medycznych z medycyny ogólnej, ochrony zdrowia, farmakologii, neurologii, biologii molekularnej, genetyki, genomiki, histologii, mikrobiologii i wielu innych dziedzin nauk medycznych. Baza indeksuje ponad 5.400 czasopism medycznych i biomedycznych według tezaurusa medycznego MeSH (Medical Subject Headings).

Dodatkowe informacje i pełna lista czasopism zawartych w bazie jest dostępna na stronie: http://www.ebscohost.com/biomedical-libraries/medline-complete
Listę czasopism można pobrać w formacie Excel ze strony
https://www.ebscohost.com/titleLists/ozh-coverage.xls

Dostęp testowy trwał do 31.10.2016r.


W dniu 28.10.2016 r. w Bibliotece Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyło się posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Finansowej KRUP (Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich). KRUP opracowuje i przedstawia opinie i stanowiska w sprawach istotnych dla rozwoju polskiej nauki, szkolnictwa wyższego, kultury i oświaty współpracując z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Uniwersytecka Komisja Finansowa została powołana przez KRUP w 2004 roku.


21 października 2016 r. o godz. 11.00 w Galerii Grafiki Biblioteki Sztuki Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyło się spotkanie z prof. Mariuszem Pałką z Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Artysta zaprezentował prace z cyklu Zmysły. Wystawie towarzyszył wykład pt. „Anatomia receptorów, świat doznań, rozkoszy, cierpienia, życia i śmierci”. Kuratorką wystawy jest dr Janina Wallis.


W dniach 19-20 października 2016 roku w sali konferencyjnej Biblioteki Uniwersyteckiej odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Kryminał. Okna na świat" pod Honorowym Patronatem Prorektora ds. studenckich – prof. dra hab. Wojciecha Strzyżewskiego i Dziekana Wydziału Humanistycznego – dra hab. Sławomira Kufla, prof. UZ. Organizatorami konferencji byli: Zakład Literatury XIX Wieku i Zakład Teorii Literatury i Krytyki Literackiej Instytutu Filologii Polskiej oraz Zakład Literatury i Kultury Krajów Niemieckiego Obszaru Językowego Instytutu Filologii Germańskiej.


18 października 2016 roku o godzinie 16:30 w sali konferencyjnej Biblioteki Uniwersyteckiej odbyło się Forum Organizacji Studenckich.


13 października 2016 roku o godz. 14.00 w auli Biblioteki Uniwersyteckiej UZ odbyło się dziewiąte spotkanie z cyklu „Zielonogórskie Seminaria Literaturoznawcze” zorganizowane przez ZAKŁAD TEORII LITERATURY I KRYTYKI LITERACKIEJ INSTYTUTU FILOLOGII POLSKIEJ UZ.
W programie:
Prof. dr hab. Małgorzata Czermińska (Uniwersytet Gdański), Autobiografia jako przekład, ekfraza, poznanie i terapia, oraz jako spotkanie Dr hab. Anastazja Seul (Uniwersytet Zielonogórski), Biografia według alfabetu. Re-fleksja o „Dwugłosie z życia wziętym" Bożeny Chrząstowskiej i Joanny Ciechanowskiej-Barnuś Mgr Elżbieta Gazdecka (Uniwersytet Zielonogórski), Najdłuższa polska autobiografia. Fenomen twórczości Joanny Chmielewskiej.


11 października 2016 roku o godz. 13.00 w Galerii Biblioteki Uniwersyteckiej przy al. Wojska Polskiego 71 odbył się wernisaż wystawy absolwentów Zakładu Malarstwa Instytutu Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Zielonogórskiego pt.  „MALARSTWO-DYPLOMY 2016”. Jest to już trzecia edycja.
Kuratorem wystawy jest prof. Stanisław R. Kortyka. Wystawa czynna od 15.09 - 11.11.2016.


11 października 2016 roku o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Biblioteki Uniwersyteckiej odbyło się Sympozjum i promocja antologii poetyckiej „Zieleni się drzewo pokoju. Poezja europejska w intencji powszechnej zgody”
z udziałem redaktorów antologii: Aleksandry Sołtysiak i Konrada Sutarskiego oraz prof. dra hab. inż. Andrzeja Pieczyńskiego, Prorektora ds. Rozwoju UZ, prof. dra hab. Jarosława Macały, prof. dr hab. Małgorzaty Mikołajczak, prof. dra hab. Andrzeja Tuchowskiego.
Sympozjum uświetnił koncert pieśni w wykonaniu: Bogumiła Tarasiewicz – mezzosopran, Jakub Kotowski – skrzypce, Bartłomiej Stankowiak – fortepian.
Koncert odbył się w Galerii Sztuki Biblioteki UZ. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa prac studentów malarstwa Instytutu Sztuk Wizualnych Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego „Dyplomy 2016”, kurator prof. Stanisław R. Kortyka.


5 października 2016 roku o godz. 11:00 w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyło się spotkanie promocyjne nowego czasopisma Antea - Studenckie Zeszyty Naukowe i Artystyczne.


26 września 2016 roku gościliśmy w Bibliotece Uniwersyteckiej przedstawicieli szkół wyższych z Bośni i Hercegowiny oraz Wietnamu.


22 i 23 września 2016 roku odbyło się w Bibliotece Uniwersyteckiej spotkanie krajowego Zespołu ds. Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej.
Zespół ds. Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej powstał w 2009 roku z inicjatywy Biblioteki Narodowej. Jego zadaniem jest koordynacja prac nad stosowaniem UKD (analiza bieżących problemów związanych z tworzeniem charakterystyk treściowych zgodnych z UKD), współpraca z Konsorcjum UKD w Hadze, prace nad formatem i kartoteką wzorcową UKD w Bibliotece Narodowej. Zespół skupia kilkunastu specjalistów i praktyków z bibliotek akademickich, publicznych i pedagogicznych oraz pracowników BN.


21 września 2016 roku w auli Biblioteki odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością oraz z „układu ryzyka” w polskiej i międzynarodowej perspektywie.
Konferencję zorganizowała Katedra Pedagogiki Specjalnej i Profilaktyki Społecznej Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii. Patronat nad konferencją objęli JM Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński oraz Zastępca Prezydenta Miasta Zielona Góra mgr Wioleta Haręźlak.


Miło nam poinformować, że nasza Koleżanka doktor Janina Wallis, kustosz dyplomowany z Biblioteki Sztuki Uniwersytetu Zielonogórskiego została finalistką Ogólnopolskiego konkursu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich „Bibliotekarz Roku 2015”. Uroczystość odbyła się 15 września 2016 r. w Sali Widowiskowej Studenckiego Centrum Kultury Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Katowickiej 95 w Opolu, podczas inauguracji 11. Forum Młodych Bibliotekarzy. Serdecznie gratulujemy wyróżnienia.


15 września 2016 r. o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej biblioteki odbyła się konferencja dotycząca konsultacji społecznych projektu Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. W konferencji wzięli udział Władysław Dajczak, Wojewoda Lubuski oraz Adam Hamryszczak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju.


Biblioteka Uniwersytecka testowała dostęp do baz Political Science Complete, International Security& Counter Terrorism Reference Center i Legal Source, które zawierają informacje z zakresu polityki, prawa oraz zagrożeń o charakterze terrorystycznym.
Baza Political Science Complete stanowi obszerne źródło informacji na temat światowej polityki i globalizacji. Zawiera pełny tekst około 660 czasopism oraz indeksy i abstrakty ponad 2.900 tytułów, w tym wysoko notowane czasopisma naukowe, z których wiele jest dostępne tylko w tej bazie. Baza zapewnia dostęp do pełnych tekstów materiałów konferencyjnych wydanych m.in. przez: Political Science Association, International Studies Association, Institute for European Studies. Baza zawiera specjalistyczny tezaurus obejmujący ponad 24.000 haseł ułatwiających wyszukiwanie informacji. Tematyka bazy obejmuje prawo i ustawodawstwo, politykę porównawczą, teorie polityczne, stosunki międzynarodowe, pomoc humanitarną oraz organizacje pozarządowe.
Baza International Security& Counter Terrorism Reference Center zawiera informacje na temat wszelkich aspektów bezpieczeństwa i antyterroryzmu. Została opracowana dla celów analizy i lepszego zrozumienia problematyki bezpieczeństwa i terroryzmu. Obejmuje obszerne źródła publicznie dostępnej informacji dla celów wywiadu i jest przeznaczona dla analityków, specjalistów zajmujących się zarządzaniem ryzykiem oraz studentów.
Baza Legal Source zawiera pełny tekst najbardziej znanych czasopism naukowych z zakresu prawa i jest autorytatywnym źródłem informacji odnośnie bieżących studiów, myśli i kierunków w dziedzinie prawodawstwa. Baza zawiera ponad 1.100 czasopism pełnotekstowych, opracowane przez specjalistów szczegółowe dane bibliograficzne artykułów z tysięcy innych czasopism prawniczych, roczników, statutów, publikacji uniwersyteckich i dokumentów rządowych i ponad 300 przeglądów prawnych. Użytkownicy docenią różnorodność i międzynarodowy zasięg publikacji zawartych w bazie: artykułów naukowych, materiałów z konferencji i sympozjów, dokumentów jurysdykcyjnych, decyzji sądowych, aktów prawnych, książek, recenzji książek i wiele innych).

Dostęp testowy trwał do 20 lipca 2016 r.


Biblioteka Uniwersytecka testowała dostęp do bazy Global Patents.
Baza zawiera ponad 77 milionów rekordów i pełnych tekstów, przeszło 29 miliona opisów patentowych. Baza jest aktualizowana co miesiąc zapewniając dostęp do najaktualniejszych informacji odnośnie nowych badań, technologii, wynalazków. Tematyka bazy obejmuje biotechnologię, lotnictwo, informatykę, elektronikę, energię, inżynierię, produkcję żywności, farmaceutykę, technologię i wiele innych dziedzin. Opisy patentowe są źródłem najnowszej informacji o rozwiązaniach technicznych i stanie techniki. Stanowią najwcześniejszą publikację danego rozwiązania oraz możliwości przemysłowego zastosowania Global Patnets jest nieocenionym źródłem dla studentów, naukowców, badaczy i przedsiębiorców zainteresowanych dostępem do wiedzy o najnowszych patentach pojawiających się na całym świecie.

Dostęp testowy trwał do 05 lipca 2016 r.


Biblioteka Uniwersytecka testowała platformę książek elektronicznych ProQuest Ebook Central.
Platforma oferuje dostęp do ok. 800 000 tytułów książek z zakresu nauk społecznych, literatury i językoznawstwa, nauk ścisłych, medycyny i technologii.

Wejście do bazy wymaga logowania na stronie startowej bazy. Aby skorzystać z książek pełnotekstowych na platformie ProQuest Ebook Central należy stworzyć własne konto z loginem i hasłem, korzystając z przycisku Join Ebook Central.

Dostęp testowy trwał do 30 czerwca 2016 r.


Andrzej Bednarczyk zaprasza do obejrzenia dokumentacji fotograficznej swojej wystawy BIBLIOTEKA NARCYZÓW, która miała miejsce w bibliotece od stycznia do kwietnia 2016 roku. Autorami panoram sferycznych są Mirosław Sikorski i Marcin Czaja.
Narcissis of deuteronomy, Narcissis 5, Narcissis of thorns, Narcissis of many words, Narcissis 1, Flightless narcissis 1, Narcissis 2, Narcissis 4, Narcissis 3, Flightless narcissis
Library of Narcissis


Z okazji jubileuszu 10-lecia Lubuskiego Stowarzyszenia Osób z Chorobą Parkinsona i ich Rodzin 23 czerwca 2016 r. odbyła się w bibliotece konferencja "Wsparcie osób z chorobą Parkinsona" zorganizowana przez zarząd stowarzyszenia oraz Zakład Metodologii Badań Społecznych Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii UZ.


Biblioteka Uniwersytecka testowała dostęp do bazy ProQuest Central. Baza Proquest Central to wartościowe źródło informacji, które obejmuje bazy danych z dziedzin takich jak biznes, zdrowie i medycyna, nauki społeczne, edukacja, nauki ścisłe i techniczne, a także zawiera najważniejsze tytuły w obszarze sztuk widowiskowych i wizualnych, historii, religioznawstwa, filozofii, językoznawstwa i literatury.

Dostęp testowy trwał do 23 czerwca 2016 r.


W dniu 20 czerwca2016 r. odbył się finał Lubuskiego Konkursu Literackiego.


W dniu 18.06.2016r. w Bibliotece UZ odbyła się Konferencja pt. "Rola Lekarza Rodzinnego w Opiece Koordynowanej".


DYPLOM JUBILEUSZU 50-LECIA
Międzynarodowe Biennale Triennale Grafiki w Krakowie 1966-2016. Dla Biblioteki Sztuki Uniwersytetu Zielonogórskiego za wieloletnie wsparcie i życzliwą współpracę. Kraków 13.06.2016 r.


Biblioteka Uniwersytecka testowała pełnotekstową bazę EMIS University (Emerging Markets Information Service).
Serwis EMIS zapewnia głębokie i wyczerpujące informacje z ok. 10 000 publikacji dotyczących rynków rozwijających się i obejmuje swoi zasięgiem ponad 120 rynków w tym Turcję, Ukrainę oraz Polskę. Baza segreguje wiadomości według typów: ekonomicznych, finansowych, politycznych, makroekonomicznych, prawnych, sprawozdań finansowych spółek publicznych i niepublicznych, raportów branżowych, statystyk branżowych, danych i analiz makroekonomicznych uzyskiwanych bezpośrednio z wiodących źródeł informacji krajowych i międzynarodowych. Oferowany dostęp do informacji dotyczy zarówno informacji aktualnych, ale także archiwalnych z ostatnich 10 lat (dla Polski od 1996 roku).
Oferowaliśmy również testowy dostęp online (wraz z archiwami) do następujących tytułów gazet i czasopism:
  - Newsweek
  - Gazeta Wyborcza / Wyborcza.pl / Wyborcza biz
  - Rzeczpospolita
  - Puls Biznesu
  - Dziennik Gazeta Prawna
  - Dziennik Zachodni
  - Computerworld
  - Rzeczpospolita rankingi


Dostęp testowy trwał do 15 czerwca 2016 r.


FESTIWAL NAUKI  - 15 kwadransów z nauką (12-13 czerwca 2016)
Program na niedzielę 12 czerwca (stadion przy ul. Wyspiańskiego):
Sztuka oprawy książki: historie, style, anegdoty. Opowieści połączone z prezentacją historycznych i współczesnych zbiorów bibliotecznych.
Skarby Biblioteki Uniwersyteckiej i ich tajemnice - prezentacja cennych zbiorów specjalnych oraz związane z nimi anegdoty i historie.
Program na poniedziałek 13 czerwca:
Jak rodziła się literatura lubuska – wykład i spotkanie z Januszem Koniuszem, Biblioteka Uniwersytecka, sala konferencyjna, godz. 13:00
Zmierz się z samym sobą w zawodach o tytuł championa biblioteki – wyszukaj, wypożycz, przeczytaj, Biblioteka Uniwersytecka
Europejskie dziedzictwo i zasoby cyfrowe. Prezentacja cymeliów bibliotecznych w wersji oryginalnej i cyfrowej, Biblioteka Uniwersytecka, sala 2.12, godz. 10:30
Wystawy:
Uniwersytet Zielonogórski 2001-2016 -  wystawa z okazji 15-lecia uczelni - Rektorat UZ, ul. Licealna 9, parter
Międzynarodowy Rok Mapy 2015-2016 - wystawa map ze zbiorów specjalnych BU, Biblioteka Uniwersytecka, parter
Mieszko I i jego czasy. 1050 rocznica chrztu Polski w dawnej i współczesnej historiografii - Biblioteka Uniwersytecka, IV piętro, Czytelnia Zbiorów Specjalnych
Jarosław Grulkowski. Handmade - wystawa i wykład, Biblioteka Sztuki, ul. Wiśniowa 10, godz. 12:30 


W dniu 10 czerwca 2016 r. gościliśmy w Bibliotece UZ Prezydenta Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą - prof. dra Alexandra Wölla.


W dniu 06.06.2016 r. odbyła się w Bibliotece UZ gra edukacyjna pt. "Matematyczna Burza Mózgów" dla klas III Szkoły Podstawowej, organizowana przez Koło Naukowe Kooperacja oraz studentki II roku Edukacji Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej Uniwerystetu Zielonogórskiego.


W Bibliotece UZ odbyło się szkolenie studentów i pracowników z zakresu efektywnego wykorzystania multiwyszukiwarki EDS oraz narzędzia Full Text Finder. Szkolenie przeprowadziła pani Urszula Nowicka, przedstawicielka firmy EBSCO, we wtorek 7 czerwca o godzinie 11:00 w sali konferencyjnej na parterze biblioteki.


Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego testowała dostęp do baz Applieed Science & Technology Source, CINAHL Complete, Historical Abstracts with Full Text, Humanities Source i PsychARTICLES na platformie EBSCOhost.
Applieed Science & Technology Source - główne źródło dostępu do pełnotekstowych wersji niemal 1200 czasopism i cytowań milionów artykułów. Zakres bazy obejmuje dziedziny nauk stosowanych, akustykę, aeronautykę, robotykę, inżynierię biomedyczną, sieci neuronowe, inżynierię nuklearną i wiele innych.
CINAHL Complete - zakres bazy obejmuje dziedziny nauk o zdrowiu, pielęgniarstwa, medycyny alternatywnej, biomedycyny. Baza pełnotekstowa oferuje dostęp do czasopism, książek, rozdziałów z książek, dysertacji, wybranych materiałów konferencyjnych i programów do celów edukacyjnych.
Historical Abstracts with Full Text - zakres tematyczny bazy obejmuje historię świata (bez USA i Kanady) od roku 1450, w tym takie dziedziny jak historia świata, historia wojskowości, historia kobiet, historia edukacji i wiele innych. Baza danych zawiera indeks wybranych artykułów historycznych z ponad 1800 czasopism w przeszło 40 językach, wydanych od roku 1955.
Humanities Source - baza zawiera pełne teksty ponad 1400 czasopism, z cytowaniami ponad 3,5 mln artykułów oraz recenzje książek. Zakres bazy obejmuje treści odnoszące się do światowej myśli literackiej, naukowej i twórczej.
PsychARTICLES -  baza zawiera przeszło 153 000 artykułów z ponad 80 czasopism wydawanych przez stowarzyszenie American Psychological Association (APA) i fundację Educational Publishing Foundation (EPF), a także zaprzyjaźnione organizacje, takie jak Canadian Psychology Association oraz Hogrefe Publishing Group.

Dostęp testowy trwał do 5 czerwca 2016 r.


11 czerwca 2016 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyła się Sesja Robocza Forum Uczelni Technicznych zorganizowana przez Parlament Studencki Uniwersytetu Zielonogórskiego.


6 czerwca 2016 r. odbył się w Bibliotece Uniwersyteckiej jeden z etapów gry edukacyjnej o tematyce matematycznej zorganizowany przez Koło Naukowe Kooperacja oraz Studentów II roku Edukacji Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej Uniwersytetu Zielonogórskiego.


19 maja 2016 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyło się szkolenie z obsługi i funkcjonowania bazy EMIS.


23 maja 2016 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyła się akcja profilaktyczna dot. wykrywania raka piersi "Kochasz życie? Badaj piersi!". Akcja została zorganizowana przez studentów III roku Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego w ramach zajęć Projekt Socjalny pod kierunkiem dr Anny Korlak-Łukasiewicz.


17 maja w Galerii Grafiki Biblioteki Sztuki przy ul. Wiśniowej  odbyło się otwarcie wystawy Jarosława Grulkowskiego reprezentującego wrocławskie środowisko artystyczne. Artysta pokaże prace z cyklu „Handmade”. Wystawie będzie towarzyszył wykład. Wystawę można zwiedzać do 30 września 2016. Kurator wystawy dr Janina Wallis.


17 maja 2016 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyło się seminarium "Rewitalizacja miast. Województwo lubuskie" zorganizowane przez Pracownię Sieci Społecznych Uniwersytetu Zielonogórskiego.


Tydzień Bibliotek 8 – 15 maja 2016
Biblioteka inspiruje


12 maja 2016 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyła się prezentacja multiwyszukiwarki Integro firmy Sygnity.


11 maja 2016 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyły się warsztaty dla doktorantów "Cytowania od podstaw. Jak wyszukać cytowania i określić indeks Hirscha w bazach Web of Science, Scopus i Google Scholar". 


Tadeusza Bairda głosy z oddali….
Otwarcie wystawy odbyło się we wtorek – 10 maja 2016 r.w Bibliotece Uniwersyteckiej


7 maja 2016 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyło się III Doktoranckie Seminarium Dydaktyczno-Historyczne zorganizowane przez Zakład Dydaktyki Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Uczestnikami byli dydaktycy historii i historycy z ośrodków akademickich z Krakowa, Torunia, Poznania, Opola, Katowic i Zielonej Góry.


6 maja 2016 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyło się spotkanie władz rektorskich oraz dziekanów Wydziału Artystycznego i Humanistycznego z delegacją Uniwersytetu Kultury z Hanoi.


W Bibliotece Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyło się testowanie bazy Academic Video Online wydawnictwa Alexander Street.
Academic Online Video: Premium
jest największą kolekcją filmów edukacyjnych przeznaczonych dla studentów, wykładowców i pracowników naukowych. Treści zawarte w kolekcjach zostały dobrane przez specjalistów z danych dziedzin tak, aby były dopasowane i wspierały program nauczania  na uczelniach wyższych oraz prowadzone projekty badawcze.
Academic Video Online: Premium
 zawiera filmy z 27 kolekcji tematycznych Alexander Street, między innymi:
60 MINUTES: 1997-2014, American History in Video, Art and Architecture in Video, Asian Film Online Series, Black Studies in Video, Business Education in Video, Classical Music in Video, Counseling and Therapy in Video: Volumes I, II and III, Criminal Justice and Public Safety in Video, Current Affairs in Video
Dance in Video Series, Education in Video: Volumes I and II, Environmental Studies in Video, Ethnographic Video Online: Volumes I, II and III, Fashion Studies Online: The Videofashion Library , Filmakers Library Online: Second Edition, Health and Society in Video, Latin America in Video, LGBT Studies in Video, The March of Time
Meet the Press, Opera in Video
, Theatre in Video Series, The Video Journal of Counseling and Therapy, World History in Video.

Dostęp testowy trwa do 15 maja 2016 r.


28 kwietnia 2016 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej odbył się wykład "Biblioteka dla wszystkich - obsługa osób z niepełnosprawnością". Wykład wygłosiła pani prof. Małgorzata Czerwińska z Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego.


22 kwietnia 2016 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyła się konferencja "Pokonać bariery poprzez wspólne działanie", zorganizowana przez Radę Studentów Niepełnosprawnych oraz Pełnomocnika Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych. Konferencji towarzyszyła wystawa fotografii członków Rady Studentów Niepełnosprawnych.


21 kwietnia 2016 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu "Lubuska Akademia Debat Szkolnych". Organizatorami konferencji była Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze, Instytut Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Koło Naukowe Unia Debat Oksfordzkich. 


20 kwietnia 2016 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyły się wykłady z cyklu "Deutsch na lUZie", zorganizowane przez Instytut Filologii Germańskiej UZ.


19 kwietnia 2016 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyło się szkolenie z obsługi i funkcjonowania baz oraz narzędzi Web of Science.
Web of Science (WoS) to pakiet baz abstraktowo-bibliometrycznych (tzw. indeksów cytowań), wydawanych przez firmę Thomson Reuters (poprzednio: Filadelfijski Instytut Informacji Naukowej). Baza została udostępniona wszystkim szkołom wyższym i instytucjom naukowym w Polsce przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie decyzji o sfinansowaniu krajowej licencji akademickiej. Zawiera ocenę bibliometryczną cytowań czasopism naukowych. Szkolenie poprowadził Pan Marcin Kapczyński, przedstawiciel firmy Thomson Reuters w Polsce.
W programie szkolenia:
Część I (60 min.)
Baza Web of Science - zakres i wykorzystanie, metody budowania kwerend i sposoby wyszukiwań; zarządzanie rezultatami wyszukiwań; tworzenie raportów cytowań; indeks Hirscha - zastosowanie oraz metody wyliczania; wyszukiwanie publikacji cytowanych – Cited Reference Search; „Lista filadelfijska” a ministerialny wykaz czasopism punktowanych; przeglądanie i ocena czasopism Impact Factorowych w bazie Journal Citation Reports; inne zmienne stosowane w ocenie czasopism;
Cześć II (60 min.)
Tworzenie zbiorów piśmiennictwa załącznikowego przy wykorzystaniu biblioteki EndNote Web; wybór stylu bibliograficznego; tworzenie i formatowanie przypisów w tekście pracy przy użyciu funkcji Cite While You Write; portal Researcher ID – tworzenie własnych profili, wyszukiwanie informacji o innych autorach i badaczach.


Baletnica w mieście...  i w bibliotece


W Bibliotece Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyło się testowanie kolekcji Cambridge Companions Online zawierającej ponad 500 przewodników po literaturze, kulturze antycznej, filozofii, religii, kulturze współczesnej oraz muzyce.
 
Dostęp testowy trwa do 10 maja 2016 r.


W dniach 14-15.04.2016 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyła się konferencja naukowa "Miasto na prawach powiatu. Struktury, aktorzy, działanie", organizowana przez Instytut Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego.


W Bibliotece Uniwersyteckiej odbyło się testowanie bazy NANO Online Wydawnictwa De Gruyter.
Baza jest miejscem kompleksowego dostępu do wyników badań i zastosowań nanonauki i technologii.
Baza Nano Online:
- pozwala na łatwy dostęp do wyników badań naukowych ze wszystkich dziedzin aktywnych w tym zakresie – włączając w to fizykę, chemię i inżynierię materiałową, a także inżynierię i medycynę;
- zawiera ponad 1,000 rekordów (ekwiwalent ponad 15,000 stron drukowanych);
- będzie aktualizowana co roku o 250 rekordów (około 5,000 stron drukowanych), dostarczając najnowsze wyniki badań;
- ze względu na starannie wybraną mapę tematyczną i dużą liczbę powiązań między wpisami, użytkownik może szybko znaleźć istotne i powiązane informacje w następujących kategoriach:
- Materiały
- Technologie
- Właściwości
- Struktura
- Zastosowanie
- Wpływ na społeczeństwo

Dostęp testowy trwa do 04 maja 2016 r.


W Bibliotece Uniwersyteckiej odbyło się testowanie bazy IUPAC Standards Online.
Baza składa się ze standardów i rekomendacji IUPAC, opracowanych na podstawie czasopisma Pure and Applied Chemistry The Scientific Journal of IUPAC.
The International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) jest organizacją odpowiedzialną za wyznaczanie standardów w dziedzinie chemii, które są międzynarodowo wiążące dla naukowców w przemyśle, środowisk akademickich, prawników patentowych, toksykologów, naukowców środowiska, prawa, itp.
"Standardy" są definicjami pojęć, wartościami standardowymi, procedurami, zasadami nazewnictwa związków i materiałów, nazwami i właściwościami pierwiastków w układzie okresowym oraz wiele innych.
Baza danych jest jedynym dostępnym na rynku produktem, który umożliwia szybkie i łatwe wyszukiwanie oraz pobieranie standardów IUPAC.
Tematyka bazy: chemia analityczna, biochemia, bezpieczeństwo chemiczne, zarządzanie danymi, edukacja, chemia środowiska, chemia nieorganiczna, chemia, materiałoznawstwo, chemia medyczna, chemia jądrowa, chemia organiczna, chemia fizyczna, toksykologia

Dostęp testowy trwa do 04 maja 2016 r.


W ramach Zielonogórskich Spotkań Rozwojowych organizowanych przez Instytut Filozofii UZ, 13 kwietnia 2016 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyły się warsztaty dla studentów Coachingu i doradztwa filozoficznego. Jest to nowa inicjatywa, której celem jest stworzenie przestrzeni umożliwiającej wszystkim zainteresowanym zdobywanie wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu najnowszych metod pracy w obszarze coachingu i doradztwa filozoficznego, w połączeniu z propagowaniem wysokich standardów etycznych tej pracy.


Koło Naukowe Miłośników Literatury Anglojęzycznej zaprosiło wszystkich zainteresowanych na wykład "Katherine Mansfield and Stanisław Wyspiański - an unlikely connection", który odbył się 12 kwietnia 2016 r. o godz. 16:00 w Bibliotece Uniwersyteckiej. Wykład wygłosiła dr Mirosława Kubasiewicz.


W Bibliotece Uniwersyteckiej odbyło się testowanie kolekcji ebooków wydawnictwa CABI.
Wydawnictwo oferuje ponad 600 książek elektronicznych zebranych w 19 kolekcjach tematycznych.

Dostęp testowy trwa do 04 maja 2016 r.


W Bibliotece Uniwersyteckiej odbyło się testowanie bazy Global Health wydawnictwa CABI.Global Health jest specjalistyczną, bibliograficzną bazą danych dedykowaną zdrowiu publicznemu. Prezentuje stan badań medycznych i zdrowotnych opracowany na podstawie kluczowej literatury pochodzącej z ponad 7000 czasopism, raportów, książek i dokumentów pokonferencyjnych.

Dostęp testowy trwa do 04 maja 2016 r.


8 kwietnia 2016 r. o godz. 11.00 w Galerii Grafiki Biblioteki Sztuki odbył się wernisaż wystawy Oskara Gorzkiewicza z Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Artysta zaprezentował grafiki wykonane w technikach metalowych z cyklu „Widoki Miast”. Wystawie towarzyszył wykład odautorski. Wystawę będzie można zwiedzać do 15 maja 2016. Kurator wystawy dr Janina Wallis.


7 kwietna o godz. 12.00 w Galerii Biblioteki odbyło się otwarcie wystawy pt. „Maja Wolna – plakaty”.
Wystawie towarzyszył wykład „Moc przekazu. Kilka słów o procesie tworzenia”.Wystawa czynna do końca kwietnia 2016. Kurator wystawy dr Janina Wallis.


W ramach Międzynarodowych Dni Frankofonii organizowanych przez Zakład Filologii Romańskiej, w czwartek 7 kwietnia 2016 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej odbył się pokaz filmów francuskich.


W Bibliotece Uniwersyteckiej odbyło się testowanie kompendiów wydawnictwa CABI:

- Animal Health and Production Compendium - encyklopedyczna, wielofunkcyjna baza multimedialna, zawierająca informacje o hodowli, genetyce i żywieniu zwierząt, jak również o chorobach i ich patogenach.
- Aquaculture Compendium - baza encyklopedyczna dotycząca akwakultury, w szczególności kwestii związanych z produkcją zwierząt i roślin w środowisku wodnym, pozyskiwaniem zasobów naturalnych, różnorodnością biologiczną, handlem oraz bezpieczeństwem żywnościowym.
- Crop Protection Compendium - narzędzie encyklopedyczne zawierające informacje naukowe na temat wszystkich aspektów ochrony upraw, w szczególności chorób roślin, zasięgu szkodników i występowania chwastów.
- Forestry Compendium - Kompendium o leśnictwie jest bazą wiedzy o leśnictwie i idealną pomocą do praktycznego podejmowania decyzji.

Dostęp testowy trwa do 04 maja 2016 r.


6 kwietnia 2016 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyła się konferencja na temat "Kondycji zdrowotnej mężczyzn w województwie lubuskim" zorganizowana przez Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ oraz Stowarzyszenie Dziennikarzy RP Oddział w Zielonej Górze.


Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet "BABA", Katedra Pedagogiki Specjalnej i Profilaktyki, Koło Naukowe Studentów Psychologii UZ "Przeciw Przemocy" zorganizowali seminarium "Lokalnie przeciw przemocy wobec kobiet", które odbyło się 22 marca 2016 w Bibliotece Uniwersyteckiej. W miesiącach lipiec-październik 2015 roku w ramach projektu "Antyprzemocowa Sieć Kobiet" przeprowadzono badanie porównawcze lokalnych programów przeciwprzemocowych: 16 wojewódzkich, 81 powiatowych i 221 gminnych (łącznie 318 programów). Podczas seminarium zostaną: zaprezentowane wyniki badań lokalnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie z całej Polski oraz wypracowane rekomendacje do wzorcowego programu antyprzemocowego na szczeblu lokalnym.


16 marca 2016 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyła się konferencja naukowa "Interdyscyplinarne badania w działaniu" zorganizowana przez Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii.


10 marca 2016 r. gościem Biblioteki Uniwersyteckiej była dr Brigide Klosterberg z Franckesche Stiftungen zu Halle, uczestniczka projektu „Halle i Sulechów jako ośrodki pietyzmu i edukacji. Przepływ myśli pedagogicznej i wydawniczej. Rodowody społeczne wychowanków i kadry pedagogicznej oraz ich kariery zawodowe”.


9 marca 2016 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyło się spotkanie z prof. Martą Ruszczyńską w ramach promocji książki "Pogranicze. Studia i szkice literackie". Promocja książki została zorganizowana przez Pracownię Badań nad Literaturą Regionalną (Instytut Filologii Polskiej UZ) oraz Koło Naukowe Doktorantów Literaturoznawców UZ.


4 marca 2016 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej odbył się Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Uroczystości były dla organizatorów okazją, by upowszechniać przekonanie, że język rodzimy jest ważny, a o polszczyznę warto dbać. Obchody zorganizowali pracownicy UZ – członkowie zielonogórskiego oddziału Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego. W tegoroczne przygotowania zaangażowali się także studenci  Wydziału Humanistycznego oraz Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii.


25 lutego 2016 w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyła się ceremonia wręczenia nagród w pierwszej edycji konkursu literackiego "Grüne Berge - Grüne Worte" dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych zorganizowana przez Instytut Filologii Germańskiej oraz Koło Naukowe "Germanica".


W lutym 2016 r. Biblioteka Uniwersytecka zorganizowała walentynkowy bookcrossing. Akcja wymiany książki o tematyce romantycznej trwała od 12 lutego do 20 lutego 2016 roku.


Dnia 12 lutego 2016 roku w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyło się zebranie ogólne Stowarzyszenia Archiwistów Polskich (Oddział w Zielonej Górze), dotyczące m. in. sprawozdania z działalności za rok 2015 oraz uzgodnienia planów działalności na lata 2016 - 2017.


29 stycznia 2016 r. w Galerii Biblioteki Uniwersyteckiej al. Wojska Polskiego 71, odbyło się otwarcie wystawy Andrzeja Bednarczyka „BIBLIOTEKA NARCYZÓW”. Wystawa czynna do końca marca 2016 r. w godzinach 9.00 – 19.00.


28 stycznia 2016 r. w Bibliotece UZ odbył sie koncert oraz prelekcja w 25 rocznicę śmierci STANISŁAWA HAJZERA


27 stycznia 2016 roku w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyło się Forum Organizacji Studenckich - cykliczne spotkanie członków organizacji studenckich i kół naukowych podczas którego tłumaczone są m.in. zasady podziału środków na działalność studencką.


22 stycznia 2016 r. w Galerii Grafiki Biblioteki Sztuki przy ul. Wiśniowej 10 odbyło się otwarcie wystawy Dominika Włodarka pt. „ODBICIA /REFLECTIONS”. Artysta zaprezentował grafiki wykonane w technikach metalowych. Wystawie towarzyszył wykład „Technika graficzna karborundu”.


14 stycznia 2015 roku w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyła się prezentacja bazy Inpro Badania - narzędzia wspomagające proces przeprowadzania badań w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych oraz znaków towarowych. Automatyczne monitorowanie nowych zgłoszeń oraz udzielanych praw zapewniające stałą kontrolę rynku oraz konkurencji.


Dnia 18 grudnia 2015 roku w Bibliotece Uniwersyteckiej przeprowadzony został etap okręgowy Olimpiady Wiedzy o Mediach – wspólnej inicjatywy kilkunastu ośrodków uniwersyteckich kształcących w zakresie dziennikarstwa. Organizatorzy, w tym Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego, nagradzają młodych pasjonatów dziennikarstwa indeksami na studia. Udział w konkursie wzięli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.


14 i 15 grudnia 2015 roku w Bibliotece Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyło się szkolenie dla pracowników uczelni z zakresu prawa autorskiego. Dr Marek Bukowski z kancelarii Bukowski & Wspólnicy omówił najważniejsze aspekty prawa autorskiego w działalności uczelni oraz bibliotek ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich zmian regulacji prawnych.


10 grudnia 2015 roku w Regionalnym Ośrodku Informacji Normalizacyjnej i Patentowej odbył się Audyt Polskiego Komitetu Normalizacyjnego mający na celu weryfikację zgodności procedur Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg PN-ISO/IEC 27001 w obszarze poprawności dokumentacji oraz informatycznego zabezpieczenia zbiorów. Audyt potwierdził realizację wszystkich procesów w warunkach wysokiego poziomu bezpieczeństwa informacji i przedłużył aktualność Świadectwa Stosowania SZBI na kolejny rok.


Dnia 04 grudnia 2015 roku w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyła się trzecia edycja Zielonogórskiego Dyktanda z Języka Niemieckiego, zorganizowana przez Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego wspólnie z Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Mniejszości Niemieckiej w Zielonej Górze


Dnia 1 i 2 grudnia 2015 roku  w Collegium Neophilologicum i w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyła się II edycja Dni Języków Obcych zorganizowana przez Instytut Neofilologii i Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego. W ramach imprezy odbyła się konferencja naukowa "Język jest sztuką zaangażowaną społecznie", konkurs dla szkół, seminarium dla nauczycieli, a także pokaz filmów obcojęzycznych.
Wystawa plakatów ze zbiorów Biblioteki UZ pt. "In arte honestas" towarzyszyła II edycji Dni Języków Obcych na naszej uczelni (1-2 grudnia 2015). Zaprezentowano 18 plakatów autorstwa polskich artystów grafików, które dotyczyły adaptacji filmowych i teatralnych wybitnych dzieł literatury światowej. Na wystawie znalazły się plakaty do dzieł Wiliama Szekspira, Fiodora Dostojewskiego, Johanna Wolfganga Goethego i innych wybitnych pisarzy.


Dnia 30 listopada 2015 roku w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyło się spotkanie inauguracyjne Projektu Demostenes - Forum Wystąpień Publicznych. Spotkanie zorganizowane zostało przez Koło Naukowe Kulturoznawstwa "Kulturalna Małpa".  


Więcej artykułów…

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 71, 65-762 Zielona Góra, www.bu.uz.zgora.pl, e-mail: BU@uz.zgora.pl