Uniwersytet Zielonogórski 

 

 

Piętro 1

 

Filozofia. Logika. Etyka, moralność, filozofia praktyczna

książki

1(03) Encyklopedie i leksykony filozofii
1(03)/1 Encyklopedie i leksykony biograficzne filozofów, etyków. Biografie zbiorowe i indywidualne filozofów, etyków - encyklopedie i leksykony. Filozofowie, etycy - encyklopedie i leksykony
1/1 Filozofia
1/2 Historia filozofii. Filozofia historii filozofii. Teoria filozofii
1/2.1 Historia filozofii starożytnej
1/2.2 Historia filozofii średniowiecznej
1/2.3 Historia filozofii nowożytnej
1/2.4 Historia filozofii współczesnej. Wiek XX-XXI
1/3.1 Biografie zbiorowe, poglądy filozofów, etyków. Filozofowie, etycy
1/3.2 Biografie indywidualne, poglądy filozofów, etyków. Filozofowie, etycy
1/3.3 Filozofia. Teksty poszczególnych filozofów. Dzieła wszystkie, dzieła wybrane
1/4 Zadania, zakres metody i istota filozofii
11/12/1 Metafizyka ogólna. Ontologia.. Transcendentalne właściwości bytu. Metafizyka szczegółowa
11/12/3 Prawda. Fałsz
11/12/4 Dobro. Zło
11/12/6 Estetyka (obiektywna i subiektywna)
11/12/7 Kosmologia. Filozofia przyrody
11/12/8 Filozofia ekologiczna
13/1 Filozofia umysłu. Kognitywistyka. Natura ducha. Metafizyka życia duchowego.
13/2 Filozofia kultury. Systemy kultury. Filozofia międzykulturowa. Pluralizm społeczny – filozofia
13/3 Okultyzm. Magia. Czary. Spirytyzm
13/4 Alchemia
13/5 Astrologia. Horoskopy
140/1 Światopogląd
141/2. Monizm
141/4 Materializm ontologiczny
141/5 Idealizm metafizyczny, obiektywny
141/6 Platonizm. Neoplatonizm
141/11 Mechanicyzm
141/13 Tomizm
141/14 Scholastycyzm
141/15 Neoscholastycyzm
141/16 Antropologia filozoficzna
141/17 Egzystencjalizm
141/18 Mistycyzm filozoficzny. Szkoły ezoteryczne
141/19 Systemy odnoszące się do problemu istnienia Boga. Teizm. Politeizm. Monoteizm. Deizm. Panteizm. Ateizm
141/20 Systemy odnoszące się do społeczeństwa. Liberalizm
141/20.1 Filozofia społeczna
141/21 Feminizm
141/22 Postmodernizm
141/23 Szkoły i systemy socjalistyczne. Socjalizm przed Marksem. Socjalizm utopijny. Saintsimonizm. Fourieryzm. Owenizm. Socjalizm naukowy. Komunizm. Marksizm-leninizm. Materializm dialektyczny
16/1 Logika. Pojęcia. Sąd logiczny. Zdanie. Abstrakcja. Porównanie. Teoria pojęć. Cechy pojęć. Rodzaje pojęć. Zakres i treść pojęć. Teoria sądu logicznego. Rodzaje sądów. Warunki ważności sądu. Stopień ważności sądu (sądy apodyktyczne, asertoryczne, problematyczne). Prawdziwość i fałszywość zdań
16/2 Podstawy logiki
16/4 Wnioskowanie. Wynikanie. Wnioskowanie bezpośrednie. Analogia. Indukcja. Sylogizm. Dedukcja. Dialektyka. Erystyka. Paralogizmy. Sofizmaty
16/5 Logika formalna. Logika symboliczna. Rachunek logiczny. Znaki i symbolika w logice formalnej. Podstawowe formuły i prawa logiczne. Rachunek zdań. Logika relacji
16/6 Teoria poznania. Epistemologia. Zadania i cele poznania. Prawdziwość poznania. Warunki, źródła i rodzaje poznania. Przedmiot, zakres i granice poznania. Stanowiska i kierunki w teorii poznania. Racjonalizm. Irracjonalizm. Intuicjonizm. Filozofia wiary. Tradycjonalizm. Mistycyzm. Filozofia uczucia. Empiryzm. Sensualizm. Psychologizm. Krytycyzm. Dogmatyzm. Sceptycyzm. Nihilizm. Relatywizm. Nominalizm. Pozytywizm. Agnostycyzm. Pragmatyzm. Humanizm. Transhumanizm. Strukturalizm. Subiektywizm. Realizm teoriopoznawczy
16/6.1 Fenomenologia
16/7 Metodologia. Filozofia nauk. Metody naukowe. Metoda analityczna. Metoda syntetyczna. Klasyfikacja. Hipotezy. Dowód. Prawa i reguły naukowe. Teorie naukowe. Systematyka naukowa. Klasyfikacja nauk
17/1(03) Encyklopedie i leksykony etyki, moralności, filozofii praktycznej. Etyka, moralność, filozofia praktyczna - encyklopedie i leksykony
17/1. Etyka ogólna. Moralność indywidualna.
17/2 Etyka społeczna. Moralność społeczna
17/3 Etyka obywatelska
17/4 Etyka międzynarodowa
17/5 Moralność rodzinna. Małżeństwo
17/6 Etyka zawodowa
17/8 Etyka seksualna
17/9 Etyka stosunków społecznych
17/11 Różne zagadnienia etyczne. Etyka środków masowego przekazu. Okrucieństwo (wobec dzieci i zwierząt). Wiwisekcja. Odwaga. Tchórzostwo. Wady i błędy. Cnoty i zalety. Poszanowanie życia ludzkiego. Pojedynek. Samobójstwo. Zabójstwo. Eutanazja itd.
17/11.1 Aborcja. Eutanazja
17/12 Etyka ekologiczna. Etyka środowiskowa
     

 

 

 

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 71, 65-762 Zielona Góra, www.bu.uz.zgora.pl, e-mail: BU@uz.zgora.pl