Uniwersytet Zielonogórski 

 

 

Piętro 3

 

Biotechnologia. Medycyna. Nauki techniczne. Rolnictwo, leśnictwo. Przemysł

książki

60(03) Encyklopedie i leksykony biotechnologii. Biotechnologia - encyklopedie i leksykony
60/1. Biotechnologia. Inżynieria biochemiczna. Bioinżynieria
60/5 Inżynieria genetyczna. Procesy modyfikacji genetycznej
60/6 Klonowanie. Organizmy sklonowane. Klony
60/7 Produkty wykorzystujące procesy metaboliczne. Bakterie. Bakterie beztlenowe. Bakteriofagi
60/9 Organizmy zmodyfikowane genetycznie. Organizmy transgeniczne
60/10 Zastosowanie biotechnologii
60/11 Etyczne aspekty biotechnologii. Bioetyka
60/12 Bezpieczeństwo w biotechnologii. Bezpieczeństwo względem środowiska naturalnego i konsumentów
61(03) Encyklopedie i leksykony medycyny. Medycyna - encyklopedie i leksykony
61(03)/1 Encyklopedie i leksykony biograficzne lekarzy, medyków. Biografie zbiorowe i indywidualne lekarzy, medyków. Lekarze, medycy - encyklopedie i leksykony
61(038) Słowniki medyczne przekładowe terminologiczne. Medycyna - słowniki przekładowe terminologiczne
61/1 Medycyna
61/1.1 Medycyna - historia. Historia medycyny
61/1.2 Biografie zbiorowe lekarzy, medyków. Lekarze, medycy
61/1.3 Biografie indywidualne lekarzy, medyków. Lekarze, medycy
611/2(038) Słowniki anatomiczne przekładowe terminologiczne. Anatomia - słowniki przekładowe terminologiczne
611/2. Anatomia ogólna. Anatomia człowieka. Klasyfikuje się tu także zagadnienia wspólne anatomii człowieka i zwierząt
611/4 Embriologia
611/5 Histologia. Nauka o tkankach. Histogeneza
611/6 Cytologia. Nauka o komórkach
611/11 Narządy trawienia. Układ trawienny. Przewód pokarmowy
611/18 Układ kostny. Układ mięśniowy. Narządy ruchu. Skóra. Stawy. Włosy. Paznokcie. Czaszka
611/19 Układ nerwowy. Narządy zmysłów
611/20 Centralny układ nerwowy. Ośrodkowy układ nerwowy. Mózg. Mózgowie
612/1(03) Encyklopedie i leksykony, słowniki terminologiczne fizjologii. Fizjologia - encyklopedie i leksykony, słowniki terminologiczne
612/1. Fizjologia. Fizjologia człowieka.
612/2. Życie. Śmierć
612/3. Chemia fizjologiczna. Przemiana materii (metabolizm). Enzymy. Pigment
612/4 Odporność. Przystosowanie. Toksyny i antytoksyny. Uczulenie. Alergia. Anafilaksja. Antygeny i przeciwciała. Immunologia
612/5 Wydzielanie wewnętrzne. Hormony
612/10 Trawienie. Odżywianie
612/12

Nerki. Mocz. Składniki i właściwości moczu

612/14 Fizjologia rozrodu, wzrastania i rozwoju. Starzenie się. Długowieczność
612/15 Fizjologia narządów płciowych męskich
612/16 Fizjologia narządów płciowych żeńskich
612/17 Zapłodnienie. Ciąża. Poród
612/18 Fizjologia płodu. Rozwój płodu
612/19 Dojrzewanie płciowe dziewcząt i chłopców. Pokwitanie
612/21 Menopauza. Przekwitanie. Andropauza
612/23 Mleko. Laktacja. Gruczoły mleczne
612/24 Starzenie się. Starość. Klimakterium
612/25 Narządy ruchu. Głos. Skóra
612/26 Mięśnie. Kości. Stawy. Ścięgna. Poruszanie się
612/27 Głos. Mowa
612/29 Układ nerwowy. Narządy zmysłów. neurofizjologia. Odruchy psychiczne. Układ nerwowy
612/30 Mózg. Ośrodki mózgowe. Fizjologia snu
612/32 Narządy zmysłów
612/33 Wzrok
612/34 Słuch
612/91 Choroby odbytnicy, odbytu
613/1. Higiena ogólna i osobista. Promocja zdrowia. Zachowania prozdrowotne. Świadomość zdrowotna
613/2. Higiena otoczenia. Czynniki klimatyczne. Aklimatyzacja. Wpływ hałasu
613/3(03) Encyklopedie i leksykony, słowniki terminologiczne higieny odżywiania, diety, dietetyki, wartości odżywczej, żywienia. Higiena odżywiania, dieta, dietetyka, wartość odżywcza, żywienie - encyklopedie i leksykony, słowniki terminologiczne
613/3 Higiena odżywiania. Dieta. Dietetyka. Dietetyczne środki spożywcze. Suplementy diety. Wartość odżywcza. Żywność wzbogacana. Substancje dodatkowe do żywności
613/4 Odżywianie niemowląt i dzieci
613/9 Choroby zawodowe (zagadnienia ogólne). Szkodliwy wpływ kurzu, hałasu, światła itd.
613/10 Higiena wypoczynku. Gimnastyka. Zmęczenie. Wyczerpanie. Bezsenność
613/11 Higiena układu nerwowego. Higiena i moralność. Nałogi i uzależnienia ogólnie. Nałogi i uzależnienia behawioralne
613/12 Nałogi. Substancje uzależniające
613/13 Napoje alkoholowe. Abstynencja. Zwalczanie alkoholizmu
613/14(03) Encyklopedie i leksykony, słowniki terminologiczne narkotyków, narkomanii. Narkotyki, narkomania - encyklopedie i leksykony, słowniki terminologiczne
613/14 Narkotyki. Narkomania
613/15 Palenie tytoniu. Akcje antynikotynowe
613/16 Higiena psychiczna i obyczajowa. Zmęczenie psychiczne. Zdrowie psychiczne w ogólności
613/17(03) Encyklopedie i leksykony, słowniki terminologiczne higieny życia seksualnego, wychowania seksualnego, orientacji seksualnej, homoseksualizmu, erotyki, seksu, seksuologii. Higiena życia seksualnego, wychowanie seksualne, orientacja seksualna, homoseksualizm, erotyka, seks, seksuologia - encyklopedie i leksykony, słowniki terminologiczne
613/17 Higiena życia seksualnego. Wychowanie seksualne. Orientacja seksualna. Homoseksualizm. Erotyka. Seks. Seksuologia
613/18 Zapobieganie ciąży. Antykoncepcja
613/19 Higiena w związku z rasą, wiekiem i płcią. Eugenika. Higiena mężczyzny. Mężczyzna - higiena
613/21 Higiena wieku dojrzewania
613/22(03) Encyklopedie i leksykony, słowniki terminologiczne higieny wieku starczego, gerontologii. Higiena wieku starczego, gerontologia - encyklopedie i leksykony, słowniki terminologiczne
613/22 Higiena wieku starczego. Gerontologia
613/23 Higiena, zdrowotność kobiety
614/1. Zdrowie i bezpieczeństwo publiczne
614/2. Urzędowa i zawodowa organizacja służby zdrowia. Szpitale. Sanatoria. Ośrodki zdrowia. Przychodnie lekarskie
614/4 Zawód lekarski. Etyka zawodowa. Deontologia lekarska. Odpowiedzialność lekarska. Komunikacja z pacjentem
614/6 Pomocnicza służba zdrowia. Sanitariusze. Pielęgniarki. Położne
614/7 Pacjenci. Prawa i obowiązki pacjentów
614/9 Nielegalna praktyka lekarska. Znachorstwo
614/10 Nadzór i kontrola sanitarna. Nadzór nad artykułami spożywczymi i lekami
614/11 Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych, epidemii. Kwarantanna. Szczepienia ochronne
614/18 Zapobieganie wypadkom i ich zwalczanie. Niebezpieczeństwo utonięcia. Pomoc tonącym. Zaczadzenie, zatrucia gazami. Zagrożenie prądem elektrycznym
614/19 Ochrona przeciwpożarowa. Pożarnictwo. Straż pożarna
614/20 Wypadki spowodowane ruchem pojazdów. Ochrona podróżnych. Wypadki drogowe
614/21 Narażenia na wpływy otoczenia: zapobieganie, ochrona, bezpieczeństwo osobiste. Wpływy mechaniczne (na przykład ciśnienie). Narażenie na promieniowanie, na działanie substancji chemicznych itd.
614/22 Ratownictwo medyczne. Medycyna ratunkowa. Pomoc w nagłych wypadkach. Pogotowie ratunkowe. Czerwony Krzyż
615/1. Farmacja. Farmakologia. terapeutyka. Toksykologia. Farmakognozja
615/3. Homeopatia. Dawka homeopatyczna
615/4 Farmacja ogólna
615/7 Leki według działania. Środki znieczulające, przeciwbólowe. Środki odkażające (dezynfekujące). Antyseptyki
615/8 Leki według pochodzenia. Leki chemiczne. Wody mineralne. Balneologia. Wody zdrojowe. Witaminy. Hormony. Organoterapia. Chemioterapia
615/9(03) Encyklopedie i leksykony, słowniki terminologiczne substancji roślinnych, fitoterapii, zielarstwa, leków roślinnych, ziół leczniczych. Substancje roślinne, fitoterapia, zielarstwo, leki roślinne, zioła lecznicze - encyklopedie i leksykony, słowniki terminologiczne
615/9 Substancje roślinne. Fitoterapia. Zielarstwo. Leki roślinne. Zioła lecznicze
615/10 Antybiotyki
615/13 Preparaty farmaceutyczne. Materiały i wyposażenie medyczne. Przemysł farmaceutyczny. Biomateriały
615/14 Narzędzia oraz urządzenia medyczne i chirurgiczne. Wyposażenie szpitali. Protezy. Implanty. Sprzęt i urządzenia ortopedyczne, stomatologiczne. Wytwarzanie protez. Inżynieria biomedyczna. Bionika medyczna. Biomechanika kliniczna. Elektronika medyczna. Roboty medyczne
615/15 Fizjoterapia. Radioterapia i inne bezlekowe metody leczenia
615/16 Akupunktura
615/17 Masaż. Gimnastyka lecznicza. Kręgarstwo. Stretching. Joga. Pilates
615/18 Fizykoterapia. Fototerapia. Światłoterapia. Leczenie ciepłem. Krioterapia. Aerozoloterapia
615/21 Muzykoterapia. Terapia dźwiękiem
615/22 Hydroterapia. Balneoterapia
615/24 Radioterapia. Radiologia
615/25 Różne inne metody leczenia
615/26(03) Encyklopedie i leksykony, słowniki terminologiczne psychoterapii. Psychoterapia - encyklopedie i leksykony, słowniki terminologiczne
615/26 Psychoterapia. Psychoanaliza jako terapia. Biblioterapia. Bajkoterapia. Arteterapia
615/27 Hipnoza jako terapia
615/28(03) Encyklopedie i leksykony, słowniki terminologiczne leczenia pracą, leczenia rehabilitacyjnego. leczenie pracą, leczenie rehabilitacyjne -  encyklopedie i słowniki, słowniki terminologiczne
615/28 Leczenie pracą. Leczenie rehabilitacyjne
615/29 Terapia grupowa
615/30 Dieta jako terapia. Kontrola diety
615/31 Medycyna ludowa. Lekarstwa domowe.
615/32 Toksykologia. Trucizny. Toksykologia żywności
616/1(03) Encyklopedie i leksykony, słowniki terminologiczne chorób, patologii, medycyny klinicznej, chorób wewnętrznych. Choroby, patologia, medycyna kliniczna, choroby wewnętrzne - encyklopedie i leksykony, słowniki terminologiczne
616/1. Choroby. Patologia. Medycyna kliniczna. Choroby wewnętrzne
616/2. Procesy patologiczne w ogólności
616/3. Urazy. Udar słoneczny, cieplny. Wstrząs urazowy. Rany. Uduszenie
616/10 Zapalenie. Podrażnienie. Śluzotok. Ropienie. Wrzody. Zgorzel. Gangrena. Próchnica. Dna. Choroby wywołane przez pasożytnicze rośliny i zwierzęta. Grzybica. Choroby pasożytnicze. Parazytologia kliniczna. Mukowiscydoza
616/13. Gościec. Reumatyzm
616/17 Zaburzenia w krążeniu. Krwotok. Zakrzep. Zator. Udar
616/19 Nowotwory. Onkologia. Rak
616/20 Wady i zaburzenia rozwojowe. Nieprawidłowe ukształtowanie części ciała i narządów wewnętrznych. Anomalia
616/22 Tkanki i narządy. Bilans odżywczy. Choroba przemiany materii. Zaburzenia przemiany materii, odżywiania, składu chemicznego narządów
616/25 Histologia
616/27 Epidemie, zarazy. Epidemiologia
616/29 Choroby związane z wiekiem
616/30 Choroby dziecięce. Pediatria
616/30.1 Choroby noworodków. Neonatologia
616/31 Choroby wieku starszego. Geriatria
616/31.1 Medycyna rodzinna
616/32 Warunki wrodzone. Odporność organizmu. Idiosynkrazje. Nadwrażliwość. Choroby alergiczne. Skazy
616/34 Choroby zawodowe. Medycyna pracy
616/37 Semiologia. Symptomatologia. Diagnostyka. Endoskopia. Ultrasonografia. USG. Analiza lekarska
616/38 Elektrodiagnostyka. Radiografia. Radiodiagnostyka. Tomografia komputerowa – medycyna
616/39 Leczenie. Terapia
616/40 Opieka nad chorym. Opieka paliatywna. Pielęgniarstwo. Intensywna terapia
616/41 Profilaktyka. Zapobieganie chorobom. Profilaktyka społeczna. Leczenie zapobiegawcze
616/44 Znieczulanie. Anestezja
616/45 Wszczepianie. Przeszczepianie. Transplantacja
616/47 Anatomia patologiczna. Sekcja zwłok. Histopatologia. Cytopatologia. Ekshumacja
616/48 Patofizjologia i patogeneza. Nauka o powstawaniu chorób
616/52 Nadciśnienie tętnicze. Hipotonia. Niewydolność krążenia
616/53 Kardiologia. Kardiografia. Choroba wieńcowa. Elektrokardiografia. Zaburzenia czynności serca
616/63 Koagulopatie. Skazy krwotoczne. Hemofilia
616/65 Białaczka
616/66 Choroby narządów oddechowych, układu oddechowego. Laryngologia. Zaburzenia oddychania. Zaburzenia mowy. Pulmonologia
616/68 Choroby oskrzeli
616/72 Gruźlica płuc
616/75 Astma
616/77 Choroby uszu. Otologia
616/78 Głuchota
616/80 Stomatologia. Choroby jamy ustnej i zębów. Dentystyka. Odontologia. Ortodoncja. Protetyka dentystyczna
616/82 Stomatologia dziecięca
616/86 Choroby żołądka i jelit. Gastrologia. Gastroenterologia
616/92 Choroby wątroby, narządów miąższowych. Chirurgia wątroby, narządów miąższowych. Wątroba, narządy miąższowe - choroby, chirurgia
616/95(03) Encyklopedie i leksykony, słowniki terminologiczne cukrzycy, diabetyki. Cukrzyca, diabetyka - encyklopedie i leksykony, słowniki terminologiczne
616/95 Cukrzyca. Diabetyka
616/96 Choroby otrzewnej
616/97 Choroby i nowotwory układu krwiotwórczego, limfatycznego (chłonnego) i gruczołów dokrewnych. Endokrynologia
616/99 Choroby tarczycy
616/100 Choroby skóry. Dermatologia. Nowotwory skóry. Rak skóry. Grzybica skóry. Kosmetologia
616/102 Urologia. Choroby moczowo-płciowe. Życie płciowe mężczyzny. Zaburzenia płciowe. Niepłodność
616/103

Choroby narządów ruchu. Podologia, podiatria. Chirurgia narządów ruchu. Choroby układu ruchu. Narządy ruchu - choroby. Układ ruchu – choroby

616/104 Choroby kości. Osteologia. Osteoporoza
616/106 Choroby kręgosłupa
616/107 Choroby stawów. Artretyzm. Podagra
616/109 Neurologia. Choroby układu nerwowego. Afazja. Afazjologia
616/110 Neuropsychologia
616/111 Zaburzenia nerwowe. Zaburzenia zdolności ruchowej, siły napięcia mięśniowego. Ruchy mimowolne lub nieskoordynowane. Zanik mięśni. Zaburzenia czucia. Zaburzenia odruchów. Stwardnienie rozsiane
616/113 Choroby organiczne układu nerwowego. Choroby organiczne mózgu, rdzenia kręgowego. Choroby nerwów i zwojów obwodowych. Choroba Alzheimera. Encefalopatie
616/113.1 Urazy mózgu, rdzenia kręgowego
616/115 Nerwice. Neuropatie. Migrena. Choroba lokomocyjna
616/116 Pląsawica. Choroba Huntingtona
616/117 Padaczka
616/119(03) Encyklopedie i leksykony, słowniki terminologiczne psychiatrii, chorób psychicznych, psychopatologii, psychoz, dewiacji seksualnych. Psychiatria, choroby psychiczne, psychopatologia, psychozy, dewiacje seksualne - encyklopedie i leksykony, słowniki terminologiczne
616/119 Psychiatria. Choroby psychiczne. Psychopatologia. Psychozy. Dewiacje seksualne. Zaburzenia seksualne. Zdrowie psychiczne
616/120 Objawy chorób psychicznych. Omamy. Iluzje. Euforia. Lęki. Fobie. Anoreksja. Bulimia
616/121 Psychiatria dziecięca
616/122 Psychonerwice. Neurastenia. Histeria. Nerwica lękowa. Natręctwa
616/123 Choroby psychiczne o przyczynie psychogennej. Psychoza maniakalno-depresyjna. Melancholia. Paranoja. Choroby afektywne dwubiegunowe
616/124 Schizofrenia
616/125 Autyzm
616/126 Ubytek psychiczny (amnezja). Niedorozwój umysłowy. Imbecylizm. Idiotyzm. Mongolizm. Kretynizm
616/127 Choroby zakaźne. Ospa. Odra. Szkarlatyna. Krztusiec. Dur brzuszny. Błonica. Cholera. Czerwonka. Malaria
616/129 Choroby weneryczne. Wenerologia. Kiła. Rzeżączka
616/131 AIDS
617/1 Chirurgia
617/2 Chirurgia dziecięca
617/3 Ortopedia (zagadnienia ogólne)
618/1 Ginekologia. Położnictwo
618/2 Ginekologia. Choroby kobiece. Życie płciowe kobiety. Miesiączkowanie. Zaburzenia płciowe. Przekwitanie. Bezpłodność. Chirurgia ginekologiczna. Ginekologia - chirurgia. In vitro - ginekologia. Sztuczne zapłodnienie - ginekologia. Onkologia ginekologiczna
618/3 Gruczoł sutkowy. Pierś
618/4 Nowotwór piersi
618/5 Położnictwo. Ciąża. Poród. Połóg. Zaburzenia rozwojowe, wady, anomalie okresu płodowego. Zespół poalkoholowego uszkodzenia płodu. Alkoholowy zespół płodowy. FAS. Płód - wady. Płód - zaburzenia rozwojowe
618/6 Poronienie. Przerywanie ciąży. Aborcja
62(038) Słowniki inżynierii, techniczne w ogólności przekładowe terminologiczne. Inżynieria, technika w ogólności - słowniki przekładowe terminologiczne
62/1. Inżynieria. Technika w ogólności
62/1.1 Diagnostyka techniczna
62/4 Maszyny. Rodzaje maszyn. Części maszyn
62/5 Niezawodność maszyn. Diagnostyka techniczna maszyn. Eksploatacja maszyn
62/6 Stałe i ruchome części maszyn
62/8 Sterowanie i regulacja maszyn i procesów
62/11 Automatyczne sterowanie lub regulacja maszyn i procesów
62/13 Urządzenia opóźniające, hamujące i zatrzymujące. Hamulce
62/14 Obsługa i konserwacja maszyn. Uszczelnienia
62/15 Deformacja maszyn. Urządzenia ochronne maszyn. Obudowy dźwiękoszczelne
62/18 Maszyny hydrauliczne, napęd hydrauliczny
62/19 Maszyny elektryczne, napęd elektryczny
62/21 Maszyny z silnikiem pneumatycznym, napęd pneumatyczny
62/22 Napęd mechaniczny
620/1. Badanie materiałów. Gospodarka energetyczna
620/2 Badanie materiałów. Ochrona materiałów. Aparatura badawcza. Tensometria. Metalografia. Stereomechanika
620/3 Badanie własności mechanicznych materiałów. Próby wytrzymałości materiałów
620/4 Wady materiałów i ich badanie. Wady powierzchni. Defektoskopia
620/5 Oddziaływanie fizyczne i chemiczne. Korozja. Kawitacja
620/6 Ochrona materiałów. Powłoki ochronne
620/7 Towaroznawstwo. Materiałoznawstwo. Inżynieria materiałowa.
620/7(03) Encyklopedie i leksykony towaroznawstwa, materiałoznawstwa. Towaroznawstwo, materiałoznawstwo - encyklopedie i leksykony
620/8 Materiały niebezpieczne. Materiały wybuchowe, radioaktywne, łatwo palne itd.
620/10(03) Encyklopedie i leksykony, słowniki terminologiczne nanotechnologii. Nanotechnologia - encyklopedie i leksykony, słowniki terminologiczne.
620/10 Nanotechnologia
620/11 Gospodarka energetyczna (ogólnie). Siłownie. Źródła energii i ich wykorzystanie. Efektywność energetyczna
620/12 Wykorzystanie naturalnych, odnawialnych źródeł energii. Wykorzystanie energii biologicznej
620/13 Wykorzystanie energii mechanicznej, chemicznej, fizycznej
621/1 Ogólna budowa maszyn. Technika jądrowa. Elektrotechnika. Technologia mechaniczna w ogólności
621/2 Teoria budowy maszyn. Mechanika jako podstawa budowy maszyn (mechanika techniczna)
621/3 Fizyka techniczna. Technologia fizyczna ogólnie
621.039/1 Technika jądrowa. Energia jądrowa i atomowa. Nukleonika
621.039/3 Reaktory jądrowe. Aparatura do kontrolowania reakcji termojądrowych. Paliwa jądrowe
621.039/4 Zagadnienia bezpieczeństwa. Lokalizacja reaktora. Zagrożenia ze strony reaktora
621.039/6 Zastosowanie izotopów. Radiochronologia
621.1/1 Silniki cieplne ogólnie. Wytwarzanie, rozdział i użytkowanie pary. Silniki parowe tłokowe. Siłownie parowe. Lokomobile
621.1/3 Termodynamika techniczna
621.1/4 Turbiny parowe
621.1/5 Kotły parowe i wytwornice pary
621.1/6 Energia hydrauliczna (wodna). Siłownie wodne. Turbiny wodne. Prasy hydrauliczne
621.3(038) Słowniki elektrotechniki przekładowe terminologiczne. Elektrotechnika - słowniki przekładowe terminologiczne
621.3/1. Elektrotechnika
621.3/3. Rodzaje i zakresy prądu, mocy, napięcia, oporności i częstotliwości
621.3/4. Analogowe przedstawienia informacji. Układy analogowe
621.3/5. Cyfrowe przedstawienia informacji. Układy cyfrowe
621.3/6 Teoria i budowa (układ) obwodu elektrycznego. Obwody drukowane
621.3/7 Mikroelektronika. Obwody (układy) scalone. Obwody (układy) hybrydowe
621.3/8 Elektroenergetyka. Wytwarzanie, rozdział i regulacja energii elektrycznej. Sprzęt elektrotechniczny w ogólności. Automatyczne sterowanie lub regulacja maszyn i procesów elektroenergetycznych. Automatyka zabezpieczeniowa
621.3/9 Elektrownie. Zakłady energetyczne i rejony sieciowe. Rejony zasilania. Elektryfikacja
621.3/11 Elektrociepłownie
621.3/14 Elektrownie wiatrowe
621.3/15 Elektrownie jądrowe (elektrownie atomowe)
621.3/16 Stacje elektroenergetyczne. Urządzenia elektroenergetyczne zasilające
621.3/17 Maszyny elektryczne
621.3/19 Silniki elektryczne
621.3/20 Maszyny prądu stałego
621.3/21 Maszyny prądu zmiennego
621.3/22 Prądnice i silniki oparte na działaniu indukcji elektrycznej lub magnetycznej na przepływ cieczy. Silniki przepływowe. Pompy indukcyjne
621.3/24 Przetwarzanie energii elektrycznej. Transformatory, przetwornice, prostowniki itd.
621.3/25 Przesyłanie energii elektrycznej. Przewody elektroenergetyczne i telekomunikacyjne. Materiały przewodowe i izolacyjne. Budowa linii. Kable. Przewody izolowane
621.3/26 Technika wysokich napięć
621.3/27 Przewodniki i półprzewodniki
621.3/28 Materiały izolacyjne. Izolatory. Osprzęt izolacyjny, liniowy, kablowy. Dielektryki. Materiały izolacyjne ceramiczne. Mika. Kwarc. Materiały izolacyjne w stanie ciekłym. Elastomery. Plastomery,. Izolatory. Przepusty. Słupy przewodowe. Maszty przewodowe. Wieże
621.3/29 Dystrybucja i regulacja energii elektrycznej. Sieci rozdzielcze. Linie elektroenergetyczne. Instalacje elektryczne
621.3/30 Bezpieczniki. Uziemienia. Odgromniki (piorunochrony)
621.3/31 Technika pomiarów elektrycznych. Metrologia elektryczna. Pomiar prądu. Pomiar siły elektromotorycznej, potencjału i natężenia pola. Pomiar oporności, przewodności, indukcyjności, impedancji, izolacji itd. Czujniki pomiarowe
621.3/32 Elektryczne przyrządy pomiarowe. Amperomierze. Galwanometry. Woltomierze. Potencjometry. Oscylografy itd.
621.3/33 Techniczne zastosowanie magnetyzmu. Magnesy. Cewki. Przekaźniki. Materiały magnetyczne i ferromagnetyczne. Elektromagnesy
621.3/34 Techniczne zastosowanie elektrostatyki. Zastosowanie ferroelektryczności. Maszyny i generatory elektrostatyczne. Kondensatory. Pola elektrostatyczne. Rozkład pola
621.3/35 Elektryczne źródła światła. Lampy elektryczne (łukowe, jarzeniowe, rtęciowe, świetlówki itd.). Żarówki
621.3/36 Trakcja elektryczna. Elektryfikacja kolei. Elektryczne silniki trakcyjne
621.3/37 Technika elektrochemiczna. Akumulatory. Baterie. Galwanotechnika. Zastosowania elektrowłoskowatości. Elektrokapilarność. Elektroosmoza
621.3/38 Termoelektryczność. Elektrotermia
621.3/40 Wytwarzanie ciepła za pomocą elektryczności. Elektrotermia. Łuk elektryczny
621.3/41 Technika fal, drgań i impulsów elektromagnetycznych. Echo radarowe
621.3/42 Kompatybilność elektromagnetyczna. EMC, KEM
621.3/43 Kierowane rozchodzenie się fal elektrycznych. Falowody. Filtry elektryczne
621.3/44 Światłowody. Technika światłowodowa
621.3/45 Generatory drgań i impulsów elektrycznych. Oscylatory. Generatory półprzewodnikowe. Generatory tranzystorowe
621.3/46 Układy impulsowe. Powielacze częstotliwości. Dzielniki częstotliwości
621.3/47 Wzmacniacze
621.3/48 Wzmacniacze molekularne. Masery
621.3/49 Masery optyczne (lasery)
621.3/50 Modulacja. Demodulacja
621.38(03) Encyklopedie i leksykony elektroniki, fotoelektroniki, techniki rentgenowskiej. Elektronika, fotoelektronika, technika rentgenowska - encyklopedie i leksykony
621.38(038) Słowniki elektroniki, fotoelektroniki, techniki rentgenowskiej przekładowe terminologiczne. Elektronika, fotoelektronika, technika rentgenowska - słowniki przekładowe terminologiczne
621.38/1. Elektronika. Fotoelektronika. Akceleratory cząstek. Technika rentgenowska
621.38/2 Optoelektronika
621.38/3 Przyrządy elektronowe oparte na ciele stałym. Przyrządy półprzewodnikowe. Diody krystaliczne. Tyrystory
621.38/4 Tranzystory
621.38/6 Promieniowanie jonizujące i korpuskularne. Wytwarzanie i zastosowanie. Akceleratory cząstek. Synchrotrony. Cyklotrony
621.38/7 Przyrządy z wykorzystaniem przepływu elektronów w próżni. Lampy elektronowe. Próżniowe lampy elektronowe. Diody. Triody. Magnetrony. Klistrony
621.38/8 Mikroskopy elektronowe
621.39/1. Technika telekomunikacji. Teleelektryka
621.39/2. Ogólne zagadnienia telekomunikacji : cybernetyka, teoria informacji, teoria sygnałów
621.39/3 Przesyłanie sygnałów elektrycznych. Utajnianie. Jakość sygnału odbieranego. Natężenie sygnału. Zakłócenia. Szumy
621.39/5 Telefonia. Telefoniczne systemy i urządzenia transmisyjne. Linie i sieci telefoniczne
621.39/6 Telefonia komórkowa. Telefony komórkowe
621.39/9 Radiokomunikacja. Fale radiowe
621.39/10 Urządzenia radiotechniczne. Nadajniki. Odbiorniki. Anteny. Uziemienia
621.39/11 Stacje nadawcze i odbiorcze. Stacje radiofoniczne. Stacje przenośne
621.39/14 Amatorskie stacje radiowe. Krótkofalarstwo
621.39/15 Specjalne zastosowania radiotechniki. Łączność radiowa z pojazdami. CB radio
621.39/16 Radar. Radiolokacja
621.39/17 Radiofonia (technika)
621.39/18 Telewizja. Przekazywanie obrazów. Technika wideo. Telegrafia faksymilowa. Symilografia. Sprzęt do wizjokonwersji
621.39/23 Telewizja satelitarna
621.39/24 Sprzęt do odtwarzania wizji. Magnetowidy. Wideokasety. Wideodyski. Teledyski
621.39/26 Technika zdalnego sterowania. Technika pomiarów zdalnych. Telemechanika. Telemetria. Teleregulacja
621.4/2 Silniki spalinowe
621.4/3 Silniki samochodowe
621.4/4 Tłokowe silniki spalinowe. Czterosuwowe, dwusuwowe
621.4/5 Silniki gazowe
621.4/7 Silniki wysokoprężne (silniki Diesla)
621.4/8 Turbiny spalinowe. Turbiny gazowe. Turbiny olejowe
621.5/1 Pneumatyka. Chłodnictwo i urządzenia chłodnicze
621.5/2 Aparatura i urządzenia pneumatyczne. Sprężanie i rozrzedzanie powietrza i gazów. Sprężarki. Kompresory. Pompy powietrzne. Silniki powietrzne. Strumienice
621.5/4 Technologia chłodnictwa. Zamrażarki. Pompy cieplne. Chłodziarki
621.5/5 Kriogenika. Aparaty do wytwarzania bardzo niskich temperatur. Skraplanie gazów
621.6/1 Maszyny i urządzenia do przechowywania, przesyłania i transportu gazów i cieczy
621.6/4 Urządzenia do transportu i składowania. Zbiorniki. Cysterny. Aparaty płuczące (płuczki), przewody, rury, zawory
621.6/5 Rurociągi
621.6/6 Pompy
621.7/1. Technologia mechaniczna w ogólności. Przydziela się tu prace omawiające zagadnienia obróbki w ujęciu ogólnym
621.7/2. Pomiary i kontrola. Metrologia techniczna
621.7/5 Technika montażu. Montaż
621.7/6 Obróbka plastyczna (bezwiórowa)
621.7/7 Kucie. Kuźnictwo. Urządzenia i wyposażenie kuźnicze
621.7/8 Odlewnictwo. Urządzenia i wyposażenie odlewnicze. Topienie. Odlewanie. Formierstwo. Piece odlewnicze. Krzepnięcie
621.7/9 Metalurgia proszków. Spiekanie. Prasowanie
621.7/10 Walcowanie. Wyciskanie. Ciągnienie. Inne rodzaje obróbki plastycznej z wyjątkiem kuźnictwa i blacharstwa). Wyroby kotłów, rur i prętów
621.7/11 Obróbka cieplna metali. Uzdatnianie przez przeróbkę plastyczną na zimno (zgniot). Piece przemysłowe. Piece tyglowe. Hartowanie. Utwardzanie
621.7/12 Spawanie i procesy pokrewne. Obróbka i uszlachetnianie powierzchni. Lutowanie. Zgrzewanie. Spawanie (gazowe, elektryczne, łukowe, elektronowe, plazmowe i in.). Napawanie. Natapianie. Adhezja. Metalizacja. Wytrawianie. Wykwaszanie. Galwanizacja. Wykańczająca obróbka powierzchni. Inżynieria powierzchni. Złącza spawane
621.798/1 Opakowania. Urządzenia do opakowania. Opakowalnictwo. Pojemniki
621.82/.89/1 Przekazywanie mocy (energii). Środki transportu bliskiego. Smarowanie
621.82/2 Technika napędowa. Elementy napędu. Korby. Przekładnie. Wały. Prowadnice. Dźwignie
621.82/3 Łożyska. Łożyska ślizgowe, toczne, kulkowe
621.82/4 Sprzęgła
621.83/5 Koła zębate. Przekładnie zębate
621.86/6 Środki transportu bliskiego. Urządzenia transportowe. Wciągniki. Dźwigniki. Przenośniki. Transportery. Wózki transportowe. Urządzenia przeładunkowe. Pojemniki transportowe (kontenery). Żurawie. Suwnice. Mosty przeładunkowe. Wyciągi. Dźwigi. Schody ruchome. Spycharki. Koparki
621.88/7 Zamocowania. Połączenia. Śruby. Nakrętki. Sworznie. Haki. Złącza itd.
621.89/8 Smarowanie. Smary. Materiały zmniejszające tarcie. Urządzenia do smarowania
621.9/1. Obróbka skrawaniem (wiórowa). Metody, maszyny i urządzenia
621.9/2. Obróbka chemiczna i elektrochemiczna. Obróbka elektrolityczna
621.9/3 Obróbka erozyjna, ultradźwiękowa i strumieniem elektronów. Obróbka wibracyjna. Obróbka laserowa
621.9/4 Obrabiarki
621.9/5 Obrabiarki i urządzenia do operacji wielozabiegowych. Linie automatyczne
621.9/6 Obrabiarki sterowane numerycznie. Obrabiarki programowane
621.9/7 Obróbka skrawaniem. Pomiary i testy
621.9/8 Oddzielanie materiału skrawaniem. Struganie. Strugarki. Dłutownice. Frezowanie. Frezarki. Piłowanie. Pilniki
621.9/9 Szlifowanie i procesy podobne
621.9/10 Materiały ścierne. Ścierniwo
621.9/11 Szlifowanie i procesy pokrewne. Narzędzia ścierne. Szlifierki. Polerowanie
621.9/12 Mielenie i rozdrabnianie materiałów miękkich i twardych. Kruszarki. Młyny do mielenia
621.9/16 Toczenie. Tokarki. Noże tokarskie
621.9/17 Wiercenie. Narzędzia wiertarskie. Wiertarstwo. Wiertła. Wiertarki. Wytaczarki. Punktaki
621.9/18 Bezwiórowe cięcie materiału. Wycinanie. Dziurkowanie. Cięcie nożycami. Rębarki
621.9/19 Młoty i prasy. Nitowanie. Prasowanie. Wytłaczanie. Tłocznictwo
621.9/20 Obróbka blachy. Gięcie. Fałdowanie. Zaginanie. Obciąganie
621.9/21 Gwinty. Gwintowanie
622/1. Górnictwo
622/5 Geologia kopalniana. Geologia górnicza
622/6 Roboty górnicze. Eksploatacja złóż mineralnych. Roboty przygotowawcze
622/7 Urabianie. Roboty strzelnicze. Urządzenia i maszyny, kombajny, strugi, wrębiarki
622/8 Wiertnictwo. Technika wiercenia. Urządzenia wiertnicze
622/27 Przewietrzanie, klimatyzacja, oświetlenie kopalń. Sieć wentylacyjna. Tamy wentylacyjne. Sygnalizacja. Ogrzewanie szybów
622/30 Transport podziemny. Wyciągi, przenośniki górnicze
622/32 Przeróbka surowców mineralnych. Przeróbka rud. Wzbogacanie. Przeróbka mechaniczna rud. Flotacja. Amalgamacja. Obróbka termiczna. Prażenie. Spiekanie
622/33 Zagrożenia górnicze. Szkody górnicze. Wypadki w kopalniach
622/36 Ruchy górotworu . Ciśnienie górotworu. Tąpania. Szkody górnicze. Ruchy górotworu a gospodarka wodna
623(03) Encyklopedie i leksykony, słowniki terminologiczne techniki wojskowej. Technika wojskowa - encyklopedie i leksykony, słowniki terminologiczne
623/2 Inżynieria wojskowa polowa. Fortyfikacje. Umocnienia polowa. Pola minowe. Wykonywanie okopów. Schrony
623/3 Uzbrojenie. Sprzęt artyleryjski. Pojazdy wojskowe. Broń ręczna. Amunicja. Broń masowego rażenia. Pociski odrzutowe i rakietowe
623/6 Pojazdy opancerzone. Czołgi. Wozy bojowe. Pociągi pancerne
623/7 Ręczna broń palna. Karabiny maszynowe. Broń boczna (biała). Broń ochronna defensywna. Rusznice przeciwpancerne
623/14 Amunicja. Środki pirotechniczne. Naboje. Granaty. Bomby. Pociski rakietowe. Miotacze ognia. Miny. Środki oświetlające i sygnalizacyjne. Rakiety sygnalizacyjne. Świece dymne
623/15 Broń atomowa (jądrowa, nuklearna). Broń termojądrowa. Wybuchy jądrowe i zjawiska występujące po wybuchach. Ochrona przed bronią jądrową
623/16 Broń biologiczna
623/17 Broń chemiczna. Gazy bojowe. Obrona przeciwchemiczna
623/29 Okręty wojenne. Lotniskowce. Okręty podwodne. Okręty transportowe. Stawiacze min. Trałowce
624(038) Słowniki inżynierii lądowej przekładowe terminologiczne. Inżynieria lądowa - słowniki przekładowe terminologiczne
624/1. Inżynieria lądowa
624/2. Konstrukcje budowlane (w ogólności). Konstrukcje zależne od rodzaju materiałów. Elementy konstrukcyjne ( w ogólności)
624/3. Mechanika budowli
624/4 Dynamika budowli
624/5 Konstrukcje drewniane
624/6 Konstrukcje ze sztucznych kamieni. Kamienie murowe. Mury z cegły. Konstrukcje murowe
624/7 Konstrukcje betonowe
624/8 Konstrukcje żelbetowe
624/9 Konstrukcje z betonu sprężonego. Konstrukcje ze strunobetonu
624/11 Konstrukcje metalowe
624/12 Konstrukcje stalowe
624/13 Konstrukcje z różnorodnych materiałów budowlanych o działaniu przyczepnym. Konstrukcje zespolone
624/14 Statyka konstrukcji (budowlana). Projektowanie budowlane
624/15 Obliczanie obciążeń i naprężeń
624/16 Obliczanie deformacji (odkształcenia)
624/17 Obciążenie dopuszczalne. Stateczność. Sztywność
624/18 Elementy konstrukcyjne. Konstrukcje nośne. Elementy ruchome, sztywne. Płaskie konstrukcje nośne. Dźwigary nośne. Powłoki. Połączenia i sposoby połączeń w konstrukcjach budowlanych. Płyty konstrukcyjne. Pręty. Belki
624/19 Roboty ziemne. Zakładanie fundamentów. Roboty tunelowe
624/20 Roboty ziemne
624/21 Geotechnika. Mechanika gruntów. Geologia inżynierska. Gruntoznawstwo
624/22 Fundamentowanie
624/23 Tunele. Budowa tuneli. Budowa sztolni
624/24 Budowa mostów
624/25 Mosty kolejowe
624/27 Budownictwo wielokondygnacyjne. Według konstrukcji dachu i zasad konstrukcji
624/28 Konstrukcje szkieletowe. Konstrukcje ramowe
624/29 Konstrukcje magazynowe. Zbiorniki na materiały w postaci gazowej. Zbiorniki na materiały w postaci płynnej. Zbiorniki na materiały stałe. Bunkry. Silosy
624/30 Maszty. Wieże. Kominy
625/1. Technika dróg komunikacyjnych (lądowych). Koleje, budowa dróg kolejowych. Budowa dróg (twardych i gruntowych)
625/3 Koleje w ogólności. Budowa linii kolejowych
625/14 Drogi. Budowa dróg
625/15 Drogi pozamiejskie. Szosy. Autostrady. Drogi lokalne. Drogi polne
625/16 Drogi miejskie. Ulice. Place. Ronda. Parkingi
625/18 Projektowanie i trasowanie (wytyczanie) dróg
625/19 Wyposażenie dróg. Kładki, przejścia dla pieszych
625/22 Umacnianie dróg twardych i gruntowych. Kładzenie nawierzchni. Brukowanie. Nawierzchnia asfaltowa. Nawierzchnia bitumiczna (lepiszcza)
626/627/1. Inżynieria wodna. Budownictwo wodne. Hydrotechnika
626/9 Melioracje wodne. Nawadnianie. Odwadnianie. Drenowanie
627/14 Drogi wodne. Budownictwo rzeczne, morskie i przybrzeżne. Urządzenia żeglugowe
627/15 Naturalne wody śródlądowe. Cieki wodne. Wody stojące. Hydromechanika dróg wodnych. Ujścia rzek. Estuaria. Wody stojące
627/17 Budownictwo rzeczne. Ochrona i regulacja dróg wodnych i wybrzeży. Regulacja rzek
627/18 Jazy
627/19 Umocnienia przeciwpowodziowe. Groble. Wały ochronne
627/20 Ochrona brzegów morskich. Ochrona obszarów nisko położonych i ich odwadnianie. Poldery
627/21 Utrzymywanie dróg nawigacyjnych. Urządzenia żeglugowe i ratownicze
627/22 Zapory wodne. Budowa elektrowni wodnych. Zbiorniki retencyjne. Spiętrzenia wody
628/1 Inżynieria sanitarna. Technika oświetlenia
628.1/.8/1. Inżynieria sanitarna
628.1/2. Woda. Zaopatrywanie w wodę. Spożycie i zużycie wody. Zasoby wody. Ujęcia. Studnie. Wodociągi. Stacje pomp
628.1/3 Uzdatnianie wody : procesy, instalacje i wyposażenie. Oczyszczanie wody, filtracja
628.2/4 Odprowadzanie wód. Kanalizacja. Sieć kanalizacyjna: projektowanie, budowa, uzbrojenie, funkcjonowanie
628.3/5 Ścieki: oczyszczanie i obróbka. Osady. Wykorzystanie (utylizacja ścieków)
628.3/6 Ścieki przemysłowe
628.3/7 Oczyszczalnia ścieków
628.3/8 Oczyszczanie biologiczne ścieków. Oczyszczalnie biologiczne
628.3/9 Zanieczyszczenie ściekami środowiska naturalnego (wód, gleby i powietrza). Środki zapobiegawcze
628.4/10 Higiena miasta. Odpady i ich usuwanie. Ustępy publiczne. Gospodarka odpadami. Składowiska odpadów. Wysypiska śmieci. Spalanie odpadów
628.4/12 Śmieci , odpady komunalne
628.4/14 Odpady budowlane, gruz
628.4/17 Odpady organiczne, odpady ulegające biodegradacji
628.4/19 Odpady niebezpieczne (zawierające substancje niebezpieczne). Odpady chemiczne, medyczne, promieniotwórcze
628.4/20 Utylizacja odpadów, recykling
628.5/21 Ochrona sanitarna w przemyśle. Ochrona przed szkodliwym działaniem przemysłu. Urządzenia techniczne. Ochrona przed pyłami, trującymi wyziewami, dymem, bakteriami, wysoką temperaturą itp.
628.5/22 Ochrona przed hałasem. Walka z hałasem
628.8/24 Urządzenia klimatyzacyjne, ogrzewanie, wietrzenie pomieszczeń
628.9/1 Technika oświetlenia
628.9/4 Technika oświetlenia sztucznego. Reflektory
629/1. Technika środków transportu
629/2 Projektowanie, charakterystyka i zastosowanie pojazdów
629/9 Konstrukcja pojazdów. Części pojazdów
629/10 Napęd pojazdu. Systemy napędowe
629/11 Urządzenia wnętrza pojazdu (instalacje, wyposażenie)
629/12 Systemy kierowania (prowadzenia) i sterowania pojazdami. Łodzie, statki, okręty: konstrukcje, części środków transportu wodnego
629/13 Instalacje i urządzenia pomocnicze pojazdów
629/14 Bezpieczeństwo i system zabezpieczeń pojazdów
629/15 Technika prowadzenia, nawigacji, pilotażu. Eksploatacja
629/16 Wyposażenie podstawowe, instalacje oraz technika obsługi pojazdów
629/18 Technika konserwacji, przeglądów, modernizacji, napraw i obsługi pojazdów
629.3/1. Technika transportu lądowego (oprócz szynowych)
629.3/4 Rowery, motocykle, skutery, motorowery
629.3/6 Samochody. Technika samochodowa (w ogólności). Diagnostyka techniczna samochodów
629.3/7 Elektrotechnika samochodowa
629.3/8 Konstrukcja (budowa) samochodów. Hamulce samochodowe
629.3/9 Systemy napędowe samochodów. Systemy kierowania (prowadzenia) i sterowania samochodami
629.3/10 Eksploatacja techniczna samochodów
629.3/11 Obsługa techniczna i remont samochodów
629.3/12 Samochody osobowe
629.3/14 Samochody i przyczepy kempingowe
629.3/15 Pojazdy do transportu pasażerów. Autobusy. Taksówki. Ambulanse
629.3/16 Samochody ciężarowe. Furgonetki. Pikapy. Ciężarówki kontenerowe. Samochody chłodnie. Pojazdy cysterny
629.3/18 Pojazdy sportowe i wyścigowe. Rowery wyścigowe. Samochody wyścigowe. Gokarty
629.4/1 Tabor kolejowy. Pojazdy trakcyjne (motorowe). Wagony (przyczepy). Wyposażenie i obsługa taboru. Pojazdy szynowe
629.5/4 Systemy sterowania. Instrumenty. Pilot automatyczny
629.5/22 Okręty podwodne. Urządzenia do zanurzania, do nurkowania
629.7/1. Technika lotnicza i astronautyczna
629.7/6 Statki powietrzne cięższe od powietrza. (Aerodyny). Bezzałogowe statki latające. Bezpilotowe statki powietrzne. Drony
629.7/12 Technika rakietowa. Rakiety
629.7/13 Technika lotów kosmicznych. Technika astronautyczna. Astronautyka. Pojazdy kosmiczne
629.7/15 Sztuczne satelity. Satelity nawigacyjne. Satelity łączności. Bazy satelitarne GPS
629.9/1 Pojazdy przestawne przystosowane do poruszania się w więcej niż jednym środowisku lub na więcej niż jednym podłożu. Pojazdy szynowo-drogowe. Pojazdy lądowo-wodne. Amfibie. Pojazdy lądowo-powietrzne. Pojazdy wodno-powietrzne
63(03) Encyklopedie i leksykony rolnictwa, leśnictwa, hodowli, produkcji zwierzęcej, łowiectwa, rybactwa. Rolnictwo, leśnictwo, hodowla, produkcja zwierzęca, łowiectwo, rybactwo - encyklopedie i leksykony
63/1 Rolnictwo. Leśnictwo. Hodowla. Produkcja zwierzęca. Łowiectwo. Rybactwo
630(03) Encyklopedie i leksykony, słowniki terminologiczne leśnictwa. Leśnictwo - encyklopedie i leksykony, słowniki terminologiczne
630/1. Leśnictwo
630/5 Zoologia leśna ogólna. Zwierzęta leśne
630/7 Ekologia leśna
630/8 Botanika leśna ogólna. Rośliny leśne
630/10 Hodowla lasu
630/12 Arboretum. Drzewa ozdobne. Parki
630/15 Szkody leśne. Ochrona lasu
630/16 Fitopatologia leśna
630/18 Pomiar lasu. Przyrost. Wzrost i struktura drzewostanu. Dendrometria
630/22 Drewno. Obróbka drewna w lesie
630/23 Leśne użytki uboczne. Produkty roślinne (np. żywice).
630/24 Lasy i leśnictwo w gospodarce narodowej. Polityka leśna. Prawo leśne. Podatki leśne. Zalesianie . Lasy ochronne
631(038) Słowniki rolnictwa przekładowe terminologiczne. Rolnictwo - słowniki przekładowe terminologiczne
631/635/1. Rolnictwo. Uprawa i hodowla roślin
631/2. Ogólne zagadnienia rolnictwa
631/4. Agrochemia
631/5. Prowadzenie i organizacja gospodarstwa rolnego
631/14 Zarządzanie i administracja gospodarstwem rolnym
631/21 Maszyny i narzędzia rolnicze
631/29 Pojazdy rolnicze. Traktory. Ciągniki
631/30(03) Encyklopedie i leksykony gleboznawstwa. Gleboznawstwo - encyklopedie i leksykony
631/30(038) Słowniki gleboznawcze przekładowe terminologiczne. Gleboznawstwo - słowniki przekładowe terminologiczne
631/30 Gleboznawstwo
631/32 Badanie gleby. Analiza gleby
631/33 Fizyczne i mechaniczne właściwości gleby
631/34 Woda w glebie. Hydrologia rolnicza
631/41 Hodowla roślin (ulepszanie właściwości roślin uprawnych). Genetyka stosowana, selekcja itd. Aklimatyzacja
631/42 Rozmnażanie roślin
631/49 Agrotechnika. Inżynieria rolna. Zagospodarowanie nieużytków, odłogów. Karczowanie. Rekultywacja. Drenowanie. Nawadnianie itd.
631/51 Nawozy. Nawożenie. Komposty
631/52 Znaczenie upraw rolniczych z geofizycznego punktu widzenia. Wpływ na klimat, glebę, bieg wody itd.
631/53 Warunki rozwojowe roślin. Ekologia rolnicza
632/1. Choroby i ochrona roślin uprawnych
632/2 Choroby niepasożytnicze. Choroby wywołane przez czynniki otoczenia i inne (niekorzystne właściwości gleby, zanieczyszczenia atmosfery, produkty chemiczne lub przemysłowe. Schorzenia fizjologiczne
632/5 Choroby wywołane przez bakterie, wirusy, grzyby, pasożyty
632/6 Rośliny szkodliwe. Chwasty
632/8 Owady szkodliwe
632/9 Zwalczanie chorób i szkodników roślin
632/10 Środki ochrony roślin. Pestycydy ogólnie. Herbicydy
633/1 Uprawa poszczególnych roślin polowych
633/12 Trawy pastewne i łąkowe. Użytki zielone: łąki, pastwiska itd.
633/30 Rośliny przemysłowe: rośliny oleiste, barwierskie, garbnikowe, lekarskie. Rośliny energetyczne
633/635(038) Słowniki roślin użytkowych przekładowe terminologiczne(rośliny polowe, sadownictwo, uprawa winorośli, ogrodnictwo, uprawa warzyw i roślin ozdobnych). Rośliny użytkowe (rośliny polowe, sadownictwo, uprawa winorośli, ogrodnictwo, uprawa warzyw i roślin ozdobnych) - słowniki przekładowe terminologiczne
634/2 Hodowla i uprawa drzew i krzewów owocowych. Sadownictwo
635/1. Ogrodnictwo. Uprawa warzyw i roślin ozdobnych
635/13 Rośliny aromatyczne i korzenne (Rośliny przyprawowe). Koper. Pietruszka. Majeranek. Tymianek. Mięta. Szałwia. Lubczyk. Kminek
635/15 Rośliny ozdobne. Kwiaciarstwo. Kwiaty. Krzewy. Żywopłoty. Rośliny pokojowe. Rośliny pnące. Kaktusy. Bonsai
636(038) Słowniki zootechniczne przekładowe terminologiczne. Zootechnika - słowniki przekładowe terminologiczne
636/8 Zwierzęta hodowane i trzymane do pracy lub dla przyjemności człowieka. Zwierzęta pociągowe, juczne. Zwierzęta do strzeżenia, tropienia, łączności, ratownictwa
636/15 Weterynaria. Technika Weterynaryjna
636/17 Konie i inne nieparzystokopytne. Osły. Muły
636/18 Wielkie przeżuwacze. Bydło domowe. Krowy. Cielęta
636/35 Zwierzęta futerkowe. Nutrie. Lisy. Norki
637/1 Produkty pochodzenia zwierzęcego
638(03) Encyklopedie i leksykony, słowniki terminologiczne hodowli owadów i innych stawonogów. Hodowla owadów i innych stawonogów - encyklopedie i leksykony, słowniki terminologiczne
639/2(038) Słowniki łowiectwa przekładowe terminologiczne. Łowiectwo - słowniki przekładowe terminologiczne
639/8 Hodowla ryb. Rybactwo
64(03) Encyklopedie i leksykony, słowniki terminologiczne gospodarstwa domowego, gastronomii, hotelarstwa. Gospodarstwo domowe, gastronomia, hotelarstwo - encyklopedie i leksykony, słowniki terminologiczne
64/3 Hotele. Motele. Pensjonaty. Mieszkania i pokoje do wynajęcia. Hotelarstwo
64/7 Żywność z punktu widzenia wartości odżywczej. Zdrowa żywność
64/9 Przyrządzanie potraw. Sztuka kulinarna. Kucharstwo
654(03) Encyklopedie i leksykony telekomunikacji i telemechaniki, telegrafii, telefonii, radiofonii, telewizji. Telekomunikacja i telemechanika, telegrafia, telefonia, radiofonia, telewizja - encyklopedie i leksykony
655(03) Encyklopedie i leksykony przemysłu poligraficznego, działalności wydawniczej, księgarstwa. Przemysł poligraficzny, działalność wydawnicza, księgarstwo - encyklopedie i leksykony
655(038) Słowniki przemysłu poligraficznego, działalności wydawniczej, księgarstwa przekładowe terminologiczne. Przemysł poligraficzny, działalność wydawnicza, księgarstwo - słowniki przekładowe terminologiczne
655/1 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Księgarstwo
655/2 Drukarstwo. Przemysł poligraficzny. Zakłady poligraficzne. Reprodukcja poligraficzna. Stereotypia. Elektrotypia. Chemigrafia. Światłodruk. Typografia. Pismo drukarskie. Skład drukarski. Procesy drukowania. Techniki druku
655/3 Historia drukarstwa. Wynalazek druku
655/4 Ruch wydawniczy. Działalność wydawnicza. Księgarstwo
655/5 Ruch wydawniczy. Działalność wydawnicza
655/6 Organizacja księgarstwa. Formy dystrybucji książki i prasy. Księgarnie. Kolportaż książek. Antykwariaty
655/7 Zagadnienia specjalne dotyczące wydawnictw. Ceny wydawnictw. Promocja. Nakład. Tantiemy
655/8 Budowa książki i czasopisma. Budowa publikacji. Format. ISBN. ISSN
655/9 Sztuka książki. Grafika książki
656(03) Encyklopedie i leksykony transportu, słowniki skrótów. Transport - encyklopedie i leksykony, słowniki skrótów
656(038) Słowniki transportu przekładowe terminologiczne. Transport - słowniki przekładowe terminologiczne
656/1. Transport
656/2. Zagadnienia organizacyjne w ogólności. Parkingi. Miejsca postojowe
656/4 Taryfy. Bilety. Opłaty. Dokumenty przewozowe
656/7 Zarządzanie transportem. Kierowanie przewozami. Obsługa przewozów towarów, zwierząt i osób. Bezpieczeństwo transportu
656/8 Transport materiałów niebezpiecznych
656/12 Transport lądowy (drogowy i kolejowy)
656/14 Transport drogowy. Ruch drogowy. Transport zaprzęgowy (konny i in). Ruch motocyklowy, pieszy. Ruch uliczny. Komunikacja miejska. Transport miejski. Opłaty drogowe
656/15 Bezpieczeństwo ruchu drogowego (sprawność i efektywność)
656/16 Regulowanie ruchu. Sygnalizacja. Znaki drogowe
656/17 Wypadki drogowe
656/18(03) Encyklopedie i leksykony transportu samochodowego, motoryzacji, słowniki skrótów. Transport samochodowy, motoryzacja - encyklopedie i leksykony, słowniki skrótów
656/18 Transport samochodowy. Motoryzacja
656/24 Transport kolejowy. Eksploatacja kolei. Obsługa pociągów. Przewóz pasażerów, towarów. Ruch kolejowy
656/32 Transport wodny
656/33(03) Encyklopedie i leksykony, słowniki terminologiczne żeglugi morskiej, floty handlowej. Żegluga morska, flota handlowa - encyklopedie i leksykony, słowniki terminologiczne
656/33 Żegluga morska. Flota handlowa
656/35 Eksploatacja portów. Eksploatacja urządzeń portowych
656/40 Transport powietrzny. Lotnictwo. Bezpieczeństwo transportu powietrznego
656/41 Katastrofy lotnicze. Piractwo powietrzne. Terroryzm lotniczy
656/42 Lotniska. Porty lotnicze (Organizacja i eksploatacja)
656/45 Przedsiębiorstwo wysyłkowe i przewozowe. Przedsiębiorstwa spedycyjne
66/1. Przemysł chemiczny. Technologia chemiczna
66/2 Inżynieria chemiczna. Procesy produkcyjne
66/5 Procesy chemiczne i urządzenia ogólne
66/6 Aparatura chemiczna
66/8 Piece przemysłowe
66/11 Destylacja
66/12 Operacje z cieczami. Rozpuszczanie. Rozpuszczalniki. Mieszanie. Rozcieńczanie. Dializa. Krystalizacja. Klarowanie. Rozdzielanie cieczy
66/13 Rafinacja i oczyszczanie cieczy. Filtracja
66/14 Operacje z gazami. Wytwarzanie. Przesyłanie. Oddzielanie. Oczyszczanie. Przechowywanie
66/15 Specjalne fizyczne. fizykochemiczne, chemiczne metody traktowania. Sorpcja. Metody ultradźwiękowe, fotochemiczne, elektrochemiczne
661/5 Substancje adsorbujące. Adsorbenty
661/12 Związki azotowe. Amoniak
661/13 Niemetale i ich związki. Technologia chemiczna nieorganiczna. Fosfor. Nawozy fosforowe. Arsen. Bor. Krzem. Szkło wodne
661/14 Węgiel i nieorganiczne związki węgla
661/15 Substancje organiczne. Technologia chemiczna organiczna. Węglowodory. Związki organiczne azotu, fosforu, arsenu, boru, krzemu, siarki. Alkohole i ich pochodne. Kwasy organiczne i ich sole. Związki metaloorganiczne. Celuloza
661/17 Technologia gazów. Gazy sprężone, skroplone i zestalone
662/1. Materiały wybuchowe. Paliwa
662/4 Gospodarka cieplna. Paliwa naturalne. Biopaliwa. Spalanie. Produkty spalania. Popiół. Bilans cieplny. Drewno. Torf. Węgiel brunatny. Węgiel kamienny
662/5 Technologia paliw. Węgiel drzewny. Smoła drzewna. koksownictwo. Koks. Smoła z węgla brunatnego i kamiennego
662/6 Paliwa ciekłe. Oleje mineralne
662/7 Paliwa gazowe. Biogaz
662/8 Gazownictwo
662/10 Technologia spalania. Domowe urządzenia grzejne. Paleniska przemysłowe. Pochłaniacze dymu. Specjalne metody ogrzewania i urządzenia grzewcze
663/1 Mikrobiologia techniczna. Przemysł fermentacyjny. Napoje. Używki
663/2 Mikrobiologia techniczna. Mikrobiologia przemysłowa. Drożdże i ich działanie
663/3 Wina. Przemysł winiarski. Wino - produkcja
663/4 Piwo. Słodownictwo. Browarnictwo
663/5 Gorzelnictwo. Wódka
664(03) Encyklopedie, leksykony, słowniki terminologiczne przemysłu spożywczego. Przemysł spożywczy - encyklopedie, leksykony, słowniki terminologiczne
664/1. Przemysł spożywczy
664/2 Żywność modyfikowana genetycznie. Żywność transgeniczna. Żywność ekologiczna
664/3 Skład chemiczny żywności
664/4 Towaroznawstwo żywności
664/11 Przetwórstwo zbożowe
665/2 Olejki eteryczne. Wyroby perfumeryjne. Kosmetyki. Artykuły toaletowe. Materiałoznawstwo olejków eterycznych, wyrobów perfumeryjnych, kosmetyków, artykułów toaletowych
665/3 Technologia olejów mineralnych i ropy naftowej. Nafta i inne produkty. Przemysł petrochemiczny. Hydrokrakowanie. Parafina. Asfalt. Wosk ziemny. Gaz ziemny
665/4 Paliwa silnikowe. Benzyna. Gazolina. Oleje napędowe
666/1. Przemysł szklarski i ceramiczny. Przemysł materiałów wiążących
666/7 Ceramika budowlana. Cegły, dachówki itd. Materiały ogniotrwałe
666/8 Przemysł materiałów wiążących. Przemysł gipsowy. Tynki. Przemysł wapienny. Lastriko. Lepiki. Masy wapienno-piaskowe. Silikaty wapienne, piaskowe i inne, kamienie sztuczne. Kity
666/9 Przemysł cementowy
666/10 Zaprawy i betony. Beton zbrojony. Beton sprężony. Żelazobeton. Prefabrykaty żelbetowe. Prefabrykaty sprężone
669/1. Metalurgia. Hutnictwo
669/2 Metaloznawstwo
669/3 Procesy metalurgiczne. Nagrzewanie, topienie, oczyszczanie, redukcja
669/5 Metalurgia żelaza. Żelazo. Stal. Surówka
669/6 Żeliwo
669/7 Metalurgia metali nieżelaznych
669/9 Nikiel. Kobalt. Chrom. Wolfram. Molibden. Wanad, tytan, tor i in. Niklowanie. Chromowanie
669/10 Miedź. Stopy miedzi. Mosiądz, tombak, brązy
669/13 Aluminium. Stopy aluminium. Aluminium jako powłoki. Aluminoterapia
669/15 Metaloidy (niemetale) jako składniki stopu. Siarka. Selen. Tellur. Arsen. Fosfor. Bor. Krzem. German. Silikotermia. Węgiel. Gazy w metalach
673/1 Wyroby z metali nieżelaznych (z wyjątkiem metali szlachetnych). Ludwisarstwo. Brązy artystyczne. Brązownictwo. Dzwony
674(038) Słowniki przemysłu drzewnego przekładowe terminologiczne. Przemysł drzewny - słowniki przekładowe terminologiczne
674/1 Przemysł drzewny. Ogrodzenia itp. Tokarstwo
674/2 Technologia drewna. Gatunki drewna
674/4 Przeróbka odpadów drzewnych. Trociny. Wyrób korków
676/5 Płyty pilśniowe. Tektury dachowe i podłogowe
677/1. Przemysł włókienniczy
677/11 Maszyny włókiennicze
677/28 Włókna syntetyczne. Włókna z polikondensatów. Włókna poliamidowe. Nylon. Włókna z polimerów
677/4 Przędalnictwo
678/1. Przemysły oparte na tworzywach wielkocząsteczkowych. Przemysł gumowy. Przemysł tworzyw sztucznych
678/2 Procesy produkcyjne. Przetwórstwo. Koagulacja. Impregnowanie. Powlekanie. Kształtowanie. Wtryskiwanie. Wulkanizacja
678/5 Podział tworzyw sztucznych o właściwościach specjalnych. Tworzywa sztuczne, wielkocząsteczkowe (ogólnie)613/
678/7 Tworzywa termoplastyczne. Termoplasty
678/8 Kauczuki i inne naturalne tworzywa wielkocząsteczkowe zawierające jedynie węgiel i wodór. Guma. Ebonit. Wulkanit. Regenerat
678/9 Tworzywa sztuczne, szczególnie półsyntetyczne. Fibra
678/10 Syntetyczne produkty polikondensacji. Polikondensaty. Żywice syntetyczne. Polianilina. Poliestry. Poliamidy. Poliuretany. Poliwęglany
678/11 Syntetyczne produkty polimeryzacji. Polimery. Kauczuki syntetyczne. Polichrorek winylu (PCW). Polietylen. Polimetakrylan metalu. Polipropylen. Polistyren. Teflon (policzterofluoroetylen). Geosyntetyki
678/12 Inne tworzywa wielkocząsteczkowe. Mieszane polimerokondensaty. Silikony
681/1 Mechanika precyzyjna
681.5(03) Encyklopedie i leksykony techniki sterowania automatycznego. Technika sterowania automatycznego, automatyka - encyklopedie i leksykony
681.5(038) Słowniki techniki sterowania automatycznego przekładowe terminologiczne. Technika sterowania automatycznego, automatyka - słowniki przekładowe terminologiczne
681.5/1 Technika sterowania automatycznego. Automatyka. Cybernetyka techniczna. Automatyczne systemy sterowania i kontroli
681.5/2 Mechatronika
681.5/3 Identyfikacja, modelowanie, parametry systemów sterowania
681.5/5 Regulatory
681.5/6 Składniki automatycznych systemów sterowania. Serwoskładniki. Wzmacniacze, przekaźniki, czujniki i przetworniki systemów sterowania. Sensory
681.7/1 Instrumenty optyczne. Lupy. Mikroskopy. Okulary. Lunety. Teleskopy. Radioteleskopy. Optyczne i optyczno-elektryczne przyrządy obserwacyjne i pomiarowe
681.8/1 Akustyka techniczna
681.8/2 Urządzenia do nagrywania i odtwarzania dźwięku. Nośniki dźwięku. Magnetofony. Dyktafony. Płyty dźwiękowe, płyty kompaktowe, taśmy dźwiękowe, magnetofonowe. Fonografia
683/1 Ślusarstwo. Urządzenia ogrzewnicze i do oświetlenia
684/1 Meblarstwo i rzemiosła pokrewne. Projektowanie i wyrób mebli. Tapicerstwo
69(03) Encyklopedie i leksykony przemysłu budowlanego, rzemiosła budowlanego, materiałów, remontów i robót budowlanych. Przemysł budowlany - encyklopedie i leksykony
69(038) Słowniki przemysłu budowlanego, rzemiosł budowlanych, materiałów i robót budowlanych przekładowe terminologiczne. Przemysł budowlany, rzemiosła budowlane, materiały i roboty budowlane - słowniki przekładowe terminologiczne
69/1. Przemysł budowlany. Rzemiosła budowlane. Materiały. Remonty i roboty budowlane. Budownictwo ogólne. Budownictwo ekologiczne, inteligentne. Marketing budowlany. Fizyka budowli
69/2. Normy budowlane. Kontrola, nadzór budowy. Ekspertyza budowlana
69/3. Budownictwo wiejskie
69/5 Budownictwo przemysłowe
69/6 Budownictwo mieszkaniowe
69/7 Budownictwo jednorodzinne
69/9 Organizacja i urządzenie placu budowy. Metody pracy. Organizacja budowy. Zarządzanie w budownictwie
69/10 Uprzemysłowienie budowy. Prefabrykacja wielkich elementów lub całych budynków. Montaż budowli. Fabryki domów. Rusztowania
69/11 Utrzymanie budynków. Przesuwania. Wyburzanie. Konserwacja
69/12 Uszkodzenia. Awarie budowlane
69/13 Remonty. Naprawy
69/15 Przebudowa. Rozbudowa
69/16 Materiały i elementy budowlane z punktu widzenia ich zastosowania. Drewno. Kamień. Ceramika budowlana. Żużel. Beton. Żelbeton. Gazobeton. Materiały wiążące. Cement. Gips. Szkło. Metale. Masy sztuczne. Okładziny. Papa. Pustaki
69/18 Części budynku. Elementy konstrukcyjne
69/19 Fundamentowanie
69/20 Mury. Ściany. Elewacje. Otwory w ścianach. Balkony
69/21 Dachy i pokrycia dachowe. Dekarstwo. Zielone dachy. Ogrody na dachach
69/22 Stropy. Podłogi. Posadzki. Sufity
69/23 Schody. Rampy. Dźwigi. Schody ruchome
69/25 Bramy. Drzwi. Okna
69/26 Roboty murarskie. Murarstwo i rzemiosła pokrewne
69/27 Roboty betonowe
69/29 Roboty ciesielskie. Stolarstwo budowlane
69/30 Wyposażenie i instalacje w budynkach. Wodociągi. Kanalizacja. Instalacje sanitarne. Urządzenia gazowe, parowe, elektryczne
69/31 Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja budynków. Centralne ogrzewanie. Kominy. Kominiarstwo. Budownictwo pasywne
69/32 Roboty wykończeniowe i dekoracyjne. Szklarstwo budowlane. Malarstwo. Tapetowanie
69/33 Ochrona budynków. Urządzenia zabezpieczające. Izolacja budynków. Ochrona przeciwpożarowa i przeciwdźwiękowa. Schrony przeciwlotnicze. Zwalczanie grzybów, korozji. Grzyby, korozja – zwalczanie
69/34 Izolacja cieplna budynków. Zabezpieczenie przed stratami ciepła
   
     

 

 

 

Słowniki gleboznawcze przekładowe terminologiczne. Gleboznawstwo - słowniki przekładowe terminologiczne

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 71, 65-762 Zielona Góra, www.bu.uz.zgora.pl, e-mail: BU@uz.zgora.pl