Uniwersytet Zielonogórski 

 

 

Piętro 3

 

Sztuka. Rozrywki. Sport.

książki

7(03) Encyklopedie i leksykony sztuki. Sztuka - encyklopedie i leksykony
7(03)/1 Encyklopedie i leksykony biograficzne artystów, artystów plastyków ogólnie. Biografie zbiorowe i indywidualne artystów, artystów plastyków ogólnie - encyklopedie i leksykony. Artyści, artyści plastycy ogólnie - encyklopedie i leksykony
7(038) Słowniki sztuki przekładowe terminologiczne. Sztuka - słowniki przekładowe terminologiczne
7/2. Teoria i filozofia sztuki. Znaczenie sztuki. Sztuka elitarna. Sztuka popularna. Kompozycja. Proporcja. Porządki. Profil. Efekty optyczne. Barwa. Kolor. Światłocień
7/3. Estetyka sztuki
7/4. Psychologia sztuki
7/5. Socjologia sztuki
7/7. Technika sztuki. Prace związane z wykonaniem dzieła. Sprzęt i materiały
7/8 Uszkodzenia dzieł sztuki. Konserwacja i ochrona dzieł sztuki. Konserwatorstwo
7/9 Straty lub nieprawne przemieszczenie dzieł sztuki. Kradzież dzieł sztuki
7/10 Zmiana miejsca. Wymiana dzieł sztuki. Wypożyczanie na czasowe wystawy
7/11 Kopie. Reprodukcje. Faksymile
7/13 Historia sztuki w ogólności. Okresy i style
7/13P Historia sztuki polskiej
7/15 Historia sztuki. Sztuka przedhistoryczna
7/18 Historia sztuki. Sztuka Majów
7/24P Historia sztuki. Polska sztuka ludowa
7/26 Historia sztuki. Sztuka Indian amerykańskich
7/29 Historia sztuki. Sztuka chińska (łącznie z tybetańską, Azji Środkowej, Korei)
7/30 Historia sztuki. Sztuka egipska starożytna
7/31 Historia sztuki. Sztuka Indii i Azji Południowo-Wschodniej
7/32 Historia sztuki. Sztuka Azji Zachodniej
7/33 Historia sztuki. Sztuka rzymska. Sztuka etruska
7/34 Historia sztuki. Sztuka grecka (egejska i helleńska)
7/35 Historia sztuki. Sztuka średniowieczna (sztuka chrześcijańska)
7/35P Historia sztuki polskiej. Średniowiecze
7/37 Historia sztuki. Sztuka bizantyjska
7/38 Historia sztuki. Sztuka islamu
7/39 Historia sztuki. Sztuka średniowieczna Europy Zachodniej
7/40 Historia sztuki. Sztuka romańska
7/41 Historia sztuki. Sztuka późnochrześcijańska Europy Zachodniej. Gotyk
7/42 Historia sztuki. Renesans. Barok. Rokoko. Styl kolonialny
7/43 Historia sztuki. Renesans. Wiek XVI
7/43P Historia sztuki polskiej. Renesans
7/44 Historia sztuki. Barok. Wiek XVII
7/46 Historia sztuki. Kierunki w sztuce XIX-XXI wieku
7/46P Historia sztuki polskiej. Kierunki w sztuce XIX-XXI wieku
7/47 Historia sztuki. Klasycyzm i romantyzm. Nawrót do sztuki klasycznej, średniowiecznej, itd. Neogotyk. Eklektyzm. Symbolizm. Secesja. Modernizm
7/47P Historia sztuki polskiej. Klasycyzm i romantyzm. Nawrót do sztuki klasycznej
7/48 Historia sztuki. Wiek XX
7/48P Historia sztuki polskiej. Wiek XX
7/49 Historia sztuki. Sztuka nowoczesna do ekspresjonizmu. Realizm. Naturalizm. Funkcjonalizm. Ekspresjonizm
7/50 Historia sztuki. Impresjonizm
7/51 Historia sztuki. Okres między ekspresjonizmem a abstrakcjonizmem. Fowizm
7/52 Historia sztuki. Sztuka abstrakcyjna. Konstruktywizm. Bauhaus. Art deco. Taszyzm. Pop art. Strukturalizm. Postmodernizm itd.
7/52P Historia sztuki polskiej. Sztuka abstrakcyjna. Konstruktywizm. Bauhaus. Art deco. Taszyzm. Pop art. Strukturalizm. Postmodernizm itd.
7/53 Historia sztuki. Sztuka współczesna. Happening. Performance
7/54(03) Encyklopedie i leksykony, słowniki terminologiczne tematyki twórczości artystycznej, ikonografii. Tematyka twórczości artystycznej, ikonografia - encyklopedie i leksykony, słowniki terminologiczne
7/54 Tematyka twórczości artystycznej. Ikonografia
7/55 Portrety
7/57 Tematy religijne w sztuce
7/59 Zastosowanie sztuki w przemyśle i życiu codziennym. Wzornictwo przemysłowe
7/62 Sztuka dziecka
7/63P Biografie zbiorowe i indywidualne, twórczość artystów polskich, artystów plastyków polskich ogólnie. Artyści polscy, artyści plastycy polscy ogólnie
7/68 Wiedza o sztuce. Historycy sztuki. Teoretycy sztuki. Krytycy sztuki. Eksperci (biografie)
7/70 Kolekcjonerzy. Kolekcjonerstwo
7/71 Działalność komercyjna związana ze sztuką. Agencje artystyczne. Producenci. Impresaria
7/72 Działalność amatorska
7/72 Mecenat, patronat sztuki
7/77 Telewizja. Programy telewizyjne, widowiska telewizyjne. Sponsoring telewizyjny
71(03) Encyklopedie i leksykony planowania przestrzennego, urbanistyki, kształtowania krajobrazu. Planowanie przestrzenne, urbanistyka, kształtowanie krajobrazu - encyklopedie i leksykony
71(038) Słowniki planowania przestrzennego, urbanistyki i kształtowania krajobrazu przekładowe terminologiczne. Planowanie przestrzenne, urbanistyka i kształtowanie krajobrazu - słowniki przekładowe terminologiczne
71/1 Planowanie przestrzenne. Urbanistyka. Kształtowanie krajobrazu
711/1 Planowanie przestrzenne. Planowanie regionalne. Planowanie miast i wsi. Sztuka organizowania przestrzeni
711/2 Planowanie przestrzenne: zasady ogólne, realizacja, plany. Gospodarka terenami. Planowanie osadnictwa i jednostek osadniczych
711/3 Programowanie i rozwój planowania przestrzennego. Przebudowa. Modernizacja. Sanacja i wyburzanie części miast. Rozbudowa. Rekonstrukcja. Odbudowa. Rewitalizacja
711/4 Planowanie w skali kraju. Planowanie regionalne. Deglomeracja
711/5 Planowanie terenów wiejskich
711/6 Urbanistyka. Planowanie miast. Zarządzanie przestrzenią miast, miastami. Miasta, miasto - zarządzanie przestrzenią. Aglomeracja
712/1(03) Encyklopedie i leksykony, słowniki terminologiczne architektury terenów zielonych, krajobrazu naturalnego i kształtowanego, parków, ogrodów. Architektura terenów zielonych, krajobraz naturalny i kształtowany, parki, ogrody - encyklopedie i leksykony, słowniki terminologiczne
712/1 Architektura terenów zielonych. Krajobraz naturalny i kształtowany, krajobraz kulturowy. Parki. Ogrody
712/2 Ogrody przydomowe i ogródki działkowe
712/3 Cmentarze: planowanie, konserwacja. Krematoria
72(03) Encyklopedie i leksykony architektury. Architektura - encyklopedie i leksykony
72(03)/1 Encyklopedie i leksykony biograficzne architektów. Biografie zbiorowe i indywidualne architektów - encyklopedie i leksykony. Architekci - encyklopedie i leksykony
72(038) Słowniki architektury przekładowe terminologiczne
72/1. Architektura
72/2. Architektura krajów, regionów i miast
72/3. Architektura Polski
72/4. Teoria architektury. Zasady projektowania
72/5. Estetyka architektury
72/6. Technika prac architektonicznych. Makiety. Biura projektowe
72/7. Rysunek architektoniczny
72/8 Konserwacja i restauracja zabytków architektury. Rewaloryzacja
72/9 Historia architektury w ogólności. Style w architekturze
72/9P Historia architektury polskiej
72/15 Historia architektury. Architektura egipska starożytna
72/16 Historia architektury. Architektura Azji Zachodniej, Mezopotamii, Persji
72/17 Historia architektury. Architektura rzymska
72/18 Historia architektury. Architektura grecka
72/19 Historia architektury. Architektura średniowieczna (chrześcijańska i islamu)
72/19P Historia architektury polskiej. Średniowiecze
72/21 Historia architektury. Architektura bizantyjska
72/24 Historia architektury. Architektura romańska
72/24P Historia architektury polskiej. Architektura romańska
72/25 Historia architektury. Architektura gotycka. Gotyk
72/25P Historia architektury polskiej. Architektura gotycka polska. Gotyk
72/27 Historia architektury. Architektura renesansu. Renesans. Wiek XVI
72/28 Historia architektury. Architektura baroku. Barok. Wiek XVII
72/31 Historia architektury. Architektura XIX wieku. Historyzm. Secesja
72/31P Historia architektury polskiej XIX w. Historyzm. Secesja
72/32 Historia architektury. Architektura XX i XXI wieku
72/32P Historia architektury polskiej XX i XXI w.
72/33P Budownictwo ludowe polskie
72/34 Detale architektoniczne. Zdobnictwo architektoniczne. Płaskorzeźby. Sztukateria. Mozaiki. Witraże
72/35 Biografie zbiorowe i indywidualne, twórczość architektów. Architekci - etyka
72/35P Biografie zbiorowe i indywidualne, twórczość architektów. Architekci polscy
72/36 Budynki ogólnie
72/37 Budynki użyteczności publicznej, społeczno-usługowe, handlowe i przemysłowe
72/38 Budynki użyteczności publicznej
72/39 Budynki biurowe
72/41 Budynki parlamentu
72/42 Budynki administracji publicznej. Ratusz
72/44 Budynki służby zdrowia. Szpitale. Sanatoria. Przychodnie
72/45 Budynki transportu , komunikacji. Dworce (kolejowe, lotnicze, autobusowe). Budynki portowe
72/46 Budynki zakładów przemysłowych. Fabryki
72/47 Budynki do celów widowiskowych i sportowych. Filharmonie. Teatry. Kina. Domy kultury. Stadiony
72/49 Pomniki. Posągi. Mała architektura miejska. Fontanny. Latarnie. Studnie
72/50 Mosty. Wiadukty. Tunele
72/52 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne
72/54 Architektura kościelna. Kaplice. Kościoły. Katedry. Klasztory
72/55 Cerkwie
72/57 Architektura cmentarna. Nagrobki. Grobowce. Mauzolea. Katakumby. Sarkofagi. Socjologia cmentarzy, nekropolii
72/60 Budynki do celów oświaty, nauki i kultury
72/63 Muzea, galerie
72/66 Budynki mieszkalne
72/67 Budynki wielorodzinne. Bloki. Apartamentowce. Zasady projektowania
72/68 Domy jednorodzinne. Wille. Domy letnie
72/69 Hotele. Pensjonaty. Schroniska
72/70 Domy wiejskie. Chaty
72/71 Zamki. Pałace. Dwory
72/72 Zamki obronne lub półobronne (cytadele)
72/73 Architektura obronna
73(03) Encyklopedie i leksykony rzeźby. Rzeźba - encyklopedie i leksykony
73/1. Rzeźbiarstwo i sztuki pokrewne
73/3. Historia rzeźby w ogólności
73/10 Historia rzeźby. Rzeźba Azji Zachodniej
73/11 Historia rzeźby. Rzeźba rzymska
73/12 Historia rzeźby. Rzeźba grecka
73/17 Historia rzeźby. Rzeźba średniowieczna Europy Zachodniej
73/17P Historia rzeźby polskiej. Średniowiecze
73/19 Historia rzeźby. Rzeźba gotycka
73/19P Historia rzeźby polskiej. Gotyk
73/20 Historia rzeźby. Rzeźba renesansu, baroku, rokoka
73/21 Historia rzeźby. Rzeźba renesansu. Renesans. Wiek XVI
73/21P Historia rzeźby polskiej. Renesans
73/25 Historia rzeźby. Rzeźba XIX wieku
73/25P Historia rzeźby polskiej XIX wieku
73/26 Historia rzeźby. Rzeźba XX i XXI wieku
73/30 Historia rzeźby. Rzeźba ludowa
73/31 Historia rzeźby. Rzeźba religijna
73/32 Biografie zbiorowe i indywidualne, twórczość rzeźbiarzy. Rzeźbiarze
73/32F Biografie zbiorowe i indywidualne, twórczość rzeźbiarzy francuskich. Rzeźbiarze francuscy
73/32N Biografie zbiorowe i indywidualne, twórczość rzeźbiarzy. Rzeźbiarze niemieccy
73/32P Biografie zbiorowe i indywidualne, twórczość rzeźbiarzy polskich. Rzeźbiarze polscy
73/32RU Biografie zbiorowe i indywidualne, twórczość rzeźbiarzy. Rzeźbiarze rumuńscy
73/32SZ Biografie zbiorowe i indywidualne, twórczość rzeźbiarzy szwajcarskich. Rzeźbiarze szwajcarscy
73/32U Biografie zbiorowe i indywidualne, twórczość rzeźbiarzy ukraińskich. Rzeźbiarze ukraińscy
73/32W Biografie zbiorowe i indywidualne, twórczość rzeźbiarzy włoskich. Rzeźbiarze włoscy
73/34 Sfragistyka. Pieczęcie
73/35 Numizmatyka. Monety. Medale. Medalierstwo. Odznaki itd.
73/36 Ceramika artystyczna
73/37 Wyroby artystyczne z metalu. Ślusarstwo artystyczne. Kowalstwo artystyczne. Metaloplastyka. Zegarmistrzostwo artystyczne
73/38 Złotnictwo. Jubilerstwo artystyczne. Wyroby ze srebra
73/77 Sztuka w ogólności
74/1 Rysunek. Rzemiosło artystyczne
74/2 Rysunek. Perspektywa
74/3 Biografie zbiorowe i indywidualne, twórczość rysowników. Rysownicy
74/3P Biografie zbiorowe i indywidualne, twórczość rysowników polskich. Rysownicy polscy
74/4 Karykatura. Rysunki satyryczne. Humor rysunkowy
74/7 Rysunek techniczny. Kreślarstwo. Urządzenia
745(03) Encyklopedie i leksykony rzemiosła artystycznego i sztuki użytkowej. Rzemiosło artystyczne i sztuka użytkowa - encyklopedie i leksykony
745/1. Rzemiosło artystyczne. Sztuka użytkowa
745/2 Biografie zbiorowe i indywidualne, twórczość artystów rzemieślników. Lutnicy. Artyści rzemieślnicy
745/3 Rzemiosło artystyczne, dekoracyjne, zdobnicze
745/5 Tkactwo artystyczne. Tkaniny artystyczne. Dywany. Gobeliny. Arrasy
745/12 Zdobnictwo wnętrz. Wystawy sklepowe
745/13 Zdobnictwo wnętrz kościołów. Groby Pańskie. Żłóbki
745/15 Meble artystyczne. Artystyczne urządzenia grzewcze i oświetleniowe
745/16 Meble artystyczne
745/17 Kominki. Piece. Lampy
75(03) Encyklopedie i leksykony malarstwa. Malarstwo - encyklopedie i leksykony
75(03)/1 Encyklopedie i leksykony biograficzne malarzy. Biografie zbiorowe i indywidualne malarzy - encyklopedie i leksykony. Malarze - encyklopedie i leksykony
75/1. Malarstwo
75/2. Teoria malarstwa
75/3 Estetyka malarstwa
75/4. Technika malarstwa
75/5 Konserwacja obrazów
75/8 Historia malarstwa w ogólności
75/8P Historia malarstwa polskiego w ogólności
75/9 Malarstwo Indii
75/10 Historia malarstwa. Malarstwo Dalekiego Wschodu. Chiny, Japonia, Korea, Tybet, Mongolia
75/14 Historia malarstwa. Malarstwo starożytne egipskie
75/15 Historia malarstwa. Malarstwo Azji Zachodniej, Mezopotamii, Persji
75/17 Historia malarstwa. Malarstwo greckie
75/20 Historia malarstwa. Malarstwo bizantyjskie
75/21 Historia malarstwa. Malarstwo islamu
75/22 Historia malarstwa. Malarstwo średniowieczne Europy Zachodniej
75/22P Historia malarstwa polskiego. Średniowiecze
75/24 Historia malarstwa. Malarstwo gotyckie
75/25 Historia malarstwa. Malarstwo renesansu, baroku, rokoka
75/26 Historia malarstwa. Malarstwo renesansu. Renesans. Wiek XVI
75/27 Historia malarstwa. Malarstwo baroku. Barok. Wiek XVII
75/27P Historia malarstwa polskiego. Barok
75/29 Historia malarstwa. Malarstwo klasycyzmu. Klasycyzm
75/30 Historia malarstwa. Malarstwo romantyzmu. Romantyzm. Wiek XIX
75/30P Historia malarstwa polskiego. Romantyzm
75/31 Historia malarstwa. Malarstwo realizmu
75/31P Historia malarstwa polskiego. Realizm
75/33 Historia malarstwa. Malarstwo. Impresjonizm. Postimpresjonizm
75/34 Historia malarstwa. Malarstwo. Ekspresjonizm
75/34P Historia malarstwa polskiego. Ekspresjonizm
75/35 Historia malarstwa. Malarstwo. Kubizm i abstrakcjonizm. Fowizm
75/36 Historia malarstwa. Malarstwo. Surrealizm i dadaizm
75/37 Historia malarstwa. Inne nurty w malarstwie XX i XXI wieku
75/37P Historia malarstwa polskiego. Inne nurty w malarstwie polskim XX i XXI wieku
75/38 Historia malarstwa. Malarstwo ludowe
75/39 Historia malarstwa. Portrety. Autoportrety
75/40 Historia malarstwa. Malarstwo historyczne. Malarstwo batalistyczne
75/41 Historia malarstwa. Malarstwo sakralne
75/42 Historia malarstwa. Ikony. Malarstwo ikonowe
75/43 Historia malarstwa. Martwa natura
75/44 Historia malarstwa. Malarstwo na szkle
75/45 Historia malarstwa. Freski. Malarstwo ścienne. Graffiti. Murale. Sztuka ulicy – malarstwo
75/46 Historia malarstwa. Panoramy. Malarstwo panoramiczne
75/47 Historia malarstwa. Malarstwo miniaturowe. Iluminatorstwo. Malarstwo książkowe. Inicjały
75/48 Biografie zbiorowe i indywidualne, twórczość artystów malarzy. Artyści malarze
75/48A Biografie zbiorowe i indywidualne, twórczość artystów malarzy angielskich, szkockich. Artyści malarze angielscy, szkoccy
75/48AŁ Biografie zbiorowe i indywidualne, twórczość artystów malarzy Ameryki Łacińskiej. Artyści malarze Ameryki Łacińskiej (meksykańscy, gwatemalscy, nikaraguańscy, kostarykańscy, panamscy, kubańscy, portorykańscy, argentyńscy, chilijscy, boliwijscy, peruwiańscy, kolumbijscy, ekwadorscy, wenezuelscy, paragwajscy, urugwajscy, brazylijscy)
75/48AM Biografie zbiorowe i indywidualne, twórczość artystów malarzy amerykańskich. Artyści malarze amerykańscy
75/48AU Biografie zbiorowe i indywidualne, twórczość artystów malarzy austriackich. Artyści malarze austriaccy
75/48F Biografie zbiorowe i indywidualne, twórczość artystów malarzy francuskich. Artyści malarze francuscy
75/48FL Biografie zbiorowe i indywidualne, twórczość artystów malarzy flamandzkich, belgijskich. Artyści malarze flamandzcy, belgijscy
75/48H Biografie zbiorowe i indywidualne, twórczość artystów malarzy hiszpańskich. Artyści malarze hiszpańscy
75/48M Biografie zbiorowe i indywidualne, twórczość artystów malarzy meksykańskich. Artyści malarze meksykańscy
75/48N Biografie zbiorowe i indywidualne, twórczość artystów malarzy niemieckich. Artyści malarze niemieccy
75/48NI Biografie zbiorowe i indywidualne, twórczość artystów malarzy niderlandzkich, holenderskich. Artyści malarze niderlandzcy, holenderscy
75/48P Biografie zbiorowe i indywidualne, twórczość artystów malarzy polskich. Artyści malarze polscy
75/48R Biografie zbiorowe i indywidualne, twórczość artystów malarzy rosyjskich. Artyści malarze rosyjscy
75/48SW Biografie zbiorowe i indywidualne, twórczość artystów malarzy szwedzkich. Artyści malarze szwedzcy
75/48SZ Biografie zbiorowe i indywidualne, twórczość artystów malarzy szwajcarskich. Artyści malarze szwajcarscy
75/48W Biografie zbiorowe i indywidualne, twórczość artystów malarzy włoskich. Artyści malarze włoscy
75/48WE Biografie zbiorowe i indywidualne, twórczość artystów malarzy węgierskich. Artyści malarze węgierscy
75/8.1 Malarstwo w ogólności (albumy)
75/8.1P Malarstwo polskie w ogólności (albumy)
76(03)/1 Encyklopedie i leksykony biograficzne grafików, plakacistów. Biografie zbiorowe i indywidualne grafików, plakacistów - encyklopedie i leksykony. Graficy, plakaciści - encyklopedie i leksykony
76/1 Grafika
76/2 Biografie zbiorowe i indywidualne, twórczość grafików, plakacistów. Graficy, plakaciści
76/2P Biografie zbiorowe i indywidualne, twórczość grafików, plakacistów polskich. Graficy, plakaciści polscy
76/6 Litografia
76/7 Grafika użytkowa. Plakat
77(03) Encyklopedie i leksykony fotografii. Fotografia - encyklopedie i leksykony
77(03)/1 Encyklopedie i leksykony fotografów. Biografie fotografów - encyklopedie i leksykony
77/1. Fotografia i procesy pokrewne
77/1.1 Socjologia fotografii. Socjologia wizualna. Fotografia - socjologia, socjologia wizualna
77/2. Teoria. Charakter zjawisk fotograficznych. Optyka fotograficzna
77/3 Technika fotografii. Naświetlanie. Wywoływanie. Utrwalanie. Retuszowanie. Konserwowanie. Magazynowanie. Archiwizowanie
77/4 Historia fotografii
77/4P Historia fotografii polskiej
77/5 Fotografia dokumentalna. Zdjęcia dokumentalne. Reprodukcja zdjęć
77/6 Fotografia artystyczna. Fotografika. Portret. Krajobraz. Fotografia prasowa. Reportaż fotograficzny
77/7 Wyposażenie
77/10 Fotografia cyfrowa
77/21 Kinematografia. Zagadnienia techniczne. Sprzęt filmowy. Zdjęcia filmowe. Projekcja filmowa
77/23A Biografie zbiorowe i indywidualne, twórczość artystów fotografików angielskich, szkockich. Artyści fotograficy angielscy, szkoccy
77/23AŁ Biografie zbiorowe i indywidualne, twórczość artystów fotografików Ameryki Łacińskiej. Artyści fotograficy Ameryki Łacińskiej (meksykańscy, gwatemalscy, nikaraguańscy, kostarykańscy, panamscy, kubańscy, portorykańscy, argentyńscy, chilijscy, boliwijscy, peruwiańscy, kolumbijscy, ekwadorscy, wenezuelscy, paragwajscy, urugwajscy, brazylijscy)
77/23AM Biografie zbiorowe i indywidualne, twórczość artystów fotografików amerykańskich. Artyści fotograficy amerykańscy
77/23AS Biografie zbiorowe i indywidualne, twórczość artystów fotografików australijskich. Artyści fotograficy australijscy
77/23CZ Biografie zbiorowe i indywidualne, twórczość artystów fotografików czeskich. Artyści fotograficy czescy
77/23F Biografie zbiorowe i indywidualne, twórczość artystów fotografików francuskich. Artyści fotograficy francuscy
77/23H Biografie zbiorowe i indywidualne, twórczość artystów fotografików hiszpańskich. Artyści fotograficy hiszpańscy
77/23J Biografie zbiorowe i indywidualne, twórczość artystów fotografików japońskich. Artyści fotograficy japońscy
77/23K Biografie zbiorowe i indywidualne, twórczość artystów fotografików kanadyjskich. Artyści fotograficy kanadyjscy
77/23N Biografie zbiorowe i indywidualne, twórczość artystów fotografików niemieckich. Artyści fotograficy niemieccy
77/23NI Biografie zbiorowe i indywidualne, twórczość artystów fotografików niderlandzkich, holenderskich. Artyści fotograficy niderlandzkich, holenderscy
77/23P Biografie zbiorowe i indywidualne, twórczość artystów fotografików polskich. Artyści fotograficy polscy
77/23SZ Biografie zbiorowe i indywidualne, twórczość artystów fotografików szwajcarskich. Artyści fotograficy szwajcarscy
77/23U Biografie zbiorowe i indywidualne, twórczość artystów fotografików ukraińskich. Artyści fotograficy ukraińscy
77/23W Biografie zbiorowe i indywidualne, twórczość artystów fotografików włoskich. Artyści fotograficy włoscy
77/23WE Biografie zbiorowe i indywidualne, twórczość artystów fotografików węgierskich. Artyści fotograficy węgierscy
78(03) Encyklopedie i leksykony muzyki, słowniki terminologiczne, słowniki skrótów. Muzyka - encyklopedie i leksykony, słowniki terminologiczne, słowniki skrótów
78(03)/1 Encyklopedie i leksykony biograficzne muzyków. Biografie zbiorowe i indywidualne muzyków - encyklopedie i leksykony. Muzycy - encyklopedie i leksykony
78(03)/16 Encyklopedie i leksykony biograficzne muzyków jazzowych, jazzmanów, wokalistów, śpiewaków jazzowych (jazz i kierunki pokrewne, blues, boogie-woogie), zespoły muzyczne. Biografie zbiorowe i indywidualne muzyków jazzowych, jazzmanów, wokalistów, śpiewaków jazzowych (jazz i ki kierunki pokrewne, blues, boogie-woogie), zespołów muzycznych. Muzycy jazzowi, jazzmani, wokaliści, śpiewacy jazzowi (jazz i kierunki pokrewne, blues, boogie-woogie), zespoły muzyczne - encyklopedia i leksykony
78(038) Słowniki muzyczne przekładowe terminologiczne. Muzyka - słowniki przekładowe terminologiczne
78/1. Muzyka. Muzyczne partnerstwo. Wykonanie i interpretacja
78/2. Filozofia muzyki
78/3 Estetyka muzyki
78/4 Psychologia, socjologia muzyki. Muzyka - psychologia, socjologia. Antropologia muzyki
78/5(03) Encyklopedie i leksykony, słowniki terminologiczne muzyki popularnej, muzyki pop, muzyki rozrywkowej. Muzyka popularna, muzyka pop, muzyka rozrywkowa - encyklopedie i leksykony, słowniki terminologiczne
78/5 Muzyka popularna. Muzyka pop. Muzyka rozrywkowa. Rock. Punk rock
78/5.1 Biografie zbiorowe i indywidualne, twórczość muzyków, piosenkarzy (muzyka popularna, muzyka pop, muzyka rozrywkowa, soul, heavy metal, rock). Muzycy, piosenkarze (muzyka popularna, muzyka pop, muzyka rozrywkowa, soul, heavy metal, rock). Zespoły muzyczne
78/7 Historia muzyki w ogólności. Historia muzyki powszechna, ogólna. Muzyka – historia
78/7P Historia muzyki polskiej w ogólności. Muzyka polska – historia
78/8 Muzyka okresu pierwotnego. Muzyka dawnych kultur
78/9 Muzyka epoki starożytnej. Muzyka starożytna
78/10 Historia muzyki. Muzyka średniowiecza
78/10P Historia muzyki polskiej. Średniowiecze
78/11 Historia muzyki. Muzyka renesansu
78/11P Historia muzyki polskiej. Renesans
78/12 Historia muzyki. Muzyka baroku
78/12P Historia muzyki polskiej. Barok
78/13 Historia muzyki. Muzyka klasycyzmu
78/13P Historia muzyki polskiej. Klasycyzm
78/14 Historia muzyki. Muzyka romantyczna
78/14P Historia muzyki polskiej. Romantyzm
78/15 Historia muzyki współczesnej. Muzyka nowoczesna (od końca XIX w.). Serializm. Dodekafonia. Atonalność. Muzyka konkretna. Ekspresjonizm (muz.). Muzyka elektroniczna
78/15P Historia polskiej muzyki nowoczesnej (od końca XIX w.)
78/16 Jazz i kierunki pokrewne. Blues, boogie-woogie. Historia jazzu, bluesa, boogie-woogie
78/16.1 Biografie zbiorowe i indywidualne, twórczość muzyków jazzowych, jazzmanów, kompozytorów, wokalistów, śpiewaków, piosenkarzy jazzowych (jazz i kierunki pokrewne, blues, boogie -woogie). Muzycy, kompozytorzy, wokaliści, śpiewacy, piosenkarze jazzowi, bluesowi (jazz i kierunki pokrewne, blues, boogie-woogie). Zespoły muzyczne
78/17 Muzyka ludowa
78/17P Polska muzyka ludowa
78/18 Biografie zbiorowe i indywidualne, twórczość kompozytorów muzyki poważnej, klasycznej. Kompozytorzy muzyki poważnej, klasycznej
78/19 Biografie indywidualne muzyków odtwórców, śpiewaków, dyrygentów, instrumentalistów, wirtuozów. Muzycy odtwórcy. Dyrygenci. Instrumentaliści. Wirtuozi. Libreciści
78/20 Muzykologia. Krytyka muzyczna. Historycy muzyki. Muzykolodzy
78/22 Festiwale, konkursy muzyczne
78/23 Formy muzyczne. Symfonia. Sonata. Sonatina. Koncert. Suita. Fuga itd.
780/1. Instrumenty muzyczne i akcesoria. Instrumentoznawstwo ogólne. Orkiestry. Zespoły muzyczne
780/3 Instrumenty strunowe. Instrumenty smyczkowe. Instrumenty szarpane. Cymbały. Cytra. Gitara. Harfa. Lira. Lutnia. Mandolina. Skrzypce. Altówka. Wiolonczela. Kontrabas. Viola itd. Zespoły i orkiestry strunowe. Lutnictwo
780/4 Instrumenty strunowe klawiszowe. Fortepian. Klawikord. Pianino. Klawesyn
780/7 Instrumenty perkusyjne. Perkusja
780/8 Aerofony. Instrumenty dęte (oprócz fletów, organów i akordeonu). Trąbka. Klarnet. Saksofon. Puzon. Fagot. Obój. Róg. Tuba. Zespoły i orkiestry dęte
780/8.1 Akordeon. Bandoeon. Bajan
780/8.2 Flet
780/9 Organy (muz.)
780/10 Instrumenty mechaniczne i elektroniczne. Organy elektryczne i mechaniczne. Gitara elektryczna. Fortepian automatyczny. Keyboard
780/11 Muzyka na poszczególne instrumenty. Technika gry na instrumentach ogólnie. Wykonawstwo muzyczne. (Gra na poszczególnych instrumentach - zob. muzyka na poszczególne instrumenty)
780/12 Muzyka na instrumenty strunowe. Muzyka skrzypcowa. Muzyka gitarowa. Muzyka wiolonczelowa. Muzyka na lirę, harfę, lutnię, mandolinę, banjo, kontrabas, altówkę i in. Technika gry na skrzypcach, gitarze i innych instrumentach strunowych
780/13 Muzyka na instrumenty strunowe klawiszowe. Muzyka fortepianowa. Muzyka na klawikord. Muzyka klawesynowa. Technika gry na fortepianie, klawesynie, klawikordzie
780/14 Muzyka na instrumenty perkusyjne. Muzyka na ksylofon. Technika gry na instrumenty perkusyjne
780/15 Muzyka na instrumenty dęte (oprócz muzyki organowej, na akordeon i na flet). Muzyka na fagot. Muzyka na klarnet. Muzyka na obój. Muzyka na puzon. Muzyka na saksofon. Muzyka na trąbkę. Muzyka na tubę. Muzyka na waltornię (róg). Technika gry na instrumentach dętych, na fagocie, klarnecie, oboju, puzonie, saksofonie, trąbce, tubie, waltorni (rogu) i innych
780/15.1 Muzyka na akordeon, bandoneon, bajan. Technika gry na akordeonie, bandoneonie, bajanie
780/15.2 Muzyka na flet. Technika gry na flecie
781/1 Teoria muzyki. Notacja muzyczna. Pismo nutowe
781/2 Harmonia. Kontrapunkt
781/3 Kompozycja. Instrumentacja
781/4 Spisy utworów muzycznych. Katalogi tematyczne
781/5 Rytm (muz.)
781/6 Terminologia muzyczna. Muzyka – terminologia
781/7 Improwizacja (muz.). Akompaniament. Gra a vista. Aranżacja
781/8 Skale muzyczne
782/1. Rodzaje muzyki
782/2 Muzyka komputerowa
782/3 Muzyka  teatralna, operowa, operetkowa, baletowa, filmowa. Wodewile, wodewil. Musicale, musical
782/4(03) Encyklopedie i leksykony, słowniki terminologiczne muzyki religijnej. Muzyka religijna - encyklopedie i leksykony, słowniki terminologiczne
782/4 Muzyka religijna
782/5 Chorał gregoriański
782/7 Muzyka wokalna. Muzyka chóralna. Pieśń. Dyrygentura
782/8 Zespoły chóralne. Chór
782/9 Pieśni ludowe
782/10 Piosenki dziecięce. Muzyka wokalna dla dzieci
782/11 Pieśni wojskowe. Pieśni patriotyczne. Hymn
782/12 Ćwiczenia śpiewu. Solfeż. Technika śpiewu. Emisja głosu. Kształcenie słuchu
782/13 Muzyka instrumentalna. Muzyka symfoniczna. Muzyka orkiestrowa
791(03) Encyklopedie i leksykony filmu. Film - encyklopedie i leksykony
791(03)/1 Encyklopedie i leksykony biograficznych artystów filmowych, reżyserów, operatorów, aktorów filmowych. Biografie artystów filmowych, reżyserów, operatorów, aktorów filmowych - encyklopedie i leksykony
791/1. Film. Kino. Widowiska publiczne. Teoria, socjologia filmu. Adaptacje filmowe
791/3. Historia filmu. Adaptacje filmowe 
791/4 Film polski. Historia filmu polskiego. Adaptacje filmowe polskie
791/5 Biografie zbiorowe i indywidualne, twórczość artystów filmowych, krytyków filmowych. Artyści filmowi. Artyści wideo-art, video-art. Krytycy filmowi
791/6 Biografie zbiorowe i indywidualne, twórczość reżyserów filmowych. Reżyserzy filmowi
791/6A Biografie zbiorowe i indywidualne, twórczość reżyserów filmowych angielskich. Reżyserzy filmowi angielscy
791/6AM Biografie zbiorowe i indywidualne, twórczość reżyserów filmowych amerykańskich. Reżyserzy filmowi amerykańscy
791/6AS Biografie zbiorowe i indywidualne, twórczość reżyserów filmowych australijskich. Reżyserzy filmowi australijscy
791/6CH Biografie zbiorowe i indywidualne, twórczość reżyserów filmowych chińskich. Reżyserzy filmowi chińscy
791/6CZ Biografie zbiorowe i indywidualne, twórczość reżyserów filmowych czeskich. Reżyserzy filmowi czescy
791/6D Biografie zbiorowe i indywidualne, twórczość reżyserów filmowych duńskich. Reżyserzy filmowi duńscy
791/6F Biografie zbiorowe i indywidualne, twórczość reżyserów filmowych francuskich. Reżyserzy filmowi francuscy
791/6H Biografie zbiorowe i indywidualne, twórczość reżyserów filmowych hiszpańskich. Reżyserzy filmowi hiszpańscy
791/6J Biografie zbiorowe i indywidualne, twórczość reżyserów filmowych japońskich. Reżyserzy filmowi japońscy
791/6K Biografie zbiorowe i indywidualne, twórczość reżyserów filmowych kanadyjskich. Reżyserzy filmowi kanadyjscy
791/6N Biografie zbiorowe i indywidualne, twórczość reżyserów filmowych niemieckich. Reżyserzy filmowi niemieccy
791/6NZ Biografie zbiorowe i indywidualne, twórczość reżyserów filmowych nowozelandzkich. Reżyserzy filmowi nowozelandzcy
791/6P Biografie zbiorowe i indywidualne, twórczość reżyserów filmowych polskich. Reżyserzy filmowi polscy
791/6R Biografie zbiorowe i indywidualne, twórczość reżyserów filmowych rosyjskich. Reżyserzy filmowi rosyjscy
791/6SW Biografie zbiorowe i indywidualne, twórczość reżyserów filmowych szwedzkich. Reżyserzy filmowi szwedzcy
791/6W Biografie zbiorowe i indywidualne, twórczość reżyserów filmowych włoskich. Reżyserzy filmowi włoscy
791/6WE Biografie zbiorowe i indywidualne, twórczość reżyserów filmowych węgierskich. Reżyserzy filmowi węgierscy
791/7 Biografie zbiorowe i indywidualne aktorów filmowych. Aktorzy filmowi
791/7A Biografie zbiorowe i indywidualne aktorów filmowych angielskich, szkockich. Aktorzy filmowi angielscy, szkoccy
791/7AM Biografie zbiorowe i indywidualne aktorów filmowych amerykańskich. Aktorzy filmowi amerykańscy
791/7F Biografie zbiorowe i indywidualne aktorów filmowych francuskich. Aktorzy filmowi francuscy
791/7P Biografie zbiorowe i indywidualne aktorów filmowych polskich. Aktorzy filmowi polscy
791/7R Biografie zbiorowe i indywidualne aktorów filmowych rosyjskich. Aktorzy filmowi rosyjscy
791/7SW Biografie zbiorowe i indywidualne aktorów filmowych szwedzkich. Aktorzy filmowi szwedzcy
791/9 Publiczność filmowa. Widzowie
791/10 Film amatorski
791/12 Film telewizyjny. Reality show
791/13 Film niemy. Epoka filmu niemego
791/15 Rodzaje i gatunki filmowe
791/16 Filmy muzyczne. Musicale filmowe
791/18 Melodramaty
791/19 Filmy kryminalne, thrillery
791/20 Filmy akcji
791/21 Filmy fantasy
791/22 Horrory
791/23 Filmy wojenne
791/26 Filmy erotyczne, pornograficzne
791/28 Filmy animowane. Filmy rysunkowe
791/29 Filmy dokumentalne
791/30 Kronika filmowa
791/31 Seriale filmowe
791/32 Estetyka filmu
791/33 Przemysł filmowy
791/34 Produkcja filmu. Kinematografia. Aspekty techniczne i estetyczne. Technika filmowa
792(03) Encyklopedie i leksykony teatru. Teatr - encyklopedie i leksykony
792(03)/1 Encyklopedie i leksykony biograficzne artystów, reżyserów, aktorów teatralnych. Biografie zbiorowe i indywidualne artystów, reżyserów, aktorów teatralnych - encyklopedie i leksykony. Artyści, reżyserzy, aktorzy teatralni - encyklopedie i leksykony
792/1. Teatr
792/2. Teoria teatru
792/3. Estetyka teatru
792/4 Historia teatru (w ogólności)
792/4P Historia teatru polskiego
792/6 Historia teatru. Starożytność. Teatr starożytny
792/7 Historia teatru rzymskiego. Teatr rzymski
792/8 Historia teatru greckiego. Teatr grecki
792/9 Historia teatru. Średniowiecze Teatr średniowieczny
792/9P Teatr polski. Historia teatru polskiego. Średniowiecze 
792/10 Teatr polski. Historia teatru polskiego. Renesans
792/11 Teatr polski. Historia teatru polskiego. Barok
792/12 Teatr polski. Historia teatru polskiego. Oświecenie
792/12P Historia teatru polskiego. Oświecenie
792/13 Historia teatru XIX w. i przełomu XIX i XX w.
792/13P Historia teatru polskiego XIX w. i przełomu XIX i XX w.
792/14 Historia teatru XX i XXI w.
792/14P Historia teatru polskiego XX i XXI w.
792/16 Scenografia. Kostiumy teatralne. Charakteryzacja
792/17 Technika gry aktorskiej. Typy ról
792/19 Teatr eksperymentalny
792/20 Biografie zbiorowe i indywidualne, twórczość artystów teatralnych, kabaretowych, ludzi teatru. Artyści teatralni, kabaretowi, teoretycy, krytycy teatralni, ludzie teatru
792/21 Biografie zbiorowe i indywidualne, twórczość reżyserów teatralnych. Reżyserzy teatralni
792/21P Biografie zbiorowe i indywidualne, twórczość reżyserów teatralnych polskich. Reżyserzy teatralni polscy
792/22P Biografie zbiorowe i indywidualne aktorów teatralnych, kabaretowych polskich. Aktorzy teatralni, kabaretowych polscy
792/24 Impresariat teatralny
792/25 Teatr amatorski
792/27 Teatr radiowy
792/28 Teatr telewizji
792/29 Przedstawienia z tekstem słownym. Dramaty. Tragedie. Komedie. Skecze. Misteria. Historia przedstawień z tekstem słownym
792/30 Przedstawienia muzyczne. Opera. Operetka. Musical. Historia przedstawień muzycznych
792/30.1 Biografie zbiorowe i indywidualne, twórczość kompozytorów przedstawień muzycznych (operowych, operetkowych, musicali), śpiewaków, reżyserów. Kompozytorzy przedstawień muzycznych (operowi, operetkowi), śpiewacy, reżyserzy
792/31 Przedstawienia kabaretowe. Rewie. Pantomimy. Historia przestawień kabaretowych
792/32(03) Encyklopedie i leksykony, słowniki terminologiczne przedstawień choreograficznych, baletu, tańca scenicznego. Przedstawienia choreograficzne, balet, taniec sceniczny - encyklopedie i leksykony, słowniki terminologiczne
792/32 Przedstawienia choreograficzne. Balet. Taniec sceniczny. Tańce historyczne. Historia przedstawień choreograficznych
792/32.1 Biografie zbiorowe i indywidualne, twórczość choreografów, tancerzy. Choreografowie, tancerze
792/33 Szczególne rodzaje teatru. Teatr cieni. Przedstawienia "światło i dźwięk". Historia szczególnych rodzajów teatru
792/34 Teatr lalek. Kukiełki. Marionetki. Historia teatru lalek. Historia teatru lalek
793/3(03) Encyklopedie i leksykony, słowniki terminologiczne tańca. Taniec - encyklopedie i leksykony, słowniki terminologicznes
793/3 Taniec. Tańce narodowe, towarzyskie
793/4 Tańce ludowe. Zespoły pieśni i tańca
793/5 Zabawy, gry i rozrywki umysłowe. Zagadki. Łamigłówki
793/6 Gry komputerowe. Programowanie gier komputerowych
793/7 Żonglerka. Sztuka iluzjonistyczna. Sztuki magiczne
794/2 Szachy
796(03) Encyklopedie i leksykony, słowniki terminologiczne sportu. Sport - encyklopedie i leksykony, słowniki terminologiczne
796(038) Słowniki sportowe przekładowe terminologiczne. Sport - słowniki przekładowe terminologiczne
796/1. Sport
796/2. Kultura fizyczna. Sport. Gimnastyka. Sport studencki. Sport niepełnosprawnych
796/3. Kluby sportowe
796/4. Teoria i metodyka kultury fizycznej i sportu. Socjologia sportu. Sport - socjologia. Psychologia sportu. Sport – psychologia
796/5. Etyka sportu. Fair play
796/6. Fizjologia sportu. Fizjologia wysiłku. Motoryka
796/7. Trening. Przygotowanie sportowe
796/8. Sporty ekstremalne
796/9 Zagadnienia techniczne sportu. Wyposażenie. Sprzęt sportowy. Ochrona przed wypadkami. Stroje sportowe
796/10 Ruch olimpijski. Olimpiady. Igrzyska olimpijskie
796/11 Sport rekreacyjny. Sport dla zdrowia. Rekreacja fizyczna
796/12(03) Encyklopedie i leksykony, słowniki terminologiczne prawa sportowego. Prawo sportowe - encyklopedie i leksykony, słowniki terminologiczne
796/12 Organizacja. Przepisy. Regulaminy. Prawo sportowe. Sport – prawo
796/14 Biografie zbiorowe i indywidualne sportowców. Sportowcy
796/15 Trenerzy
796/17 Kibice
796/18 Menedżerowie sportowi
796/25 Gry i zabawy na wolnym powietrzu. Gry i zabawy ruchowe. Gry i zabawy dziecięce na wolnym powietrzu. Gry terenowe
796/26 Gry ruchowe i zręcznościowe z przyrządami. Kręglarstwo
796/27 Gry w piłkę
796/28 Piłka ręczna
796/30 Siatkówka
796/31 Piłka nożna. Kibice piłki nożnej
796/37 Baseball. Softball
796/42 Gimnastyka. Gimnastyka rytmiczna. Fitness. Rytmika ruchowa. Pilates. Stretching. Joga
796/44 Gimnastyka akrobatyczna. Akrobatyka
796/45 Lekkoatletyka. Chód sportowy. Biegi. Skoki. Rzuty. Pchnięcie kulą
796/52 Kolarstwo. Sporty kołowe
796/54 Sporty motorowe. Sport samochodowy. Sport motocyklowy. Żużel. Sport kartingowy
796/55 Sport zapaśniczy i obronny. Sporty siłowe. Walka wręcz
796/67 Sporty zimowe. Łyżwiarstwo. Saneczkarstwo. Snowboard. Bojery. Hokej na lodzie
796/70 Sporty wodne. Ratownictwo wodne
796/71 Kajakarstwo. Wioślarstwo
796/72 Żeglarstwo. Jachting. Żeglarstwo morskie. Windsurfing
796/75 Pływanie. Nurkowanie. Gry wodne. Piłka wodna. Skoki do wody
796/77 Sport balonowy
796/86(038) Słowniki myślistwa przekładowe terminologiczne. Myślistwo - słowniki przekładowe terminologiczne
796/86 Myślistwo
     

 

 

 

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 71, 65-762 Zielona Góra, www.bu.uz.zgora.pl, e-mail: BU@uz.zgora.pl