Uniwersytet Zielonogórski 

 

 

Piętro 4

 

Archeologia. Geografia. Genealogia i heraldyka. Historia, archiwistyka

książki

902/904(03) Encyklopedie i leksykony archeologii. Archeologia - encyklopedie i leksykony
902/904/1. Archeologia. Archeologia jako nauka. Metody i techniki badań
902/904/2 Archeologia lotnicza
902/904/3 Archeologia podwodna
902/904/6 Prehistoria. materialne relikty (wykopaliska i znaleziska) czasów prehistorycznych. Materialne relikty czasów historycznych (starożytność, średniowiecza, dziejów nowożytnych). Pozostałości kulturowe czasów historycznych
902/904/7 Archeozoologia
902/904/8 Epoki archeologiczne
902/904/9 Epoka kamienia
902/904/10 Epoka brązu
902/904/11 Epoka żelaza
902/904/12 Relikty, wykopaliska archeologiczne poszczególnych krajów, państw
902/904/13 Archeologia Starożytnego Wschodu. Archeologia orientalna
902/904/14 Archeologia śródziemnomorska. Archeologia klasyczna
902/904/15 Relikty archeologiczne: narzędzia, broń, naczynia, urny, kielichy, misy, wazy, ubrania, ozdoby, biżuteria, obiekty kultu, malowidła naskalne, pozostałości jedzenia
902/904/16 Osadnictwo. Grody
902/904/17 Groby. Kurhany
908/1 Krajoznawstwo
908(438)/1. Krajoznawstwo. Regionalizm. Polska. Muzea regionalne
908(73)/25 Krajoznawstwo. Stany Zjednoczone Ameryki Północnej
908(410)/2 Krajoznawstwo. Wielka Brytania. Zjednoczone Królestwo
908(94)/4 Krajoznawstwo. Australia
908(430)/4 Krajoznawstwo. Niemcy. Republika Federalna Niemiec
908(470)/22 Krajoznawstwo. Rosja. Federacja Rosyjska
016/91.1 Bibliografia dziedzin i zagadnień. Bibliografia regionalna
016/91.2 Bibliografia dziedzin i zagadnień. Bibliografia lokalna (miasto)
913(03) Encyklopedie i leksykony geografii świata Geografia świata - encyklopedie i leksykony
913(03)/1 Encyklopedie i leksykony biograficzne geografów, kartografów i podróżników. Biografie zbiorowe i indywidualne geografów, kartografów i podróżników - encyklopedie i leksykony. Geografowie, kartografowie i podróżnicy - encyklopedie i leksykony
913(4)1.(03) Encyklopedie i leksykony, słowniki terminologiczne geografii Europy. Geografia Europy - encyklopedie i leksykony, słowniki terminologiczne
913(438)(03) Encyklopedie i leksykony geografii Polski. Geografia Polski - encyklopedie i leksykony
913(5)(03)/1 Encyklopedie i leksykony geografii Azji. Geografia Azji - encyklopedie i leksykony
91/1. Geografia. Opisy krajów. Podróże
91/1.1 Biografie zbiorowe, twórczość geografów, kartografów i podróżników. Geografowie i kartografowie
91/1.2 Biografie indywidualne, twórczość geografów, kartografów i podróżników. Geografowie i kartografowie
910/1 Zagadnienia ogólne geografii. Geografia jako nauka. Opisy podróży i odkryć
910/3 Wyprawy badawcze, odkrywcze. Podróże. Historia odkryć geograficznych
911/1. Geografia ogólna. Geografia kompleksowa
911/2 Geografia fizyczna. Fizjografia. Geografia fizyczna jako nauka. Ogólna geografia fizyczna
911/3(03) Encyklopedie i leksykony, słowniki terminologiczne geografii człowieka. Geografia człowieka - encyklopedie i leksykony, słowniki terminologiczne
911/3 Geografia człowieka. Geografia czynników kulturotwórczych. Antropogeografia. Geografia człowieka jako nauka. Ogólna geografia człowieka
911/4 Geografia ludności. Demogeografia
911/5 Geografia społeczna
911/6 Geografia polityczna. Geografia wyborcza
911/7 Geografia gospodarcza
911/8 Geografia rolnictwa
911/9 Geografia przemysłu
911/10 Geografia usług
911/12 Geografia historyczna
911/13 Osadnictwo. Geografia osadnictwa
911/15 Miasta. Geografia miast. Urbanizacja
912/1 Nietekstowe przedstawienia obszarów Ziemi. Profile. Kartogramy. Mapy. Atlasy. Mapy plastyczne
912/3 Mapy samochodowe
912/4 Globusy
913/1 Geografia regionalna w ogólności. Geografia świata starożytnego i nowożytnego
913/3 Geografia oceanów i mórz. Geografia parków narodowych, rezerwatów na świecie
913(3)/1 Geografia świata starożytnego
913(4)/1. Geografia Europy
913(4)/1.1 Geografia krajów bałtyckich
913(4)/1.2 Geografia Kaukazu
913(4-67)/1 Geografia krajów Unii Europejskiej
913(410)/2.1 Geografia Wysp Brytyjskich
913(417)/3 Geografia Irlandii
913(436)/7 Geografia Austrii
913(437)/9. Geografia Czech
913(437)/10 Geografia Słowacji
913(438)/1. Geografia Polski. Polska – geografia
913(438)/1.1 Geografia gór, rzek, jezior, wód śródlądowych Polski. Góry, rzeki, jeziora, wody śródlądowe Polski - geografia
913(438)/3 Geografia gospodarcza Polski
913(438)/5 Geografia przemysłu w Polsce
913(438)/6 Geografia turystyki Polski
913(438)/7 Geografia fizyczna Polski
913(438)/8 Geografia historyczna Polski
913(438)/9 Przewodniki turystyczno-krajoznawcze po Polsce
913(438)/10 Reportaże z podróży po Polsce
913(438)/11 Poszczególne jednostki geograficzne Polski
913(439)/11 Geografia Węgier
913(44)/12. Geografia Francji
913(450)/14. Geografia Włoch
913(460)/18. Geografia Hiszpanii
913(469)/20. Geografia Portugalii
913(470)/22 Geografia Rosji
913(474)/25 Geografia Litwy
913(476)/26 Geografia Białorusi
913(477)/27 Geografia Ukrainy
913(479)/29 Geografia Gruzji
913(480)/32 Geografia Finlandii
913(481)/33 Geografia Norwegii
913(485)/34 Geografia Szwecji
913(489)/35 Geografia Danii
913(492)/37 Geografia Holandii
913(493)/38 Geografia Belgii
913(494)/39 Geografia Szwajcarii
913(495)/41 Geografia Grecji
913(497)/45 Geografia Czarnogóry
913(497)/46 Geografia Bułgarii
913(497)/47 Geografia Słowenii
913(497)/48 Geografia Chorwacji
913(497)/49 Geografia Bośni i Hercegowiny
913(498)/51 Geografia Rumunii
913(5)/1. Geografia Azji
913(510)/3 Geografia Chin
913(520)/8 Geografia Japonii
913(540)/16 Geografia Indii
913(541)/18 Geografia Nepalu
913(564)/24 Geografia Cypru
913(569)/28 Geografia Izraela
913(581)/36 Geografia Afganistanu
913(593)/40 Geografia Tajlandii
913(611)/2 Geografia Tunezji
913(64)/8 Geografia Maroka. Maroko – geografia
913(662)/13 Geografia Nigru
913(680)/42 Geografia Republiki Południowej Afryki
913(7/8)/1 Geografia Ameryki Północnej i Południowej
913(721)/7 Geografia Meksyku
913(73)/25. Geografia Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej
913(8)/26 Geografia Ameryki Południowej
913(9)/1 Geografia regionów Pacyfiku, Oceanii i regionów polarnych
913(94)/4 Geografia Australii
929(03) Encyklopedie i leksykony ogólne biograficzne. Słowniki ogólne pseudonimów i kryptonimów. Biografie zbiorowe - encyklopedie i leksykony. Pseudonimy i kryptonimy – słowniki
929.5(03) Encyklopedie i leksykony, słowniki terminologiczne genealogii, dziejów rodzin. Genealogia, dzieje rodzin - encyklopedie i leksykony, słowniki terminologiczne
929.5 Genealogia. Tablice genealogiczne. Dzieje rodzin. Źródła genealogii (np. rejestry narodzin, ślubów i zgonów). Inskrypcje nagrobne
929.6(03) Encyklopedie i leksykony heraldyki. Heraldyka - encyklopedie i leksykony
929.7(03) Encyklopedie i leksykony szlachectwa, tytułów, godności
929.6 Heraldyka. Herby, tarcze herbowe. Herbarze. Godła. Źródła heraldyczne
929.7/1 Szlachectwo. Tytuły. Godności
929.7/2 Ordery i odznaczenia
929.7/3 Stopnie szlacheckie. Rangi. Godności. Książęta. Hrabiowie. Magnateria. Ziemiaństwo
929.9 Flagi, sztandary. Flagi lokalne i regionalne. Flagi sił zbrojnych, flagi handlowe, flagi organizacji. Flagi międzynarodowe, flagi jachtowe. Flagi sygnałowe
016/94 Bibliografia dziedzin i zagadnień. Historia
94(03) Encyklopedie i leksykony, słowniki terminologiczne historii. Historia - encyklopedie i leksykony, słowniki terminologiczne
94(03)/1 Encyklopedie i leksykony biograficzne historyków i postaci historycznych. Biografie zbiorowe i indywidualne historyków i postaci historyczne - encyklopedie i leksykony. Historycy i postaci historycznych - encyklopedie i leksykony
94(438)(03) Encyklopedie i leksykony, słowniki terminologiczne historii Polski. Historia Polski - encyklopedie i leksykony, słowniki terminologiczne
94(438)(03)/1

Encyklopedie i leksykony, słowniki terminologiczne historii Polski, historii regionów i miejscowości, miast polskich. Kresy, Prusy, Galicja, Ziemie Odzyskane

930/1. Historia jako nauka. Teoria i filozofia historii. Historiozofia. Nauki historyczne. Nauki pomocnicze historii. Polityka historyczna
930/2. Historiografia
930/2.1 Biografie zbiorowe, twórczość historyków, historiografów, kronikarzy. Historycy, historiografowie, kronikarze
930/2.2 Biografie indywidualne, twórczość historyków, historiografów, kronikarzy. Historycy, historiografowie, kronikarze
930/3. Metodologia historii. Źródłoznawstwo
930/4 Epigrafika
930/5 Paleografia
930/6 Dyplomatyka. Badanie dokumentów
930/7 Chronologia historyczna
930/8 Archiwoznawstwo. Technika i organizacja archiwów
930/9. Archiwa i ich zasoby
930/10 Repertoria i spisy dokumentów archiwalnych
94(100)/1. Historia świata. Historia powszechna świata
94(100)/1.1 Biografie zbiorowe postaci historycznych. Postacie historyczne. Historia świata. Biografie królów, książąt, cesarzy
94(100)/1.2 Biografie indywidualne postaci historycznych. Postacie historyczne. Historia świata. Biografie królów, książąt, cesarzy
94(100)/2 Historia I wojny światowej. I wojna światowa 1914/1918
94(100)/3 Historia II wojny światowej. II wojna światowa
94(100)/4 Historia polityczna II wojny światowej
94(100)/5. Przestępstwa i zbrodnie związane z II wojną światową. Ludobójstwo. Obozy koncentracyjne, masowe egzekucje, pacyfikacje itd.
94(100)/6 Historia eksterminacji Żydów. Historia Holokaustu. Eksterminacja Żydów. Holokaust. Holocaust
94(100)/7 Historia wojskowa II wojny światowej
94(100)/8 Historia służby tajnej. Historia wywiadu. Służba tajna. Wywiad
94(100)/9 Historia wojny lotniczej. Wojna lotnicza.
94(100)/10 Historia wojen morskich. Wojna morska
94(100)/11 Historia jeńców wojennych. Historia obozów jenieckich. Jeńcy wojenni. Obozy jenieckie
94(100)/12 Historia krajów muzułmańskich, islamskich. ISIS
94(3)/1 Historia starożytna
94(315)/2 Historia starożytna. Chiny starożytne (do ok. 600 r.n.e.)
94(32)/3 Historia starożytna. Egipt starożytny (do ok. 600 r.n.e.)
94(33)/4 Historia starożytna. Judea
94(352)/7 Historia starożytna. Asyria. Niniwa
94(354)/8 Historia starożytna. Babilonia
94(355)/9 Historia starożytna. Persja. Persowie
94(358)/10 Historia starożytna. Mezopotamia. Sumerowie
94(36)/11 Historia starożytna. Europejskie ludy północne, zachodnie i wschodnie do 476 r.n.e.
94(363)/12 Historia starożytna. Germanie. Goci. Frankowie. Wizygoci
94(364)/13 Historia starożytna. Celtowie. Galowie
94(367)/15 Historia starożytna. Słowianie (do 476 r.n.e.)
94(368)/16 Historia starożytna. Normanowie. Wikingowie
94(37)/17 Historia starożytna. Rzym. Italia
94(375)/18 Historia starożytna. Etruria. Etruskowie
94(38)/19 Historia starożytna. Grecja. Hellada
94(391)/20 Historia starożytna. Wyspy Greckie
94(393) Historia starożytnej Azji Mniejszej wschodniej. Historia starożytnego Cypru. Historia Kapadocji
94(393)/24 Historia starożytna. Azja  Mniejsza. Starożytny Cypr. Kapadocja . Troja
94(394)/21 Historia starożytna. Starożytna Syria. Fenicja
94(397)/22 Historia starożytna. Afryka starożytna. Numidia. Kartagina. Mauretania
94(398)/23 Historia starożytna. Europa Południowo-Wschodnia. Dacja. Windelicja. Recja. Norikum. Panonia. Iliria. Mezja. Dalmacja
94(4/9)/1 Historia poszczególnych krajów (średniowieczna i nowożytna)
94(=16)/1 Historia Słowian (od 476 r.), Łużyc, Łużyczan, Łemków, Bojków, Rusinów karpackich, Dziadoszan
94(=214)/1 Historia Romów, Cyganów
94(=222.5) Historia Kurdów. Kurdowie - historia
94(=411)/1. Historia żydowska. Historia narodu żydowskiego. Historia Żydów. Żydzi - historia. II wojna światowa - getta, getto
94(=411)/2 Historia Arabów
94(=512.1)/1 Historia ludów tureckich. Chazarowie. Pieczyngowie
94(=822)/1 Historia Azteków
94(4)/1 Historia Europy
94(410)/2 Historia Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania. Zjednoczone Królestwo
94(417)/3 Historia Irlandii. Irlandia. Republika Irlandii
94(430)/4 Historia Niemiec. Niemcy. Republika Federalna Niemiec. Państwo krzyżackie. Historia państwa krzyżackiego
94(430)/5 Historia Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Niemiecka - Republika Demokratyczna (1945-1990)
94(436)/7 Historia Austrii. Austria
94(437)/8 Historia Czechosłowacji. Czechosłowacja (do 1992 r.)
94(437)/9 Historia Czech. Czechy. Republika Czeska (od 1993 r.)
94(437)/10 Historia Słowacji. Słowacja. Republika Słowacka
94(438)/1. Historia Polski
94(438)/1.1 Biografie zbiorowe postaci historycznych polskich. Postacie historyczne. Historia Polski
94(438)/1.2 Biografie indywidualne postaci historycznych polskich. Postacie historyczne polskie. Biografie królów i książąt. Historia Polski
94(438)/2. Historia Polski. Historia regionów i miejscowości, miast polskich. Biografie zbiorowe i indywidualne ludzi związanych z regionami i miejscowościami, miastami polskimi. Kresy, Prusy, Galicja, Ziemie Odzyskane
94(438)/3 Historia Polski. Historia emigracji polskiej w ogólności
94(438)/4 Historia Polski. Historia polskich ruchów społecznych i rewolucyjnych
94(438)/5 Historia Polski. Historia ruchu ludowego w Polsce
94(438)/6 Historia Polski. Źródła
94(438)/7 Historia Polski. Pradzieje. Okres wczesnohistoryczny
94(438)/8 Historia Polski. Dynastia Piastów i Andegawenów (ok. 960-1386)
94(438)/9 Historia Polski. Dynastia Jagiellonów (1386-1572)
94(438)/10 Historia Polski. Królowie elekcyjni (do Sasów włącznie) (1573-1763)
94(438)/11 Historia Polski. Rozbiory (1764-1795)
94(438)/12 Historia Polski. Okres zaborów (1795-1918). Zabory
94(438)/13 Historia Polski. Zabór rosyjski
94(438)/14 Historia Polski. Zabór pruski
94(438)/15 Historia Polski. Zabór austriacki
94(438)/16 Historia Polski. I wojna światowa 1914-1918
94(438)/17 Historia Polski. Okres od 1918 r.
94(438)/18 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
94(438)/19 Historia Polski. II wojna światowa 1939-1944/1945. Zagadnienia ogólne. Działalność polityczna i wojskowa
94(438)/20 Historia Polski. Wrzesień 1939 r.
94(438)/21 Historia Polski. Okupacja. Ruch oporu
94(438)/22 Historia Polski. Akcje zbrojne
94(438)/23 Historia Polski. Powstanie Warszawskie
94(438)/24 Historia Polski. Udział Polski i Polaków w wojnie na Zachodzie. Rząd polski na emigracji
94(438)/25 Historia Polski. Działania na terenie ZSRR. Wyzwolenie Polski i działania Wojska Polskiego. Lewica polska w ZSRR. PKWN
94(438)/26 Historia Polski. Działania radzieckie (stalinowskie) przeciw Polsce i obywatelom polskim. Wkroczenie wojsk radzieckich do Polski 17 września 1939 r. Internowania, deportacje, więzienia, obozy pracy (łagry). Katyń
94(438)/27 Historia Polski. Polska Ludowa 1944/1945-1989. PRL
94(438)/28. Historia Polski. Prześladowania i represje z przyczyn politycznych w PRL
94(438)/29 Historia Polski. Rzeczpospolita Polska 1990-
94(439)/11 Historia Węgier. Węgry. Republika Węgierska
94(44)/12 Historia Francji. Francja. Republika Francuska
94(450)/14 Historia Włoch. Włochy. Republika Włoska
94(460)/18 Historia Hiszpanii. Hiszpania. Królestwo Hiszpanii
94(47)/21 Historia ZSRR. ZSRR (do 1991 r.)
94(470)/22 Historia Rosji. Rosja. Federacja Rosyjska
94(474)/25 Historia Litwy. Litwa
94(476)/26 Historia Białorusi. Białoruś
94(477)/27 Historia Ukrainy. Ukraina
94(495)/41 Historia Grecji i Cesarstwa Bizantyńskiego. Grecja. Cesarstwo Bizantyńskie. Bizancjum
94(5)/1 Historia Azji
94(5/6=411.21)/2 Historia krajów arabskich. Kraje arabskie - historia
94(510)/3 Historia Chin. Chiny
94(520)/8 Historia Japonii. Japonia
94(560)/23 Historia Turcji. Turcja
94(569)/28 Historia Izraela. Izrael. Palestyna do 1948 r.
94(569)/29 Historia Autonomii Palestyńskiej. Autonomia Palestyńska - historia. Historia terytoriów spornych Izraela i Palestyny. Strefa Gazy - historia. Zachodni Brzeg Jordanu – historia
94(6)/1 Historia Afryk
94(7)/4 Historia Ameryki Północnej i Środkowej
94(7=81)/5 Historia Indian Ameryki Północnej. Indianie Ameryki Północnej – historia
94(71)/6 Historia Kanady. Kanada
94(721)/7 Historia Meksyku. Meksyk
94(73)(03) Encyklopedie i leksykony, słowniki terminologiczne historii Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Stany Zjednoczone Ameryki Północnej - encyklopedie i leksykony, słowniki terminologiczne
94(73)/25 Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Stany Zjednoczone Ameryki Północnej
94(85)/31 Historia Peru. Peru
94(94)/4 Historia Australii. Australia
     

 

 

 

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 71, 65-762 Zielona Góra, www.bu.uz.zgora.pl, e-mail: BU@uz.zgora.pl