Uniwersytet Zielonogórski 

Шановнi громадяни України, дорогi нашi Сусiди,

особливо студенти, учнi загальноосвiтнiх шкiл, та всi хто заiнтересований лiтературою науковою,можете безкоштовно користуватись ресурсами Бiблiотеки Унiверситету Зеленогурського.

Легiтимацiю бiблiотечну можна отримати безкоштовно в пунктi обслуговування бiблiотеки на "0" поверсi. Ротрiбно увiйти до бiблiотеки, пройти перший зал до кiнця. У слiдуючому залi лiворуч працiвник бiблiотеки допоможе отримати легiтимацiю, на пiдставi будьякого документу з фотографiєю.

Запросюємо до користування з нашого приємного та затишного мiсця, де зможете переглянути iнтернет на комп'ютерахх бiблiотечних та на власних пристроях. Можете корустуватись з книжок та журналiв, сканувати потрiбнi матерiали. Всi услуги безкоштовнi а бiблiотекарi у всьому Вам допоможуть.

Запрошуємо!

Важливi веб-сайти для громадян України:

Унiверситет Зеленогурський солiдарний з Україною

https://www.infoserwis.uz.zgora.pl/index.php?uz-solidarny-z-ukraina

Банк iнiцiатив допомоги та корисної iнформацiї

https://lubuskie.pl/cms/337/pomoc_ukrainie

Сайт Любуського Уряду  Маршалковського-Україна

https://lubuskie.pl/wiadomosci/kategoria/96

Урядовий сайт для громадян України

https://www.gov.pl/web/ua

Офiс для справ iноземцiв-матерiали дидактичнi для навчання польської мови для дорослих

https://www.gov.pl/web/udsc/materialy-dydaktyczne-do-nauki-jezyka-polskiego---dla-doroslych

Безкоштовнi навчальнi матерiали для громадян України-книгарня Bookland

https://bookland.com.pl/ukrainskie-materialy-edukacyjne

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 71, 65-762 Zielona Góra, www.bu.uz.zgora.pl, e-mail: BU@uz.zgora.pl