Uniwersytet Zielonogórski 

 

Kabiny do pracy indywidualnej i zespołowej   

Biblioteka Uniwersytecka umożliwia swoim czytelnikom korzystanie
z kabin do pracy indywidualnej (na I i II piętrze) i zespołowej (na III i IV piętrze).

Z kabin można swobodnie korzystać o ile nie są zarezerwowane.
Szczegółowe zasady korzystania z kabin zawarte są w punkcie 5.7  Regulaminu Udostępniania Zbiorów i Usług Biblioteki UZ

 

kabiny indywidualne a kozak 

 

 

 

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 71, 65-762 Zielona Góra, www.bu.uz.zgora.pl, e-mail: BU@uz.zgora.pl